Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. szeptember 26.
Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

 Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán vezetésével 2021. szeptember 23-án tartotta soron következő ülését, személyes jelenléttel, a Kamara székházában. Az elnökségi ülés végig határozatképes volt. Az elnökségi ülés néhány perccel az eredetileg meghirdetett 10:00 órás időponthoz képest később kezdődött az elnök reggeli órákra időzített hivatalos programjának elhúzódása miatt, és a szokásosnál hamarabb (negyed háromkor) fejeződött be az elnök és több elnökségi tag délutáni órákra időzített – szintén hivatalos – feladatai miatt. Azokat a napirendi pontokat, amelyek megtárgyalására idő hiányában nem kerülhetett sor, az elnökség rendkívüli ülésen fogja megtárgyalni.

Szepesházi Zsolt tájékoztatója

A kamarai elnökkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően az elnökségi ülés Szepesházi Zsolt, a Novodata és az Lx-Line elnök-vezérigazgatója tájékoztatójával kezdődött. Szepesházi Zsolt – projektoros vetítéssel támogatott tájékoztatója keretei között – először arról beszélt, hogy az elnökkel – korábbi funkciójához (IMS hazai elnöke) kapcsolódóan is – jó személyes kapcsolatot ápol, majd bemutatta a Novodata élére kerülése óta eltelt kb. másfél év fontosabb szakmai történéseit, eredményeiket, további terveiket, illetve a Kamarával való lehetséges együttműködés irányait. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlHangsúlyozta, hogy az említett két cég (Novodata és Lx-Line), noha közös tulajdonban vannak, külön szervezetként folytatják tevékenységüket. Jelentős átszervezéseken vannak túl, amelyek hatékonyabb fejlesztési folyamatokat biztosítanak. Megbízásával együtt jelentős invesztíciókat szavazott meg számukra a cégcsoport tulajdonosi köre. Ennek segítségével megfogalmazhatták törekvéseiket a patikai digitalizáció mentén, erősíthették ügyféltámogatási rendszerüket, megújíthatják patikai szerződéseiket és honlap-szolgáltatásukat. Hangsúlyozta, hogy a tulajdonos azonossága ellenére a Phoenix nagykereskedőtől függetlenül működnek. Stratégiájuk irányával kapcsolatban kifejtette, hogy céljuk a gyógyszerészek szakmai munkájának támogatása. Időt szeretnének felszabadítani a gyógyszerészeknek, valamint a patikák üzleti szempontjait is figyelembe kell venniük. A Kamarával való együttműködés fontosságára is kitért: javasolta rendszeres párbeszéd kialakítását, állandó kapcsolattartó kijelölését és a közös ügyekben történő együttműködést. Külön is kiemelte, hogy a központi finanszírozással történő szoftverfejlesztés kapcsán az „állami” és az általuk működtetett szoftverekhez a Kamara egyformán, esélyegyenlőséget biztosítva viszonyuljon. A tájékoztatót megköszönve dr. Hankó Zoltán visszaigazolta, hogy az együttműködésre vonatkozó ajánlatot az elnökség megvitatja és a lehetséges együttműködés konkrét területeinek megjelölésével visszaigazolja.

A Novodata-Lx-Line elnök-vezérigazgatójának bemutatkozását követően került sor a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztására, majd a napirend – eredeti javaslathoz képest több ponttal történő kiegészítését követő – elfogadására. Ezután – szokás szerint – az előző elnökségi ülés óta történt főbb eseményekről szóló elnöki tájékoztató következett.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Megemlékezés dr. Pongrácz Józsefről
„Szomorú kötelezettségemnek teszek eleget, amikor dr. Pongrácz József halálhíréről kell beszámolnom” – folytatta dr. Hankó. Az elnök tájékoztatott, hogy dr. Pongrácz József, a hevesi Megyecímer patika személyi jogos gyógyszerésze szeptember 13-án váratlanul elhunyt, majd ismertette életútját. 1944-ben született, 1969-ben kapta kézhez gyógyszerészi diplomáját. Helyettesítő gyógyszerészként kezdte pályáját, majd 1977-től vezette a hevesi patikát. 1990 és 1994 között az MDF színeiben parlamenti képviselőként tevékenykedett. Jelentős szerepet vállalt a gyógyszertárak privatizációs törvényének megalkotásában. 1994-től 2000-ig a Kamara Heves megyei szervezetének elnöke volt, 1996-tól a hevesi Megyecímer Patika személyi jogos gyógyszerésze. 2000 és 2002 között az országos szervezet egyik alelnöke volt. 2005-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 2000-ben a „Heves megye gyógyszerészetéért”, 2017-ben a Magyar Gyógyszerészi Kamara aranyérme kitüntetést vehette át. Dr. Pongrácz József temetésére szeptember 27-én kerül sor Hevesen. Az emlékező szavak után az elnökség egyperces néma felállással tisztelgett az elhunyt emléke előtt.

Hatósági hírek
Két új főigazgató-helyettes kinevezésére került sor az OGYÉI-ben – tájékoztatott az elnök. Prof. dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere dr. Parapatics Tamást az OGYÉI jogi és személyügyi főigazgató-helyettesévé, dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerészt – eddigi feladatai ellátása mellett – az OGYÉI ellenőrzési főigazgató-helyettesévé nevezte ki. Az elnök a gratuláció mellett a reményét is kifejezte, hogy a két kinevezés erősíteni fogja a hatóság munkáját és az OGYÉI-vel való kamarai kapcsolat is tovább erősödhet.

Kamarai aktivitások
–  
Az MGYK székházában szeptember 16-án emlékülést tartottak a közel egy éve elhunyt dr. Szabó Sándor tiszteletére és leleplezték Kocsis András szobrászművész alkotását, az örökös tiszteletbeli elnök mellszobrát – folytatta az elnök. A megható és szép megemlékezésen részt vettek dr. Szabó Sándor rokonságának tagjai, a volt kamarai elnökök közül Hávelné Szatmári Katalin dr. és dr. Horváth Tamás, továbbá prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök és Kocsis András szobrászművész is. Az emlékülésen – amelynek moderátora dr. Hankó volt – bemutatták dr. Kárpáti György dr. Szabó Sándorról készített filmjét, majd beszédet mondott dr. Zalai Károly, Fári István, dr. Samu Antal, dr. Fehér László és a tiszteletbeli elnök fia, Szabó Tamás is.  A mellszobrot Szabó Tamás és az elnök közösen leplezték le. A mellszobor az elnökségi tárgyalóban került felállításra, de a végleges helye a készülő továbbképző teremben lesz majd. Az elnök tájékoztatott, hogy az emlékünnep előtti napon dr. Hankó, Fári István és dr. Horváth-Sziklai Attila látogatást tett az elhunyt lakásán és megtekintették azokat a műtárgyakat, amit az örökös tiszteletbeli elnök hagyományozott a Kamarának. Ezeket az elkövetkező hónapokban adják át az örökösök a Kamarának.

–  Az elnök beszámolt az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatos kormányrendeletről, illetve módosításairól. Mint mondta, komoly aktivitást fejtettek ki részben a kormányrendeletben foglaltak gyógyszerészek körében történő megismertetéséért, részben a gyógyszertárakban foglalkoztatottak meggyőzése érdekében, hogy határidőn belül vegyék fel a védőoltást. Az elnök beszámolt arról, hogy az elmúlt hetekben közzétett téves jogértelmezéseket is igyekeztek „helyre tenni”. Annak a reményének adott hangot, hogy szeptember 30-ig minden gyógyszertár megfelel az oltási követelményéknek. Ehhez kapcsolódóan a KarcFM Hangoló című műsorában is interjú hangzott el dr. Hankó Zoltánnal „Nem lehet hitvita az oltás szükségessége” címmel. (A beszélgetés hanganyaga és leirata is megtalálható a Kamara honlapján – a szerk.)

–  Mint ismeretes, az MFB Invest Zrt. a patikai gyógyszerészi tulajdon növeléséhez olyan hitel- illetve tőkekonstrukció kialakítására kapott megbízást, ami a gyógyszerészek számára kedvező. Ezzel kapcsolatban – a bank vezetőinek megkeresésére – az MGYK hivatalában megbeszélést folytattak és elkezdődött az új konstrukció kialakítása. Kormányzati szándék, hogy a nyugdíjba vonuló gyógyszerészektől fiatal gyógyszerészek tudják megvenni a gyógyszertárakat és ehhez megfelelő finanszírozási segítség álljon rendelkezésre. Az elnök elmondta, hogy remélhetően hamarosan a részletekről is tájékoztatni tudnak.

–  Az elmúlt hetekben a központi finanszírozású szoftver fejlesztésével kapcsolatban több egyeztetés is volt, részben az EESZT munkatársaival, részben a fejlesztő konzorcium szakembereivel. Az elnök szerint hamarosan elindulhat a tesztidőszak, amelyre már patikai környezetben kerülhet sor.

–  A Gyógyszerészi Hírlap 2021. augusztusi számában megjelent, a magisztrális gyógyszerkészítés helyzetét és a teendőket bemutató cikkben foglaltak néhány részlete miatt több galenusi üzem vezetője is megkereste a Kamara elnökét. Mindegyik egyeztetés elsődleges napirendje az volt, hogyan lehetne a jelenleginél jobb és biztonságosabb alapanyag-ellátást biztosítani részben a gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítéshez, részben a galenusi termékek előállításához. A megbeszélések egyértelmű konklúziója az elnök szerint, hogy ebben a kérdésben stratégiai érdekazonosság van a galenusi üzemek és a gyógyszertárak között. Az egyeztetések ezért várhatóan folytatódnak. 

–  A Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) két témában is kapcsolatba került az MGYK. A GVH alelnökével személyes egyeztetést folytatott az elnök és dr. Sohajda Attila a Hungaropharma Zrt. és a Phoenix Pharma Zrt. ellen folyó versenyfelügyeleti eljárás részeként. „Rendkívül nyitottak és érdeklődőek voltak a GVH munkatársai” – emelte ki az elnök. A másik ügy a Co-Vit forgalmazásához kapcsolódó „feljelentést” követő GVH vizsgálat, amelyben a forgalomba hozó céggel (Meditop) szembeni vádak kapcsán kellett a Kamara elnökének tanúként nyilatkozni.

–  Az MGYK Budapesti Szervezete Etikai Bizottságának ülésén – ahol egy olyan gyógyszertár ügyét vizsgálták, amelyik érvényes működési engedély birtokában éveken át nem értékesített gyógyszereket – bejelentőként meghallgatták dr. Torma Ádámot és dr. Hankó Zoltánt. Az elnök és az alelnök röviden tájékoztatott a bizottsági meghallgatásról.

–  A MESZK szeptember 2-i kongresszusáról dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be.

–  A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége szeptember 21-i közgyűléséről dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be.

–  A Pénztárszövetség szeptember 16-án rendezett konferenciáján dr. Torma Ádám képviselte az MGYK-t. A jubileumi összejövetelen – 20 éves a szövetség – az előadók az eredmények mellett a nehézségeikre és hiányosságokra is felhívták a figyelmet.

–  Az elnök tájékoztatott, hogy a X. Kerületi Rendőrkapitányság több, a pszichotróp szerek tartásával, kiadásával kapcsolatos kérdés megválaszolását kérte a Kamarától egy visszaélés felderítése érdekében. 

–  Dr. Schwartz Tibor volt országgyűlési képviselő kitüntetésére vonatkozó támogató nyilatkozatot adott a Kamara képviseletében az elnök.

–  Az MGYK Baranyai Megyei Szervezete közgyűlését dr. Hankó videoüzenetben üdvözölte. A dr. Nagy Vilmos közreműködésével létrejött kisfilm az árrés, az ügyelet és a magisztrális gyógyszerkészítés kérdéseivel is foglalkozott.

–  Végezetül a kamarai elnök örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a hallgatók gyári gyakorlata újra elindult.

Képzés, szakképzés továbbképzés
A négy képzőhely dékánjainak, az MGYT elnökasszonyának és az MGYK képviselőinek a részvételével szeptember 17-én tartott megbeszélésen több téma is szóba került. Elsőként a 2022-es egyetemi felvételivel kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. „Célszerű ezzel a kérdéssel foglalkozni, ha azt szeretnénk, hogy a gyógyszerész-utánpótlás megfelelő létszámban és jó felkészültségű fiatalokkal legyen biztosítható” – hívta fel a figyelmet az elnök. Fontos cél, hogy növeljük az „első helyes” jelentkezők számát, mert a körükben a gyógyszerészet iránti elhivatottság általában erősebb. Ehhez az elmúlt évek trendjeinek elemzése mellett szükség van a gyógyszerészetet és a gyógyszerészképzést az eddiginél jobban és összehangoltan promotáló gyakorlatra. A továbbképzés reformja volt a következő napirendi pont. Ebben a témában – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – először az MGYK alakított ki testületi álláspontot, amit az MGYT vezetőivel történt egyeztetés után terjesztettek a négy kar képviselői elé. Fontos cél a továbbképzések hatékonyságának növelése, a tematikák összehangolása és egységesítése annak érdekében, hogy a továbbképzések révén biztosított legyen mindenkinek az új ismeretek megszerzése és a jelenlegi kihívásokhoz igazodó készségek elsajátítása. A továbbképzés szükséges reformját illetően a megbeszélésen konszenzusra jutottak; a részletekre vonatkozó egyeztetések a közeljövő feladatait képezik. Elindult az egyeztetés egy közös „Gyógyszerügyi ismeretek” című tankönyv előkészítéséről is, valamint a szakképzések vizsgakérdéseinek egységesítéséről is megállapodtak a résztvevők. A megbeszélés egyik központi témája volt a szakképzés rendeleti szintű szabályozásának elmaradása. Ahhoz, hogy a gyógyszerészek a gyógyszertár-vezetéshez szükséges előírásoknak 2025. január 1-től képesek legyenek megfelelni, a vonatkozó rendeletek módosításának már meg kellett volna jelenni. Ezért a részvevők egy felhívást fogalmaztak meg, amelynek az illetékes politikai vezetőkhöz történő eljuttatására felkérték a kamarai elnököt. Az elnök felolvasta a felhívást és tájékoztatott, hogy a gyógyszerügyekért felelős politikai vezetőnek már megküldte a dokumentumot, a többi politikai aktor tájékoztatása folyamatban van. Mint mondta, minden lehetséges eszközt meg kell ragadni arra, hogy a törvényi előírásnak meg tudjunk felelni és a szakképzés reformja is végre elindulhasson, amelyről valamennyi képzőhely, a tudományos társaság és a köztestület is konszenzussal döntött – már évekkel ezelőtt.

A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról. Ezt követték a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

–  A FONO VIII-hoz kapcsolódó jogszabálymódosítás előterjesztése

Az elnök tájékoztatott, hogy az elnökségi ülést megelőző napon a Kamara véleményezésre megkapta a FoNo VIII. bevezetéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek módosítását tartalmazó rendelettervezetet. Ezért a tervezetet az elnökségi tagok helyszíni kiosztással ismerhették meg. 

– A kamarai kommunikáció stratégiai kérdései

Elsőként a kamarai youtube csatorna indításának kérdéseit vitatták meg. Ehhez az elnökség indokoltnak tartja egy kamera és a hozzá tartozó kellékek megvásárlását, és a benyújtott árajánlatot elfogadta. Az elnökség megbízta dr. Nagy Vilmost a csatorna indításához szükséges technikai és jogi lépésekre. Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila a kamarai honlap applikációként való megjelentetésének előkészületeit ismertette. A kérdést a Kommunikációs Bizottságnak kell áttekinteni. A kamarai kommunikációról szóló napirendi pont keretei között vitatta meg az elnökség egy gyógyszertári szolgáltatásokkal kapcsolatos közvéleménykutatás előkészítését is. A témacsokor több lépésben került megvitatásra a területi elnökök és az elnökség körében is. Az elnökség az előterjesztés ismeretében dr. Sass Pált, a Heves megyei szervezet elnökét és dr. Hankó Zoltánt bízta meg a felmérést végző céggel történő egyeztetések lebonyolítására.

–  A kötelező minimálbér hatásának felmérése

Mivel az elnökségi ülést megelőző napon vált véglegessé, hogy jövő évtől a minimálbér jelentős emelésére kerül sor, dr. Hankó Zoltán előterjesztésében dr. Torma Ádám és dr. Sohajda Attila kapta feladatul a kötelező minimálbér hatásainak felmérését és a szükséges lépések előkészítését.

–  A csomagküldés gyakorlatával kapcsolatos jogszabályok áttekintése

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy különböző hálózatok alvállalkozók bevonásával bővítik csomagküldő szolgáltatásaikat. Mivel a csomagküldés, a házhoz szállítás és az internetes gyógyszerkereskedelem jelenlegi szabályozása nem megfelelő, a kamarai álláspont az, hogy új szabályozásra van szükség és annak hatályba lépéséig a jelenlegi kezdeményezéseket le kell állítani. Az ezzel kapcsolatos elnökségi álláspont illetékeseknek való megküldésére és közzétételére az elnökség felkérte az elnököt.

–  Kamarához érkezett támogatási kérelmek

A kérelmek elbírálása után az elnökség úgy döntött, hogy a Szegedi Tudományegyetem 2021/22-es tanévben rendezendő TDK Konferenciájára a legjobban szereplő gyógyszerészhallgató díjazását, valamint a DDRS 2021 Konferencia megrendezését 100-100 ezer Ft-tal támogatja az elnökségi tartalékalap terhére. 

Időhiányra való tekintettel az elnökségi ülésen nem került sor az összes tervezett napirendi pont megtárgyalására. Ezért az elnökség döntése értelmében október 6-án rendkívüli ülést tartanak.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél