Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. március 16.
Helyzetjelentés – elnöki nézőpontból

Hosszabb ideje terveztük, hogy aktuális ügyeinkről interjú formájában kérdezzük dr. Hankó Zoltánt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét. Erre az ünnepek alatt tudtunk sort keríteni.

A folyamatban lévő ügyekről

– Elnök Úr, tervezi-e, hogy a kamarai szervezetek, a gyógyszertárak és a gyógyszerészek ukrajnai menekülteknek szánt adományozását a Kamara szervezze vagy koordinálja?

Helyzetjelentés – elnöki nézőpontból– Nem. A háború harmadik napján volt elnökségi ülésünk, ahol egy jelentős pénzadományról döntöttünk. Ott voltak a területi szervezetek vezetői is, így mindazokat a szempontokat ismerik, amelyeket megvitattunk. Előnyben részesítettük a pénzadományt és a professzionális segélyszervezeteket, mert így biztosított, hogy azt vásárolnak az adományból, amire szükség van és oda kerül, ahol szükség van rá. A területi szervezeteink önálló jogi személyek, mint ahogy a gyógyszertárak is szabadon dönthetnek a segítségnyújtás formájáról. És hát magánszemélyként is van lehetőség adományozásra. A feleségemmel ebben is igyekeztünk jó példával elől járni. Ami a Kamara részéről még fontos, hogy megjelent az ukrajnai menekültek egészségügyi ellátását szabályozó miniszteri utasítás, amely a bizonytalanságokat eloszlatta. Mihelyt megkaptam a közigazgatási államtitkár úrtól, azonnal eljuttattuk a kollégáinknak és a négynapos ünnep végén Bartus alelnök úrral a gyógyszertáraknak egy rövid értelmező anyagot is közzé tettünk.

– Hadd térjünk rá a szakmapolitikai aktualitásokra. Az orvostechnikai eszközök regisztrációjának határideje fél évvel kitolódott. A jogszabály semmi másban nem változott, sőt azóta is jelentek meg olyan nyilatkozatok, hogy nem is nagyon fog, mert a Nemzeti Orvostechnikai Regiszterre szükség van és be is fogják vezetni. Ön szerint mi várható?

– Először is tisztázzuk, hogy a Kamara nem vitatja és személy szerint én is egyetértek azzal, hogy az orvostechnikai eszközök piacán legyen rend. Lehessen tudni, hogy mi kerül forgalomba Magyarországon és ki forgalmazza ezeket. A NOR létjogosultságát tehát nem kérdőjelezzük meg, még a készülő európai adatbázis tükrében sem. Aki ezzel ellentétes álláspontot tulajdonít a Kamarának, az nem mond igazat. Más kérdés, hogy voltak gyógyszerészi csoportosulások, amelyek már polgári engedetlenségről gondolkodtak, és petíció szervezéséről is jutottak el hozzám információk. Az viszont igaz, hogy álláspontunk szerint a hatályos jogszabály értelmetlen adminisztrációs és anyagi terheket ró az orvostechnikai eszközök forgalmazóira, és a deklarált politikai cél megvalósíthatósága is kérdőjeles. A szabályozás figyelmen kívül hagyja a folyamatszabályozás alapvető elveit, valamint az informatika által nyújtott lehetőségeket is. Az elkövetkező szűk félév elég arra, hogy a racionális megoldásról megegyezés születhessen, erre vonatkozó politikai ígérettel rendelkezem. Sőt javaslataink – normaszöveg szinten is kidolgozva – már a politikai vezetők asztalán vannak, akiknek ez úton is köszönöm a határidő-módosításhoz vezető közvetítést.

– Mi várható az új FoNo-hoz kapcsolódó nyitott kérdésekkel?

– Korábban már beszéltem arról, hogy az új FoNo hatályba lépését régóta vártam, hiszen épp a kamara volt a kezdeményezője. Nem pont olyan lett, ahogy szerettük volna, de szerintem nem a szakmai tartalmával van baj. Biztos vagyok abban, hogy senki sem gondolta végig, hogy milyen feltételeket kell biztosítani a megjelentetése kapcsán. Ez nem egy e-book, amit meg kell írni, közzé kell tenni és kész. És itt nemcsak az új alapanyagok és csomagolóanyagok árára és beszerezhetőségére gondolok. És nemcsak a galenikumokra és a magisztrális díjak rendezésének kötelezettségére gondolok, bár a magidíjak rendezésével kapcsolatos elhúzódó eljárás kifejezetten fáj. Hanem mindazokra a kapcsolódó feltételekre is, amelyeket biztosítani kellett volna már a hatályba lépést megelőzően, hogy az ellátásbiztonságot és a minőséget egyaránt garantálni lehessen. Ennek részleteit illetően hadd utaljak arra az összeállításra, amelyet tavaly nyáron a Gyógyszerészi Hírlapban is megjelentettünk. Ez ma is aktuális.  Az általam ismert legutolsó rendelettervezet a megoldásra váró kérdések közül többet jól kezel. De ahhoz, hogy ezen a területen is képesek legyünk a társadalmi igények kielégítésére, megspórolhatatlan a magisztrális gyógyszerkészítés minden egyes momentumának figyelembevétele.

Mivel a galenikumok gyártói is nehéz helyzetben vannak, néhány nappal ezelőtt megállapodtunk a MAGYOSZ illetékes munkabizottságával, hogy az eddiginél is szorosabb együttműködés keretei között lépünk fel közös problémáink közös megoldásáért. Nem adjuk fel.

– A februári elnökségi ülésen, az elmúlt tizenkét év értékeléséhez kapcsolódóan, sok olyan kamarai kezdeményezést sorolt fel, amelyeket az elmúlt években nyújtottak be az egészségpolitikai vezetésnek, de ezeket nem követte kormányzati intézkedés. Mi lesz ezekkel?

– Az elmúlt évek több szempontból sem voltak egyszerűek. A járvánnyal kapcsolatos nehézségeket együtt éltük át. Az egészségpolitikai vezetésnek – részben a pandémia miatt –, nem maradt ideje és nem volt energiája a problémáinkkal való foglalkozásra. Pedig fontos lett volna, hogy a strukturális rendszerváltás 2017-ig tartó nagyléptékű intézkedései után a finomszabályozást is végig tudjuk vinni. Ráadásul a jogszabályokban foglalt politikai akarat napi gyakorlatban való érvényesítésének kontrollja is hiányzik. Emiatt sérül az új struktúra és a szakmai rendszerváltás sem úgy halad, ahogy kellene. Tény, hogy az elmúlt években sok olyan kezdeményezésünk volt, amit szükségesnek és fontosnak tartunk, de nem valósultak meg. Ilyenek például a gazdálkodással kapcsolatos kérdésektől az ügyeleten át az elszámolás biztonságáig és az adminisztráció racionalizálásáig terjedőek. Ezeket összegeztem az elnökségnek és a területi elnököknek, majd megállapodtunk, hogy valamennyit átnézzük, ahol szükséges, aktualizáljuk és a választást követően egységes rendszerbe foglalva újra letesszük az egészségpolitikai vezetés asztalára. Legalább tízen jelentkeztek az ad hoc bizottságba és már el is kezdtük a munkát. Soha nem szabad veszni hagyni, amit fontosnak tartunk.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szükségleti elvre és a gyógyszerészi kompetenciákra vonatkozó szabályok továbbra is hatályban vannak, sőt amikor az online térben olyan gyakorlat alakult ki, amely szembe megy ezekkel az elvekkel, a kormány a gyógyszergazdaságossági törvény módosításával megteremtette a lehetőséget arra, hogy az „offline” és az „online” térben történő gyógyszerértékesítés azonos elvekre épüljön.

– A csomagküldés megtiltására gondol?

– Igen. Ha ugyanis az online térben történő lakossági gyógyszerellátás szabályozatlan vagy rosszul szabályozva válik gyakorlattá, az a patikai officinában, tehát az offline térben zajló hagyományos gyógyszerellátás alapjait is felboríthatja. Ezen a területen is elindult az előkészítő munka.

– Többször említette korábban, hogy a pandémia éveiben nehéz volt a kamarai testületek összefogása, hiszen alig lehetett személyes részvételű elnökségi üléseket és rendezvényeket tartani. A legutolsó küldöttközgyűlésre is tavalyelőtt szeptember elején volt lehetőség. Változott ez a helyzet a járványügyi rendelkezések feloldásával?

– Részben igen, hiszen például az elnökségi üléseket már személyes jelenléttel tarthatjuk meg és a rendezvények szervezése is szép lassan elindult. Az elmúlt hónapokban már többször vehettem részt területi szervezetek elnökségi ülésein is. Ugyanakkor a küldöttközgyűlés összehívására még mindig nincs lehetőségünk, annak ellenére, hogy az emberi erőforrások minisztere március elején egyedi utasítással visszavonta az egyes szakmai rendezvények korlátozásáról szóló korábbi utasítását. Szerintem a köztestületek, és így a gyógyszerészkamara küldöttközgyűlésére is egy 2020. őszén született kormányrendelet szabályai a mérvadóak ma is. De van más álláspont is, ezért jogászok bevonását kezdeményeztem a kérdéskör tisztázására.

 

A stratégiai együttműködésről

– A Gyógyszerészi Hírlap februári számának vezércikkében már utalt arra, hogy készül egy olyan kiadvány, amely – idézem – „Magyarország Kormánya és az MGYK elmúlt 12 éves stratégiai együttműködésének legfontosabb állomásait villantja fel, és bemutatja azokat a célokat és feladatokat, amelyeket a Kormány és a Kamara vezetői közösen tűztek ki az elkövetkező évekre”. Hol tart a kiadvány elkészítése? Ez a stratégiai együttműködés folytatásának a szándékát jelzi mindkét fél részéről?

– A kiadvány elkészült. Miniszterelnök úr már a tavalyi patikanapra írt köszöntőjében jelezte, hogy készen áll a stratégiai együttműködés megújítására a kamarával. Ekkor elkötelezte magát a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért, a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosításáért, valamint a vidéki gyógyszerellátás gyógyszertárakra építő megerősítéséért. Az azóta eltelt hónapokban számtalan egyeztetés volt különböző kormányzati műhelyekkel. Ezeken a Kamara részéről az alapszabályban rögzített célokból indultunk ki és menet közben kikristályosodott, hogy melyek azok a célok, amelyekért a kormány is elkötelezett, és amelyek megvalósítását mindketten fontosnak tartjuk. Ezeket a közös célokat az elmúlt tizenkét év fontosabb eredményeinek a bemutatása mellett, ebben a kiadványban rögzítettük. Természetesen minden egyes tételmondatot részletes elemzés és indoklás alapoz meg, amelyek a majdani döntéselőkészítő munkában jelenthetnek mindkét félnek támpontot. Az eddig meg nem valósult javaslataink aktualizálása is ennek a munkának a részét képezi. 

– A stratégiai együttműködés megújítása mennyiben jelent garanciát a gyógyszerészet számára a következő négy évre?

– A kiadvány előszavát miniszterelnök úr írta, a kiadványt pedig a Miniszterelnöki kabinetiroda adta ki. Garanciát a közös célok jelenthetnek, alternatívája pedig az együttműködés megújításának nincs. Ezzel együtt, megtanultam már, hogy a jó szándék és a stratégiai együtt gondolkodás ellenére mindig, minden lényeges döntésért keményen meg kell dolgozni. Akkor is, ha változást szeretnénk elérni és akkor is, ha számunkra nem megfelelő döntést szeretnénk megakadályozni. Nincs kétségem ugyanis afelől, hogy ezen túl is lesznek olyan szereplők, akik nem a javunkat, hanem a javainkat akarják.

– Hogyan lesz megismerhető a kiadvány?

– A Gyógyszerészi Hírlap márciusi számával együtt minden kamarai tag megkapja és az elnökség és a területi elnökök összevont ülésén csütörtökön is bemutatásra kerül.

mgyk.gyh 
Címlap: Részlet a Kamara székházából

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél