Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 08. 09.
Félszáz gyógyászati segédeszközt már hiába keresnek tb-támogatással - napi.hu
»
2022. 08. 09.
Fogyasztószer-keresked?t és reklámügynökséget büntetett a GVH - pharmaonline.hu
»
2022. 08. 08.
Hidrogél növelheti a gyógyszerek és vakcinák eltarthatóságát - ng.24.hu
»
2022. 08. 04.
Az USA gyógyszerválsága - mandiner.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?l
2022. március 5.

Mivel a február 17-i TEÉ-vel kib?vített elnökségi ülésen valamennyi napirendi pont megtárgyalására – a rendkívül sok napirendi pontra való tekintettel – nem került sor, az elnök március 1-re soron kívüli ülést hívott össze mindkét grémium számára.  A budapesti Benczúr Hotelban tartott összejövetelt dr. Hankó Zoltán és dr. Nyíri László vezette, amelyen az elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete is mindvégig határozatképes volt.

Az ülés dr. Hankó Zoltán köszönt? szavaival vette kezdetét, majd a jegyz?könyvvezet? és a jegyz?könyv-hitelesít?k megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnök kezdeményezésére el?ször az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult drámai humanitárius helyzet enyhítésének lehet?ségeivel folytatták az ülést.

A Kamara részt vesz az orosz-ukrán háború kapcsán kibontakozott
humanitárius segélyakcióban

 Már a napirend tárgyalásának elején mindkét testületben konszenzus volt arról, hogy a súlyos humanitárius helyzetben a gyógyszerészek részér?l elvárt a segítségnyújtás, amiben a Kamarának jó példával kell elöl járni. Ennek módját viszont több szempontból is megvitatták. A gyógyszersegélyre vonatkozóan hamar döntés született, hogy az MGYK ebben nem vesz részt és a gyógyszerészeket is óvja attól, hogy a segítségnyújtásnak ezt a formáját válasszák. Ugyanis a jogszabályi el?írások rendkívüli módon besz?kítenék és hosszadalmassá tennék ennek a formának az alkalmazását. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lA két grémium a pénzbeli támogatást konszenzussal támogatta és ezt javasolja a gyógyszerészeknek és a gyógyszertáraknak is. Végezetül arról is döntés született, hogy olyan jól ismert és tapasztalt jótékonysági szervezeten keresztül utalják át a támogatást, amelynél biztosított, hogy a teljes összeget a humanitárius célra fordítják.  Ez után az elnökség és a TEÉ az alábbi felhívást konszenzussal fogadta el:  

„A Kamara elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete, mint az élet és egészség védelmére felesküdött gyógyszerészek köztestületének vezet? testületei a kamarai tag gyógyszerészek és a gyógyszertári vállalkozások vezet?inek figyelmét felhívják arra, hogy az orosz-ukrán háborúban veszteséget szenvedett, anyagi biztonságuktól megfosztott és lakóhelyüket elhagyni kényszerül?k megfelel? életkörülményeinek a biztosításában való tev?leges részvételünk fontos feladat. Ezért kéri, hogy a hazánkban kibontakozó szolidaritási akciókhoz a gyógyszerészek és a gyógyszertári vállalkozások is csatlakozzanak.

Mivel a gyógyszerek adományozásához kapcsolódó eljárásrend – szakmai és gyógyszerbiztonsági szempontok miatt – sz?k mozgásteret biztosít, javasoljuk, hogy támogatásukat els?sorban pénzadományok formájában juttassák el azoknak a professzionális segélyszervezeteknek, ahol biztosított, hogy adományukat teljes egészében a rászorulók célzott megsegítésére fordítják.

A Kamara elnöksége az elnökségi tartalékalap terhére, a fenti célból, 1 millió forintot utal át az Ökumenikus Segélyszervezet számlájára.”

Ezt követ?en a január 20-i elnökségi ülés óta eltelt id?szakról szóló elnöki tájékoztató következett.

Az el?z? elnökségi ülés óta történtekr?l

Kormányzati és hatósági tárgyalások

Orvostechnikai eszközök regisztrációja

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos problémák megoldása érdekében

  • január 25-re a Miniszterelnöki kabinetiroda egyeztetést szervezett, melynek résztvev?i az EMMI, az OGYÉI és az MGYK vezet?i voltak. Az egyeztetés célja az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos egyeztetések átlendítése volt a holtponton. A Miniszterelnöki kabinetiroda kifejezett elvárása volt, hogy el?segítse a megegyezést a Kamara és az OGYÉI között – számolt be az elnök a megbeszélésr?l. Az EMMI is a Miniszterelnöki kabinetirodához hasonló céllal vett részt a megbeszélésen. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lA megbeszélésre a Kamara konkrét jogszabály-módosító normaszöveg-javaslatot vitt, amely úgy törölné el a gyógyszertárak regisztrációját, a regisztrációköteles termékek teljeskör? gyári dokumentációval történ? patikánkénti regisztrációját és a gyógyszertárak kérelmi díját, hogy a regisztrációköteles termékek teljes kör? OGYÉI regisztrációja és forgalmazásuk folyamatos hatósági kontrollja is biztosított.
  • Az OGYÉI és az MGYK vezet?i közötti január 28-án volt a következ? egyeztetés, amelyen a regisztrációs határid? meghosszabbítására vonatkozóan konszenzus jött létre. A Kamara néhány nappal azel?tt átadott javaslatával szemben az OGYÉI olyan „ellenjavaslattal” élt, amely több olyan kezdeményezést is tartalmazott, amely az anyagi terhek csökkentését célozta. Az elnök beszámolt, hogy az OGYÉI javaslatait „jó irányú” elmozdulásként értékelte, azonban az alapvet? problémák rendezésére nem tartotta elégségesnek. Ezt az EMMI és a Miniszterelnöki kabinetiroda felé írásban is jelezte.
  • Február 2-án az EMMI-ben volt széleskör? egyeztetés a közfinanszírozott orvostechnikai eszközök árbefogadásával kapcsolatban. A megbeszélést dr. Tóth László h. államtitkár vezette; rajta kívül részt vett a Miniszterelnöki kabinetiroda stratégiai ügyekért felel?s kabinetf?nöke, továbbá dr. Szekeres Pál államtitkár, az EMMI szakf?osztályának vezet? munkatársai, dr. Bidló Judit, a NEAK f?igazgató-helyettese és munkatársai, az ITM gazdaságstratégiáért felel?s helyettes államtitkára, valamint valamennyi orvostechnikai eszközöket gyártó és forgalmazó céget tömörít? szervezet vezet?i. Az MGYK-t dr. Hankó Zoltán és dr. Torma Ádám képviselte. Az ezt megel?z? napon a Kamara egyeztetést kezdeményezett az orvostechnikai eszközök forgalmazóival, ahol közös nyilatkozat is készült a regisztrációs szabályok módosítása érdekében. Az elnök a nyilatkozatot átadta az EMMI képvisel?inek.
  • Mivel a határid?-módosításról konszenzus alakult ki, a többi kérdésben pedig nem, id?közben politikai döntés született a február 18-i határid? hat hónappal történ? meghosszabbításáról. Err?l az EMMI vezet?i a Kamara elnökét „hivatalosan” tájékoztatták azzal, hogy a jogszabály-módosítást február 18. el?tt mindenképpen igyekeznek hatályba léptetni. A kamarai elnök beszámolt arról, hogy ezt a döntést az OGYÉI az ezt követ? továbbképzéseken sem kommunikálta. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lA „feszült” helyzetre tekintettel, dr. Tóth László helyettes államtitkár segítségével sikerült az ezzel kapcsolatos kamarai kommunikációval a kollégák feszültségét mérsékelni.
  • Február 18-án jelent meg a regisztrációval kapcsolatos határid? módosítás. Dr. Hankó mindezzel kapcsolatban több levelet váltott dr. Szentiványi Mátyással, az OGYÉI f?igazgatójával – fel is olvasta azokat.
  • Az elnök megemlítette, hogy a február 17-i elnökségi ülést követ?en – amelyen részt vett az OGYÉI f?igazgatója és dr. El Koulali Zakariás f?igazgató-helyettes is – az OGYÉI f?igazgatójával megállapodott, hogy a jogszabály-módosítást követ?en az egyeztetéseket újra indítják.
  • Az orvostechnikai eszközök regisztrációjának a határidejét augusztus 24-re módosító miniszteri rendelet február 18-án jelent meg. A határid?-módosításról szóló megállapodás az in vitro diagnosztikumokra is vonatkozik; az erre vonatkozó rendelet-módosítás úgyszintén el?készítésre került.

Egyéb kormányzati és hatósági tárgyalások

– Dr. György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felel?s államtitkára, az ITM munkatársai, dr. Szabó László pharma-innovációért felel?s miniszteri biztos és a kamarai elnök a csomagküldés megsz?nése utáni helyzet gazdaságpolitikai vonzatairól folytattak megbeszélést január 27-én.

 – A CBD termékek forgalmazásával kapcsolatban február 21-én az elnökkel megbeszélést folytatott dr. Feigl Edit OGYÉI f?igazgató-helyettes és dr. El Koulali Zakariás az OGYÉI f?igazgató helyettese. Mivel ezen a területen sok a szabálytalanság, várható, hogy átfogó ellen?rzésre kerül sor, amely a notifikációra, a forgalomba hozatalra és a forgalmazásra, továbbá mindegyik érintett piaci szegmensre kiterjed. Az ellen?rzésben valószín?leg a fogyasztóvédelem, az NNK, a NÉBIH és az OGYÉI is részt vesz. Az ülésen az elnök felkérte a területi elnököket, figyeljenek arra, hogy általános legyen a normakövet? gyakorlat

– Január 24-én dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila az Állami Számvev?szék elnökénél, dr. Domokos Lászlónál és dr. Pálmai Gergelynél, a gyógyszerekkel és étrend-kiegészít?kkel foglalkozó ÁSZ elemzés felügyeleti vezet?jénél tett látogatást. „A megbeszélést pozitívan értékelem” – emelte ki a kamarai elnök. A kötetlen, személyes hangvétel? összejövetelen szóba került az ÁSZ által a Kamaránál korábban végzett ellen?rzés. Ezzel kapcsolatban az elnök elmondta: az ÁSZ elnöke szerint az ellen?rzés tapasztalatai alapján a gyógyszerészi kamara „nem tartozik a kiemelt kockázatú köztestületek közé”. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lDr. Hankó tájékoztatójában felhívta a területi elnökök figyelmét arra, hogy az ÁSZ a közpénzügyi ellen?rzései során nemcsak a közvetlen állami forrásokkal való gazdálkodás szabályszer?ségét ellen?rzi, hanem közpénzként tekint az ellen?rzött szervezetek tagdíjbevételeire is. Így egy soron következ? ellen?rzés során az országos szervezet mellett a területi szervezetek tevékenységének ellen?rzésére is számítani lehet. A megbeszélés f? célja a gyógyszerek és étrend-kiegészít?k túlfogyasztásával kapcsolatos elemzésükr?l kialakított kamarai álláspont és javaslatok ismertetése volt.

– Dr. Bíró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke a Kamarában tájékozódott az MGYK  gyógyszerpiac m?ködésével kapcsolatos tapasztalatairól. Ehhez kapcsolódóan a Kamara segítségét kérte egy szakjogász-képzés tematikájának összeállításához.

– Dr. Szabó László egészségipari fejlesztésekért felel?s miniszteri biztos dr. Hankó Zoltán vendégeként a Kamarában dr. Bérci István és dr. Horányi Tamás MÉKISZ elnökkel és alelnökkel folytatott megbeszélést az étrend-kiegészít?k piacának fejlesztési lehet?ségeir?l.

– Szabó Bálint OKF? f?igazgató-helyettes, az ESZFK igazgatója egyeztetett a kamarai elnökkel, ahol az EESZT gyógyszerészettel kapcsolatos fejlesztései, valamint az egészségügyi és a személyes adatok védelme is szóba került.

– Dr. Hankó beszámolt, hogy folyik a Kormány és az MGYK közötti stratégiai megállapodás megújításának el?készítése.

Kamarai aktivitások

– A február 17-én megtartott elnökségi ülés után tartották a Békéshelp Kft. taggy?lését, amelyen a területi szervezetek csatlakozásának el?készítése volt napirenden.

 – A kamarai elnök két területi szervezet elnökségi ülésén személyesen, két másik szervezetén online módon vett részt. Az általános tájékoztatások mellett helyi ügyekre is megoldásokat kerestek. Az elnök elmondta, a területi szervezetek elnökeinek van els?sorban lehet?sége arra, hogy a tagokkal közvetlen kapcsolatot ápoljanak és a helyi problémákra lehet?ség szerint megfelel? válaszokat találjanak. Emlékeztetett arra is, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás értelmében minden területi szervezetnek el?re kell jelezni az országos hivatal felé, hogy mikor tart elnökségi ülést.

– A MAGYOSZ létrehozott egy FoNo-val foglalkozó munkabizottságot, melybe a Kamara képviseletében dr. Hankót is meghívták.

– A pécsi szakképzésben dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt.

– A kamarai székház építészeti bejárása után, az utolsó el?készít? megbeszélésen a kamarai továbbképzési centrum kialakításának operatív kérdéseit beszélték meg.

Egyéb kamarai egyeztetések

– Az elnök beszámolt, hogy „szinte egymásnak adják a kilincset” azoknak a cégeknek és csoportosulásoknak a képvisel?i, amelyek a gyógyszerek csomagküldésében érintettek voltak. Vannak, akik külföldi tapasztalatokat igyekeznek átadni, mások a csomagküldéssel történ? gyógyszer-értékesítés újra engedélyezését remélve adnak javaslatokat, illetve szeretnék megtudni, a Kamara miért kezdeményezte a változtatást és „milyen tervei vannak”. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lDr. Hankó elmondta: csodálkozik, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek még mindig úgy tudják, hogy „a Kamara betiltotta a házhoz szállítást és a webpatikákat”. Egy konferencián való panelbeszélgetésre is felkérést kapott, melynek témája: „Miért tiltották be a gyógyszerek online kereskedelmét?”

– Dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila a két nagy gyógyszer-nagykeresked? cég vezet?ivel, dr. Feller Antallal és Kaló Tamással korábbi felvetéseik mentén folytatták operatív megbeszéléseiket.

– Dr. Ujfalussy Györgyné, az EGIS kormánykapcsolatokért felel?s igazgatója és Menthy Mariann, az Egis Vállalati kultúra és bels? kommunikációs f?osztályának vezet?je a Kamarában a kamarai szakmai programok támogatásának újraindításáról tárgyalt. Közös téma lehet a felel?s gyógyszerhasználattal kapcsolatos iskolai kamarai anyag is, amit ?k is szeretnének felhasználni az iskolákban.

Egyéb események

– A kamarai elnök tájékoztatott, hogy a COVID-gyorstesztek forgalmazásával, illetve azok árával kapcsolatban a GVH gyorsított vizsgálatot végzett, mert „azok ára magasabb, mint más európai országokban”. A GVH az árak csökkentése érdekében a piac liberalizálását, másodsorban a fogyasztói árak maximálását javasolta. A Kamara a GVH vizsgálattal kapcsolatban benyújtott véleményében kifejtette, hogy a tesztekre – egyéb covid-védekez? eszközökhöz hasonlósan – már akkor komoly társadalmi igény volt, amikor még nem voltak elérhet?k, és ez sokáig szükségszer?en árfelhajtó tényez? volt. Másfel?l a forgalmazási csatornák szabályozatlansága miatt kialakult lánckereskedelem is árfelhajtó tényez? volt.  Bár egyes vélemények szerint a gyógyszertárak is hozzájárultak a magas árakhoz, ez – akárcsak 2020 els? félévében a maszkok kapcsán – nem igazolható. A Kamara álláspontja szerint nem a piac liberalizációja a megoldás ezen a területen, hiszen a tesztek min?sége és az alkalmazásuk speciális jellege miatt a szabályozott piaci megoldásokra szükség van, hanem a forgalmazási útvonalakat kell újragondolni, és ha kell, az árak maximálásával lehet a fogyasztói árakat mérsékelni. Ismertette az id?közben megjelent rendelet, és mint mondta: közbüls? megoldás született, mert csak olyan helyeken lehet ezen túl is forgalmazni ezeket a teszteket, amelyek gyógyszerek lakossági értékesítésére engedéllyel rendelkeznek. A rendelet a veszélyhelyzeti szabályozás része.

– A Patika Magazin februári számában behúzásként egy 2022-es naptár is megtalálható volt, amely kormányzati hirdetést is tartalmazott. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lEz több gyógyszerész tiltakozását is kiváltotta. Dr. Hankó elmondta, hogy hosszabb ideje létezik egy együttm?ködés a Kormány, az MGYK és a lapot kiadó Galenus Kiadó között, melynek értelmében közérdek? reklámok jelennek meg a Patika Magazinban és a Gyógyszerészi Hírlapban is. A naptár ennek keretei között került behúzásra a lapba és sajnálja, ha ez bárkinek problémát okozott.

Döntéshozatalt igényl? napirendi pontok

– „Európa jöv?je” – a 2021. október 22-ei konferenciáról és a 2022. február 25-ei konferenciáról beszámoló
A kamarai elnök elmondta, tavaly nyáron kötöttek megállapodást a Miniszterelnökséggel arról, hogy az MGYK is részt vesz az Európa jöv?je cím? konferenciasorozatban. Ennek részeként 2021. ?sszel már tartottak egy rendezvényt, témája a gyógyszerhasználati adherencia-fejlesztés volt. Ennek az összegzése elkészült, le is adták a Miniszterelnökségnek. Ezt követ?en 2022. február 25-én az Európa jöv?je cím? uniós konferenciasorozat keretében „A gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepe és kompetenciái a szükséglet alapú gyógyszerellátás rendszerében” címmel tartott hibrid konferenciáról számolt be röviden. Közel négyszáz gyógyszerész regisztrált a konferencián. A szükségletalapú gyógyszerellátás kérdéskörét több oldalról is megközelítették, hogy csak néhányat említsünk: az elmúlt 12 év értékelése, középiskolások képzése, az EESZT eddig nem ismert lehet?ségei, orvos-gyógyszerész együttm?ködés, gyógyszerészképzés stb. A konferencia arra volt hivatott, hogy értékeljék a szükségletalapú gyógyszerellátás elmúlt 12 évben kialakított rendszerét, tárják fel az értékeit és jelöljék ki, hogy milyen irányban kell a fejlesztését tovább folytatni – hangsúlyozta. A beszámoló ugyan a döntéshozatalt igényl? napirendek közé került besorolásra, azonban az elnök javasolta, hogy a konferenciával kapcsolatos elnökségi határozat csak azt követ?en szülessen, ha a hivatalos beszámoló is elkészült. Ezt a megállapodás értelmében március 31-ig kell a konferenciasorozat szervez?inek benyújtani.

– Európai gyógyszeradatbázis projekt
Ezt követ?en az elnök beszámolt dr. Németh Gergely, a NEAK Ártámogatási F?osztály vezet?je által az el?z? elnökségi ülésen az EURIPID (EURopean Integrated Price Information Database) egységes összehasonlító online gyógyszerár-adatbázisról szóló tájékoztató írásos változatáról. Mint mondta, az EURIPID f?ként európai országok gyógyszerárképzéssel és gyógyszerköltség-visszatérítéssel foglalkozó hatóságainak önkéntes nonprofit vállalkozása és a NEAK az ennek el?készítésében és m?ködtetésében kérte a Kamara együttm?ködését. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lA kamarai együttm?ködésre vonatkozó döntésre – megfelel? el?készítést és elemzést követ?en – egy kés?bbi elnökségi ülésen kerül sor.

– Tájékoztató az Országos Felügyel? Bizottság (OFB) 2021. évi tevékenységér?l
Dr. Gutay Tibor, az OFB elnöke következett ez után, aki el?ször az MGYK elnöksége által hozott határozatok felülvizsgálatáról számolt be. Kiemelte, ezeket a Kamara célkit?zéseivel harmóniában állónak tartották. Tájékoztatójában kitért a Bizottság legutóbbi összejövetelére, amelyet a területi felügyel? bizottsági elnökök bevonásával terveztek. Céljuk az volt, hogy tisztázzák a munkájukkal, feladataikkal kapcsolatos alapvet? kérdéseket. Sajnálatos módon azonban nyolc megye nem képviseltette magát az összejövetelen, dr. Gutay név szerint is említette a távolmaradó megyéket. Mivel a Felügyel? Bizottságot a küldöttközgy?lés választja meg, így az elnökségi beszámoló csupán tájékoztató jelleg? volt. Ezért az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és felkérte a bizottság elnökét, hogy az elhangzottakat a Gyógyszerészi Hírlap következ? számában tegye közzé.

– Tájékoztató az Országos Etikai Bizottság (OEB) 2021. évi tevékenységér?l
Dr. Pintér László, az OEB elnöke következett ez után, aki elmondta, hogy kérésére 19 területi szervezet küldte el beszámolóját az el?z? évr?l. „Nincsenek szabályozva a beküldéssel kapcsolatos tudnivalók” – emelte ki. Egyre több szervezet teszi fel az oldalára az anonimizált határozatokat. Az els?fokú eljárások többsége fellebbezés hiányában els? fokon le is zárult – mondta, majd ismertette a bizottság által hozott határozatokat. Ezt követ?en felhívta a figyelmet az etikai bizottság m?ködésének fontosabb szabályaira. Az elnökség és a TEÉ köszönettel vette a beszámolót és egyben kérte a következ? Gyógyszerészi Hírlapban történ? közzétételét.

– Tájékoztató a Békéshelp Non-profit Kft. átalakításáról
Dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezet?je és dr. Nyíri László TEÉ elnök ismertette a területi szervezetek részér?l történ? üzletrészvásárlás részleteit. A régi tulajdonosok megválasztották az öt f?b?l álló felügyel? bizottságot. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?l„Még pár megyével folyamatban vannak az egyeztetések” – tájékoztatott dr. Nyíri, majd a vásárlással kapcsolatos adminisztrációs kérdéseket vitatták meg. Az elnökség és a TEÉ köszönettel vette a beszámolót és egyben kérte annak a következ? Gyógyszerészi Hírlapban történ? közzétételét.

– A Heves megyei közvélemény-kutatás helyzete
A Heves megyei gyógyszerészek által kezdeményezett, gyógyszertári szolgáltatásokkal kapcsolatos közvéleménykutatás állásáról dr. Sass Pál megyei elnök és dr. Sándor Csaba országos titkár számolt be. Mint elmondták, a szerz?dést megkötötték a felmérést végz? céggel, a kérdéssor elkészült, a felmérés megtörtént, már az adatfeldolgozásnál tartanak. Annyi kitöltött kérd?ív már visszaérkezett, hogy tartani tudják a március 15-i határid?t eredményeik bemutatására. „A végleges kérd?ívet láttam, és úgy t?nik, iránymutató lehet a kapott eredmény” – tette hozzá dr. Hankó. Az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót és egyben felkérték dr. Fittler András országos titkárt, hogy a soron következ? elnökségi ülésre adjon tájékoztatót a gyógyszerészekkel kapcsolatos közvélemény-kutatás el?készítésér?l.

– Az Ipari Állandó Bizottság (IÁB) beszámolója
„A Bizottság 2016-os megalakulása óta egyik f? célkit?zésének tekintette, hogy a gyógyszerészhallgatóknak lehet?séget teremtsen, hogy egy szabadon választható tantárgy keretében megismerjék az iparban folyó munkát egy külön megszervezett ipari gyakorlat keretében” – kezdte beszámolóját dr. Bárdos Attila IÁB elnök. Ez mára beépült az egyetemek oktatási programjába, 1 hetes szakmai gyakorlatként vált valósággá. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lA járványellenes intézkedések ellenére a gyakorlatot 2021-ben is sikeresen lebonyolították. 2021 végére komoly el?relépés volt, hogy intézményesült és beépült a gyakorlat a curriculumba. A Bizottság aktív szerepet játszott a KKK megújításában és a szakképzési rendelet kidolgozásában is részt vettek. Az elnökség és a TEÉ köszönettel vette a beszámolót és egyben kérte annak közzétételét a következ? Gyógyszerészi Hírlapban.

– A Szakmai munkabizottság beszámolója
Dr. Torma Ádám, a bizottság elnöke részletezte azokat a témakörüket, ami meghatározta tevékenységüket. Ilyen volt a FoNo VIII-cal kapcsolatos teend?k, a gyógyszertárak építészeti feltételei kidolgozásával kapcsolatos feladatok. „Ezzel kapcsolatban egész éven át tartott a munka, miniszimpózium is megrendezésre került” – hangzott el. ?sszel a jó gyakorlatok összegy?jtése volt a feladatuk, majd egy segédeszközgyártó cég vényköteles orrspray-jével kapcsolatos teend?ik voltak. Az elnökség és a TEÉ elfogadta a beszámolót és egyben felkérte annak közzétételére a bizottsági elnököt a következ? Gyógyszerészi Hírlapban.

– Az Adherencia munkabizottság beszámolója
Dr. Somogyi Orsolya, a bizottság elnöke ismertette az MGYK adherencia fejlesztésért felel?s projekt feladatait. Id?rendbe szedve szólt a meghatározható id?szakhoz köthet?, majd a folyamatos tevékenységeikr?l is. Ez utóbbira példa a folyamatos kapcsolattartás az IFÁB tagjaival, ahogy a Semmelweis Egyetem munkatársaival is oktatási és oktatásmódszertani kérdésekben, illetve a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre két versenyz? felkészítése. Az elnökség és a TEÉ elfogadta a beszámolót és egyben kérte annak közzétételét a következ? Gyógyszerészi Hírlapban.

– A Nemzetközi munkabizottság beszámolója
Dr. Horváth-Sziklai Attila, a bizottság elnöke tájékoztatója elején ismertette f?bb feladataikat: nemzetközi kapcsolattartás, hazánk megjelenítése és képviselete az Unióban. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésér?lFontos feladatuk, hogy megismertessék a magyar gyógyszerellátás rendszerét más országokkal is, különös hangsúlyt fektetve a gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatos tudnivalókra. „Ugyanakkor mi is tanulhatunk másoktól” – hangsúlyozta. Mindennek els?dleges fóruma az EU gyógyszerészeti csoportja, a PGEU. A továbbiakban ennek munkáját ismertette, kitérve az általuk menedzselt kérdésekre, például COVID-járvány, gyógyszerhiány, gyógyszerészek vakcinációban való részvétele. Végezetül kitért a magyar és a német gyógyszerészkamara szoros kapcsolatára is. Az elnökség és a TEÉ elfogadta a beszámolót és egyben kérte annak közzétételét a következ? Gyógyszerészi Hírlapban.

– Egyeztetés az Állami Számvev?szék elnökével
Dr. Hankó Zoltán számolt be a dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet?vel az Állami Számvev?szék elnökénél, dr. Domokos Lászlónál és dr. Pálmai Gergelynél, az elemzés felügyeleti vezet?jénél tett látogatásukról – err?l az elnöki tájékoztatóban már szó esett. Az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Döntés FIP egyéni delegáltakról
Az el?z? elnökségi ülésen született döntés szerint az MGYK él az MGYT által felkínált azon lehet?séggel, hogy a FIP-be delegált három f?s magyar „kontingens” egyik tagja kamarai delegált legyen. Egyéni tagként dr. Nacsa Fruzsina (ipari szekció) és dr. Gyimesi Nóra (kórházi szekció) jelentkezését fogadták el. A közforgalmú szekcióba az elnökség dr. Horváth-Sziklai Attilát javasolta egyéni tagként, aki egyben a Kamara delegáltja a magyar kontingensbe is.

– Az MGYT kérelme Rozsnyay Emlékverseny támogatásáról
A kamarai elnök ismertette az MGYT támogatási kérelmét. Az elnökség az elnöki tartalékalap terhére 100 000 Ft támogatást hagyott jóvá.

mgyk.gyh

 

 

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 augusztus»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 08. 10 szerda