Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. január 7.
Gyászhír: Elhunyt Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész

Gyászhír: Elhunyt Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész

 

Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész 2018. december 22-én, 
78 éves korában elhunyt

Nehéz tudomásul venni. Kortársunk, kollégánk, barátunk volt. Hihetetlen gazdag élettel ajándékozta meg a Jóisten. Olyan családba született, ahol a gyógyszerészet művelését édesapjától, Répay Lajostól örökölte. A kaposfői gyógyszertár tulajdonosa Kadarkútra kerülve régészként is tevékenykedett. Kadarkút szorgalmas helytörténeti gyűjtőmunkája, értékmentő tudása révén országos hírűvé vált.

Répay Gábor nagy becsben tartotta az örökséget. Édesapja volt a példakép. A gyógyszerészi hivatáson kívül különleges tehetséget is örökölt tőle: a holt fába lelket tudott lehelni. Olyan fokon tökéletesítette a „fafaragó hajlamot”, hogy Magyarországon ő lett a patikabútorok restaurálásának elsőfokú mestere.

Csodaszép kadarkúti „kastélya” választékos belső berendezése önmagában is művészettörténeti érték. Az udvarban gazdag gyümölcsöst telepített, amelyben gyönyörű és egészséges alma termett. Gyönyörű skót juhászkutyái elválaszthatatlan barátaiként követték mindenhová a gazdag és tágas udvarban és lakásban. A kadarkúti patika pedig inkább gazdag múzeumként tűnik szemünk elé. A helyiségek zsúfolásig tele voltak (vannak) a magyar gyógyszerészet történeti emlékeivel: arcképek, fényképek, festmények, szobrok, vázák, könyvek, családtörténeti levelezés és rengeteg értékes bútor, főleg patikabútorok és eszközök, edények. Asztalosi, restaurátori műhelye maga a csoda! A legkülönlegesebb szerszámok, megmunkáló eszközök tanúskodnak arról, hogy nemcsak művészettörténeti műveltsége volt kivételes, hanem értékteremtő és értékmentő kézügyessége is. (Fiai örökölték a hajlamot, a nagyobbik neves fogtechnikus, a kisebbik pedig kiváló bútorrestaurátor!)

Répay Gábor barátunk a Gyógyszerésztudományi Karunkon alapított – ma ’Lárencz László’ nevét viselő – Gyógyszerésztörténeti Csoport alapító tagja. Szemlélete példaként ad számunkra erőt ahhoz, hogy megmentett szaktörténelmi tárgyi emlékeinket a legnagyobb gondossággal őrizzük tovább. Tevékenységének jelei különösen Somogy és Baranya megyében sok helyen fellelhetők. Pécsett a Szerecsen Múzeumpatika és a szintén muzeális értékű volt Irgalmasok Patika officinájának és bútorzatának restaurátoraként járult hozzá gyógyszerésztörténeti értékeink megmentéséhez.   

Kadarkút városa nagy tiszteletben tartotta. Répay Gábor gazdag életművének méltatása a helytörténészek és a gyógyszerésztörténészek feladata lesz. Szomorúan gyászoljuk Karácsony előestéjén.

A gyászmisére január 11-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel kerül sor a kadarkúti katolikus templomban, majd 11:00 órakor helyezik örök nyugalomba a Mikei úti temetőben.

2018. december 24.

 PTE Gyógyszerésztudományi Kara ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoportja          

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA