Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. február 01.
A gyógyszerészi gondozásról a NET ülésen

A Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) 2010. január 26.-i ülésének első pontja a megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében címet viselte. Bevezető előadásában dr. Zalai Károly a Magyar Gyógyszerészi Kamara főtitkára (NET tag), kiemelte, hogy az elmúlt években a hazai gyógyszerészetben is jelentős hangsúlyváltás történt a betegorientált szolgáltatások biztosításának irányába.

Dr. Hankó Balázs GYGSZB szakmai titkára felkért hozzászólóként előadásában a gyógyszerészi gondozás nemzetközi és hazai eredményeit mutatta be. Dr. Kiss István MOTESZ elnök a gyógyszerészi gondozásban megnyíló orvos és gyógyszerész közötti együttműködési lehetőségeiről, valamint a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programot, mint a Szív és Érrendszeri Nemzeti program részét mutatta be, kiemelve, hogy a gyógyszertárak ideális színterei a népegészségügyi prevenciónak.

A NET elnöke Papp Zoltán professzor úr a felvezető előadások után vitára bocsátotta a témát, melyet több hozzászólás, kérdés követett. Ezekre történő véleménycserében is lehetőség nyílt arra, hogy a jelenlévők még több ismeretet szerezzenek a gyógyszerészi gondozásról.

Végezetül a Nemzeti Egészségügyi Tanács egyhangúlag megállapította, hogy a gyógyszerészek ilyen irányú tevékenysége a betegellátó rendszerbe illeszkedve javítja és javíthatja a lakosság egészségtudatosságát, a krónikus betegek alapellátó rendszerben való mielőbbi megjelenését, ezáltal a korábbi orvosi diagnózist, valamint segít a gyógyszerelési problémák megelőzésében, megoldásában. A Nemzeti Egészségügyi Tanács a támogatja a jogszabályi követelményeknek megfelelően az orvossal történő együttműködésben a gyógyszerészi gondozási gyakorlat minél szélesebb körben való megvalósulását.

A Nemzeti Egészségügyi Tanács állásfoglalása a gyógyszerészi gondozással kapcsolatban:

A Nemzeti Egészségügyi Tanács a gyógyszerészi gondozás területén eddig elért hazai eredményekről meghallgatta a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság és a MOTESZ képviselőit.

Az, hogy a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatók lettek, új kihívást jelent az egész gyógyszerész szakma számára. A gyógyszerészekkel egyetértve, sőt a kezdeményezésükkel, felismerve az újabb igényt, ami a mai társadalmunkban jelentkezik, az un. gyógyszerészi gondozást feltétlenül utat kell, hogy kapjon és minden támogatást meg kell kapnia a jövőben is. A NET a vita kapcsán elhangzott gondolatokat magáévá téve, lényegesnek tartja és ajánlja, hogy orvos-szakmai kérdésben, amely eddig kizárólag az orvosi egészségügynek volt a feladata, a gyógyszerész szakmával konzultáljon. A Tanács arra hívja fel a figyelmet, hogy a jövőben is minden egyes szakmai kérdésben előre egyeztetett formában arra kapjon a gyógyszerész szakma felhatalmazást, amit az orvos-szakma valóban korrektnek, elfogadhatónak talál, és a beteg biztonságát garantálja.

Hankó Balázs-Megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében.doc.pdf

Zalai Károly-Megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében 1.doc.pdf

Szabó Sándor-Megújuló gyógyszerészi szolgáltatások a betegellátás rendszerében.doc

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél