Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2018. július 06.
Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2018. július 5-én tartotta ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást. A 2019-es Országos Gyógyszerész Bál helyszínével kapcsolatban dr. Sándor Csaba, mint a Békéshelp nonprofit kft. ügyvezetője, a központi régió kamarai szervezeteinek közreműködésével egy bizottságot hívott életre, amely több lehetséges helyszín és időpont közül a Budapest Marriott Hotelt és 2019. február 9-ét javasolta. A javaslatot az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. A CIB Bank képviselőivel dr. Sohajda Attila és dr. Nyíri László egyeztettek.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA kamarai elnök kezdeményezésére az országos tiszti főgyógyszerészi feladatokat ellátó dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főosztályvezetővel a kamarai elnök konstruktív egyeztetésen vett részt, amelyen több, függőben lévő téma megtárgyalására is sor került. Ezekről az elnök részletesen tájékoztatott. Mivel az elnök az OGYÉI-ből arról kapott tájékoztatást, hogy a tavaly december 1-jén két budapesti gyógyszertár tulajdonosi összetételére vonatkozó bejelentése kapcsán végre elindult a vizsgálat, az elnökséget arról tájékoztatta, hogy egy közismert gyógyszertári hálózat 2011 óta jogszabályban tiltott növekedésének és a tulajdonosi előírások megsértésének alapos gyanúja miatt – gyógyszerészek kamarai bejelentésére támaszkodva – vizsgálatot kezdeményezett. Továbbá egy konkrét gyógyszertár vonatkozásában, ugyanezen hálózattal kapcsolatban, az elmúlt időszakban történt tulajdonosváltás kapcsán, több gyógyszerész bejelentésére támaszkodva, úgyszintén hatósági vizsgálatot kezdeményezett. Részletesen beszámolt arról is, hogy egy vidéki nagyváros gyógyszertárában néhány hónappal ezelőtt előfordult gyógyszercserével kapcsolatos hatósági intézkedésekre vonatkozóan is tájékoztatást kért az OGYÉI-től, mert a vonatkozó határozat hiányában az illetékes etikai bizottság az eljárást nem tudja lefolytatni. Az elnök tájékoztatott, hogy a rendelkezésére álló információk szerint, egy gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos, jogszabálysértő forgalmazáshoz kapcsolódóan országos hatósági vizsgálat indult.  Mint mondta, az elmúlt hetekben több olyan témában is indult egyeztetés az OGYÉI-vel, amelyek már hónapok óta terítéken voltak. Az elnök kifejtette: elkötelezett abban, hogy az OGYÉI-vel az MGYK kapcsolatai rendezettek legyenek, és erre vonatkozóan a visszajelzések is pozitívak.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz elnök tájékoztatott, hogy a SE GYTK dékánjával, az MGYT elnökével és a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatójával egyeztetés kezdődött egy olyan program indításáról, amely a betegek adherenciáját növelheti. Az elnök jelezte: a Kamara az adherencia növelését alapcélkitűzésként kezeli és ennek érdekében minden szakmai program szervezésére nyitott, ugyanakkor csak olyan program szervezésében vesz részt, amely valamennyi gyógyszertár részvételére lehetőséget teremt. Ugyanakkor egy komplex adherencia program elindítása alapvető szakma- és egészségpolitikai érdek.

Ezt követően az elnök beszámolt az EESZT képviselőivel történt megbeszélésről, amelynek témája az volt, hogyan lehet a GDPR-t alkalmazni az EESZT keretein belül. Említette továbbá, hogy a Kamara és a NEAK vezetői között elindult egy egyeztetés azzal kapcsolatban, hogyan lehet biztonságossá tenni a gyógyszertárak TB elszámolását az EESZT keretei között. „A szándék minden érintettben megvan a cél elérése érdekében” – hangsúlyozta dr. Hankó. A gyse-forgalmazókat tömörítő érdekvédelmi szervezet vezetőivel a kamarai elnök tárgyalt, és mint elmondta, sikerült összehangolni az álláspontokat – egy kivétellel, ez pedig a kétnapos foglalás lehetősége.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA MOL értékesítési igazgatójával történt megbeszélés volt a következő téma, ahol megállapodás született arról, hogy az MGYK és a MOL közti szerződést a nyár végéig megújítják, ami várhatóan a kedvezmények mértékének a növelését jelenti. Ezt követően a munkacsoport-megbeszélések következtek, ami szintén önálló napirendi pontként is szerepelt. Dr. Zupkó István, az Oktatói Állandó Bizottság elnöke, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán megbeszélésén a négy képzőhely között kialakítandó nagyobb harmónia szükségességéről egyeztettek, tekintettel arra, hogy a képzés, a továbbképzés és a szakképzés területén is olyan változásokra van szükség, amely a gyógyszerészettel szemben támasztott társadalmi elvárások megfelelő kielégítését eredményezheti.

Ezt követően dr. Bárdos Attila vette át a szót, aki az Ipari Állandó Bizottság plenáris egyeztetésén elhangzottakat osztotta meg a hallgatósággal. Sikeresnek bizonyult az az elképzelés, hogy az egyes gyógyszergyárak egy hétre gyógyszerészhallgatókat fogadnak gyakorlatra. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA cél az, hogy ez a kurrikulumba is épüljön be. A tagvállalatok a végzős hallgatók kb. 30%-ának kínáltak lehetőséget az egy hetes gyári gyakorlatra. Dr. Ács Zoltán hozzászólásában elmondta, várható, hogy még ennél is többen fognak jelentkezni, de ha nagyobb az igény, akkor is működni fog a rendszer. „Hosszú távon nagyon hasznos lehet mindez” – emelte ki dr. Hankó, aki arról is beszélt: a résztvevők hosszú távú közös elkötelezettségének hivatalos kinyilvánítása is szükséges ahhoz, hogy a képzési és kimeneti követelmények korrekciója kezdeményezhető legyen.

A továbbiakban az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolt arról, hogy egy gyógyszerkiadó automatákat forgalmazni kívánó cég képviselőivel volt egyeztetés, akik a következetes kamarai álláspont ellenére a gyógyszerkiadó automaták értékesítését továbbra is élő cégérdekként kezelik. 

A soproni VOLT fesztivál is szóba került – a Szellemi Tulajdon Nemzet Hivatala rendszeresen részt vesz a különböző fesztiválokon is részt vesz, hogy az „Y és Z generációt” is meg tudják szólítani a különféle hamisításokkal kapcsolatban – vette át a szót dr. Horváth-Sziklai Attila, aki dr. Tátrai Tiborral a fesztivál ideje alatt immáron harmadik alkalommal világosította fel az érdeklődőket a gyógyszerhamisítással kapcsolatban. Érdeklődők pedig voltak bőven – mondta.

A Semmelweis napi megemlékezéseken dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát: a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban tartott ünnepséget az Üllői u. 26. szám alatti, a Semmelweis szobornál történt követte, majd a Nagyvárad téri tömbben méltóképpen ünnepelték meg Semmelweis Ignác születésének 200 éves évfordulóját. Az EMMI központi megemlékezésén a kamarai elnök vett részt.

A konkrét időponthoz nem köthető események közül az elnök a gastrointestinalis reflux-szal kapcsolatos gyógyszerészi gondozási irányelvről tájékoztatott, ami elkészült ugyan, de az orvos-szakma elutasította. Szót ejtett az Európai Unió Bírósága előtt lévő előzetes döntéshozatali kérelemről, amelynek lényege, hogy helyénvaló-e a külföldi vények és megrendelőlapok szabályozása közötti különbségtétel hazánkban. A Csongrád megyei elnökség elnökségi határozatát is említette az elnök, ami szerint elfogadhatatlan, hogy a láncok és franchise patikák 6-800 forinttal olcsóbban is tudják adni a nem vényköteles gyógyszereket. Ennek hátterében a beszállítók gyógyszertárakkal kapcsolatos diszkriminatív marketing gyakorlata áll. Végezetül a valsartan hatóanyagú gyógyszerek körül kialakult helyzet, illetve az ezzel kapcsolatos kommunikáció került részletes megvitatásra.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA tájékoztatót dr. Horváth-Sziklai Attila folytatta, aki beszámolt az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról. Majd prof. dr. Paál Tamás következett, aki a lejárt alapanyagok kapcsán az egyes etikai bizottságokban megfogalmazott különböző véleményekre hívta fel a figyelmet. A beszámoló napirendek között végül dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az FMD rendelet magyarországi végrehajtásáról.

A döntést igénylő napirendi pontok közül elsőként a Kompetencia-fejlesztési Munkabizottság új vezetőjéről döntöttek. A Bizottság korábbi elnöke, dr. Hankó Balázs más irányú elfoglaltsága miatt a továbbiakban nem tudja betölteni e posztot. Az új vezető dr. Somogyi Orsolya, akit az elnökség felkért a munkabizottság új összetételének és programjának az előterjesztésére is. Ezt követően a Kamara cselekvési programjával kapcsolatos teendők megbeszélése következett. Az elnökség kijelölte és felkérte a munkabizottságok vezetőit, hogy 2018. augusztus 23-ig terjesszék elő programjukat. Az elnökség elfogadta a 2018. I. félévi kamarai rendezvényekről és a patikanapról szóló beszámolókat, továbbá határozott az asszisztensek vándorserleg versenyének támogatásáról is. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a CIG Pannónia biztosítóval folytatott tárgyalásokról szóló beszámolót és döntött az egyeztetések folytatásáról.

mgyk.gyh  

2018-2021 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél