Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 12. 07.
Álhír terjed az interneten, közleményt adott ki a Semmelweis Egyetem - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Kezdjük megszokni az e-ügyintézést - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Pofon a patikai innovációnak - nepszava.hu
»
2021. 12. 03.
Süle András f?gyógyszerész a Covid-kezelés titkairól és a szuperbaktériumok támadásáról - infostart.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség júliusi ülésér?l
2018. július 6.

Az MGYK elnöksége 2018. július 5-én tartotta ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az el?z? elnökségi ülés óta történt eseményekr?l adott tájékoztatást. A 2019-es Országos Gyógyszerész Bál helyszínével kapcsolatban dr. Sándor Csaba, mint a Békéshelp nonprofit kft. ügyvezet?je, a központi régió kamarai szervezeteinek közrem?ködésével egy bizottságot hívott életre, amely több lehetséges helyszín és id?pont közül a Budapest Marriott Hotelt és 2019. február 9-ét javasolta. A javaslatot az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. A CIB Bank képvisel?ivel dr. Sohajda Attila és dr. Nyíri László egyeztettek.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lA kamarai elnök kezdeményezésére az országos tiszti f?gyógyszerészi feladatokat ellátó dr. El Koulali Zakariás OGYÉI f?osztályvezet?vel a kamarai elnök konstruktív egyeztetésen vett részt, amelyen több, függ?ben lév? téma megtárgyalására is sor került. Ezekr?l az elnök részletesen tájékoztatott. Mivel az elnök az OGYÉI-b?l arról kapott tájékoztatást, hogy a tavaly december 1-jén két budapesti gyógyszertár tulajdonosi összetételére vonatkozó bejelentése kapcsán végre elindult a vizsgálat, az elnökséget arról tájékoztatta, hogy egy közismert gyógyszertári hálózat 2011 óta jogszabályban tiltott növekedésének és a tulajdonosi el?írások megsértésének alapos gyanúja miatt – gyógyszerészek kamarai bejelentésére támaszkodva – vizsgálatot kezdeményezett. Továbbá egy konkrét gyógyszertár vonatkozásában, ugyanezen hálózattal kapcsolatban, az elmúlt id?szakban történt tulajdonosváltás kapcsán, több gyógyszerész bejelentésére támaszkodva, úgyszintén hatósági vizsgálatot kezdeményezett. Részletesen beszámolt arról is, hogy egy vidéki nagyváros gyógyszertárában néhány hónappal ezel?tt el?fordult gyógyszercserével kapcsolatos hatósági intézkedésekre vonatkozóan is tájékoztatást kért az OGYÉI-t?l, mert a vonatkozó határozat hiányában az illetékes etikai bizottság az eljárást nem tudja lefolytatni. Az elnök tájékoztatott, hogy a rendelkezésére álló információk szerint, egy gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos, jogszabálysért? forgalmazáshoz kapcsolódóan országos hatósági vizsgálat indult.  Mint mondta, az elmúlt hetekben több olyan témában is indult egyeztetés az OGYÉI-vel, amelyek már hónapok óta terítéken voltak. Az elnök kifejtette: elkötelezett abban, hogy az OGYÉI-vel az MGYK kapcsolatai rendezettek legyenek, és erre vonatkozóan a visszajelzések is pozitívak.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lAz elnök tájékoztatott, hogy a SE GYTK dékánjával, az MGYT elnökével és a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatójával egyeztetés kezd?dött egy olyan program indításáról, amely a betegek adherenciáját növelheti. Az elnök jelezte: a Kamara az adherencia növelését alapcélkit?zésként kezeli és ennek érdekében minden szakmai program szervezésére nyitott, ugyanakkor csak olyan program szervezésében vesz részt, amely valamennyi gyógyszertár részvételére lehet?séget teremt. Ugyanakkor egy komplex adherencia program elindítása alapvet? szakma- és egészségpolitikai érdek.

Ezt követ?en az elnök beszámolt az EESZT képvisel?ivel történt megbeszélésr?l, amelynek témája az volt, hogyan lehet a GDPR-t alkalmazni az EESZT keretein belül. Említette továbbá, hogy a Kamara és a NEAK vezet?i között elindult egy egyeztetés azzal kapcsolatban, hogyan lehet biztonságossá tenni a gyógyszertárak TB elszámolását az EESZT keretei között. „A szándék minden érintettben megvan a cél elérése érdekében” – hangsúlyozta dr. Hankó. A gyse-forgalmazókat tömörít? érdekvédelmi szervezet vezet?ivel a kamarai elnök tárgyalt, és mint elmondta, sikerült összehangolni az álláspontokat – egy kivétellel, ez pedig a kétnapos foglalás lehet?sége.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lA MOL értékesítési igazgatójával történt megbeszélés volt a következ? téma, ahol megállapodás született arról, hogy az MGYK és a MOL közti szerz?dést a nyár végéig megújítják, ami várhatóan a kedvezmények mértékének a növelését jelenti. Ezt követ?en a munkacsoport-megbeszélések következtek, ami szintén önálló napirendi pontként is szerepelt. Dr. Zupkó István, az Oktatói Állandó Bizottság elnöke, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán megbeszélésén a négy képz?hely között kialakítandó nagyobb harmónia szükségességér?l egyeztettek, tekintettel arra, hogy a képzés, a továbbképzés és a szakképzés területén is olyan változásokra van szükség, amely a gyógyszerészettel szemben támasztott társadalmi elvárások megfelel? kielégítését eredményezheti.

Ezt követ?en dr. Bárdos Attila vette át a szót, aki az Ipari Állandó Bizottság plenáris egyeztetésén elhangzottakat osztotta meg a hallgatósággal. Sikeresnek bizonyult az az elképzelés, hogy az egyes gyógyszergyárak egy hétre gyógyszerészhallgatókat fogadnak gyakorlatra. Beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lA cél az, hogy ez a kurrikulumba is épüljön be. A tagvállalatok a végz?s hallgatók kb. 30%-ának kínáltak lehet?séget az egy hetes gyári gyakorlatra. Dr. Ács Zoltán hozzászólásában elmondta, várható, hogy még ennél is többen fognak jelentkezni, de ha nagyobb az igény, akkor is m?ködni fog a rendszer. „Hosszú távon nagyon hasznos lehet mindez” – emelte ki dr. Hankó, aki arról is beszélt: a résztvev?k hosszú távú közös elkötelezettségének hivatalos kinyilvánítása is szükséges ahhoz, hogy a képzési és kimeneti követelmények korrekciója kezdeményezhet? legyen.

A továbbiakban az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolt arról, hogy egy gyógyszerkiadó automatákat forgalmazni kívánó cég képvisel?ivel volt egyeztetés, akik a következetes kamarai álláspont ellenére a gyógyszerkiadó automaták értékesítését továbbra is él? cégérdekként kezelik. 

A soproni VOLT fesztivál is szóba került – a Szellemi Tulajdon Nemzet Hivatala rendszeresen részt vesz a különböz? fesztiválokon is részt vesz, hogy az „Y és Z generációt” is meg tudják szólítani a különféle hamisításokkal kapcsolatban – vette át a szót dr. Horváth-Sziklai Attila, aki dr. Tátrai Tiborral a fesztivál ideje alatt immáron harmadik alkalommal világosította fel az érdekl?d?ket a gyógyszerhamisítással kapcsolatban. Érdekl?d?k pedig voltak b?ven – mondta.

A Semmelweis napi megemlékezéseken dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát: a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban tartott ünnepséget az Üll?i u. 26. szám alatti, a Semmelweis szobornál történt követte, majd a Nagyvárad téri tömbben méltóképpen ünnepelték meg Semmelweis Ignác születésének 200 éves évfordulóját. Az EMMI központi megemlékezésén a kamarai elnök vett részt.

A konkrét id?ponthoz nem köthet? események közül az elnök a gastrointestinalis reflux-szal kapcsolatos gyógyszerészi gondozási irányelvr?l tájékoztatott, ami elkészült ugyan, de az orvos-szakma elutasította. Szót ejtett az Európai Unió Bírósága el?tt lév? el?zetes döntéshozatali kérelemr?l, amelynek lényege, hogy helyénvaló-e a külföldi vények és megrendel?lapok szabályozása közötti különbségtétel hazánkban. A Csongrád megyei elnökség elnökségi határozatát is említette az elnök, ami szerint elfogadhatatlan, hogy a láncok és franchise patikák 6-800 forinttal olcsóbban is tudják adni a nem vényköteles gyógyszereket. Ennek hátterében a beszállítók gyógyszertárakkal kapcsolatos diszkriminatív marketing gyakorlata áll. Végezetül a valsartan hatóanyagú gyógyszerek körül kialakult helyzet, illetve az ezzel kapcsolatos kommunikáció került részletes megvitatásra.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésér?lA tájékoztatót dr. Horváth-Sziklai Attila folytatta, aki beszámolt az OGYÉI-t?l kapott, a gyógyszertárak alapításával és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról. Majd prof. dr. Paál Tamás következett, aki a lejárt alapanyagok kapcsán az egyes etikai bizottságokban megfogalmazott különböz? véleményekre hívta fel a figyelmet. A beszámoló napirendek között végül dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az FMD rendelet magyarországi végrehajtásáról.

A döntést igényl? napirendi pontok közül els?ként a Kompetencia-fejlesztési Munkabizottság új vezet?jér?l döntöttek. A Bizottság korábbi elnöke, dr. Hankó Balázs más irányú elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem tudja betölteni e posztot. Az új vezet? dr. Somogyi Orsolya, akit az elnökség felkért a munkabizottság új összetételének és programjának az el?terjesztésére is. Ezt követ?en a Kamara cselekvési programjával kapcsolatos teend?k megbeszélése következett. Az elnökség kijelölte és felkérte a munkabizottságok vezet?it, hogy 2018. augusztus 23-ig terjesszék el? programjukat. Az elnökség elfogadta a 2018. I. félévi kamarai rendezvényekr?l és a patikanapról szóló beszámolókat, továbbá határozott az asszisztensek vándorserleg versenyének támogatásáról is. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a CIG Pannónia biztosítóval folytatott tárgyalásokról szóló beszámolót és döntött az egyeztetések folytatásáról.

mgyk.gyh  

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 december»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 12. 07 kedd