Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. augusztus 30.
Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűlésérőlA Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi első küldöttközgyűlését augusztus 27-én tartotta a budapesti Hotel Benczúrban. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

 

Az előző országos küldöttközgyűlés 2020. szeptember 5-én volt, mivel a köztestületekre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályozás küldöttközgyűlés összehívását nem tette lehetővé. Viszont az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnését követően jogszabályi előírásnak megfelelően 90 napon belüli időpontra kellett összehívni az országos küldöttközgyűlést.

A küldöttközgyűlésre 125 fő (a küldöttek 42,7%-a) regisztrált.  A küldöttközgyűlés dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a Himnusz eléneklése következett. A mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után következett a küldöttközgyűlés napirendjének elfogadása.

Az első napirendi pont az elnöki beszámoló volt, a kamarai elnök az előző küldöttközgyűlés óta eltelt időszakról számolt be. Részletesen ismertette az elmúlt időszak kamarai tevékenységeit, szólt a Kormány és a Kamara közötti kapcsolatokról, a különféle szervezetekkel történő együttműködésekről, valamint részletesen beszélt néhány kiemelten fontos és aktuális ügyről. (Az elnöki beszámolót a Gyógyszerészi Hírlapban tesszük közzé.) Az elnöki beszámolót a küldöttek az elnök tartózkodó szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadták.

A küldöttek elfogadtak egy küldöttközgyűlési határozatot is, amely az orvostechnikai eszközök regisztrációjával, a soron kívüli intézkedést igénylő feladatokkal és a rezsidíjak emelkedésének kompenzációs igényével foglalkozik. Egyben felhatalmazták az elnököt, hogy a határozatot juttassa el az egészségügyet felügyelő miniszternek. A határozatot 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással fogadták el.

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűlésérőlA küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta dr. Pintér Lászlónak, az Országos Etikai Bizottság elnökének a beszámolóját, aki ismertette a 2020-as és a 2021-es évek etikai eljárásait. A Felügyelő Bizottság elnökének, dr. Gutay Tibornak a beszámolója tevékenységük ismertetése mellett szólt a munkájuk alapjául szolgáló szempontokról is. Ezt a beszámolót két tartózkodással fogadta el a küldöttközgyűlés.

A küldöttek az Etikai Kollégium elnökévé dr. Pintért Lászlót, az Alkalmazotti Állandó Bizottság elnökének dr. Határné dr. Attl Orsolyát választották, akik a küldöttközgyűlés végén esküt tettek.

A 2023-as tagdíjakkal kapcsolatos alapszabálymódosító javaslat elfogadása után dr. Zalai Károly főtitkár előterjesztésében a küldöttek jóváhagyták a Kamara 2020. és 2021. évi beszámolóját és mérlegét, majd elfogadták a Kamara 2022. évi költségvetését.

A küldöttközgyűlés a Szózat eléneklésével zárult.

Fotó: dr. Nagy Vilmos

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Dr. Hankó Zoltán

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Dr. Pintér László

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Dr. Gutay Tibor

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Dr. Zalai Károly

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Dr. Határné dr. Attl Orsolya és Dr. Pintér László

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

Beszámoló a Kamara küldöttközgyűléséről

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél