Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2015. május 21.
Az iparűzési adó számításáról - MGYK

A helyi iparűzési adóról szóló törvény szerint az adókötelezettség érinti az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet. Általános szabály, hogy az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatás értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével és az anyagköltség összegével.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (4) bekezdése alapján 2013. január 1-vel hatályba lépett az a korrigáló tényező, hogy az ELÁBÉ elszámolhatóságának mértéke a nettó árbevételtől függ, ami annyit jelent, hogy 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétel esetén az ELÁBÉ teljes összegben elszámolható. E fölötti nettó árbevételnél viszont az eladott áruk beszerzési értéke egyre csökkenő mértékben, sávosan vehető figyelembe a csökkentő tételek között.

A korlátozás alóli törvényi kivétel többek között, hogy a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek mint áruk értékesítése kapcsán elszámolt bevétel, ami azt jelenti, hogy az adóalap megállapításánál azon áruk beszerzési értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amelyek közfinanszírozásban részesülnek.

Ismereteink és tapasztalataink szerint a gyógyszertárak által alkalmazott programok képesek arra, hogy külön kezeljék éves szinten a közfinanszírozott gyógyszerek és egyéb eladott áruk beszerzési értékét, amit a vállalkozásnak az iparűzési adó bevallásában be kell állítani.

2014. január 1-től hatályba lépett a Htv. 39. § (6) bekezdése alapján az a kötelezettség, hogy a társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyoknak nettó árbevételüket és az ezt csökkentő ráfordításokat összesíteni kell, és az egyes adóalanyok adóalapját az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételéhez viszonyított aránya határozza meg. Fontos, hogy 2014-ben, ha az adóalanyok közötti kapcsolt vállalkozási jogviszony csak egy napra is fennáll (vagyis nem egész évben), akkor is a teljes adóévi nettó árbevételt és a nettó árbevételt csökkentő ráfordításokat kell figyelembe venni.

2015-től a fenti kötelezettség módosításra került, ami szerint a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának időtartamára jutó nem teljes, hanem a napi időarányosítással számított nettó árbevételt és az ezt csökkentő tételeket kell figyelembe venni.

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó számítások eredményeként a kapcsolt vállalkozások iparűzési adóalapja összességében nem változik, viszont az árrés-százalék függvényében jelentős eltolódás tapasztalható az alacsonyabb árrést elérő gyógyszertári vállalkozás terhére.

Budapest, 2015. május

A Könyvelők fóruma képviseletében

Dr. Elmerné Bagi Edina

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél