Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. június 15.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi üléséről

Az MGYK elnöksége a Patikanapot megelőzően, 2022. június 9-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kibővített kihelyezett ülését a kecskeméti Hotel Három Gúnár és Rendezvényházban, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati egyeztetések, történések

– Az újonnan kinevezett egészségügyért felelős államtitkár, dr. Takács Péter a kamarai elnökkel egyeztetett.  Dr. Hankó bejelentette, hogy meghívta az új államtitkárt a Kecskeméten tartott Patikanapra. (Az államtitkár úr részt is vett az azóta megtartott rendezvényen – a szerk.) A megbeszélésen szó esett az átadás-átvételi listáról, illetve arról, hogy melyek a legsürgetőbb megoldandó feladatok. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésérőlDr. Takács Péter jelezte, hogy nyitott arra, hogy egy soron következő egyeztetésre a Kamarában kerüljön sor. A látogatás időpontjáról még nem született döntés.

– Május 30-án dr. Hankó elküldte a kinevezésük alkalmából írt gratuláló levelét dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, aki egyben az egészségügy irányításáért is felelős miniszter lett, és dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkárnak.

Kamarai egyeztetések

– Az SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatója, prof. dr. Zelkó Romana megbeszélést hívott össze az általuk az elmúlt években oktatott tárgyakkal – gyógyszerügyi ismeretek, gyógyszertári gazdálkodás és menedzsment, klinikai gyógyszerészet – kapcsolatos tapasztalatok megvitatására. Ezen tárgyak oktatásában – külső oktatóként – a Kamara által delegált szakemberek is részt vesznek, így a megbeszélésnek ők is meghívottjai voltak.Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi üléséről „Példaértékű megbeszélés volt” – mondta az elnök, ugyanis a most lezárult tanév tapasztalatainak az összegzése mellett az ősszel induló szemeszter tematikai és módszertani egyeztetése is elkezdődött. A gyógyszertári gazdálkodás és menedzsment tárggyal kapcsolatban az elnök a kamarai delegáltakkal külön egyeztetést is kezdeményezett.

– Az elnök tájékoztatása szerint megtörtént az újbóli kapcsolatfelvétel dr. Kovács Gáborral, az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet volt főigazgatójával, és utódával, dr. Bogos Krisztina főigazgatóval, akikkel a Kamara a járvány előtt a COPD-s betegekkel kapcsolatos adherencia-fejlesztési kérdésekben már együtt dolgozott. Elvi megállapodás született a korábbi együttműködés megújításáról.

– A HGYSZ május 25-i online konferenciájára – előadóként és a kerekasztal beszélgetés részvevőjeként – meghívást kapott a Kamara elnöke és több vezetője is. Dr. Sohajda Attila az árréssel és a gyógyszertárak jövedelmezőségével, dr. Torma Ádám az ügyelettel, dr. Hankó Zoltán pedig a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban tartott rövid előadást és vett részt kerekasztal megbeszélésen. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésérőlAz elnökség ülésén mindhárman összegezték tapasztalataikat, továbbá a HGYSZ és a MOSZ előadói által képviselt álláspontot. Összegzésként az elnök elmondta, hogy a HGYSZ szakmapolitikai szervezetkénti legitimációjáról alkotott álláspontja nem változott, ugyanakkor ez a rendezvény alkalom volt arra, hogy a gyógyszertárláncoknál dolgozó gyógyszerészekkel is megismertethessek a kamarai álláspontot.

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban dr. Hankó kezdeményezésére az orvostechnikai eszközök forgalmazóinak a képviselőivel volt egyeztetés a Kamarában, ugyanis szükséges a különböző szervezetek által képviselt álláspontok megismerése és lehetőség szerinti összehangolása az államigazgatással folytatandó egyeztetések eredményessége érdekében. Az előkészítő egyeztetések tovább folynak.

– A KDNP egészségügyi kabinetjének képviseletében dr. Csekey Éva és dr. Szabó Attila látogatott el a Kamara székházába, ahol arról érdeklődtek, hogy az MGYK hogyan ítéli meg az elmúlt kormányzati ciklust és mit várnak a következő négy évtől. „Az így létrejött kapcsolat hasznos lehet mindkét fél számára” – összegezte a megbeszélést az elnök.

– Dr. Hankó előadóként részt vett a MedicalScan továbbképző fórumán, ahol a patikai szolgáltatásokkal kapcsolatos kamarai álláspontot ismertette.

Kamarai tevékenységek

– A Galenus Kft. taggyűlésére május 25-én került sor, ahol beszámoltak a 2021. év gazdasági tevékenységéről. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésérőlDr. Hankó jelezte, hogy összehívja a Kft. tulajdonosait a COVID-járvány utáni helyzet kiadói szempontok szerinti értékelésére és a teendők megbeszélésére.

– „A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet elnökségi ülése példaértékű volt” – hívta fel a figyelmet az elnök, aki részt vett a május 26-i miskolci összejövetelen. Dr. László megyeielnök meghívta rá az MGYT megyei elnökét és a regionális tiszti főgyógyszerészt is. „Jó volt részt venni rajta és jó volt a járvány előtt megszokott bizakodó, jókedvű arcokat újra látni” mondta dr. Nyíri. Dr. Hankó kérte, hogy más megyékben is honosodjon meg az a gyakorlat, hogy meghívják az MGYT megyei vezetőit, illetve a területileg illetékes tiszti gyógyszerészeket.

– Kubányi Jolánnal, a Táplálkozástudományi Alapítvány elnök asszonyával dr. Hankó folytatott megbeszélést, melynek témája az egészséges táplálkozás népszerűsítésével kapcsolatos kamarai együttműködés lehetősége volt.  Az elnök elvi igent mondott a felkérésre, és kérte a TEÉ tagjait, hogy segítsék az érdemi munkát.

– Az SE szakképzésében dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán vett részt.

– Június 1-én megszűnt az egészségügyi veszélyhelyzet – emlékeztetett az elnök. Dr. Bartus György honlapon megjelent írásában az ezzel kapcsolatos tudnivalókat ismertette.

– Június 4-én jelent meg az extraprofitadóval kapcsolatos rendelet, amely a gyógyszerek forgalomba hozóira kötelezettséget ró, de a gyógyszertárakat közvetlenül nem érinti – tájékoztatott az elnök.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésérőlKonkrét időponthoz nem köthető történések

– Az akciózás szabályainak május 28-tól hatályos változásáról dr. Torma Ádám készített tájékoztatót.

– A pénztárgépek cseréjével kapcsolatos bizonytalan helyzet megoldására dr. Fang Simon írt tájékoztatót.

– Az elnök felhívta a figyelmet a honlapon, illetve a Gyógyszerészi Hírlapban megjelent, dr. Bodor Áron által vele készített interjúra.

– Az SE Egészségügyi Menedzserképző Központ Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser (MBM) szakirányú képzést tervez indítani – az egyetemi eljárásrend értelmében erről a Kamara véleményét is kikérték, ami támogató.

– Több nagykereskedő módosítja a gyógyszertárakkal kötött szerződéseinek szállítási feltételeit – ennek részleteit az ülés résztvevői megtárgyalták és részletes elemzést kérnek egy ad hoc bizottságtól.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Területi Szervezetek elnökeinek beszámolója a szervezet korábbi években folytatott tevékenységéről
A korábban kialakult gyakorlat szerint a területi szervezetek tevékenységéről készült beszámolók a Köztestületi Napok programjának részét képezték, azonban a járványhelyzet miatt ilyen konferenciát a Kamara évek óta nem tudott szervezni. Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi ülésérőlEzért korábbi döntésnek megfelelően a beszámolók az elnökség és a TEÉ összevont ülésén hangzottak el, ahol az egyes területi szervezetek korábban írásban benyújtott beszámolóit szóban kiegészítették. A részletes beszámolók a Gyógyszerészi Hírlap következő számaiban lesznek olvashatók.

– Támogatási kérelem az Ifjúsági Állandó Bizottság programjaihoz
E napirend részletes tárgyalása az előző elnökségi ülésen már megkezdődött, de idő hiányában csak a mostani ülésen lehetett befejezni. Az Ifjúsági Állandó Bizottság előterjesztésében támogatást kért a középiskolások számára készített videókhoz, amelyben a gyógyszerész hivatást népszerűsítik. Támogatást kértek továbbá egy futóversenyen kamarai színekben való részvételhez. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyták a kérelmet.

– Területi szervezetek közgyűlésének, küldöttgyűlésének előkészítése, döntés az országos küldöttközgyűlés időpontjáról
E napirendi pontban a közgyűlések, küldöttközgyűlések tartásának jogi hátterét ismertették. A veszélyhelyzet megszűnését (június 1.) követő 90 napon belül ugyanis a területi szervezetek köz-, illetve küldöttgyűléseit, valamint az országos küldöttközgyűlést is meg kell tartani. Hangsúlyozták, hogy az országos hivatal minden jogi és technikai segítséget megad a megyéknek az összejövetelek akadálymentes lebonyolítása érdekében. Fórumokat is tartanak ennek érdekében, amely szervezésével dr. Nyíri Lászlót bízták meg. Dr. Bartus Györgyöt egy tájékoztató elkészítésére is felkérték (időközben a területi elnökök a tájékoztatót megkapták – a szerk.). Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyták az előterjesztésben foglaltakat és döntöttek arról, hogy az országos küldöttközgyűlést augusztus 27-re hívják össze. Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatókat a küldöttek időben megkapják.Beszámoló az elnökség és a TEÉ júniusi üléséről

– Kommunikációs tréning előkészítése
Dr. Hankó emlékeztetett a tavaly augusztusban Süveges Gergő újságíró által a Kommunikációs munkabizottság tagjainak, illetve kamarai vezetőknek tartott tréningjére, amelyre Bükkábrányban a kihelyezett elnökségi ülés után került sor. Előterjesztésében egy újabb tréninghez kérte az elnökség és a TEÉ jóváhagyását. Mindkét grémium elvi igent mondott.

– A budapesti szervezet előterjesztése
A budapesti szervezet által benyújtott előterjesztés a tagdíjjal és a Kiváló Gyógyszerészi Gondozás-díjjal kapcsolatban fogalmaz meg javaslatokat. Az elnök arra kérte a TEÉ-t, hogy a javaslatokkal kapcsolatban alakítsanak ki konszenzusos álláspontot.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél