Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. június 22.
Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2019. június 20-án tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után az elnökségi ülés dr. Schlégel Péter eskütételével vette kezdetét, akit a küldöttközgyűlés a legutóbbi ülésén választott meg az elnökség tagjává (titkárává). Az eskütételre azért került az elnökség ülésén sor, mert az MGYK új titkára nem tudott részt venni a májusi küldöttközgyűlésen, ahol a többi akkor megválasztott tisztségviselő (dr. Gara István a Választási Bizottság elnöke és dr. Csokros Andrea az Alkalmazotti Állandó Bizottság elnöke) letette esküjét.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlEzt követően az elnök adott tájékoztatást az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről. A legutóbbi elnökségi ülés délutánján volt egyeztetés a MAGYOSZ és a Kamara tárgyaló delegációi között. A MAGYOSZ képviselői dr. Greskovits Dávid elnök, a Kamaráé dr. Hankó Zoltán vezetésével vettek részt a megbeszélésen, amelynek fő témája a MAGYOSZ és az MGYK közötti együttműködési lehetőségek felmérése volt. (A május 23-i megbeszélés folytatására az elnökség ezen ülésén került sor, amelyen önálló napirendi pontként tárgyaltak az együttműködésről; a beszámolóban erre visszatérünk – a szerk.) A szegedi gyógyszerészkaron dr. Csupor Dezső dékánhelyettes szervezésében és vezetésével május 24-én olyan fórumra került sor, amelyen a gyógyszerészet különböző területein dolgozó vezetők tartottak előadást a munkaerőpiac tapasztalatairól és elvárásairól. A fórumon dr. Hankó és dr. Sohajda Attila vett részt, a kamarai elnök előadást is tartott. Az elnök értékelése szerint az előadások túlnyomó többsége lényegre törő és egyben mértéktartó módon ismertette, hogy az adott piaci szegmensnek milyen igényei vannak és a pályakezdő gyógyszerészek ezeknek hogyan felelhetnek meg. A fórum abból a szempontból is hasznos volt, hogy „egyre erősödő nyitottság figyelhető meg” a képzőhelyek vezetői részéről a munkaerőpiaci szempontok iránt – emelte ki az elnök.

Dr. Sohajda Attila, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán a budapesti szakképzés harmadik évfolyamán tartott előadást, majd a kamarai elnök május 27-én a négy kar Oktatói Állandó Bizottságba delegált képviselőivel, valamint dr. Zupkó Istvánnal, a Szegedi Tudományegyetem dékánjával, mint a Kamara Oktatási Állandó Bizottságának elnökével és dr. Vecsernyés Miklós debreceni dékánnal több oktatással kapcsolatos kérdésről is egyeztetett. Ezek a témák a döntéshozatallal járó napirendi pontok között is szerepeltek. Az e-recept rendszer fejlesztési törekvései között szerepel a meghatalmazással történő gyógyszerkiváltás lehetőségének megteremtése. Az ezzel foglalkozó megbeszélésen az ÁEEK részéről dr. Bertalan Lóránt és Seres László, a szakma képviseletében a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Fang Simon, dr. Nagy Vilmos és dr. Dér Péter vett részt. Az egyeztetések folytatódnak.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlA Patikanappal kapcsolatban dr. Hankó Zoltán, prof. dr. Szökő Éva MGYT elnökkel,az ÁEEK Alapellátási Igazgatóság képviseletébendr. Vájer Péterrel és dr. Jancsó Zoltánnal, a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatójával, dr. Kovács Gáborral, a Semmelweis Egyetemről prof. dr. Zelkó Románával és dr. Somogyi Orsolyával,  valamint dr. Feller Antal Hungaropharma vezérigazgatóval  egyeztetett  – hangzott el a továbbiakban. A téma az adherencia-program indításának előkészítése volt. A klinikai vizsgálatok szabályozásának megújítása és a gyakorlat egyenszilárdságúvá tétele érdekében prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár vezetésével széles körű egyeztetés volt, amelyen a Kamarát az elnök és dr. Süle András, a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet elnöke képviselte. „Komoly munka kezdődött a jelenlegi gyakorlat javításának céljából” – hangsúlyozta az elnök.

Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, mivel dr. Hankó május 30. és június 10. között szabadságon volt. Így a hivatalvezető tájékoztatott az említett időszak kamarai eseményeiről. Az EESZT munkatársai által szervezett workshopot említette, az interaktív beszélgetésre gyógyszerészeket is meghívtak. Említette továbbá, hogy készül egy lakossági tájékoztató a rendszer jobb megismertetése céljából. Az elnök beszámolt a Hargita Megyei Gyógyszerész Kollégium (kamara) alelnökével, dr. Székely Pállal Kézdivásárhelyen folytatott megbeszélésről, amelyen dr. Brezanóczy Ferenc Pest megyei elnökkel vett részt június 6-án. A fő téma a Székelyudvarhelyen szeptemberben megrendezésre kerülő gyógyszerésznapok volt, amire jó lenne, ha minél több kolléga látogatna el. Az elnök ennek kapcsán szólt arról is, hogy ekkor indul el a Pécsi Gyógyszerésztudományi Kar kezdeményezésére megvalósuló szakgyógyszerész-képzés az erdélyi magyar anyanyelvű gyógyszerészek részére. Az elnök a továbbiakban a Patikanap kecskeméti központi megnyitójáról és az azt követő szakmai konferenciáról adott tájékoztatást. „Nagyot alkotott a Bács-Kiskun Megyei Szervezet és a szervezet elnöke, dr. Fang Simon” – köszönte meg munkájukat. A politikusok részvételét az ünnepen mérsékeltnek mondta, aminek az volt az oka, hogy ezen a napon a parlamentben kétharmados szavazások voltak, így az országgyűlési képviselők nem tudtak részt venni a megnyitón. Kecskemét polgármester asszonya, az OGYÉI és az Államtitkárság azonban felsővezetői szinten képviseltette magát. Úgyszintén megtisztelte jelenlétével a rendezvényt prof. dr. Szökő Éva az MGYT elnöke, dr. Illés Zsuzsa MAGYOSZ igazgató és dr. Feller Antal a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének alelnöke.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlDr. Zalai Károly a MÉKISZ június 13-i szakmai napjáról számolt be, amelyen dr. Horváth-Sziklai Attilával vettek részt. A kérdezz-felelek formájában tartott összejövetelen az OGYÉI és a MÉKISZ között együttműködési megállapodás született. Az elnök a továbbiakban a Választási Bizottság tagjaival történt egyeztetést említette, ahol a választással kapcsolatos elvi és gyakorlati szempontokat beszélték meg. Az IQVIA, a gyógyszertárak és a Békéshelp Kft. közötti adatszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos megbeszélés került szóba ez után, aminek eredményeképpen új gyakorlat kerül bevezetésre.

A HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításra 2019. október 7-9. között kerül sor, ahol a szervezők a tavalyihoz hasonlóan részvételi lehetőséget biztosítanak a Kamarának. A kiállítás vezetőivel dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetett és megállapodás született, hogy az adherencia-programmal kapcsolatban három területtel foglalkoznak majd. A betegszervezetek integrálása a program eredményességét erősítheti. Nagy kihívás az informatikai háttér megteremtése, illetve megvitatásra kerül majd, hogy a program a gyógyszertári funkciókat milyen módon érinti. Az elnök ez után a Kommunikációs Munkabizottság soron következő ülését hozta szóba, kiemelve, hogy véglegesítették azt a plakátot és reklámanyagot, amely a Biztonságos étrend-kiegészítő program promócióját szolgálja. A továbbiakban ismét dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki a titkárságvezetői értekezletről tájékoztatott, amelynek fő témája az e-ügyintézés volt. A tájékoztató végén az elnök két dologra hívta fel a figyelmet: a Richter Gyógyszergyár gyárlátogatás keretében a szerializációhoz kapcsolódó technológiai folyamatokat készül bemutatni, amire a Kamara több tagot delegálhat. Az Alkalmazotti Állandó Bizottság kezdeményezésére elkészült egy tájékoztató is a friss diplomás gyógyszerészeknek, aminek a véglegesítése az elnökség feladata.

A következő napirendi pont a PHOENIX magyarországi cégcsoport igazgatósági elnökének bemutatkozása volt. Wolfgang Wallisch a cégcsoport bemutatása során kifejtette, hogy Európa 13 országában piacvezetők a nagykereskedelmi piacon, 14 országban pedig összesen 2500 gyógyszertárat tulajdonolnak. Ez után vázolta azokat a trendeket, amelyeket a gyógyszerellátás környezetében a következő 10 évben fontosnak tart. Kifejtette, hogy „nem propagáljuk a liberalizációt, de megvédjük a piacrészünket” és arról is beszélt, hogy minden ország sajátosságait elismerik, így a „magyar modellt” is elfogadják. A cégcsoport igazgatóságának korábbi elnöke, dr. Küttel Sándor, aki az év elejétől a Phoenix nagykereskedelmi cégének vezérigazgatója, szintén részt vett a kamarai vezetőkkel tartott találkozón és több gyógyszer-nagykereskedelmi adatot osztott meg az elnökséggel. A megbeszélésen a Kamarával való együttműködés erősítésének a lehetősége is szóba került. A megbeszélés végén a kamarai elnök megköszönte a vendégek látogatását és az együttműködés lehetőségének növelése kapcsán kifejtette, hogy a Kamara kiemelkedő célja és feladata a gyógyszerészek szakmai, gazdasági és tulajdonosi integritásának erősítése, beleértve pl. a marketing jogszabályi előírásainak való megfelelést is.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség júniusi ülésérőlEzt követően beszámoló hangzott el az adherencia-program indításáról. Az előterjesztés kijelölte a COPD és a sztatin-program részleteit, foglalkozott az általános gyógyszerészi módszertan folytatásával, valamint az EFOP programhoz való kapcsolódással és konkrét eseményekhez (pl. Gyógyszerészek Világnapja, Hungaromed konferencia) is kijelölte a teendőket. A program megvitatása után az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az abban foglaltakat.

Az elnökségi ülésen önálló napirendi pontként szerepelt a MAGYOSZ által létrehozott „Magyar Gyógyszer Védjegy” penetrációjának növelése is. A meghívott vendégek dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök vezetésével vettek részt a megbeszélésen. Greskovits Dávid ismertette a hazai gyógyszeripar nemzetgazdaságban betöltött kiemelkedő szerepét, és mint mondta, a védjeggyel „a hazai gyártású gyógyszerekhez kapcsolódó hozzáadott érték” kiemelkedő voltára is szeretnék felhívni a figyelmet. Ismertette a Kamara vezetőivel folytatott korábbi megbeszélésen vázolt együttműködési lehetőségeket. A konzultáció végén a Kamara elnöksége jóváhagyta az együttműködési kezdeményezést.

Az elnökség elfogadta az Alkalmazotti Állandó Bizottság összetételét, ügyrendjét és programját, majd jóváhagyta a képzés, szakképzés, továbbképzés területén folyó – a gyógyszerészképző helyekkel összehangolt – kamarai aktivitásokat. Foglalkozni kell a felvételi szabályozás változása miatt kialakult kockázatokkal. Fontos feladat a szakgyógyszerész-képzéshez kapcsolódóan a gyakorlati képzőhelyek akkreditációjának a rendezése. A szakképzési rendelet korrekciója is indokolt – itt a négy gyógyszerészképző hellyel és az MGYT-vel korábban kialakított közös álláspontot megerősítette az elnökség. Idén a megfeleltetési rendeletnek is meg kell jelennie és az elnökség a kreditpontos továbbképzések szervezése kapcsán is indokoltnak tartja, hogy az érintett szereplők bevonásával korrekcióra kerüljön a kialakult gyakorlat. Az elnökség a főtitkár előterjesztésében foglalkozott a Kamara székházának szükséges felújításával, ezen belül is a nyílászárók javításával és cseréjével, majd támogatási kérelem megvitatásával zárult az elnökség ülése. 

mgyk.gyh

Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Az elnökség dr. Schlégel Péter eskütétele alatt

Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Dr. Schlégel Péter eskütétele

Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Dr. Küttel Sándor és Wolfgang Wallisch

Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Dr. Greskovits Dávid

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA