Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2017. szeptember 29.
Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

Az MGYK elnöksége 2017. szeptember 28-án tartotta soron következő ülését az MGYK hivatalában, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett.  Az ülés végig határozatképes volt.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről szóló hagyományos beszámoló keretei között az elnök tájékoztatott arról, hogy dr. Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár és dr. Szentes Tamás helyettes államtitkár kezdeményezésére a Kamara állandó meghívottja lett az Egészségfejlesztési Irodák havi rendszerességgel tartott megbeszéléseinek. A kapcsolatfelvétel célja, hogy segítse a gyógyszertárak népegészségügyi programokban való hatékony részvételét.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlAz elnök tájékoztatott az előző elnökségi ülés óta folytatott államigazgatási egyeztetésekről, amelyeket egyrészt dr. Ladányi Márta helyettes államtitkár, másrészt dr. Pozsgay Csilla OGYÉI főigazgató, illetve Vartus Gergely e-egészségügy bevezetéséért felelős miniszteri biztos kezdeményezett. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a Kamara eddigi aktivitását és egyértelműsítette az ezt követő egyeztetéseken képviselendő álláspontokat.

Az előző elnökségi ülésen ismertetett menetrend szerint a biztonságos étrend-kiegészítő program „éles” indulása a MÉKISZ-szel és a nagykereskedőkkel egyeztetve október 1. lett volna, azonban még további néhány hétre van szükség a tényleges induláshoz. Örömteli viszont, hogy megjelent az a kormányrendelet-módosítás, amely a Patikaalap hosszú távú keretrendszerét biztosítja. A módosítás elősegíti a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását, a kistelepülési gyógyszertárak megmaradását, valamint a gyógyszerészi tulajdonhányad növelését. A hitel költségvetési feltételei biztosítottak, az MFB a Patikaalap „gazdája” és az új feltételekhez igazodó „hiteltermék” kialakítása hamarosan befejeződik. „Ennek a folyamatnak politikai üzenete is van: a Kormány továbbra is elkötelezett a gyógyszertárak minél nagyobb arányú gyógyszerészi tulajdonlásában, a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozásában és a vidéki gyógyszerellátás megerősítésében” – mondta.

Az elnök beszámolt, hogy az egyik vidéki város Rotary-klubjának képviselője megkereste, hogy a Kamara támogassa nehéz sorsú gyermekek gyógyszerköltségeinek csökkentésére a klub által kigondolt módszert, azonban az elnök jelezte, csak olyan megoldást támogatnak, amely a betegek szabad gyógyszertárválasztását nem korlátozza.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlA Forgalmazók az Egészségért Szövetség cserkeszőlői konferenciáján az elnök vett részt, ahol – mint mondta – széles körű konszenzust tapasztalt a gyógyászati segédeszköz boltok vezetői körében az ún. „depóból” történő értékesítés felszámolására (amikor a beteg sok esetben még a saját receptjével sem találkozik).

Az elnök tájékoztatott az európai akadémiák tudományos tanácsadó testülete által közzétett állásfoglalásról, amely szerint a homeopátiás gyógyszerek hatásossága a vonatkozó szakirodalom széles körű áttanulmányozása alapján nem igazolt. Ennek figyelembe vétele – mivel a gyógyszerek engedélyezése és forgalomba hozatala harmonizált, továbbá az uniós csatlakozáshoz kapcsolódóan az európai gyógyszerkönyvet vette át Magyarország – elsősorban uniós testületek döntését igényli. A Kamara elnöksége egyetért azzal, hogy (1) a Kamara ilyen tudományos kérdésekben a kompetens tudományos testületek álláspontját nem vitatja, (2) a gyógyszerészeket a tanácsadó testület álláspontjáról tájékoztatni kell, (3) a Kamara vezetőinek feladata, hogy az illetékes hazai döntéshozókkal megismertessék a Kamara álláspontját, (4) mindaddig, amíg jogszabályi változásra vagy a gyógyszerkönyv módosítására nem kerül sor, a forgalomba hozatalra engedélyezett homeopátiás szerek legitim módon vannak forgalomban, (5) ugyanakkor a gyógyszerésznek komoly szakmai-etikai mérlegelése szükséges, ha egy hatásosságát nem igazolt termék értékesítését kérik tőle, különösen akkor, ha a betegnek hatásos gyógyszerre van szüksége.

Az e-recepttel kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések az ÁEEK munkatársaival – folytatódott a beszámoló (ez külön napirendi pontként is szerepelt), majd dr. Bunyevácz Zsuzsa tájékoztatott a Kommunikációs Bizottság legutóbbi üléséről. Dr. Brezanóczy Ferenc beszámolt a Területi Elnökök Értekezlete szeptemberi üléséről, ahol egyebek mellett az EGIS Gyógyszergyár által támogatott díj véglegesítésével foglalkoztak. Dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az idei Kulturális Örökség Napja rendezvényről, amely során az MGYK székháza is megnyílt a nagyközönség előtt. A Kamara 2011 óta vesz részt ebben a programban, azóta elérte az ötszázat a látogatók száma, ami szép eredménynek mondható, hiszen csupán évi egy napon látogatható az épület.

Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlA Felügyelő Bizottság ülésére – az ÁSZ-vizsgálat megállapításai miatt – a bizottság meghívta dr. Hankó Zoltánt, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Zalai Károlyt is – erről dr. Torma Ádám számolt be. A bizottság a meghívottak tájékoztatását elfogadta. A székelyudvarhelyi II. Gyógyszerész Napokon népes kamarai küldöttség vett részt; itt került aláírásra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Maros megyei kamarai szervezet közötti testvérmegyei megállapodás. A Gyógyszerészek Világnapja alkalmából az Egis Gyógyszergyárban tartott központi rendezvényen dr. Zalai Károly és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát. Ezt követően a szeptember 4-én a Kamara által a Lurdy házban szervezett, majd a budapesti szervezet által rendezett e-recepttel kapcsolatos fórum került szóba, ahol szép számmal orvosok is részt vettek.

Dr. Zalai Károly beszámolt a düsseldorfi ABDA rendezvényről. Részletes tájékoztatójában kiemelte a német gyógyszerészek és az Unió között felmerülő problémás kérdéseket, az uniós elvárások miatti feszültséget. Dr. Sándor Csaba tájékoztatott az októberi békéscsabai kihelyezett elnökségi ülés részleteiről, programjáról. Kiemelte, hogy az ehhez kapcsolódó programokon külön hangsúlyt fektetnek a fiatalok jelenlétére, valamint hogy határon túli gyógyszerészek is a meghívottak között vannak. Dr. Horváth-Sziklai Attila jelezte, hogy az előző elnökségi ülés óta OGYÉI határozat a Kamarához nem érkezett.

A döntéshozatalra előterjesztett napirendi pontok közül elsőként az elnökség augusztus 24-i ülésén az ÁSZ ajánlásaira vonatkozóan meghozott határozatok végrehajtásával kapcsolatban készített írásos beszámolót vitatta meg. Bagi Edina, a Kamara könyvelője – Krémer Éva könyvvizsgáló jelenlétében – ismertette a számviteli politika, a számlarend és egyéb belső szabályzatok ÁSZ által javasolt változásait. Az előterjesztést az elnökség elfogadta. A kamarai elnök az e-recept bevezetését megelőző kamarai egyeztetésekről és aktivitásról írásban is beszámolt, amit az elnökség a szóbeli tájékoztatással együtt elfogadott. Az elnökség a 2017. évi őszi rendes küldöttközgyűlés összehívásáról is döntött: a küldöttközgyűlésre a Köztestületi Napok keretei között kerül sor. Az Elkülönített Alap szabályzatának véglegesítésével kapcsolatban döntés született arról, hogy – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – azt a soron következő küldöttközgyűlés elé terjesztik. A Pannónia biztosítóval kapcsolatos napirend részletes megvitatása a biztosító hiányos adatszolgáltatása miatt elmaradt. Az elnökség megtárgyalta és elfogadta a Kórházi-Klinikai Szervezet elnöke által előterjesztett, „Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet” szakképesítés gyakorlati követelményeire tett javaslatot. Végezetül a 2017. évi kamarai elismerésekről születtek meg a döntések.

mgyk.hu

2018-2021 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél