Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. október 29.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi üléséről – II.

Az MGYK elnöksége 2022. október 27-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kibővített ülését. Az ülés hibrid módon került lebonyolításra: a résztvevők személyesen a Kamara budapesti székházában, vagy online vehettek részt. Az együttes ülést dr. Hankó Zoltán vezette. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az elnökség és a TEÉ 2022. október 20-i együttes ülésén a tervezett napirendi pontok mindegyikének tárgyalására – a rendkívül nagy számra tekintettel – időhiány miatt nem került sor, így az október 27-i ülésen tárgyalták meg az elmaradtakat. Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi üléséről – II.Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása következett. Az előző ülésen elfogadott napirend alapján folytatódott az ülés.

Döntést igénylő napirendi pontok

 Munkabizottságok 2022/23 évi programjainak elfogadása
Az ülésen az egyes munkabizottságokkal és projektprogramokkal kapcsolatban született döntés. Az egyes munkabizottságokkal kapcsolatos változások a következők: az adherencia-fejlesztő projektprogram munkabizottsággá alakul. A Biztonságos étrend-kiegészítő program integrálódik a Szakmai munkabizottságba, a gyógyszertári marketinggel kapcsolatos teendők pedig az Integritásfejlesztő munkabizottságba.

Az ülés résztvevői a jogi, a kommunikációs, a marketinggel kapcsolatos, az ipari és az integritás munkabizottság írásos előterjesztését vitatták meg. Ezek szóbeli kiegészítése után az elnökség és a TEÉ tagjai egyhangúlag elfogadták az előterjesztéseket, egyben felkérve a többi munkabizottság és projekt vezetőit, hogy a következő elnökségi ülésre ők is írásos előterjesztést készítsenek.

– Az OGYÉI módszertani levél tervezetének véleményezése
Az OGYÉI október 10-én küldte meg a Kamara elnökének azt a módszertani levél tervezetet, amely a magisztrális gyógyszerek készítését elősegítő rendeletek megjelenését követően megszüntetésre kerülő alapanyag-bevizsgálási kötelezettséghez kapcsolódó gyógyszerbiztonsági és adminisztrációs teendőket rögzíti. Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi üléséről – II.A módszertani levél tervezethez számos vélemény érkezett a felkért szakértőkről, az elnökségtől, a területi elnököktől, valamint a Jogi munkabizottságtól. Ezek megvitatása után mindkét grémium úgy döntött, hogy a tervezet módosítását indokoltnak tartja. Ezért felkérték dr. Bartus György jogi munkabizottság elnököt, hogy az írásban beérkezett és a vitában elhangzott javaslatok figyelembevételével készítse elő a választ, amit a kért határidőre a Kamara az OGYÉI-nek megküldhet.

– MGYK – IQVIA együttműködés
Jelenleg közel 170 gyógyszertár a Békéshelp. Kft. közreműködésével szolgáltat adatokat az IQVIA-nak. Az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéskör megvitatása után az elnökség és a TEÉ tagja úgy döntöttek, hogy állásfoglalást kérnek a gyógyszertárban elérhető egészségügyi, személyes és üzleti adatok felhasználhatóságát illetően.

– Az Alkalmazotti Állandó Bizottság (AÁB) összetételének jóváhagyása
Dr. Attl Orsolya ismertette az AÁB megyei delegáltjainak névsorát. Az elnökség és TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették az előterjesztésben foglaltakat. A cél az, hogy valamennyi területi szervezet delegáljon tagokat a bizottságba, ezért az a kérés is megfogalmazódott, hogy azok a területi szervezetek, amelyek eddig nem éltek a delegálás lehetőségével, ezt – saját tagságuk érdekeinek érvényesítése érdekében – minél hamarabb tegyék meg. Beszámoló az elnökség és a TEÉ októberi üléséről – II.

– Asszisztensek helyzetét felmérő kérdőív véglegesítése
Rózsa Melinda a MESZK gyógyszertári asszisztensi tagozatának vezetője (a Kamara elnökségi üléseinek állandó meghívottja) és dr. Bartus György előterjesztésében az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyták annak a kérdőívnek a tervezetét, amely a gyógyszertárakban foglalkoztatott asszisztensek foglalkoztatási körülményeinek felmérését célozza, és felkérték Rózsa Melindát, dr. Bartus Györgyöt és dr. Horváth-Sziklai Attilát a felmérés elindításához szükséges előkészítő munka elvégzésére.

– Kamarai törvény módosításával kapcsolatos álláspont kialakítása
A kamarai elnök tájékoztatott, hogy a MESZK, a MOK és az MGYK elnökei között elvi megállapodás született arról, hogy a három szervezet közös előterjesztést dolgoz ki a kamarai törvény módosítására vonatkozóan. Kérte, hogy valamennyi elnökségi tag, területi elnök és minden bizottság tagja javaslatait küldje meg a Kamara hivatalába.

mgyk.gyh 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél