Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. március 05.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli üléséről

Mivel a február 17-i TEÉ-vel kibővített elnökségi ülésen valamennyi napirendi pont megtárgyalására – a rendkívül sok napirendi pontra való tekintettel – nem került sor, az elnök március 1-re soron kívüli ülést hívott össze mindkét grémium számára.  A budapesti Benczúr Hotelban tartott összejövetelt dr. Hankó Zoltán és dr. Nyíri László vezette, amelyen az elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete is mindvégig határozatképes volt.

Az ülés dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnök kezdeményezésére először az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult drámai humanitárius helyzet enyhítésének lehetőségeivel folytatták az ülést.

A Kamara részt vesz az orosz-ukrán háború kapcsán kibontakozott
humanitárius segélyakcióban

 Már a napirend tárgyalásának elején mindkét testületben konszenzus volt arról, hogy a súlyos humanitárius helyzetben a gyógyszerészek részéről elvárt a segítségnyújtás, amiben a Kamarának jó példával kell elöl járni. Ennek módját viszont több szempontból is megvitatták. A gyógyszersegélyre vonatkozóan hamar döntés született, hogy az MGYK ebben nem vesz részt és a gyógyszerészeket is óvja attól, hogy a segítségnyújtásnak ezt a formáját válasszák. Ugyanis a jogszabályi előírások rendkívüli módon beszűkítenék és hosszadalmassá tennék ennek a formának az alkalmazását. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlA két grémium a pénzbeli támogatást konszenzussal támogatta és ezt javasolja a gyógyszerészeknek és a gyógyszertáraknak is. Végezetül arról is döntés született, hogy olyan jól ismert és tapasztalt jótékonysági szervezeten keresztül utalják át a támogatást, amelynél biztosított, hogy a teljes összeget a humanitárius célra fordítják.  Ez után az elnökség és a TEÉ az alábbi felhívást konszenzussal fogadta el:  

„A Kamara elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete, mint az élet és egészség védelmére felesküdött gyógyszerészek köztestületének vezető testületei a kamarai tag gyógyszerészek és a gyógyszertári vállalkozások vezetőinek figyelmét felhívják arra, hogy az orosz-ukrán háborúban veszteséget szenvedett, anyagi biztonságuktól megfosztott és lakóhelyüket elhagyni kényszerülők megfelelő életkörülményeinek a biztosításában való tevőleges részvételünk fontos feladat. Ezért kéri, hogy a hazánkban kibontakozó szolidaritási akciókhoz a gyógyszerészek és a gyógyszertári vállalkozások is csatlakozzanak.

Mivel a gyógyszerek adományozásához kapcsolódó eljárásrend – szakmai és gyógyszerbiztonsági szempontok miatt – szűk mozgásteret biztosít, javasoljuk, hogy támogatásukat elsősorban pénzadományok formájában juttassák el azoknak a professzionális segélyszervezeteknek, ahol biztosított, hogy adományukat teljes egészében a rászorulók célzott megsegítésére fordítják.

A Kamara elnöksége az elnökségi tartalékalap terhére, a fenti célból, 1 millió forintot utal át az Ökumenikus Segélyszervezet számlájára.”

Ezt követően a január 20-i elnökségi ülés óta eltelt időszakról szóló elnöki tájékoztató következett.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági tárgyalások

Orvostechnikai eszközök regisztrációja

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos problémák megoldása érdekében

  • január 25-re a Miniszterelnöki kabinetiroda egyeztetést szervezett, melynek résztvevői az EMMI, az OGYÉI és az MGYK vezetői voltak. Az egyeztetés célja az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos egyeztetések átlendítése volt a holtponton. A Miniszterelnöki kabinetiroda kifejezett elvárása volt, hogy elősegítse a megegyezést a Kamara és az OGYÉI között – számolt be az elnök a megbeszélésről. Az EMMI is a Miniszterelnöki kabinetirodához hasonló céllal vett részt a megbeszélésen. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlA megbeszélésre a Kamara konkrét jogszabály-módosító normaszöveg-javaslatot vitt, amely úgy törölné el a gyógyszertárak regisztrációját, a regisztrációköteles termékek teljeskörű gyári dokumentációval történő patikánkénti regisztrációját és a gyógyszertárak kérelmi díját, hogy a regisztrációköteles termékek teljes körű OGYÉI regisztrációja és forgalmazásuk folyamatos hatósági kontrollja is biztosított.
  • Az OGYÉI és az MGYK vezetői közötti január 28-án volt a következő egyeztetés, amelyen a regisztrációs határidő meghosszabbítására vonatkozóan konszenzus jött létre. A Kamara néhány nappal azelőtt átadott javaslatával szemben az OGYÉI olyan „ellenjavaslattal” élt, amely több olyan kezdeményezést is tartalmazott, amely az anyagi terhek csökkentését célozta. Az elnök beszámolt, hogy az OGYÉI javaslatait „jó irányú” elmozdulásként értékelte, azonban az alapvető problémák rendezésére nem tartotta elégségesnek. Ezt az EMMI és a Miniszterelnöki kabinetiroda felé írásban is jelezte.
  • Február 2-án az EMMI-ben volt széleskörű egyeztetés a közfinanszírozott orvostechnikai eszközök árbefogadásával kapcsolatban. A megbeszélést dr. Tóth László h. államtitkár vezette; rajta kívül részt vett a Miniszterelnöki kabinetiroda stratégiai ügyekért felelős kabinetfőnöke, továbbá dr. Szekeres Pál államtitkár, az EMMI szakfőosztályának vezető munkatársai, dr. Bidló Judit, a NEAK főigazgató-helyettese és munkatársai, az ITM gazdaságstratégiáért felelős helyettes államtitkára, valamint valamennyi orvostechnikai eszközöket gyártó és forgalmazó céget tömörítő szervezet vezetői. Az MGYK-t dr. Hankó Zoltán és dr. Torma Ádám képviselte. Az ezt megelőző napon a Kamara egyeztetést kezdeményezett az orvostechnikai eszközök forgalmazóival, ahol közös nyilatkozat is készült a regisztrációs szabályok módosítása érdekében. Az elnök a nyilatkozatot átadta az EMMI képviselőinek.
  • Mivel a határidő-módosításról konszenzus alakult ki, a többi kérdésben pedig nem, időközben politikai döntés született a február 18-i határidő hat hónappal történő meghosszabbításáról. Erről az EMMI vezetői a Kamara elnökét „hivatalosan” tájékoztatták azzal, hogy a jogszabály-módosítást február 18. előtt mindenképpen igyekeznek hatályba léptetni. A kamarai elnök beszámolt arról, hogy ezt a döntést az OGYÉI az ezt követő továbbképzéseken sem kommunikálta. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlA „feszült” helyzetre tekintettel, dr. Tóth László helyettes államtitkár segítségével sikerült az ezzel kapcsolatos kamarai kommunikációval a kollégák feszültségét mérsékelni.
  • Február 18-án jelent meg a regisztrációval kapcsolatos határidő módosítás. Dr. Hankó mindezzel kapcsolatban több levelet váltott dr. Szentiványi Mátyással, az OGYÉI főigazgatójával – fel is olvasta azokat.
  • Az elnök megemlítette, hogy a február 17-i elnökségi ülést követően – amelyen részt vett az OGYÉI főigazgatója és dr. El Koulali Zakariás főigazgató-helyettes is – az OGYÉI főigazgatójával megállapodott, hogy a jogszabály-módosítást követően az egyeztetéseket újra indítják.
  • Az orvostechnikai eszközök regisztrációjának a határidejét augusztus 24-re módosító miniszteri rendelet február 18-án jelent meg. A határidő-módosításról szóló megállapodás az in vitro diagnosztikumokra is vonatkozik; az erre vonatkozó rendelet-módosítás úgyszintén előkészítésre került.

Egyéb kormányzati és hatósági tárgyalások

– Dr. György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, az ITM munkatársai, dr. Szabó László pharma-innovációért felelős miniszteri biztos és a kamarai elnök a csomagküldés megszűnése utáni helyzet gazdaságpolitikai vonzatairól folytattak megbeszélést január 27-én.

 – A CBD termékek forgalmazásával kapcsolatban február 21-én az elnökkel megbeszélést folytatott dr. Feigl Edit OGYÉI főigazgató-helyettes és dr. El Koulali Zakariás az OGYÉI főigazgató helyettese. Mivel ezen a területen sok a szabálytalanság, várható, hogy átfogó ellenőrzésre kerül sor, amely a notifikációra, a forgalomba hozatalra és a forgalmazásra, továbbá mindegyik érintett piaci szegmensre kiterjed. Az ellenőrzésben valószínűleg a fogyasztóvédelem, az NNK, a NÉBIH és az OGYÉI is részt vesz. Az ülésen az elnök felkérte a területi elnököket, figyeljenek arra, hogy általános legyen a normakövető gyakorlat

– Január 24-én dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila az Állami Számvevőszék elnökénél, dr. Domokos Lászlónál és dr. Pálmai Gergelynél, a gyógyszerekkel és étrend-kiegészítőkkel foglalkozó ÁSZ elemzés felügyeleti vezetőjénél tett látogatást. „A megbeszélést pozitívan értékelem” – emelte ki a kamarai elnök. A kötetlen, személyes hangvételű összejövetelen szóba került az ÁSZ által a Kamaránál korábban végzett ellenőrzés. Ezzel kapcsolatban az elnök elmondta: az ÁSZ elnöke szerint az ellenőrzés tapasztalatai alapján a gyógyszerészi kamara „nem tartozik a kiemelt kockázatú köztestületek közé”. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlDr. Hankó tájékoztatójában felhívta a területi elnökök figyelmét arra, hogy az ÁSZ a közpénzügyi ellenőrzései során nemcsak a közvetlen állami forrásokkal való gazdálkodás szabályszerűségét ellenőrzi, hanem közpénzként tekint az ellenőrzött szervezetek tagdíjbevételeire is. Így egy soron következő ellenőrzés során az országos szervezet mellett a területi szervezetek tevékenységének ellenőrzésére is számítani lehet. A megbeszélés fő célja a gyógyszerek és étrend-kiegészítők túlfogyasztásával kapcsolatos elemzésükről kialakított kamarai álláspont és javaslatok ismertetése volt.

– Dr. Bíró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke a Kamarában tájékozódott az MGYK  gyógyszerpiac működésével kapcsolatos tapasztalatairól. Ehhez kapcsolódóan a Kamara segítségét kérte egy szakjogász-képzés tematikájának összeállításához.

– Dr. Szabó László egészségipari fejlesztésekért felelős miniszteri biztos dr. Hankó Zoltán vendégeként a Kamarában dr. Bérci István és dr. Horányi Tamás MÉKISZ elnökkel és alelnökkel folytatott megbeszélést az étrend-kiegészítők piacának fejlesztési lehetőségeiről.

– Szabó Bálint OKFŐ főigazgató-helyettes, az ESZFK igazgatója egyeztetett a kamarai elnökkel, ahol az EESZT gyógyszerészettel kapcsolatos fejlesztései, valamint az egészségügyi és a személyes adatok védelme is szóba került.

– Dr. Hankó beszámolt, hogy folyik a Kormány és az MGYK közötti stratégiai megállapodás megújításának előkészítése.

Kamarai aktivitások

– A február 17-én megtartott elnökségi ülés után tartották a Békéshelp Kft. taggyűlését, amelyen a területi szervezetek csatlakozásának előkészítése volt napirenden.

 – A kamarai elnök két területi szervezet elnökségi ülésén személyesen, két másik szervezetén online módon vett részt. Az általános tájékoztatások mellett helyi ügyekre is megoldásokat kerestek. Az elnök elmondta, a területi szervezetek elnökeinek van elsősorban lehetősége arra, hogy a tagokkal közvetlen kapcsolatot ápoljanak és a helyi problémákra lehetőség szerint megfelelő válaszokat találjanak. Emlékeztetett arra is, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás értelmében minden területi szervezetnek előre kell jelezni az országos hivatal felé, hogy mikor tart elnökségi ülést.

– A MAGYOSZ létrehozott egy FoNo-val foglalkozó munkabizottságot, melybe a Kamara képviseletében dr. Hankót is meghívták.

– A pécsi szakképzésben dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt.

– A kamarai székház építészeti bejárása után, az utolsó előkészítő megbeszélésen a kamarai továbbképzési centrum kialakításának operatív kérdéseit beszélték meg.

Egyéb kamarai egyeztetések

– Az elnök beszámolt, hogy „szinte egymásnak adják a kilincset” azoknak a cégeknek és csoportosulásoknak a képviselői, amelyek a gyógyszerek csomagküldésében érintettek voltak. Vannak, akik külföldi tapasztalatokat igyekeznek átadni, mások a csomagküldéssel történő gyógyszer-értékesítés újra engedélyezését remélve adnak javaslatokat, illetve szeretnék megtudni, a Kamara miért kezdeményezte a változtatást és „milyen tervei vannak”. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlDr. Hankó elmondta: csodálkozik, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek még mindig úgy tudják, hogy „a Kamara betiltotta a házhoz szállítást és a webpatikákat”. Egy konferencián való panelbeszélgetésre is felkérést kapott, melynek témája: „Miért tiltották be a gyógyszerek online kereskedelmét?”

– Dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila a két nagy gyógyszer-nagykereskedő cég vezetőivel, dr. Feller Antallal és Kaló Tamással korábbi felvetéseik mentén folytatták operatív megbeszéléseiket.

– Dr. Ujfalussy Györgyné, az EGIS kormánykapcsolatokért felelős igazgatója és Menthy Mariann, az Egis Vállalati kultúra és belső kommunikációs főosztályának vezetője a Kamarában a kamarai szakmai programok támogatásának újraindításáról tárgyalt. Közös téma lehet a felelős gyógyszerhasználattal kapcsolatos iskolai kamarai anyag is, amit ők is szeretnének felhasználni az iskolákban.

Egyéb események

– A kamarai elnök tájékoztatott, hogy a COVID-gyorstesztek forgalmazásával, illetve azok árával kapcsolatban a GVH gyorsított vizsgálatot végzett, mert „azok ára magasabb, mint más európai országokban”. A GVH az árak csökkentése érdekében a piac liberalizálását, másodsorban a fogyasztói árak maximálását javasolta. A Kamara a GVH vizsgálattal kapcsolatban benyújtott véleményében kifejtette, hogy a tesztekre – egyéb covid-védekező eszközökhöz hasonlósan – már akkor komoly társadalmi igény volt, amikor még nem voltak elérhetők, és ez sokáig szükségszerűen árfelhajtó tényező volt. Másfelől a forgalmazási csatornák szabályozatlansága miatt kialakult lánckereskedelem is árfelhajtó tényező volt.  Bár egyes vélemények szerint a gyógyszertárak is hozzájárultak a magas árakhoz, ez – akárcsak 2020 első félévében a maszkok kapcsán – nem igazolható. A Kamara álláspontja szerint nem a piac liberalizációja a megoldás ezen a területen, hiszen a tesztek minősége és az alkalmazásuk speciális jellege miatt a szabályozott piaci megoldásokra szükség van, hanem a forgalmazási útvonalakat kell újragondolni, és ha kell, az árak maximálásával lehet a fogyasztói árakat mérsékelni. Ismertette az időközben megjelent rendelet, és mint mondta: közbülső megoldás született, mert csak olyan helyeken lehet ezen túl is forgalmazni ezeket a teszteket, amelyek gyógyszerek lakossági értékesítésére engedéllyel rendelkeznek. A rendelet a veszélyhelyzeti szabályozás része.

– A Patika Magazin februári számában behúzásként egy 2022-es naptár is megtalálható volt, amely kormányzati hirdetést is tartalmazott. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlEz több gyógyszerész tiltakozását is kiváltotta. Dr. Hankó elmondta, hogy hosszabb ideje létezik egy együttműködés a Kormány, az MGYK és a lapot kiadó Galenus Kiadó között, melynek értelmében közérdekű reklámok jelennek meg a Patika Magazinban és a Gyógyszerészi Hírlapban is. A naptár ennek keretei között került behúzásra a lapba és sajnálja, ha ez bárkinek problémát okozott.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– „Európa jövője” – a 2021. október 22-ei konferenciáról és a 2022. február 25-ei konferenciáról beszámoló
A kamarai elnök elmondta, tavaly nyáron kötöttek megállapodást a Miniszterelnökséggel arról, hogy az MGYK is részt vesz az Európa jövője című konferenciasorozatban. Ennek részeként 2021. ősszel már tartottak egy rendezvényt, témája a gyógyszerhasználati adherencia-fejlesztés volt. Ennek az összegzése elkészült, le is adták a Miniszterelnökségnek. Ezt követően 2022. február 25-én az Európa jövője című uniós konferenciasorozat keretében „A gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepe és kompetenciái a szükséglet alapú gyógyszerellátás rendszerében” címmel tartott hibrid konferenciáról számolt be röviden. Közel négyszáz gyógyszerész regisztrált a konferencián. A szükségletalapú gyógyszerellátás kérdéskörét több oldalról is megközelítették, hogy csak néhányat említsünk: az elmúlt 12 év értékelése, középiskolások képzése, az EESZT eddig nem ismert lehetőségei, orvos-gyógyszerész együttműködés, gyógyszerészképzés stb. A konferencia arra volt hivatott, hogy értékeljék a szükségletalapú gyógyszerellátás elmúlt 12 évben kialakított rendszerét, tárják fel az értékeit és jelöljék ki, hogy milyen irányban kell a fejlesztését tovább folytatni – hangsúlyozta. A beszámoló ugyan a döntéshozatalt igénylő napirendek közé került besorolásra, azonban az elnök javasolta, hogy a konferenciával kapcsolatos elnökségi határozat csak azt követően szülessen, ha a hivatalos beszámoló is elkészült. Ezt a megállapodás értelmében március 31-ig kell a konferenciasorozat szervezőinek benyújtani.

– Európai gyógyszeradatbázis projekt
Ezt követően az elnök beszámolt dr. Németh Gergely, a NEAK Ártámogatási Főosztály vezetője által az előző elnökségi ülésen az EURIPID (EURopean Integrated Price Information Database) egységes összehasonlító online gyógyszerár-adatbázisról szóló tájékoztató írásos változatáról. Mint mondta, az EURIPID főként európai országok gyógyszerárképzéssel és gyógyszerköltség-visszatérítéssel foglalkozó hatóságainak önkéntes nonprofit vállalkozása és a NEAK az ennek előkészítésében és működtetésében kérte a Kamara együttműködését. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlA kamarai együttműködésre vonatkozó döntésre – megfelelő előkészítést és elemzést követően – egy későbbi elnökségi ülésen kerül sor.

– Tájékoztató az Országos Felügyelő Bizottság (OFB) 2021. évi tevékenységéről
Dr. Gutay Tibor, az OFB elnöke következett ez után, aki először az MGYK elnöksége által hozott határozatok felülvizsgálatáról számolt be. Kiemelte, ezeket a Kamara célkitűzéseivel harmóniában állónak tartották. Tájékoztatójában kitért a Bizottság legutóbbi összejövetelére, amelyet a területi felügyelő bizottsági elnökök bevonásával terveztek. Céljuk az volt, hogy tisztázzák a munkájukkal, feladataikkal kapcsolatos alapvető kérdéseket. Sajnálatos módon azonban nyolc megye nem képviseltette magát az összejövetelen, dr. Gutay név szerint is említette a távolmaradó megyéket. Mivel a Felügyelő Bizottságot a küldöttközgyűlés választja meg, így az elnökségi beszámoló csupán tájékoztató jellegű volt. Ezért az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és felkérte a bizottság elnökét, hogy az elhangzottakat a Gyógyszerészi Hírlap következő számában tegye közzé.

– Tájékoztató az Országos Etikai Bizottság (OEB) 2021. évi tevékenységéről
Dr. Pintér László, az OEB elnöke következett ez után, aki elmondta, hogy kérésére 19 területi szervezet küldte el beszámolóját az előző évről. „Nincsenek szabályozva a beküldéssel kapcsolatos tudnivalók” – emelte ki. Egyre több szervezet teszi fel az oldalára az anonimizált határozatokat. Az elsőfokú eljárások többsége fellebbezés hiányában első fokon le is zárult – mondta, majd ismertette a bizottság által hozott határozatokat. Ezt követően felhívta a figyelmet az etikai bizottság működésének fontosabb szabályaira. Az elnökség és a TEÉ köszönettel vette a beszámolót és egyben kérte a következő Gyógyszerészi Hírlapban történő közzétételét.

– Tájékoztató a Békéshelp Non-profit Kft. átalakításáról
Dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezetője és dr. Nyíri László TEÉ elnök ismertette a területi szervezetek részéről történő üzletrészvásárlás részleteit. A régi tulajdonosok megválasztották az öt főből álló felügyelő bizottságot. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli üléséről„Még pár megyével folyamatban vannak az egyeztetések” – tájékoztatott dr. Nyíri, majd a vásárlással kapcsolatos adminisztrációs kérdéseket vitatták meg. Az elnökség és a TEÉ köszönettel vette a beszámolót és egyben kérte annak a következő Gyógyszerészi Hírlapban történő közzétételét.

– A Heves megyei közvélemény-kutatás helyzete
A Heves megyei gyógyszerészek által kezdeményezett, gyógyszertári szolgáltatásokkal kapcsolatos közvéleménykutatás állásáról dr. Sass Pál megyei elnök és dr. Sándor Csaba országos titkár számolt be. Mint elmondták, a szerződést megkötötték a felmérést végző céggel, a kérdéssor elkészült, a felmérés megtörtént, már az adatfeldolgozásnál tartanak. Annyi kitöltött kérdőív már visszaérkezett, hogy tartani tudják a március 15-i határidőt eredményeik bemutatására. „A végleges kérdőívet láttam, és úgy tűnik, iránymutató lehet a kapott eredmény” – tette hozzá dr. Hankó. Az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót és egyben felkérték dr. Fittler András országos titkárt, hogy a soron következő elnökségi ülésre adjon tájékoztatót a gyógyszerészekkel kapcsolatos közvélemény-kutatás előkészítéséről.

– Az Ipari Állandó Bizottság (IÁB) beszámolója
„A Bizottság 2016-os megalakulása óta egyik fő célkitűzésének tekintette, hogy a gyógyszerészhallgatóknak lehetőséget teremtsen, hogy egy szabadon választható tantárgy keretében megismerjék az iparban folyó munkát egy külön megszervezett ipari gyakorlat keretében” – kezdte beszámolóját dr. Bárdos Attila IÁB elnök. Ez mára beépült az egyetemek oktatási programjába, 1 hetes szakmai gyakorlatként vált valósággá. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlA járványellenes intézkedések ellenére a gyakorlatot 2021-ben is sikeresen lebonyolították. 2021 végére komoly előrelépés volt, hogy intézményesült és beépült a gyakorlat a curriculumba. A Bizottság aktív szerepet játszott a KKK megújításában és a szakképzési rendelet kidolgozásában is részt vettek. Az elnökség és a TEÉ köszönettel vette a beszámolót és egyben kérte annak közzétételét a következő Gyógyszerészi Hírlapban.

– A Szakmai munkabizottság beszámolója
Dr. Torma Ádám, a bizottság elnöke részletezte azokat a témakörüket, ami meghatározta tevékenységüket. Ilyen volt a FoNo VIII-cal kapcsolatos teendők, a gyógyszertárak építészeti feltételei kidolgozásával kapcsolatos feladatok. „Ezzel kapcsolatban egész éven át tartott a munka, miniszimpózium is megrendezésre került” – hangzott el. Ősszel a jó gyakorlatok összegyűjtése volt a feladatuk, majd egy segédeszközgyártó cég vényköteles orrspray-jével kapcsolatos teendőik voltak. Az elnökség és a TEÉ elfogadta a beszámolót és egyben felkérte annak közzétételére a bizottsági elnököt a következő Gyógyszerészi Hírlapban.

– Az Adherencia munkabizottság beszámolója
Dr. Somogyi Orsolya, a bizottság elnöke ismertette az MGYK adherencia fejlesztésért felelős projekt feladatait. Időrendbe szedve szólt a meghatározható időszakhoz köthető, majd a folyamatos tevékenységeikről is. Ez utóbbira példa a folyamatos kapcsolattartás az IFÁB tagjaival, ahogy a Semmelweis Egyetem munkatársaival is oktatási és oktatásmódszertani kérdésekben, illetve a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre két versenyző felkészítése. Az elnökség és a TEÉ elfogadta a beszámolót és egyben kérte annak közzétételét a következő Gyógyszerészi Hírlapban.

– A Nemzetközi munkabizottság beszámolója
Dr. Horváth-Sziklai Attila, a bizottság elnöke tájékoztatója elején ismertette főbb feladataikat: nemzetközi kapcsolattartás, hazánk megjelenítése és képviselete az Unióban. Beszámoló az elnökség és a TEÉ soron kívüli ülésérőlFontos feladatuk, hogy megismertessék a magyar gyógyszerellátás rendszerét más országokkal is, különös hangsúlyt fektetve a gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatos tudnivalókra. „Ugyanakkor mi is tanulhatunk másoktól” – hangsúlyozta. Mindennek elsődleges fóruma az EU gyógyszerészeti csoportja, a PGEU. A továbbiakban ennek munkáját ismertette, kitérve az általuk menedzselt kérdésekre, például COVID-járvány, gyógyszerhiány, gyógyszerészek vakcinációban való részvétele. Végezetül kitért a magyar és a német gyógyszerészkamara szoros kapcsolatára is. Az elnökség és a TEÉ elfogadta a beszámolót és egyben kérte annak közzétételét a következő Gyógyszerészi Hírlapban.

– Egyeztetés az Állami Számvevőszék elnökével
Dr. Hankó Zoltán számolt be a dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezetővel az Állami Számvevőszék elnökénél, dr. Domokos Lászlónál és dr. Pálmai Gergelynél, az elemzés felügyeleti vezetőjénél tett látogatásukról – erről az elnöki tájékoztatóban már szó esett. Az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Döntés FIP egyéni delegáltakról
Az előző elnökségi ülésen született döntés szerint az MGYK él az MGYT által felkínált azon lehetőséggel, hogy a FIP-be delegált három fős magyar „kontingens” egyik tagja kamarai delegált legyen. Egyéni tagként dr. Nacsa Fruzsina (ipari szekció) és dr. Gyimesi Nóra (kórházi szekció) jelentkezését fogadták el. A közforgalmú szekcióba az elnökség dr. Horváth-Sziklai Attilát javasolta egyéni tagként, aki egyben a Kamara delegáltja a magyar kontingensbe is.

– Az MGYT kérelme Rozsnyay Emlékverseny támogatásáról
A kamarai elnök ismertette az MGYT támogatási kérelmét. Az elnökség az elnöki tartalékalap terhére 100 000 Ft támogatást hagyott jóvá.

mgyk.gyh

 

 

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél