Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. március 24.
Adatok, trendek, feladatok I.

A Vándorgyűlés péntek délutáni programjában a gyógyszer-nagykereskedelem helyzetéről, az OGYÉI feladatairól, a DHPC levelekről, valamint tőkeprogramról hallhattak előadásokat az érdeklődők.

Az előadások sorát Dr. Feller Antal nyitotta,  aki mint a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének alelnöke, valamint a HUMVO igazgatósági tagja tartotta meg „A gyógyszer-nagykereskedelem helyzete” című előadását. „Vannak közös és eltérő érdekeink, de egy közös cél érdekében dolgozunk. De csak akkor tudunk együtt dolgozni, ha ismerjük egymást, ismerjük egymás munkáját” – vezette be mondandóját.

Adatok, trendek, feladatok I.Előadását a magyar gyógyszerpiac 2018-as történéseinek bemutatásával kezdte. A legfontosabb változás, hogy 2017-ben a TEVA bejelentette nagykereskedői tevékenységének megszüntetését. Ennek következményeként nehéz helyzet alakult ki, aminek a megoldása nagy energiaráfordítást igényelt. Ezt követően a gyógyszerpiac néhány adatát osztotta meg a részvevőkkel. A gyógyszerforgalommal kapcsolatban kiemelte, hogy a 2012-2013-as csökkenés után folyamatos növekedés tapasztalható. A forgalom összetételével kapcsolatban elmondta, leggyorsabban a tételes finanszírozású gyógyszerek értékesítése növekszik. A növekedésben az élen a biológiai terápiás készítmények állnak, amelyek elkerülik a gyógyszertári csatornákat – ennek következményeivel is foglalkozott. Súlyos problémaként említette a hiánycikkeket – keresik az okokat és keresik a megoldásokat. Felhívta a figyelmet a valsartannal kapcsolatos történésekre. Mint mondta, ilyen súlyú problémával a kivonások kapcsán korábban nem kellett foglalkozni, ezért ilyen helyzetre nem volt kidolgozott eljárás. Ugyanakkor a Kamara, az OGYÉI és a gyógyszer-nagykereskedők gyorsan kidolgoztak egy módszert, amivel sikerült megoldani a helyzetet. A gyógyszertárak lejárt kinnlevőségei évek óta csökkennek, rendeződött a nagykereskedőkkel való kapcsolatuk. A HUMVO-val kapcsolatos főbb történések ismertetése után a Hungaropharma jövőképét, céljait ismertette a hallgatókkal.

Adatok, trendek, feladatok I.Dr. Tarnai Julianna, azOGYÉI főigazgató-helyettese „Az OGYÉI feladatai, az OGYÉI és az MGYK együttműködésének elvei” címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Főigazgató-helyettes asszony nemrégen került a jelenlegi beosztásába, ezért kamarai rendezvényen most volt először előadó. Ezért egy rövid bemutatkozás után tért rá mondandója fő vezérfonalára, az együttműködésre. „Gyümölcsöző időszak elé nézünk” – vezette be beszámolóját. Együtt többet el tudunk elérni – hangsúlyozta. Az intézet jövőképe volt a következő téma, mint mondta, a cél hogy az egészségmegőrzés és a betegbiztonság kérdésében kulcsszereplők lehessenek, valamint értékteremtő szervezetté kívánnak válni. Bemutatta szervezeti működésüket, az egyes főosztályokat, elemezte a rendkívül komplex rendszert – hangsúlyozva az együttműködés fontosságát a szakma, a hatóság és a jogi szakemberek között. Az engedélyezési és az ellenőrzési kapcsolat kiegyensúlyozott működését jelölte meg egyik fontos feladatuknak.

„Milyen hatósági szervezetté akarunk válni?” – tette fel a kérdést. Szakmai, támogató, felelős és együttműködő hatósággá – hangzott el a válasz, majd ezek részletezésével, az ehhez szükséges feltételek ismertetésével folytatódott az előadás. Szólt arról, hogy részt akarnak venni a jogszabályok előkészítésében, hidat akarnak képezni a különböző szervezetek, a gyakorló kollégák és a törvényhozók között. További feladataik között szerepel a külső és a belső kommunikáció javítása, az infrastruktuális fejlesztések gyorsítása.

A továbbiakban az OGYÉI és az MGYK között tavaly december 1-jén aláírt megállapodást részletezte, aminek lényege a folyamatos párbeszéd és az intézményesített kapcsolattartás. Sorolta azokat a területeket, ahol együttműködhet a két szervezet. Szót ejtett a tiszti gyógyszerészi karról, ismertette az ellenőrzésekkel kapcsolatos adatokat, tapasztalatokat, megemlítve, hogy idén minden közforgalmú patikába el szeretnének jutni. A gyógyszerészi módszertani központra is felhívta a figyelmet, fontos tartja, hogy a Kamarát bevonják a módszertani kérdésekbe.

Az OGYÉI egyéb tevékenységeinek említése után a törzskönyvezésről is szót ejtett, kiemelve a Kamarával történő együttműködést ezen a területen is, ahogy a szakmai segédletek elkészítésében is. Végezetül köszönetet mondott az MGYK-nak az eddigi együttműködésért.

Adatok, trendek, feladatok I.Dr. Pallós Júlia, az OGYÉIfőosztályvezetője volt a következő előadó, aki a „DHCP levelek a gyógyszertárakban” címmel adott elő. Bevezetőjében definiálta, hogy mik is ezek a levelek: „Az egészségügyi szakembereknek szóló tájékoztató levelek (Direct Healthcare Professional Communication, DHPC), amelyek a készítmények előny-kockázat viszonyát és/vagy az alkalmazás feltételeit befolyásoló fontos, új gyógyszerbiztonsági információra figyelmeztetnek, sürgős kommunikációt igényelnek. A termék forgalomba hozója köteles ezt az információt késlekedés nélkül és hatékony módon, közvetlenül az egészségügyi szakemberek részére eljuttatni”.

Ezt követően a gyógyszerbiztonsági kommunikáció jelentőségéről beszélt. A cél a biztonságos gyógyszerterápiára vonatkozó információk átadása, hiszen ha kijön egy új információ, az a terápiás gyakorlatra is hatással van. Megfelelő kommunikációval a különféle károsodások megelőzhetők, a mellékhatások csökkenthetők. Az említetteken kívül pedig a betegnek is joga van tudni a kezelés kockázatáról, valamint az elégtelen kommunikáció önmagában is kockázatot jelent. A betegnek és az orvosnak egyszerre kell hozzájutni az információhoz.

A DHCP levelekben foglalt információknak tudományosan alátámasztottnak kell lenniük, bizonyítékokon kell alapulniuk és megfelelő időben kell eljutniuk az érintettekhez. Érthető és ellentmondásmentes legyen, a megfelelő célközönséghez szóljon, a nyelvezete pedig érthető legyen a célközönségnek. Fontos, hogy mindezek eredményeképpen a lakosság bizalma a hatóság irányába növekedjen.

A beteggel való kommunikáció során be kell mutatni a betegeknek a terápia előnyeit, ki kell térni a kezelés felfüggesztésének kockázatára, kiegyensúlyozott információátadásra kell törekedni. Ugyanakkor az utókommunikációnak is nagy jelentősége van.

Kitért a kommunikáció hatékonyságának a mérésére, ahogy a személyes adatvédelem fontosságára is. Sorolta azokat az eseteket, amikor szükséges az említett levelek kiküldése. Felhívta a figyelmet a megfelelő hatóság jóváhagyásának szükségességére, illetve a jóváhagyás nélküli levelekre. Végezetül a DHCP-n kívüli más kockázatcsökkentő intézkedésekről is szót ejtett.

Adatok, trendek, feladatok I.Végezetül Dráfi György, a Hiventures Zrt. igazgató-helyettese a „Tőkeprogram a gyógyszerészi tulajdonszerzés szolgálatában” című előadása következett. Előadása elején bemutatta a Hiventures Zrt-t, ami az MFB csoport tagja, Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb kockázati tőkealap kezelője.

Ismertette fő céljaikat; az inkubációs (pre-seed), magvető (seed) és korai növekedési (growth) szakaszokra fókuszáló kockázati tőkeprogramok működtetését. Ezek segítségével alapítás előtt álló, esetleg fiatal, K+F+I tevékenységet végző vállalkozásokat támogatnak, tevékenységükhöz szakmai támaszt pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. nyújt. A vállalkozások támogatására 50 milliárd forint áll rendelkezésükre, amely európai uniós, illetve saját, MFB forrásból származik.

Szólt az MFB Csoport új tőkefinanszírozási programjáról, amit annak érdekében indítottak, hogy segítsék a generációváltást olyan családi vállalkozások esetében, ahol a családon belüli utódlás nem megoldott. Ismertette ennek a részleteit. Végezetül a patika tőkeprogramról beszélt, ami nagyon hasonló lesz az említettekhez. „A folyamat szinte ugyanez lesz, azonban a feltételekben lehetnek változások” – hangzott el.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Adatok, trendek, feladatok I.

Adatok, trendek, feladatok I.

Adatok, trendek, feladatok I.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél