Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. szeptember 20.
A szeptember 4-i e-recepttel kapcsolatos fórum: kérdések és válaszok

Az MGYK és az ÁEEK közös szervezésében szeptember 4-én országos fórum volt a Lurdy házban, amelyen a résztvevők az e-receptrendszerről tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, majd az írásban leadott kérdésekre hangzottak el válaszok. A rendelkezésre álló idő nem volt elegendő minden kérdés megválaszolására, ezért az ÁEEK munkatársai vállalták, hogy az összegyűjtött kérdésekre írásban válaszolnak. A könnyebb kezelhetőség érdekében az azonos tematikájú kérdéseket összevontuk.

Az alábbiakban

- az I. fejezetben a szeptember 4-i fórum kérdéseit és a rájuk adott válaszokat olvashatják,

- a II. fejezetben – emlékeztetőül – a korábban a Kamarához eljuttatott kérdésekre adott és augusztus 15-én közzétett válaszokat újólag közzétesszük.

Amennyiben az eltérő időpont miatt részben eltérő megközelítésekkel találkoznak, a szeptember 4-i fórum válaszait tekintsék mérvadónak.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Dr. Hankó Zoltán

 

 

I. fejezet

E-recept: a gyógyszerészek kérdeznek

 

Válaszok az MGYK - ÁEEK e-recepttel kapcsolatos fórumon feltett kérdésekre

2017. szeptember 4.

 

1. A gyógyszertárban nem munkaviszony keretében foglalkoztatott munkatársak esetén (helyettesítők, vállalkozók, gyes-en lévők) van-e teendője a személyi jogos gyógyszerésznek?

A személyi jogos gyógyszerész vagy az általa megbízott, adminisztrátori jogkörrel felruházott személy fogja kiosztani az EESZT jogosultságokat a gyógyszertár valamennyi olyan munkatársának, aki a vények kiadásában aktívan közreműködik.

2. Milyen betegedukációs kiadványok lesznek?

A betegek, a lakosság tájékoztatására országos kampányt tervezünk, ahol számos fórumon (print, online stb.) fognak értesülni az érintettek az EESZT-ről.

3. Mi a teendő az e-személyi igazolvány (továbbiakban: e-szig) olvasó meghibásodása esetén?

Az e-szig olvasó garanciális ideje alatt elromlott készülék pótlásának céljából, a gyógyszertárnak fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal, az EESZT Kontakt Centerrel. Az e-személyi olvasókról további információ az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon érhető el.

4. Mit kell tennem, ha több e-szig olvasóra van szükségem, mint amit előzetesen jeleztem?

Az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalról elérhető az a felület, ahol még pótigénylést lehet benyújtani e-SZIG olvasókra. Az ÁEEK az induláshoz szükséges e-szig olvasókat biztosítja ingyenesen. Később, további olvasók beszerzése vagy a garanciális időn túl elromlott készülékek javíttatása, pótlása már az egészségügyi szolgáltató feladata és költsége.

5. Expediálhatok-e ha az e-személyim elveszett?

Nem.  Az e-személyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így az expediálásnak is. Az éles indulástól az e-vényekhez való hozzáférés csak kétfaktoros azonosítás után lehetséges (e-szig és pin kód), így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkező személy fog tudni.

6. Elég lesz-e az idő a rendszergazdáknak az e-szig olvasók telepítésére?

A rendszergazdáknak az e-szig olvasók telepítése alapvetően kis feladat, amennyiben már a gyógyszertárban vannak az igényelt készülékek. Ennek feltétele, hogy a gyógyszertárak időben vegyék fel a kapcsolatot rendszergazdájukkal és az ÁEEK-kel, regisztráljanak az EESZT csatlakozási portálon, küldjék be a csatlakozáshoz kért dokumentumokat és nyilatkozatokat, továbbá időben vegyék át a járási hivatalokba szállított készülékeket. Az e-szig olvasók telepítéséhez és használatához minden információt és támogatást meg lehet találni az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon.

7. Mit tegyek, ha megbízhatatlan az internet szolgáltatásom (sebesség, szolgáltatás kimaradás), mi a minimális „sávszélesség”?

Az e-recept működéséhez nem szükséges új, nagy sávszélességű internet előfizetés. Az a meglévő internet szolgáltatási csomag, amely jelenleg is jól kiszolgálja a gyógyszertár információs és kötelező kapcsolattartási szükségleteit, alapvetően elegendő az e-recept kezeléshez is. Bizonytalan internet szolgáltatás esetén (pl. rendszeres szolgáltatás kimaradások) ajánlott lehet mobilinternet előfizetés is, a vezetékes hálózat mellett. Hálózati problémák felmérésében kérheti rendszergazdája segítségét is.

8. Kezeli-e a rendszer a 22-es / 21-es vonalkód problémáját, jelent-e ez az expediálási folyamatban különbséget?

NEAK (OEP) formavény esetén az expediálást javasolt a 22-es e-recept azonosító beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre töltődik be a kiadási képernyőre, gyorsítva a vénykezelési folyamatot.

9. Lezárt és EESZT-be felküldött vény stornózására lesz-e lehetőség?

Természetesen lehetőség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás működhet a csatlakoztatott rendszereknél is. Az e-vénnyel kapcsolatos minden beavatkozás – így a kiadás törlése vagy javítása is – naplózva van. Minden gyógyszertár csak az általa felvett e-receptet törölheti a rendszerből.

10. Az orvosok kapnak-e megfelelő tájékoztatást az ÁEEK-től?

Igen. Az ÁEEK, mint fenntartó, regionális roadshow-ján teljeskörű tájékoztatást nyújt az EESZT-ről, a pilot tapasztalatokról és a csatlakozás lépéseiről.

11. Kizárja-e a rendszer a kétszeri vénykiváltást?

A kettős vényfelírás és kiváltás elkerülését az extravonalkód kódolásának tervezett módosítása is támogatni fogja. Orvosi szoftver által NEAK formavényre (is) nyomtatott e-vény esetén az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter „0” (nulla) kell, hogy legyen. Egy ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelezni fog majd a gyógyszertári rendszer, hogy e-vényről van szó, és a vényadatokat a Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből (továbbiakban: EESZT, Tér) kell letölteni, az e-receptazonosító (22-es) vonalkódja alapján. A duplikációk elkerülését a helyi rendszerbe beépített más ellenőrző mechanizmusok is segíthetik (pl. a rögzítendő gyógyszer TTT kódjának ellenőrzése a lekérdezett aktív vények között).

12. Ha nem e-receptet vált ki a beteg, be kell-e rögzítenem azokat az adatokat, amelyeket az extra vonalkód nem tartalmaz?

A próbaüzem tapasztalatait is figyelembe véve, a papírvény jogszabályi extra vonalkód adatain túl további adatokat (pl. ágazati kód, a beteg neme, adagolás) nem lesz kötelező beírni a vény Tér-ben való gyógyszertári rögzítésekor, az e-receptrendszer kötelező november 1-i indulásakor.

13. Változik-e az extravonalkód struktúrája?

Igen. 2018 végéig minden e-recept felírásakor az orvosi szoftver által kötelezően előállított felírási igazolásra (NEAK vényre) rányomtatódik a megszokott extravonalkód is. Ilyenkor, ha a nyomtatott vényen egyszerre szerepel az e-receptazonosító és az extravonalkód, úgy az extravonalkód 19. pozíciójában a jogcímet tartalmazó karakter „0” (nulla) kell, hogy legyen. Ilyen vény extravonalkódjának beolvasásakor jelezni kell a gyógyszertári rendszernek, hogy e-vényről van szó, és a vényadatokat a Tér-ből kell letölteni, az e-receptazonosító alapján. Szolgáltatás kiesés esetén is be lehet majd olvasni ezt a módosított EKV-t is a gyógyszertárban, ekkor viszont a hiányzó jogcímet az expediálásnál kézzel kell kiválasztani.

14. Lehetek-e belépve egyszerre kettő gépen?

Igen. Az EESZT nem tiltja, hogy egy felhasználónak egy időben több érvényes bejelentkezése is legyen. Ilyenkor természetesen a különböző bejelentkezéseknél szükséges az e-szig-es  azonosítás. Így egy munkahelyen, szükség esetén, két számítógépen is hozzá lehet férni az EESZT vényekhez (pl. officina expediáló moduljában és irodai modul retaxa funkciójában is). A rendszer minden felhasználói hozzáférést naplóz.

15. Csak az officinai gépekhez kell e-személyi olvasó vagy az irodai/szerver gépekhez is?

Minden olyan munkahelyhez szükséges e-személyi olvasó, ahonnan e-recept elérés történhet. Azaz e-személyi olvasó irodai géphez is kellhet, amennyiben itt is szeretnék elérni az EESZT-t, pl. retaxálás, vénylekérdezés korrekcióhoz vagy gyógyszerészi gondozási tevékenységek céljából.

16. A 2017. november 1. előtt felírt, de 2017. november 1. után beváltott vényeket is rögzíteni kell-e az EESZT-ben?

Igen, nov. 1-től valamennyi gyógyszertárban bemutatott TB támogatott papírvényt kötelező rögzíteni az EESZT-ben is.

17. Ha a beteg több e-receptet vált ki egyszerre, lehet-e listát nyomtatni a készítményekről, ami segíti az összekészítésüket?

Az EESZT-ből lekérdezett és kiadott (vagy kiadásra előkészített) e-vények Kiadási igazolásai a kiszedés vagy a betegtájékoztatás támogatására helyben, a gyógyszertárban is kinyomtathatóak. Ezt a gyógyszertári szoftver funkciói biztosíthatják, akárcsak a kiadási adatok korszerű mobileszközökön (pl. tablet, pda) történő papírmentes helyi megjelenítését és hordozhatóságát is. Az ilyen listákra is vonatkoznak a szigorú egészségügyi adatkezelési törvény (Eü.ak. tv.) előírásai.

18. Mindenképpen cserélnem kell-e a Win XP operációs rendszert november 1. előtt?

Az e-szig leolvasók integrációja az elavult operációs rendszerhez is megoldott, az illesztő program elérhető az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon. Viszont az e-recept bevezetésétől függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

19. Ha egy gyógyszerész több gyógyszertárban is dolgozik, minden helyen fel kell-e őt venni a jogosultsági (V-mátrix listába)?

Igen, ez a gyógyszertárvezető vagy az általa megbízott adminisztrátor feladata.

20. A tesztidőszak tapasztalatai alapján hány százalékkal több időt fog igénybe venni egy beteg, mint ez előtt?

A próbaüzem tapasztalatai alapján a vények kiadása és a betegellátás nem lassult. Jól működő EESZT kapcsolat mellett az e-vények lekérdezése és kezelése gyorsabb volt a jelenlegi extravonalkódos vagy kézi adatfelviteli gyakorlatnál.

21. Ha egy egyszemélyes gyógyszertár gyógyszerésze elveszti az e-személyi igazolványát, hogy lehet a falu gyógyszerellátását biztosítani? (Egy új e-személyi megszerzése 14 napba kerül.)

Az elveszett személy igazolvány helyett új e-személyi igazolványt kell igényelni. Az igénylést haladéktalanul be kell nyújtani a legközelebbi okmányirodában vagy kormányablaknál. E-személyi igazolvány hiányában a gyógyszertárban csak EESZT kapcsolat nélküli feladatokat lehet végezni (pl. vénynélküli kiadás, gyógyszerkészítés, irodai adminisztráció, árukezelés). Az EESZT működtetője vizsgálja a további lehetőségeket, hogy az ilyen helyzetekben hogyan legyen biztosítható a folyamatos gyógyszertári működés.

22. Hogyan kezeli az EESZT az egyedi méltányosággal felírt, egy adott gyógyszertárban kiváltható gyógyszereket? Csak az adott gyógyszertár férhet hozzá a vényhez?

Amennyiben az elrendelt gyógyszer a NEAK közhiteles törzsében (PUPHA) szerepel, akkor az e-vényen is írható és kiadható. Az e-recept rendszer indulásakor marad a jelenlegi gyakorlat, vagyis az egy adott gyógyszertárra kiállított méltányossági engedélyt papíron kell bemutatni, és ez alapján a NEAK e-jelentési rendszerében elszámolni. Az ilyen gyógyszer kiváltási adatai felkerülnek a Tér-be, de a NEAK – ellenőrzés esetén – a papírvény és a csatolt engedély bemutatását kérheti. Az e-recept fejlesztés későbbi szakaszában a teljes folyamat elektronikussá tételét tervezzük, a NEAK-kal együttműködésben.

23. Tételesen finanszírozott készítmények expediálása / elszámolása is integrálva lesz-e az EESZT-be?

Hasonlóan az egyedi méltányossághoz, a közeljövő e-recept fejlesztéseinek egyik célja a teljes folyamat elektronikussá tétele.

24. Az orvosnak kötelező-e e-receptet kiállítani, ha az EESZT elérhető?

Igen, a jogszabály-tervezet alapján főszabályként e-vényt köteles írni minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó orvos. Természetesen egyes kivételes esetekben, mint például gyógyszerrendelés a beteg otthonában, szolgáltatás-kiesés alatt az orvos papírvényt is kiállíthat. Csak papírvény alkalmazható az orvosi táska részére történő gyógyszerrendeléskor, vagylagos („seu”) gyógyszerrendeléskor, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer rendelésekor, valamint „pro familia” jelzéssel történő gyógyszerrendeléskor.

25. Lesz-e a kézi gyógyszertár orvosának önálló expediálási joga az EESZT-ben?

Nem. A jogszabály-tervezet szerint a kézi gyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a kiadott gyógyszer vényét a Tér-ben, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelezően kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Tér-ből, ellenőrzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír.

26. Lehet-e tájékoztatást kapni arról, hogy melyik járási hivatalba mikor viszik ki az e-személyi olvasókat, milyen dokumentumok szükségesek az átvételhez?

A korábban bekért adatok alapján a normál ügymenetben igényelt e-személyi olvasókat már minden járási hivatalba kiszállították. Az utólag igényelt olvasókat Budapesten lehet majd átvenni, minden igénylő az adatbekérőn megadott e-mail címre kap erről üzenetet október első hetében. Az e-szig olvasók átvételéről, telepítéséről és használatáról minden információt megtalál az e-egeszsegugy.gov.hu/eszig oldalon.

27. Az EESZT-ben lévő kiadott vény esetén mi lesz a retaxa funkciója és lépései?

A helyi gyógyszertári rendszer retaxa funkcióját használva a számítógép monitorján az EESZT-ből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontját és a megnyitást végző felhasználó azonosítóját a kiadott vényhez kapcsolva rögzíti a rendszer. Felírási igazolás (NEAK vény) esetén a papírra írt adatokat kell összevetni a Tér-ben rögzített adatokkal, a jelenleg is érvényes önellenőrzési és gyógyszerbiztonsági előírásoknak megfelelően.

28. Kell-e rögzítenem a beteg fényképes igazolványának számát a TAJ alapú kiváltás során?

Felírási igazolás nélkül, a páciens saját részére történő TAJ alapú gyógyszerkiváltása esetén meg kell győződni a kiváltó személyazonosságáról. E célból szükséges a régi típusú fényképes igazolvány bemutatása vagy az új típusú e-szig használata. A jogszabály-tervezet szerint, az igazolvány számának rögzítése csak az 50.000 Ft értékhatárt meghaladó bruttó fogyasztói árú gyógyszer kiváltásakor lesz kötelező.

29. A vonalkódleolvasási hibák kizárására át lehet-e alakítani úgy a receptet, hogy először az e-recept vonalkód legyen biztonsággal leolvasható (az extravonalkód véletlen leolvasásának kizárása)?

A NEAK vény formája és adattartalma adott. Az expediálást javasolt a vény közepén lévő e-recept azonosító vonalkód beolvasásával kezdeni (amennyiben szerepel a vényen), mert így a felírt vény összes adata egyszerre töltődik be a kiadási képernyőre. Azt, hogy az extravonalkód véletlen leolvasása ne okozzon zavart az e-vény kiadásnál, a rendszergazda feladata megoldani. E-recept esetén az EVK kódolás speciális (lásd fentebb).

30. Az orvos által az expediálás közben javított vény tartalma nem lesz azonos a felírási igazolással, amit viszont meg kell őrizni. Jelenthet-e ez problémát a patikának az elszámolásnál vagy az ellenőrzésnél?

Az orvos kiadott státuszú e-vényt már nem tudja módosítani. Az EESZT elérhetetlensége (szolgáltatás kiesés) e-vény módosítása esetén a szolgáltatók egymás közti egyeztetése szükséges, dokumentált módon.

31. A cikktörzs egyezni fog-e és naprakész lesz-e a háziorvosoknál, a szakrendelőkben, a fekvőbeteg ellátó intézményekben a gyógyszertárakéval?

Ahhoz, hogy az e-recept felírást vagy kiadást on-line befogadja a Tér, valamennyi oldal azonos gyógyszertörzzsel kell, dolgozzon, amely nem más, mint a NEAK PUPHA legfrissebb verziója.

32. Hogyan igazoljuk a beteg felé, hogy retaxáltunk?  (Miért nézegettük az adatait, amikor ő nem volt ott a gyógyszertárban?) Mivel az expediáló szakasszisztens csak a le nem hívott vényt kérheti le a térből, így akkor ő nem is retaxálhat?

A beteg felé a gyógyszertárnak nem kell külön igazolnia a retaxa miatti lekérdezést, mivel a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés jogszabályi előírás és a beteg érdeke is. Az e-recept bevezetésével a gyógyszertári szakszemélyzet kompetenciái nem fognak változni.

33. Fiókgyógyszertáranként kell-e külön-külön patikai adminisztrátort felvenni? Például egy egyszemélyes gyógyszertár esetén?

Nem. A mai gyakorlatnak megfelelően, az anyagyógyszertárat vezető gyógyszerész vagy megbízottja gyakorolja az adminisztrátori jogköröket a fiókgyógyszertárban is (pl. a szakszemélyzet rögzítése vagy a jogosultságok kiosztása).

34. Felírási igazolás hiányában, hogyan válthatja ki a szülő 14 éven aluli gyermek gyógyszereit?

A jelenlegi gyakorlat nem változik. Vagyis ha nincs a papírvény a szülőnél, akkor most sem tud vényköteles gyógyszereket kiváltani a szülő 14 éven aluli gyermekei számára. Hasonló eljárásrendben, az e-recept bevezetésével is csak papír felírási igazolás birtokában tud gyógyszert kiváltani kiskorú gyermekei számára a szülő.

35. Az e-recept bevezetésével lehetséges lesz-e a részleges kiadás?

A bevezetést megelőző szakmai és hatósági egyeztetéseken az a döntés született, hogy – bár informatikailag megvalósítható – a részleges kiadás funkció jelenleg nem kerül bevezetésre.

36. Mi a teendő az e-recept esetén, ha a receptre (felírási igazolásra) nyomtatott azonosító olvashatatlan a scanner számára?

A felírási igazoláson lévő receptazonosító vonalkód alatti 18 karakteres számsor begépelésével is lehetséges a vény Tér-ből való lekérdezése. További lehetőség a vény elérésére az e-szig vagy személyi igazolvány + TAJ használatával azonosítani a beteget, amennyiben a saját vényeit váltja ki.

37. Hányszor foglalhatom újra a receptet, ha kettő napon belül nem tudom beszerezni?

A vény foglalt státusz többszöri meghosszabbítására egyelőre nincs korlátozás beállítva a rendszerben, a lejárati időn belül ismételhető, azonban a beteg kérésére a vényt a foglalásból fel kell szabadítani.

38. Hogy viszem el a laborba az e-receptet (magisztrális gyógyszerkészítéshez, ha nincs felírási igazolás sem)?

A kiadási igazolást kell kinyomtatni a helyi rendszerből. Ezt kell majd a magisztrális gyógyszer készítőknek és a kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt kell tárolni.

39. Ahhoz, hogy a retaxa meglétét a NEAK kontrollálni tudja, lesz-e joga a patika EESZT adataihoz alanyi jogon hozzáférni?

A NEAK a csatlakozást követően az EESZT-ből is le tudja majd kérdezni az elszámolásra jelentett elektronikus vények adatait, így a retaxát is. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat maradhat érvényben. A NEAK ellenőrzése az érvényes jogszabályi előírásoknak és szerződéseknek megfelelően, az EESZT hatósági modulján keresztül fog történni.

40. Ha éppen nincsen internet kapcsolat, hogyan expediálható az e-recept?

Szolgáltatás kiesés esetén az orvos által aláírt és lebélyegzett felírási igazolás (2018 végéig a NEAK vény) alapján expediálhat a gyógyszertár. Az ilyenkor érvényes eljárásrendet az ÁEEK-nél kidolgoztuk és az MGYK-val való egyeztetés után, az EESZT portálon elérhetővé fogjuk majd tenni. A szolgáltatás-kiesés ideje alatt felvett adatokat a térkapcsolat helyreállását követően a várható vonatkozó jogszabályok szerint továbbítani kell az EESZT-be.

41. Államvizsgás gyógyszerészhallgatónak lesz-e expediálási jogosultsága (gyakorlatok megszerzése)?

A jelenlegi gyógyszerkiadói kompetenciák nem változnak. Hallgatónak expediálni jelenleg is csak működési engedéllyel rendelkező gyógyszerész felügyelete mellet lehet.

42. Ha nincs feltüntetve az adagolás az e-recepten, vissza kell-e küldeni a beteget az orvoshoz?

Az e-vényen az adagolás egyértelmű feltüntetésére, illetve az adagolás nélküli vény TB elszámolhatóságára a vényrendelés általános szabályai – a mindenkor érvényben lévő jogszabályok szerint – vonatkoznak.

43. Védelmet biztosít-e a rendszer az ellen, hogy TAJ szám ismeretében bárkinek a vénye a távollétében lekérdezhető legyen?

A visszaélések elkerülésére több informatikai és nem informatikai védelmi mechanizmus van az EESZT-be építve. Az utóbbiak közül kiemelendő, hogy minden lekérdezés a lekérdező felhasználói adataival naplózódik és bármikor visszakereshető. A Lakossági portálon minden érintett saját maga követheti, hogy ki és mikor fért hozzá az EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz, és a visszaélés gyanúját jelentheti a hatóságoknak.

44. Orvos kezdeményezheti-e e-recept foglalt státuszba helyezését?

Az orvosi szoftverben erre nincs lehetősége, ez kifejezetten gyógyszertári funkció.

45. Külföldi vényeket az e-recept rendszer kezeli?

Az e-recept rendszerben a külföldön felírt vény gyógyszertári rögzítése az EESZT-ben egyelőre még nem támogatott (mert pl. az orvos és az intézmény sem azonosítható).

46. Magyar orvos EU-s állampolgár részére Magyarországon tartózkodása idején rendelhet-e e-recepten gyógyszert?

Igen, fényképes igazolvány (pl. útlevél, személyi) vagy EU-s biztosítási kártya alapján.

47. Vényköteles gyógyszer vény nélküli kiadását (orvosnak, gyógyszerésznek) szükséges-e a gyógyszertárnak az EESZT-ben rögzíteni?

Várhatóan az e-recept bevezetését lehetővé tevő jogszabályok tartalmazni fogják a rögzítési (nyilvántartási) kötelezettséget egy későbbi időponttól.

További információ az e-receptrendszerről:

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/e-recept

 

A válaszokat közzéteszi:

Dr. Bertalan Lóránt, ÁEEK

szakmai koordinátor, gyógyszerészII. fejezet

A gyógyszerészek kérdeznek

 

A Kamara honlapján augusztus 15-én közzétett kérdések és válaszok

 


Az e-erecept bevezetése

Biztos, hogy el fog indulni az e-recept szolgáltatás 2017. november 1-jével?
Igen, a rendszer készen áll az indulásra, a jogszabályban rögzített kötelező csatlakozási időpontban a rendszer működése biztosított.

Az orvosoknak is kötelező 2017. november 1-jétől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT, Tér) használata?
Igen. Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó.

 

Felírási igazolás, papírvény

A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?
Gyógyszerkiváltás nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges majd. Az e-vényről az orvos papír „Felírási igazolást” is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismerősének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva, kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezelőorvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg.

Ki válthatja ki a gyógyszert?
Az aktív (nyitott) státuszú e-receptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegendő hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal, vagy e-személyi igazolvánnyal (pin-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennemű azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismerős gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában.

Szeptember 1-jétől már nem kell papírvény?
A szabad csatlakozás dátuma után is – 2018. december 31-éig – gyógyszerrendeléskor az e-vényről minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania. Ez majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel. 2019-től az orvos kérésre fog felírási igazolást nyomtatni. A kötelező csatlakozást követően, 2017. november 1-je után – új lehetőségként! – a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, e-szig vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után.

A kézzel írt vények esetén mi lesz az expediáló teendője?
Ugyanazt kell tenni, amit most is a papírvénnyel: rögzíteni az expediáló modulba, amely (a TAJ szám megléte esetén) beküldi az EESZT-be.

Gyereknek (14 éven alulinak) felírt gyógyszer esetén hogyan történik a kiváltás?
Felírási igazolás birtokában bárki (így a szülő is) kiválthatja az e-vényt.

A felírási igazolást vissza kell adnia a patikusnak? Kell-e rajta jelölni, hogy melyik gyógyszert kapta már meg a beteg?
2018 végéig minden felírási igazoláson csak egy gyógyszerrendelés szerepel, ezeket a felírási igazolásokat ugyanúgy kell kezelni mint a papírvényeket: nem kell visszaadni a betegnek.

Sajnos az extra vonalkód gyakran nem olvasható. Lesz-e ebben változás?
A felírási igazolásra nem szükséges extra vonalkódot is nyomtatni 2017. november 1-től. Rendelet fogja szabályozni az EESZT receptazonosító vonalkód beolvashatóságát, amely méretében gyakorlatilag megegyezik a NEAK vényazonosító vonalkóddal (szintén 18 jegyű, alatta számsorral).

Hogyan történik a kötszer, segédeszköz és az egyedi magisztrális vények rögzítése?
A november 1-i indulásnál a GYSE egyelőre még nem írható elektronikus vényen (így az ilyen vényeket nem is kell rögzíteni az EESZT-ben). Papír alapú magisztrális vényeket a jelenlegi gyógyszerkiadási gyakorlatnak megfelelően kell rögzíteni a patikai rendszerben, amely feltölti az EESZT-be is.

Szociális otthonban is kötelező lesz az e-vény felírása?  Szociális otthon alaplistás készítményeit az otthon fizeti, a többit a beteg. A felírási igazolásban ezeket egyszerre fogják az ÁEEK EESZT munkatársai felvinni?
Az alaplistás szereket az intézmény szerzi be megrendelőlapon, amit nem lehet elektronikus úton rendelni. Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, ehhez fog felírási igazolás készülni. Az elektronikus vényeket (hasonlóan a jelenlegi papíralapú vényekhez) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.

 

Az E-recept működése, betegazonosítás

TAJ alapú azonosításnál jogában áll a patikusnak elkérni a beteg valamelyik másik azonosító igazolványát? (Most nincs joga még a TAJ-kártyát sem!)
Igen, ezt jogszabály fogja előírni , amely jelenleg előkészítés alatt áll.

TAJ alapú azonosításnál, ha nincs más igazolványa a betegnek, akkor nem fog gyógyszert kapni?
Az e-recept kiváltás TAJ azonosító alapján akkor jogszerű, ha az illető azonosítja magát pin kódos e-személyi igazolvánnyal vagy bármely fényképes személyazonosságot igazoló igazolvánnyal, TAJ kártya bemutatása mellett.

 Az eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra islehetséges lesz?
Igen, a gyógyszerrendelés és kiadás jelenlegi szabályozásának megfelelően az orvosoknak lehetőségük van egy vényre több hónapi gyógyszermennyiség felírására is. Ha a beteg kéri, a felírandó mennyiséget havi adagokra, több vényre is bonthatja az orvos. Ezt könnyíti meg az e-recept modul ismétlődő vényírás funkciója. Az 50.000 Ft bruttó fogyasztói árnál drágább gyógyszereknél kötelező a külön vény előállítása, és itt a kiválthatósági dátumok előre beállítódnak.

Van, aki nem tud bejönni, mert úgy dolgozik, mint mi, és telefonon, illetve beadott levélben kérte gyógyszerei felírását, vagy beutalóját. Ezután is működhet ez így?
A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják elő a vényíráshoz. Az e-recept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat.

A betegeknek bejelentkezéskor kell-e felmutatnia igazolványt minden alkalommal, vagy lévén régi betegről szó, ismeretség útján is beazonosíthatom (ha határozottan tudom, hogy ki ő)?
A gyógyszer kiadásakor a Térben rögzíteni kell a beteg TAJ- (és esetfüggően a kiváltó személyi igazolvány) számát is. Az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól) 29. § (4) bekezdése előírja az igazolvány alapján történő azonosítást.

Hogyan fognak retaxálni a gyógyszerészek, ha nem lesz vény?
A gyógyszertári számítógép monitorján az EESZTből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontja és a megnyitó személy azonosítója mentődik a kiadott vényhez.

A stornó lehetősége továbbra is működik?
Természetesen lehetőség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás működhet a csatlakoztatott rendszereknél.

Vényfoglalás esetén, ha a beteg nem jön érte 48 órán (2 munkanapon) belül, de megrendelte, a nagyker. nem veszi vissza. A patika kára!
Az elektronikus vényeket csak 2 munkanapra lehet lefoglalni, ezt követően a rendszer automatikusan feloldja azt. A foglalást ismételni lehet. A visszaküldés a gyógyszertár-nagykereskedő beszállítói szerződések függvénye, de általában 2 munkanapnál sokkal hosszabb idő után is biztosítanak lehetőséget erre.

Van olyan kézigyógyszertár, ahol van expediáló szoftver. Neki lesz EESZT azonosítója külön? (A VIREP az anyagyógyszertáron keresztül működik.)
A tervek szerint a kézigyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a vényt a Térbe, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelezően kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Térből, ellenőrzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír. Az orvosi szoftver funkcióhoz külön EESZT azonosító nem kell.

 

Kiadási igazolás

A kiváltási igazolást a patikának meg kell őrizni? Meddig?
Az e-vények TAJ alapú kiváltásakor a patika kiadási igazolást nyomtat, amelynek aláírásával igazolja a beteg, hogy átvette a készítményt. Ezt éppúgy 5 évig kell megőriznie a patikának, mint most a papír alapú vényt. Amennyiben az átvevőnél van e-személyi, akkor lehetőség van papír helyett elektronikus kiadási igazolás készítésére. Itt az e-személyi használat tanúsítja a készítmények átvételét.

Nincs vény, de van kiváltási igazolás. Alá kell írni a betegnek?
A kiadási (kiváltási) igazolást akkor kell kinyomtatni, ha a gyógyszert nem papíralapú vény alapján váltja ki a beteg. Ilyen esetekben a kinyomtatott kiadási igazolást az átvevőnek alá kell írnia, vagy elektronikus kiadási igazolás esetén e-személyi igazolvánnyal hitelesítheti azt.

Nincs papírvény, csak e-vény; hogyan kell a szigorú nyilvántartást kezelni (kábító, efedrin)?
A papírra nyomtatott, átvevővel aláíratott kiadási igazolást kell a fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásába lefűzni, sorszámozni és 5 évig megőrizni.

Magi készítése: jelenleg a vényen alá kell írni a gyógyszerésznek, a készítő asszisztensnek és a kiadónak. Most mit fog aláírni, hogyan kell dokumentálni?
Ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez a kiadási igazolást kell kinyomtatni, majd a készítőknek és kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt tároljuk.

 

Elszámolás, finanszírozás

A NEAK elszámolás alapja eddig a papírvény volt, most elég a rögzített adat?
2017. november 1-től az elektronikus vények esetében az EESZT-ben rögzített vény lesz az elszámolás alapja, a hagyományos vény esetében marad a papírvény.

Hogy fog történni a NEAK ellenőrzése?
A csatlakozást követően az EESZT-ből is le tudja majd kérdezni a NEAK a jelentett elektronikus vényeket. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat maradhat érvényben.

Dekádon kívüli (másnapi számlázás a nagyker. részéről) beütés esetén történik végre változás, hogy életszerűbb legyen a tartozáskezelés?
Az EESZT és a finanszírozási elszámolás nem lesz összekapcsolva, így a NEAK csak ellenőrzések során nézheti meg a Térben az elektronikus vényeket. Készlethiány esetén a nyitott e-recept foglalt státuszba helyezése nem jelent lezárt kiadást, ahogy a dekádban elszámolható vény sem. A foglalás mindössze azt teszi lehetővé, hogy a gyógyszer beszerzése vagy elkészítése alatt más gyógyszertár 2 munkanapig ne tudja kiadni ezt a vényt.

Központi hiba/karbantartás esetén hogyan történik az elszámolás?
A vényelszámolások és e-jelentések rendje nem változik, külön NEAK szerverkapcsolat útján működik továbbra is. A mai gyakorlatnak megfelelően, elszámoláskor a gyógyszertári rendszerben helyben is mentett, kiadott státuszú vények kerülnek az elszámolási összesítőbe. Ellenőrzéskor a NEAK az elektronikus úton rendelt vények meglétét és a finanszírozás szabályainak való megfelelőségét fogja nézni az EESZT hatósági moduljában.

Miért hangzott el a kommunikációban, hogy az OEP elszámolás és az e-recept elfogadása az online rendszerben nincs szoros kapcsolatban? Mi lehet ennek a következménye? Tervezik-e az e-receptrendszer és a NEAK adatbázis egységes rendszerben való kezelését?
A két informatikai szolgáltatás között most nincs szoros kapcsolat (lásd fentebb). Amit tervezünk az a NEAK Online vényfeldolgozó (OVF) szolgáltatásának EESZT-hez integrálása, amely a vény finanszírozási megfeleléséről adhat azonnali visszajelzést az orvosnak és gyógyszerésznek az elrendelés, illetve a kiadás befejezése előtt.

 

Gyógyszerbiztonság, gyógyszerészi gondozás

Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés során lesz-e lehetőség arra, hogy a szakmai irányelvben szereplő, orvosok számára küldendő tájékoztató az EESZT-ben rögzítésre kerüljön? Így az orvosok gyorsabban, könnyebben láthatnák, és megvizsgálhatnák a problémát, illetve a gyógyszertárban végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés elemzése is könnyebb lenne ez által.
A közeljövő e-recept továbbfejlesztéseinek egyik kiemelt célja a gyógyszerészi gondozás során keletkezett adatok és dokumentumok továbbíthatósága, rendszerbe integrálása. A november 1-i induláskor a gyógyszerésznek már lehetősége lesz megjegyzést hozzáfűzni a vénykiadáshoz, amely látható lesz orvosi oldalon is.

 

Vény hibák: kompetenciák, eljárásrend

Várhatóan az e-recept bevezetésével a vényfelírási hibák milyenmértékben csökkennek, különös tekintettel a nem megfelelő jogcímre és adagolásra?
Az e-receptrendszer a háttérben számos ellenőrzési és validálási műveletet végez úgy felírásnál, mint a kiadásnál. A vény a Térbe való beküldésekor figyelmezteti a felhasználót a hibákra. Konkrét becslést nem tudunk adni. Az e-recept modul adagolásra vonatkozó adatot kér és továbbít, de számolási funkcióval nem rendelkezik. Ilyen szolgáltatást vényíró és vényelszámoló informatikai rendszerek nyújthatnak.

A program alkalmas lesz-e arra, hogy az adagolás figyelembe vételével tartsa nyilván, hogy a beteget az orvos milyen időszakra látta el?
Az e-recept gyógyszeradagolásra és ellátottságra vonatkozó adatot továbbít, de az adagolás- és ellátottság-kontroll nem EESZT feladat (lásd fentebb).

Bevett gyakorlat, hogy az orvos olyan gyógyszert rendel, aminek a támogatott státusza megszűnt, így a vényen a BNO és TAJ szám sem szerepel. Mit tehet a gyógyszerész?
Ha a vényen nincs TAJ szám, de a beteg vagy a gyógyszert kiváltó személy kéri a vény EESZT-ben történő rögzítését, akkor be kell mutatnia a jogosult TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. TB támogatás nélküli gyógyszernél a BNO rögzítése nem kötelező a Térben sem.

Megteheti-e a háziorvos, hogy közgyógyellátottaknak e jogcím nélkül írja fel a gyógyszert, ilyenkor módosíthatja-e a gyógyszerész a jogcímet, ha a beteg ragaszkodik a jogcím érvényesítéséhez?
Az elektronikus vény bevezetésével a vények kiadására vonatkozó kompetenciák nem változnak. Az 1/2003. (I. 21.) EszCsM. rendelet nem teszi lehetővé a jogcím expediáló általi módosítását. Azonban az elektronikus úton rendelt vény esetén, ha a kiadó például telefonon eléri a felíró orvost, akkor ő távolról is „ki tudja javítani” a vényt. Az EESZT nem ellenőrzi a közgyógy-jogosultságot, mert ez a NEAK VIREP szolgáltatásának a feladata.

Engedi-e az e-receptrendszer szakorvosi javaslattal rendelkező betegnek Emelt vagy Kiemelt jogcím helyett Normatív jogcímen történő gyógyszerfelírást? Mit tehet ilyenkor a gyógyszerész?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak. Az, hogy a beteg szakorvosi javaslatának megfelel-e az adott vényrendelés, a felíró orvos felelőssége. Felíráskor ilyen ellenőrzést a minősített vényíró szoftverek végeznek, illetve a gyógyszertári kiadói modul a vény expediálásakor. Az EESZT-be ilyen funkció nincs beépítve.

„Törzskönyvből törölt” készítmény Teljes ár jogcímen történő felírása esetén, a helyettesítő támogatott gyógyszer, támogatottan kiadható-e?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak.

 

Csatlakozás, képzés 

Miként kell csatlakozni a szabad-, illetve a kötelező csatlakozás idején?
A csatlakozás menetét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. és 3. §-aiban meghatározott folyamat szerint kell végrehajtani. Fő lépései: regisztráció, adatszolgáltatás, benyújtás, műszaki csatlakozás és ennek igazolása. A csatlakozási ügyintézés egy elektronikus felületen fog történni a www.e-egeszsegugy.gov.hu portálon.Az ügyintézés menetéről a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni.

Alkalmas-e a csatlakozáshoz a régi gépem, amin még Windows XP operációs rendszer fut?
Az EESZT minimális követelményeket támaszt a felhasználók számítógépével kapcsolatban. Határozott gépigényt az egészségügyi (patikai) szoftver szállítója tud adni. Az EESZT bevezetésétől függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

Milyen tárgyi feltételekre és milyen szoftverre lesz szükség és meg fognak-e valósulni az opcionális időszak kezdetére(szeptember 1-re) minden patikában?
Az e-recept szolgáltatás – nagyobb változtatások nélkül – a meglévő gyógyszertári rendszerek expediáló funkciói közé épül be. A patikai rendszerszállító fogja telepíteni a csatlakozásra alkalmas új szoftververziót. Egy stabilan működő, korszerű informatikai infrastruktúrával rendelkező gyógyszertárban nem szükséges az e-receptrendszerhez való csatlakozáshoz plusz beruházás. Új eszközként térítésmentes e- személyi igazolvány leolvasókat fognak beszerelni. A kiszolgáló számítógépek, perifériák (pl. vonalkódleolvasók), az internetkapcsolat és operációs rendszer minimum követelményei az EESZT honlapon érhetőek el. Fejlesztési szükség esetén kérje rendszergazdája segítségét.

Kérem az átállás teendőink és a teendőnk várható időzítésének és időigényének tételes felsorolását!
Az e-recepthez való csatlakozás menetrendjéről a gyógyszertárak külön tájékoztatást fognak kapni. 

Mi a személyi jogos gyógyszerész feladata és felelőssége az új rendszer indításához kapcsolódóan?
A személyi jogos gyógyszerész feladata gyógyszertárának felkészítése az e-recepthez való csatlakozásra. Első lépésként javasolt a kapcsolatfelvétel a saját rendszergazdával és az ÁEEK EESZT Támogató Központjával. Fontos a kollégák képzéseken való részvételének szervezése is. Ajánlott az elérhető szakmai anyagok (cikkek, összefoglalók stb.) sokszorosítása, munkaközösségi megbeszélése, illetve az expediálók e-szig kiváltásának ösztönzése.

Szükség lesz-e külön vizsgára az e-receptrendszerben való expediáláshoz? Ha igen miről kell számot adni, miért van erre szüksége és mennyibe kerül a gyógyszertárnak?
Az EESZT-hez való csatlakozás előtt minden expediáló munkatársnak részt kell vennie az e-recepttel kapcsolatos képzésen (kontakt, e-learning), majd meg kell válaszolnia egy 10-15 kérdésből álló online tesztkérdés-sort.

Mi a személyek azonosításának módja a szeptember 1. –november 1. közötti időszakban, illetve a november 1-e utáni időszakban?
Mindkét időszakban a gyógyszertári szakszemélyzet azonosítása az EESZT-ben felhasználónév és jelszó megadásával, majd az e-személyi igazolvány leolvasók integrálása után az e-szig használatával is fog történni.

Szeptember 1-jétől már csak e-személyi igazolvánnyal lehet bejelentkezni az EESZT-be?
Igen, az éles indulással a kétfaktoros azonosítás elsődleges eszköze az e-személyi igazolvány és a hozzá tartozó pin-kód lesz.

Ha a gyógyszertár munkatársa otthon felejti az e-személyi igazolványát, akkor nem tud expediálni?
Az e-személyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkező személy tud.

Ha szeptemberben jelentkezem, kötelező-e (szükséges-e) november 1. előtt minden recept rögzítése az EESZT-ben?
A próbaüzem és a szabad csatlakozás időtartama alatt még nem kötelező minden beérkező papírvény rögzítése a Térbe, csak 2017. november 1-től.

Hol jelentkezhetnek a gyógyszertárak, amennyiben már szeptember 1-vel szeretnének csatlakozni?
A csatlakozás és az ügyintézés menetéről a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni az ÁEEK-től. Javasolt a kapcsolatfelvétel először a saját rendszergazdával, majd az ÁEEK EESZT Támogató Központjával:

––Telefon: (+36-1) 920-1050

––Levél: helpdesk.eeszt@aeek.hu

––Honlap: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informaciosportal/e-recept

 

Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely, Heiling-Koltai Beáta
ÁEEK EESZT

 


2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél