Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. szeptember 25.
Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

Az MGYK elnöksége 2022. szeptember 22-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen. Az ülésen – korábbi döntésnek megfelelően – először vehettek részt állandó meghívottként a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselői (dr. Csontos Ildikó alelnök és dr. Szrogh Vivien főtitkár), valamint Rózsa Melinda a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara gyógyszertári asszisztensi tagozatának vezetője.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása következett.

Megemlékezés dr. Hamvas Józsefről

„Szomorú kötelességemnek kell eleget tennem…” – e szavakkal kezdte dr. Hankó a dr. Hamvas Józsefről való megemlékezését. Amint honlapunkon korábban már közzétettük, a korábban jelentős közéleti munkát végző dr. Hamvas József, hosszan tartó betegség következtében életének 78. évében, augusztus 27-én elhunyt. Gyászszertartására szeptember 19-én került sor a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért templom Boldog Özséb termében. Az elnök felolvasta azt a megemlékezést, amelyet az MGYK képviseletében a gyászszertartáson elmondott, majd az elnökség egyperces néma felállással emlékezett meg a Kamara volt igazgatójáról.

„Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

A gyógyszerészi és jogászi diplomával rendelkező dr. Hamvas József a gyógyszerészi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg 1969-ben, a jogászit 1980-ban a Pécsi Tudományegyetemen. Pályafutása során vezető tisztségeket töltött be az Országos Gyógyszerészeti Intézetben, az államigazgatásban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál és a Magyar Gyógyszerész Kamarában is.

Az OGYI-ban először a gyógyszerek toxikológiai értékelésében vett részt, majd a rendszerváltás idején már főigazgató-helyettes volt. Az 1990-es parlamenti választást követően nem sokkal a Népjóléti Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályának vezetésére kérték fel. Később az OEP-nél a Gyógyszer és Gyógyászati Segédeszköz Főosztályt irányította, majd 2002-től ismét a minisztérium Gyógyszerészeti Főosztályát vezette. Időközben, több éven át a Kamara hivatalának igazgatója is volt. A 2006-os patikaliberalizáció időszakában vonult nyugdíjba.

Jóskát a rendszerváltás éveiben ismertem meg. Az egyik szakmai folyóirat akkori felelős szerkesztőjeként, majd később különböző szakmapolitikai pozíciókban rendszeresek voltak a találkozásaink. Precíz volt és pontos, rá mindig lehetett számítani. Bármekkora munka kellős közepén is rend volt az asztalán. Minisztériumi vezetőként a gyógyszerészet rendszerváltás utáni első jogszabályainak a kidolgozásában és elfogadtatásában vezető szerepet töltött be. Igazi közigazgatási szakember volt. Képviselte, amit képviselni kellett, de a gyógyszerészet szempontjait, érdekeit és értékeit mindig elsődlegesnek tekintette. Antall József miniszterelnök többször idézett mondása jut eszembe: „tudta, hogy mit kell tenni és tette, amit lehetett”. Protokollmentes, őszinte kapcsolatot alakított ki a szakma – olykor egymással is vitatkozó – képviselőivel. Néhány évig a Kamara hivatalában harmóniát teremtett a jogok és kötelességek, a feladatok és lehetőségek egymást keresztező dzsungelében. Amikor a liberalizáció előtti hetekben híre ment, hogy nyugdíjba készül, tudtam, hogy baj van: nem akart részt venni annak a rendszernek a szétverésében, amelynek a létrehozásáért oly sokat dolgozott.

Nyugdíjba vonulását követően megritkult a kapcsolatunk, Jóska szinte teljesen kivonult a szakmapolitikai közéletből. A nagyobb ünnepeken egy-egy jókívánság és üzenetváltás maradt csak. Utoljára néhány héttel a halála előtt láttam a Hősök terén, majd az utolsó műtétje előtti napokban pár mondat sms-ben és telefonon, majd búcsúzás.

Kedves Jóska! Isten veled!”

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati egyeztetések, történések

– Az elnök tájékoztatott, hogy a Kamara augusztus 29-én elküldte a minisztériumba dr. Tóth László helyettes államtitkárnak a rezsikompenzációs javaslatát, melyet előzetes egyeztetést követően készítettek el.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

– Augusztus 30-án a Kamara elküldte az Egészségügyért Felelős Államtitkárságra az orvostechnikai és ápolástechnikai eszközök, valamint az in vitro diagnosztikumok regisztrációjával kapcsolatos jogszabályok módosítására irányuló újabb normaszöveg javaslatát. Erre vonatkozóan az elnök korábban kapott felkérést az Egészségügyért Felelős Államtitkárságtól, tekintettel arra, hogy a regisztrációra nyitva álló első határidőig (augusztus 26.) a kért (és indokolt) módosításoknak csupán egy része jelent meg.

– Az elnök ugyanazon a napon küldte el dr. Pintér Sándor belügyminiszternek a küldöttközgyűlési beszámolót, amelyben a részvételi arányról és a küldöttközgyűlés döntéseiről a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolt be. A beszámoló részét képezte a küldöttközgyűlés határozatának szövege az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban. A beszámolót az elnök elküldte dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak és helyettesének, valamint dr. Nyitrai Zsoltnak a Kormány kamarai kapcsolattartásért felelős miniszterelnöki biztosának is.

– Dr. Felkai László a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára a központi finanszírozású szoftverrel kapcsolatos tájékoztatást kért az MGYK elnökétől. Az elnök írásos válaszát három fejezetre bontotta: (I) A lakossági gyógyszerellátás rendszerének vázlata az informatikai szolgáltatások szempontjából, (II) Az informatika, az EESZT, az adatvédelem és az online tér gyógyszerpiaci helyzete, szabályozási kérdései, (III) Állami rendszerű patikai informatikai szolgáltatás éles indítása – megvalósíthatósági tanulmány. Az EESZT és az MGYK közös elemzése – 2021. Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

– Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos kabinetfőnöke és koordinátora szeptember 14-én az elkövetkező időszak közös feladatairól egyeztetett a kamarai elnökkel. A megbeszélésen részt vett dr. Torma Ádám alelnök is. A megbeszélésen egy felsővezetői összegzést kértek a gyógyszerellátás jelenlegi helyzetéről. Szó volt a rezsidíjak emelkedésének kompenzációs lehetőségeiről és egyeztettek a kormánnyal megújítandó együttműködési megállapodás előkészítéséről is.

– Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a magisztrális gyógyszerek hiányzó szabályozásáról egyeztetett dr. Hankóval. A rendelettervezet elkészült. Az egyeztetést követően az elnök dr. Pintér Sándor miniszternek írt levélben kérte a jogszabály minél gyorsabb megjelentetését.

Kamarai egyeztetések

– Augusztus végén dr. Somogyi Orsolya, dr. Szilvay András az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke és a kamarai elnök a Kamarai Ifjúsági Program idei és jövő év első félévi programjáról egyeztetett. A program október 8-án indul és minden hónap második szombatjára terveznek egy-egy találkozót. Dr. Hankó ismertette, hogy milyen témák kerülnek napirendre az összejöveteleiken, illetve a meghívott előadókról is szót ejtett. A tervezett témák:

 • etikai problémák;
 • az oktatás jelene, jövője;
 • a kórházi gyógyszerészet jelene, jövője;
 • az ipari gyógyszerészet jelene, jövője;
 • a MOK és a gyógyszerészek;
 • a MESZK és a gyógyszerészek;
 • a NEAK és a gyógyszerészet;
 • a telemedicina és a gyógyszerészet.

Az elnök elmondta, hogy mindegyik területi szervezet elnökét értesítették a programról, kérve, hogy gondoskodjon saját szervezete 35 év alatti gyógyszerészeinek tájékoztatásáról. A programra lehet jelentkezni a saját területi szervezetnél, az Ifjúsági Állandó Bizottságnál és az országos hivatal címén.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

 – A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet kezdeményezésére a 2022/23-as tanév graduális és szakképzési feladatairól, valamint az oktatásban való kamarai részvételről egyeztetett prof. dr. Zelkó Romána vezetésével dr. Somogyi Orsolya, dr. Fang Simon, dr. Torma Ádám, dr. Szilvay András és dr. Hankó.

– A Galenus Kft. szeptember 6-i rendkívüli taggyűlésén a Kft. ügyvezető igazgatója által készített üzleti és intézkedési tervről egyeztettek. Az év közbeni egyeztetésre többek között a papírárak és a nyomdai illetve rezsiköltségek emelkedésére tekintettel volt szükség. A taggyűlés a Patika Magazin előfizetési díjának változásáról, valamint egyéb takarékossági intézkedésekről is döntött.

– A kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató bemutatkozó látogatást tett az EGIS új vezérigazgatójánál. Az elnök köszönetet mondott az EGIS-szel kialakított eddigi együttműködésért. Az elnök tájékoztatta Poroszlai Csaba vezérigazgatót – aki egyben a Hungaropharma igazgatóságának elnöke is – az MGYK helyzetéről és törekvéseitől. Megállapodtak, hogy minden eddigi területen az együttműködést változatlanul folytatni fogják. A megbeszélésen részt vett dr. Újfalussy Györgyné és Menthy Mariann is.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről

– Az elnök tájékoztatott, hogy az Egészségügyért Felelős Államtitkárság felkérésére az elmúlt hetekben a Kamara erre a témára felkért ad hoc bizottsága kidolgozta a gyse szabályozás megújítására vonatkozó koncepcióját. A koncepció kitér a strukturális és garanciális kérdésekre, a támogatás és az árképzés kritikus elemeire, valamint a forgalmazói költségek elismerési technikáira. A koncepció véglegesítésére az elnökségi ülést követően került sor; az MGYK a következő napokban juttatja el hivatalosan a javaslatait az államtitkárságra.

– A MESZK siófoki konferenciáján a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. Dr. Hankó köszöntő beszédet mondott, melyben javaslatot tett arra, hogy az MGYK a MESZK gyógyszertári asszisztensi tagozatával az eddigi esetenkénti kapcsolat helyett intézményesített együttműködést alakítson ki. Ennek indoka, hogy a Kamara megkapta az asszisztens gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének jogát, továbbá elkezdődött egy asszisztens képzési centrum kialakításának tervezése. Másfelől az egyre inkább kibontakozó gazdasági válságban az eddiginél közvetlenebb információkra van igény az asszisztensek foglalkoztatásával kapcsolatban. Dr. Balogh Zoltán MESZK elnök a kezdeményezéssel egyetért.

– A MESZK konferenciáján dr. Balogh Zoltán MESZK elnök, dr. Kincses Gyula MOK elnök és dr. Hankó Zoltán MGYK elnök megállapodott, hogy a három szervezet közös előterjesztést készít a kamarai törvény módosítására. A megállapodás értelmében október elejéig mindhárom szervezet önállóan folytat saját szervezeten belüli előkészítő egyeztetéseket, majd a három kamara javaslatait harmonizálják.

– Szeptember 12-én ülésezett az MGYK Kommunikációs munkabizottsága.

– Dr. Hankó dr. Attl Orsolyával, az Alkalmazotti Állandó Bizottság frissen megválasztott elnökével és Rózsa Melindával, a MESZK Gyógyszertári Asszisztensi Tagozata elnökével egyeztetett az elnökségi ülés előterjesztéseiről és a közös teendőkről.

– Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke értesítette a kamarai elnököt, hogy a MAGYOSZ elnöksége konszenzussal döntött arról, hogy a gyógyszerészeti kerekasztal deklarált célkitűzéseit elfogadják ugyan, de kerekasztal munkájában nem vesznek részt.

– Dr. Hankó részt vett a Magyar Bioetikai Társaság konferenciáján, ahol dr. Jákó János belgyógyász professzor előadásában a paracetamol alkalmazásának több évtizedes tapasztalatairól beszélt. „A kérdéskörrel kapcsolatban intézkedési kötelezettség hárulhat ránk” – jegyezte meg az elnök.

– A gyógyszertári asszisztensek számára rendezett szeptember 16-17-i Oraea Hygieia előadói versenyen Debrecenben dr. Horváth-Sziklai Attila a zsűri elnöke volt. Az ülésen elmondta, hogy immáron 50. alkalommal került sor a verseny megrendezésére. Kilenc versenyelőadás hangzott el, amelyek jól elkészített munkák. A versenyen a kórházi asszisztensek domináltak. Abbéli aggodalmának is hangot adott, hogy egyre csökken a jelentkezők létszáma.

Egyéb kamarai aktivitások

 – Augusztus 27-én került megrendezésre az MGYK küldöttközgyűlése – ez később önálló napirendi pontként szerepelt

 – Az MGYT Kórházi-klinikai Szervezet egri konferenciájáról dr. Gyimesi Nóra számolt be. Tematikus konferencia volt, ahol a neurológiai betegségek, illetve kezelésük volt a fő téma. A 383 regisztrált részvevővel zajlott összejövetel sikeres volt – hangzott el. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlA konferencián dr. Hankó Zoltán előadást tartott „Jövőkép kamarai nézőpontból” címmel. A rendezvény végén egy kisfilmet vetítettek, ami a kórházi-klinikai gyógyszerészek munkáját mutatta be. Az elnök kérte, hogy a kisfilmet az MGYK YouTube csatornáján is tegyék elérhetővé.

– Az elnök tájékoztatott, hogy egy korábban etikailag elmarasztalt gyógyszerész – miután évekkel ezelőtt jogerőssé vált a határozat – most írásban peren kívüli megállapodást kezdeményezve fizetési felszólítást nyújtott be a Kamarának. A válasz elutasító volt.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila titkárságvezetői értekezletet tartott. A területi hivatalok titkárságának vezetői évente kétszer gyűlnek az aktuális kérdések megvitatására, ezúttal minőségügyi kérdéseket jártak körbe.

– A budapesti szervezet szervezésében megemlékeztek a Belvárosi Gyógyszertár alapításának 100. évfordulójáról. Az ünnepségen az országos szervezetet dr. Hankó Zoltán és dr. Zalai Károly főtitkár képviselte.

Egyéb

– A Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj meghirdetésre került. A felterjesztéseket szeptember 30-ig lehet beküldeni.

– Lázár János miniszter tájékoztatása szerint 245 állami beruházás/fejlesztés kerül átütemezésre a kialakult gazdasági helyzet következtében, mintegy 2100 milliárd forint értékben. Az átütemezéssel érintett projektek között van a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kivitelezése is.

– Megjelent a pénztárgépek cseréjével kapcsolatos rendelet. Dr. Bartus György tájékoztatott, hogy a rendelet értelmében a gyógyszertárakban jelenleg működő, visszavont engedélyű pénztárgépek meghibásodásukig, vagy az adómemória beteléséig továbbra is használhatóak.

– Dr. Bartus György beszámolt a dr. Potornai Lajossal az augusztusi elnökségi ülésen bemutatott All Time Pharmacy System projektjével kapcsolatban folytatott egyeztetéséről, amelyet tovább folytatnak.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok


– Az augusztus 27-i küldöttközgyűlés értékelése, teendők
Az elnökség a 2022. évi I. rendes küldöttközgyűlést a következő szempontok alapján értékelte: részvételi arány, tagdíjmódosítás, elnöki beszámoló kritikus témái (beleértve politikai kapcsolatok, függőben lévő témák, társszervezetekkel való kapcsolatok, kamarai kommunikáció), szervezéstechnikai kérdések, küldöttközgyűlés kommunikációja. Az elnökség általános véleménye szerint a küldöttközgyűlés előkészítése és lebonyolítása megfelelő volt. A részvételi arány (a küldöttek 43 százaléka regisztrált) jónak mondható, a küldöttközgyűlés komoly szakmapolitikai egységet képviselt. Az elnök tájékoztatott, hogy egyes helyettesítő gyógyszerészek a rájuk vonatkozó tagdíjkorrekciót nehezményezik és képviselőikkel már meg is egyezett egy megbeszélésről. Mint mondta, örül, ha a helyettesítő gyógyszerészek foglalkoztatásával és feladatvégzésével kapcsolatban évek óta nyitott kérdésekről elkezdődhet egy kamarán belüli egyeztetés. Beszámoló az elnökség szeptemberi ülésérőlAz elnökség külön foglalkozott a Kamara kommunikációja kapcsán a küldöttközgyűlésen felvetődött kérdésekkel, majd a küldöttközgyűlés kommunikációjával, amit tovább kell folytatni. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette értékelést, és elvégzendő feladatként a helyettesítő gyógyszerészek helyzetének, valamint a kommunikációs kérdések további elemzését kérte. Felelősök: dr. Nagy Vilmos, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Csapi Bence és dr. Hankó Zoltán.

– Az Etikai Kollégium elnökének programismertetése
Dr. Pintér László, az Etikai Kollégium újonnan megválasztott elnöke ismertette a Kollégium előtt álló feladatokat. Szeretne minden megyébe ellátogatni és részt venni szervezetenként legalább egy etikai eljárásban. Az adminisztráció egységesítése, az etikai audit kérdése és az etikai eljárásrend módosítása, illetve az Etikai Kódex megújítása is az Etikai kollégiumra vár. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a programtervezetet.

– Javaslat az Alkalmazotti Állandó Bizottság (AÁB) összetételére, ügyrendjére, programjára
Az elnökség elfogadta dr. Attl Orsolya, az AÁB újonnan megválasztott elnöke előterjesztését és felkérte a Bizottság munkájának megszervezésére, a hivatal vezetőjét a szükséges feltértelek biztosítására, valamint dr. Nyíri Lászlót, a TEÉ elnökét a szervezési kérdésekben való közreműködésre. A bizottság munkájában valamennyi területi szervezet képviseletét a jóváhagyott ügyrend lehetővé teszi, de ehhez a területi szervezetekből történő delegálásra szükség van. A bizottság személyi összetételére vonatkozó előterjesztést a következő elnökségi ülésen tárgyalják meg. A bizottság jóváhagyott programjában szerepel – t.k. –

 • az alkalmazottként dolgozó gyógyszerészek foglalkoztatási feltételeinek és körülményeinek feltérképezése és véleményezése (bérezés, ügyeleti idő, juttatások, szakmai önállóság biztosítása),
 • a végzős és fiatal (néhány éve a pályán lévő) gyógyszerészek tájékoztatása a Bizottság és az MGYK működéséről, az alkalmazott gyógyszerészek jogairól, kötelességeiről, lehetőségeiről – együttműködésben az Ifjúsági Állandó Bizottsággal,
 • életpálya-modell kialakításával kapcsolatos egyeztetések, igények és motivációk felmérése,
 • célirányos továbbképzések indokoltságának és szükségességének véleményezése (szakmai és kommunikációs kompetenciák fejlesztése),
 • gyógyszertári asszisztens kompetenciák felülvizsgálata,
 • gyógyszertári asszisztensi munkakört végzők online kérdőíves felmérése és vizsgálata,
 • jogi tanácsadás és segítségnyújtás megszervezése az alkalmazott gyógyszerészek számára,
 • betegközpontú gondozási projektek támogatása,
 • kapcsolattartási lehetőségek módszereinek kidolgozása és biztosítása.

– A MESZK Gyógyszertári Asszisztens Tagozat és az MGYK együttműködéséről
Dr. Hankó Zoltán a MESZK Gyógyszertári Asszisztensi Tagozata és az MGYK közti együttműködés létrehozásának előzményeit idézte fel, majd Rózsa Melinda tagozatvezető ismertette az együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseiket. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, miszerint a tagozat elnöke állandó meghívottként vegyen részt a kamara elnökségi ülésein és az Alkalmazotti Állandó Bizottság munkájában állandó meghívottként. Úgyszintén döntés született, hogy készüljön felmérés az asszisztensek helyzetéről és foglalkoztatási körülményeiről. A felmérés előkészítésében a tagozatvezető munkáját dr. Bartus György, a technikai lebonyolításban a hivatal segíti.

– Munkabizottságok tevékenységének felülvizsgálata
Dr. Hankó emlékeztetett, hogy a kamarai ciklus elején, 2020 első két elnökségi ülésén születtek döntések a munkabizottságok és projektek összetételéről és programjáról. Tekintettel a covid-járványra és annak következményeire, a bizottsági és projektmunkák egy része azóta centralizálásra került vagy perifériára szorult.Beszámoló az elnökség szeptemberi üléséről Mivel a közösségi munka feltételei ez év első felében rendeződtek, másrészt az elmúlt években több hangsúly-eltolódás is történt, valamint az új kormányzati ciklus új feladatokat is generál, az elnök indokoltnak tartja a bizottságok és projektek kijelölésének, munkájának felülvizsgálatát és programjának megújítását. Ismertette az egyes állandó bizottságokkal, munkabizottságokkal, projektekkel kapcsolatos változásokat. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az elhangzottakat, és kérte a bizottságok és a projektek vezetőit, hogy a következő egy évre vonatkozó programjukat két héten belül juttassák el a hivatalba.

– Gyógyszerész Köztestületi Napok és az őszi küldöttközgyűlés előkészítése
Előzetes egyeztetéseknek megfelelően a rendezvény tervezett időpontja december 2-3., helyszíne – a küldöttközgyűlésre való tekintettel – Budapest.

– Táplálkozástudományért Alapítvánnyal való együttműködés
A Táplálkozástudományi Alapítvánnyal és a SE ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékkel történő együttműködésre vonatkozó előterjesztést az elnökség elfogadta és az előkészítő munkájára felkérte dr. Somogyi Orsolyát, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltán. Az adherencia-programban együttműködő szervezetekkel egy workshop megszervezéséért dr. Somogyi Orsolya, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán a felelős.

– Kamarához érkezett támogatási kérelmek
Dr. Zalai Károly főtitkár ismertette a Kamarához érkezett támogatási kérelmeket. Az elnökség 100 ezer Ft támogatást hagyott jóvá a Szegedi Tudományegyetem GYTK 2022/23-as tanévben megrendezésre kerülő TDK konferenciáján legjobb helyezést elért gyógyszerészhallgató támogatására. Szintén 100 ezer Ft-tal támogatják a Semmelweis Egyetem TDK konferenciáját.

– Magyar Gyógyszer Védjegy
Az elnök tájékoztatott, hogy a MAGYOSZ elnökével előzetes egyeztetést folytatott a Magyar Gyógyszer Védjeggyel rendelkező gyógyszerek ismertségének növeléséről. Emlékeztetett, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést már több évvel ezelőtt változatlan szövegezéssel jóváhagyta az elnökség, azonban az akkori egészségpolitikai vezetés az ebben való részvételt nem tartotta „időszerűnek”. Az új egészségpolitikai vezetéssel való egyeztetés elindításához a korábbi kamarai döntés megerősítése szükséges. Az elnökség jóváhagyólag támogatja a MAGYOSZ és az MGYK együttműködését a Magyar Gyógyszer Védjegy promóciójával kapcsolatban, és felkérte a kamarai elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.

– Az expediálás szabályozása és az EESZT gyakorlata
Az előterjesztésben felvetett, az EESZT működésével kapcsolatos miniszimpózium szervezésével kapcsolatos döntést az elnökség – az októberi időszakra már meglévő programtorlódásra tekintettel – a következő ülésére halasztotta.

– Futóversenyen való kamarai részvétel támogatása
Dr. Vass Viktória javasolta, hogy az október 30-i futóversenyen a Kamara önálló csapattal induljon el és kérte, hogy az MGYK ezt a regisztrációs díj részleges átvállalásával, valamint az egységes megjelenést biztosító pólókkal támogassa. Az elnökség a kezdeményezést támogatja. A megbeszélésen szóba került a jövő nyárra tervezett Ultrabalaton futóversenyen való részvétel is, amelyet az elnöksége úgyszintén támogat.

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél