Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. december 02.
Gyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgyűlésről

Gyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgyűlésrőlA VIII. Gyógyszerész Köztestületi Napok programjának utolsó eseményeként került sor a Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi II. küldöttközgyűlésére, amelyet a budapesti Danubius Hotel Arénában tartottak december 1-én. A gyűlést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, a küldöttek végig határozatképes számban voltak jelen.

A küldöttközgyűlésen 97 gyógyszerész regisztrált.  Az összejövetel a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd a mandátum- és a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után következett a küldöttközgyűlés napirendjének elfogadása.

Az első napirendi pont az elnöki beszámoló volt. Dr. Hankó három témakör köré csoportosította mondandóját, ezek a jogalkotási, a szakmapolitikai és a kamarai ügyek voltak. A beszámolót ellenszavazat nélkül, az elnök tartózkodásával fogadta el a küldöttközgyűlés.

A következő napirendi pont az Alapszabály módosítása volt. A Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) javaslatára, az országos elnökség által előterjesztett javaslat ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással került elfogadásra. Az alapszabály-módosítás lényegét az előterjesztő abban foglalta össze, hogy az elmúlt években a területi szervezetek vezetői és a TEÉ munkája egyre markánsabban épült be az országos szervezet tevékenységébe, így ennek a gyakorlatnak az alapszabályi megerősítése indokolttá vált.

A harmadik napirendi pont a 2019-es költségvetés meghatározása volt, amit szintén ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással fogadtak el.

Végezetül az Etikai Kódex módosításáról döntöttek a küldöttek. Az Országos Etikai Bizottság és az Etikai Kollégium javaslatára készült előterjesztést 2 nem szavazattal és 3 tartózkodással fogadták el. A módosítás részben jogszabályi változások miatt szükségessé vált korrekciókat tartalmazza, részben az etikai bizottságok munkájának a további pontosítását célozza, részben pedig az etikai bizottsági határozatok közzétételével kapcsolatos eddigi gyakorlatot bővíti.

A küldöttközgyűlés dr. Hankó Zoltán elnök zárszavát követően a Szózat eléneklésével zárult.

mgyk.gyh 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos

Gyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgyűlésrőlGyorsbeszámoló a 2018. december 1-i küldöttközgyűlésről

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél