Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2018. december 03.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi üléséről

Az MGYK elnöksége 2018. november 29-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével összevont ülését a budapesti Benczúr Hotelben. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző összejövetelek óta eltelt kamarai eseményekről adott tájékoztatást. Elsőként a Hungaropharma Zrt. Mérföldkövek című sajtótájékoztatóját említette, amelyen a kamarai elnök és prof. dr. Szökő Éva is részt vett. A Semmelweis Egyetem október 23-i ünnepi megemlékezésén dr. Hankó képviselte az MGYK-t, ahogy a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgyűlésén is. Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi üléséről A záróvizsga előtti gyógyszerészhallgatókat gyógyszertári gyakorlaton felkészítő gyógyszerészek számára szervezett megbeszélésen a Semmelweis Egyetemen – amelyen a kamarai elnök vett részt – egyeztettek a szemináriumi napokhoz kapcsolódó elmúlt évi tapasztalatoktól, illetve a program szükséges korrekcióiról. A Kamara és a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet között egy új megállapodás aláírására is sor került, ami a szemináriumi napok további együttműködési kereteit rögzíti. „Hasznos történetnek tartom, hogy a hallgatókat a záróvizsga előtt behívjuk konzultációra és megpróbáljuk a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat átadni nekik” – hangzott el.

Az EESZT-vel kapcsolatos soron következő egyeztetésen a felírási igazolások tartalmával, formájával foglalkoztak. Itt dr. Hankó Zoltán megerősítette azt a kamarai felajánlást, hogy szakmai javaslatot készítenek a a szoftverek akkreditációjára és expediálási jogszabályok EESZT-hez kapcsolódó korrekciójára. A Pécsi Tudományegyetemen tartott előadássorozat keretében dr. Hankó előadást tartott gyógyszerészhallgatóknak „Milyen jövő vár a fiatal magyar gyógyszerészre?” címmel. „Jól sikerült a Pest megyei szervezet szüreti mulatsága” – számolt be az elnök a rendezvényről. Mint ismeretes, a szervezet korábban hagyományosan a farsangi időszakban rendezte a bálját, de hogy az időpontja ne ütközzön az országos gyógyszerész bállal, az országos Kamara kérésére a rendezvényüket az őszi időpontra tették át és szüreti mulatságként rendezik. Ezt követően dr. Hetényi László vette át a szót, aki a MOK és az MGYK budapesti szervezetei által szervezett EESZT- fórumról adott tájékoztatást. Itt ugyan kevesen voltak, mégis hasznosnak ítélte azt.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi üléséről A továbbiakban az országos elnök elmondta, hogy a profilrendelet korábbi jogalkotási problémák felszámolását célzó módosításához kapcsolódó kamarai álláspont elvi alapja, hogy a gyógyszertárakban forgalmazható termékek köre ne szűküljön. Szólt a Könyvelők fórumáról, majd azt a megbeszélést hozta szóba, amit a MÉKISZ-szel közösen szerveztek a speciális egészségügyi célra szolgáló tápszerek speciális egészségügyi célra szolgáló élelmiszerekké történő átsorolásával kapcsolatos teendőkről – e kérdés később önálló napirendi pontként szerepelt.

Az OGYÉI új főigazgatója, dr. Szentiványi Mátyás megbeszélést folytatott a kamarai elnökkel, amelyen dr. Raffay Bálint főigazgató helyettes és dr. El Koulali Zakariás  tiszti főgyógyszerész is részt vett. „Őszinte, nyílt, konstruktív megbeszélést folytattunk, ahol minden korábbi megoldatlan kérdés terítékre került.” A megbeszélés a tabula rasa lehetőségét is magában hordozta, minden kérdésben, ahol konfliktus volt, most megvan a lehetőség annak feloldására” – tájékoztatott az elnök. Egyebek mellett megállapodtak abban, hogy elkezdik elkészíteni az MGYK és a hatóság közti együttműködési megállapodást. A főigazgató szóba hozta azt a fiktív feladóval szignált levelet, ami a két évvel korábbihoz hasonlóan dehonesztálóan ír egy már nem az OGYÉI-nál dolgozó vezetőről. Az elnök a megbeszélésen kifejtette: egyetért azzal, hogy ügyészségi szintű vizsgálat induljon a feladó kinyomozása érdekében, ugyanis az intézményre nézve is dehonesztáló megjegyzések találhatók a levében.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi üléséről A szakmai és a jogi munkabizottságok megbeszéléséről szóló tájékoztatóval folytatódott a beszámoló, ahol a betarthatatlan jogszabályokkal kapcsolatban érkezett javaslatok értékelését végezték el. Ennek írásos összefoglalóját dr. Brezanóczy Ferenc készítette el. A Pesti Vigadóban rendezett a Batthyány-Strattmann László ünnepségen dr. Hankó képviselte a Kamarát. A CompuTREND Kft. igazgatójával a kamarai elnök egyeztetett; a megbeszélések folytatódnak. Ezt követően a Semmelweis Egyetemen történt jubileumi diplomaátadó ünnepséget említette, majd kitért a dr. Kovács Gáborral a Korányi intézet főigazgató főorvosával történt megbeszélésre, ahol az adherencia program további lépéseit vitatták meg.

A továbbiakban a MÉKISZ konferenciája került szóba, ahol dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Nyíri László, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt. „Számos szakmai problémáról tudtunk megbeszéléseket folytatni” – mondta az elnök. A gyógyászati segédeszközök EESZT-be való integrálásáról is történt megbeszélés, amit 2020-ig kell megoldani. „Egyre szorosabb az együttműködés a három gyógyászati segédeszköz forgalmazókat tömörítő szervezettel” – hangzott el. „Válasszon okosan!” címmel a Magyar Orvosi Kamara és az MGYK közös kampányt indít; az ezzel foglalkozó közös sajtótájékoztatón dr. Hankó vett részt.

A négy képzőhely dékánja, az MGYT és az MGYK elnöke a képzéssel kapcsolatos közös stratégiai célkitűzésekről egyeztetett – folytatódott a beszámoló –, ahol a szakképzés korrekciójáról sikerült megállapodni. Az MGYK Pest Megyei Szervezete küldöttgyűlése került ezt követően említésre, amelyre az EGIS Gyógyszergyár Látogatóközpontjában került sor. Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy az említett helyszínt megfelelő egyeztetés után más kamarai szervezetek is igénybe vehetik. A Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján dr. Hankó Zoltán tartott előadást a gyógyszerészet megoldásra váró etikai problémáiról, dilemmáiról. „Olyan közegben sikerült erről beszélni, ahol nagyon sokat tudnak tenni szempontjaink érvényesüléséért” – mondta.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi üléséről Ezt követően dr. Sohajda Attila és dr. Hankó előadása került említésre a kötelező szinten tartó továbbképzésen. Ez után dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki beszámolt az Orvostechnikai Szövetség 20 éves jubileumi ünnepségéről. Majd a CIG Pannónia módosított biztosítási ajánlata került szóba, ez is önálló napirendi volt a későbbiekben. Az OGYÉI uniós tagországokkal indított, a gyógyszer-mellékhatások bejelentésével kapcsolatos közös kampánya volt a következő esemény. Az elnök felhívta a figyelmet a mellékhatás-bejelentések fontosságára.

Miskolcon, dr. Nyíri László azzal a kezdeményezéssel állt elő, hogy beszélgetésre hívott a gyógyszerészek körébe két országgyűlési képviselőt – Csöbör Katalint és Koncz Ferencet – annak érdekében, hogy testközelből lássák a szakma problémáit, bepillantást nyerjenek a gyógyszerészek helyzetébe és autentikus forrásból nyerjenek felvilágosítást. Dr. Nyíri László felhívta a figyelmet arra, hogy fontos jó kapcsolatot tartani a politikusokkal, és másoknak is ajánlotta ezt a lehetőséget. Ezt követően a kamarai elnök az adherencia programról szóló november 26-i megbeszélést említette, ami szintén önálló napirendi pont volt.

A továbbiakban dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki beszámolt a HUPSA külkapcsolatokért felelős alelnökével történt találkozójáról. Mint elmondta, a gyógyszerészhallgatók segítenek a gyógyszerész bál rendezésében, és mindkét fél számára előnyös megállapodás születhet közöttük. Majd a kamarai elnök folytatta, aki a Boiron Hungária Kft. képviselőjének kérésére folytatott tárgyalásról számolt be. Mint elmondta, az őszi egészségügyi salátatörvény a homeopátiás szerek forgalmazásával és ajánlásukkal is foglalkozik. A „Válasszon okosan!” kampány plakátjainak kormányhivatalokban való kihelyezése érdekében dr. Hankó  egyeztetett a közfeladatok ellátásáért felelős kabinetfőnökkel.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ novemberi üléséről Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár asszony a kamarai elnökkel egyeztetett a közelgő GYKTN-nel kapcsolatos a teendőkről és több más folyó ügyről. Dr. Hankó ezt követően az őszi salátatörvényről ejtett szót. Szóba kerültek a dr. Vimláti Gábor lemondása miatt megüresedett titkári pozíció betöltésére érkezett ajánlások, majd dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki bemutatta a honlap-fejlesztés eredményeként létrejött oldalt. Ezt követően az OGYÉI-től kapott határozatokat ismertette.

A tájékoztató végeztével a döntést igénylő napirendi pontok következtek. Elsőként a szakgyógyszerész-képzés módosításáról szóló beszámolót vitatták meg, amelyet az országos elnökség és a TEÉ is jóváhagyólag elfogadott és felhatalmazta az elnököt a kamara álláspontjának képviseletére. Az adherencia program aktuális feladatai című előterjesztés következett ezután, amit mindkét testület egyhangúlag elfogadott. Az elnökségi ülés a konkrét határidőkre vonatkozó javaslatokkal is egyetértett. A CIG Pannónia által benyújtott módosított biztosítási ajánlatot – annak megtárgyalása után – mindkét testület elutasította. Az elnök speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatását az elnökség és a TEÉ is tudomásul vette, és felkérték dr. Schlégelné dr. Békefi Csillát és dr. Nyíri Lászlót, hogy a programban meghatározott feladatokat lássák el. Ezt követően dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla számolt be a Biztonságos étrend-kiegészítő program állásáról, a csatlakozással kapcsolatos kérdésekről. Felkérték valamennyi területi elnököt, hogy december 31-ig saját megyéjük valamennyi gyógyszertárát keressék fel a programhoz való csatlakozás érdekében és számoljanak be az eredményekről. A GYKTN-re való felkészülés aktuális kérdéseinek megbeszélése után a Válasszon okosan! kampány nyomdai költségeire vonatkozó előterjesztést szavazta meg az országos elnökség, végezetül pedig a Pécsi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete számára nyújtandó 50 000 Ft támogatásról döntöttek.

mgyk.gyh

Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

 

 

 

2018-2021 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél