Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. január 29.
Beszámoló az elnökség januári üléséről – II.

Mivel a 2023. január 19-i elnökségi ülésen – a napirendi pontok nagy száma miatt – mindegyik tárgyalására nem került sor, az ülés január 26-án online folytatódott, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész, dr. Szűcs Attila a Szakmai Kollégium Lakossági Gyógyszerellátási és dr. Juhász Ákos, a Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Tagozatának elnöke.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása következett. Az elnök elmondta, hogy az előző ülésen már elhangzott az elnöki tájékoztató, így most csupán az elmaradt napirendi pontok tárgyalására kerül sor.Beszámoló az elnökség januári üléséről – II.

 – A MAGYOSZ-MGYK megállapodás operatív teendői

Dr. Hankó Zoltán ismertette a MAGYOSZ-tól január 20-án kapott javaslatokat a megállapodásban megfogalmazott célok tényleges megvalósulása érdekében. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, és felkérte az egyes részfeladatok menedzselésére dr. Bárdos Attilát, dr. Bunyevácz Zsuzsát, dr. Csapi Bencét és dr. Sándor Csabát.

 – Az MGYK 2023. I. félévi rendezvényei (felelősök, program)

Az elnökség döntése értelmében a 2023. március 24-25. között tartandó Vándorgyűlés

  • szakmai programjának felelősei: dr. Torma Ádám, dr. Somogyi Orsolya, Rózsa Melinda és dr. Hankó Zoltán,
  • a szervezésért felelős: dr. Sándor Csaba, dr. Nyíri László, Rózsa Melinda,
  • a kommunikáció megszervezésért felelős: dr. Zalai Károly.

A 2023. június 7-i Patikanap

  • szakmai programjának felelősei: dr. Somogyi Orsolya, dr. Sass Pál, dr. Nyíri László, dr. Hankó Zoltán,
  • a szervezésért felelősök: Fári István, dr. Sass Pál, dr. Sándor Csaba és dr. Nyíri László,
  • a kommunikáció megszervezésért felelős: dr. Zalai Károly.

 –  Alkalmazott/beosztott gyógyszerészeknek küldendő kérdőív véglegesítése

Az elnökség a 2023. január 26-ra előterjesztett, az előző ülésen kért korrekciókat is magába foglaló tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyta. Felkérte dr. Határné dr. Attl Orsolyát, hogy az online kitöltéshez szükséges konvertálást végezze el, több elnökségi tagot megkért a tesztelésre, majd jóváhagyta, hogy február első felében kerüljön közzétételre a honlapon és a zárt Facebook-csoportban, juttassuk el a 21 területi szervezetnek, valamint az ipari gyógyszerészeknek.

 – Új lendület a lejárt gyógyszerellátási gyógyszerészeti irányelvek megújítására

Dr. Fang Simon kifejtette, hogy annak érdekében, hogy az adherencia-fejlesztés Magyarországon is új lendületet vehessen, mindenképpen szükséges a korábban létrejött gondozási irányelvek felülvizsgálata, szükség esetén megújítása, valamint a nemzetközi trendekhez igazodó új tématerületek kijelölése, továbbá a hazai gyakorlat egységes kialakítása. A jelen lévő dr. El Koulali Zakariás jelezte, hogy az OGYÉI is magáénak tekinti az irányelvek megújításának feladatát. Az elnök emlékeztetett, hogy a COVID-pandémia előtt elindított adherencia-fejlesztés újraindítására irányuló munka tavaly ősszel elindult. Tájékoztatott, hogy az államtitkárságon folytatott egyeztetései alapján a politika nyitott a gyógyszerészek adherencia-fejlesztő programjának a támogatására. Továbbá olyan szervezeti egységet hozott létre, amelynek feladata az orvos-egészségügyi irányelvek megújításának koordinálása, illetve a jogszabályi előírások a szakmai kollégium kompetenciaterületei közé sorolják az irányelvek készítését. Az államtitkárságon folyik a szűrővizsgálatok új rendszerének előkészítése és tervek szerint a vakcinációba is bekapcsolódhatnak a gyógyszertárak. Mindezek miatt átfogó előkészítő munkára van szükség, amelyben célszerű az MGYT, a MOSZ, az OGYÉI, a Szakmai Kollégium és az MGYK közötti egyeztetés és feladatmegosztás. Utalva a korábbi időszak gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmapolitikai vitáira, fontosnak nevezte, hogy a szervezetek közötti prioritási vitát el lehessen kerülni. Az elnökség megvitatta az előterjesztésben foglaltakat, és úgy döntött, hogy az MGYT, MOSZ, Gyógyszerellátási és Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium, Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium és az OGYÉI meghívásával közös szakmai egyeztetést kezdeményez a feladatok kijelölésére. A megbeszélés megszervezésére felkérte dr. Fang Simont és dr. Hankó Zoltánt.

 – Együttműködési megállapodás az Országos Vérellátó Szolgálattal

Dr. Nagy Sándor az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese és Gui Angéla tanácsos megkereste a Kamarát, hogy együttműködési megállapodást szeretnének kötni az OVSZ tevékenységének támogatására. Az OVSZ a megállapodás-tervezetet megküldte, melynek aláírására és az operatív program előkészítésére az elnök felhatalmazást kért az elnökségtől. Az elnökség egyetértett az együttműködési megállapodás megkötésével, melynek szakmai tartalmára vonatkozóan támogatja a Kamara elé került előterjesztésben foglaltakat. A tervek szerint az első közös programra a patikanaphoz kapcsolódóan kerül sor.

 – A kamarai YouTube-csatornával kapcsolatos kommunikáció

Dr. Nagy Vilmos kérésére újra napirendre került a Kamara YouTube csatornájának helyzete és a csatornán megjelenő kamarai videók megosztásának rendje. Dr. Nagy tájékoztatott a jelenlegi helyzetről, kiemelte az eljárásrend betartásának fontosságát a kommunikáció hatékonyságának fokozása érdekében. Dr. Hankó felhívta a figyelmet a már elkészült kisfilmek promotálására is. Időrendben a legsürgetőbbnek a felvételivel kapcsolatos pályamotivációs videók minél nagyobb arányú megosztását jelölte ki az elnökség, melynek szervezeti felelőseként dr. Nagy Vilmost és dr. Csapi Bencét kérték fel.

 – Átsorolás az OTC készítmények közé

Az OGYÉI kezdeményezésére egy cég egy vényköteles készítmény OTC termékké történő átsorolásával kapcsolatban kérte a Kamara véleményét. Az MGYK elnöksége az átsorolási kérelmet elvben támogatja, de a végleges válasz előtt a szakmai kollégium elnökével való konzultációt is indokoltnak tart. Ennek megszervezésére az elnökség az elnököt kérte fel.

 – Továbbképző központ

Dr. Zalai Károly beszámolt a kamarai továbbképző központ kialakításának jelenlegi helyzetéről. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

 – Vakcinációban való gyógyszerészi/gyógyszertári részvétel

Az elnökség dr. Hankó Zoltán előterjesztésében meghallgatta a gyógyszerészi/gyógyszertári vakcinációban való részvétellel kapcsolatos előterjesztést. A pro és kontra vélemények elhangzása után megállapodtak abban, hogy a vakcinációban való gyógyszertári/gyógyszerészi részvételt – a január 19-i elnökségi ülésen elhangzottakra is tekintettel – támogatják.

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél