Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. május 24.
20 éves a kamara

A születésnap megünneplésére a XI. Magyar Gyógyszerész Napok részeként az Európa Kongresszusi Központban került sor május 23-án.

Dr. Horváth Tamás elnök ünnepi beszédében hangsúlyozta, a gyógyszerészek arra tették fel az életüket, hogy tudásukkal, szakértelmükkel és tapasztalataikkal, felelősséget vállalva másokat segítsenek. Ezért beszélünk hivatásról, nem pedig foglalkozásról. "Amikor erre a pályára léptünk, tudtuk azt, hogy az emberek a szokásosnál magasabb mércét állítanak elénk. Azt is tudtuk, hogy ez a mérce nem változik, a szolgálat lécét jó és rossz időkben is átugorni kell, nincs olyan, hogy rossz időkben valahogy majdcsak átcsúszunk alatta. Vannak ugyan ilyen próbálkozások - ezt hívják a szabad versenyhez való alkalmazkodásnak - de ez nem tartozik a gyógyszerészi hivatás körébe. Újabban sok ilyen próbálkozásnak vagyunk tanúi, sokan gondolják úgy, hogy az etika, a betegérdek csak kolonc a nyakukon, ami visszahúzza őket az úgynevezett boldogulás felfelé vezető útján. Hogy kinek mi a boldogulás, az pedig mindig egyéni döntés kérdése. Számunkra a boldogulást nem lehet elválasztani a hivatástól, a gyógyszerészi értékrend vállalásától, a betegek iránti felelősségtől, elkötelezettségtől" - fejtette ki az elnök.

Mint mondta, a húsz éves kamara alapításakor kitűzött első célja a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációja volt. Ez az első évtizedben a privatizációval és a gyógyszerészi magántevékenység megteremtésével sikerült is. A második évtized azonban számos olyan változást hozott, ami a kezdeti célkitűzés újabb elérésének igényét veti fel. Ez a folyamat a 2006 végén megtörtént liberális szabályozással teljesedett ki. A közel két évnyi liberális ámokfutás után ma a gyógyszerészet ismét szakmai, erkölcsi és anyagi életképességének helyreállításáért küzd.

"Szakmai és erkölcsi helyzetének rendezéséhez egy mérföldkövet már elértünk. A gyógyszer expediálás elhatárolása a kereskedelmi gyakorlattól, a gyógyszerészi gondozás szaktevékenység jogi megalapozása és a gyógyszerészek foglalkozásdoktori címének törvénybe foglalása kibontakozás lehetőségét adja. Rajtunk is múlik, a megnyíló távlatokban milyen pályát futunk be.

A héten egy másik mérföldkövet láthattunk meg. Az Európai Közösségek Bírósága május 19-én hozott ítéleteiben kifejti, hogy a lakosság megbízható és színvonalas gyógyszerellátásának biztosítása érdekében korlátozhatók a liberális szabályozás alapvetéseként használt letelepedés szabadságára és a tőke szabad áramlására vonatkozó alapjogok a gyógyszerellátás terén. Kimondja, hogy közegészségügyi érdek a gyógyszerellátás megbízhatósága, magas minőségi színvonala és hatékonysága, és ezek biztosítéka a gyógyszerész hivatás képzettsége, szakmai tapasztalata és felelősségvállalása.

Hittük és régóta tudtuk, hogy az uniós joggal nem ellentétes, ha nemzeti hatáskörben szabályozzák az egészségügyi ellátást, ezen belül a gyógyszerellátást. Ennek ellenére a politika az uniós jogra hivatkozva liberalizált, a neoliberális gondolkodás és a befektetői érdekek kielégítésére.

Itt az ideje ezt beismerni.

A gyógyszerellátás etikus modelljének az uniós bíróság határozata szerint közegészségügyi indoka van. Az etikus szabályozást helyre kell állítani, a gyógyszerészt vissza kell helyezni jogaiba, hogy kötelességeit elláthassa.

Itt az ideje ezt megtenni.

Ez a betegek és a társadalom érdeke.

Elvárjuk, hogy a kormány a lobbi érdekeket háttérbe helyezve, állítsa le a liberális gyógyszertárlétesítést. A kormány és a parlament a lehető legrövidebb időn belül a szükséges jogszabály-módosításokat hajtsa végre a gyógyszertár létesítés, tulajdonlás ügyében és állítsa helyre a személyi jogos gyógyszerészek szakmai-vezetői jogait.

A kamara ebben partner lesz!" - hangsúlyozta Horváth Tamás.

Az elnök szavai után köszöntőt mondott: Dr. Pordán Endre az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára, John Chave, az Európai Unió Gyógyszerészeti Csoportjának főtitkára, aki ismét megtisztelte jelenlétével a magyar gyógyszerésztársadalmat, Dick Tromp, az EuroPharm Forum jelenlegi holland elnöke, Dr. Éger István, a MOK elnöke, a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal létrehívója, Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke, a megújuló gyógyszertári asszisztensképzés támogatója, Prof. Dr. Klebovich Imre, az MGYT elnöke, a Semmelweis Egyetem megbízott dékánja, Dr. Mikola Bálint, a MOSZ alapítója és jelenlegi elnöke, Dr. Bölcs Judit, a Magyar Gyógyszerész Egyesület elnöke, aki szervezetével erőfeszítéseket tesz a teljes gyógyszerésztársadalom képviseletére, Dr. Ulrich Krötsch, a Német Szövetségi Kamara elnöke, Mag. Pharm. Leopold Schudermaier az Osztrák Gyógyszerészkamara alelnöke, Grzegorz Kucharewicz a Lengyel Gyógyszerész Kamara elnöke, Stefan Krchnak, a Szlovák Gyógyszerészkamara nemzetközi referense, Erdogan Colak a Török Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, Bruno Herold, a testvérkamaránk a Szász Gyógyszerészkamara tiszteletbeli elnöke.

A kamara volt elnökei közül elsőként Dr. Vincze Zoltán szólt, aki úgy fogalmazott, hogy számára a legnagyobb élmény a megalakulás volt. "A SOTE Nagyvárad téri elméleti tömbjében gyűltünk össze, és megválasztottuk az első tisztségviselőket. Felemelő érzés volt." Elmondta, hogy elnökségének ideje egy nagyon izgalmas időszakra esett, és nemcsak a kamara, hanem az ország számára is. Minden nap történt valami, az embereknek először volt lehetőségük arra, eldöntsék, mit is akarnak. "Amikor a kamarát, még társadalmi szervezetként megalakítottuk, óriási várakozás élt a gyógyszerészekben. Mivel korábban nem volt ilyen szakmai szerveződés, érdekképviselet, azt várták, hogy a kamara majd mindent elintéz. Valóban mindenki igyekezett a lehető legtöbbet megtenni, a legjobbat kihozni magából, de persze a kamarával szembeni várakozások - már akkor is - meghaladták a lehetőségeket" - emlékezett vissza a kamara első elnöke.

Dr. Szabó Sándor egykori elnök, jelenlegi tiszteletbeli elnök szavai szerint a kamara 20 éves jubileuma számára paradicsomi állapotokat jelent, mert visszaigazolása élete meghatározó korszakának. "Hálás vagyok a sorsnak, hogy a gyógyszerésztársadalom élére segített, s 1990 és 1998 között, aktív elnöki munkám ideje alatt, a jogi háttér megteremtésével megvalósulhatott a gyógszertári hálozat privatizációja, amely a 40 évig méltatlan helyzetbe került magyar gyógyszerészet szellemi, erkölcsi és anyagi rehabilitációját jelentette. A gyógyszerészet visszatérhetett hagyományaihoz, régi méltóságához, és önállószellemi szabadfoglakozássá vált. Az egyetlen értelmiségi társadalmi réteg volt, amely100%-ban kivívta függetlenségét és polgári értékrendszerét. Sajnos ezt a boldogság tudatot, az etikus gyógyszertári modelt, az agresszív, neoliberális politika hatalomra jutása errodálta. Ennek az ideológiának egyértelmű bukása, különösen az Európai Bíróság napokban hozott ítélete, megadja a reményt a rekonstrukcióra" - hangsúlyozta Szabó Sándor.

Hávelné Dr. Szatmári Katalin volt elnök a kamara húsz éves történetének kiemelkedő eseményei helyett inkább azokról a kollégákról szólt, akik ebben a két évtizedben mindent elkövettek, hogy a gyógyszerészet az őt megillető helyére kerüljön az egészségügyben és a társadalomban, a patikák gyógyszerészkézben maradjanak, és hogy a következő gyógyszerész-generációk is a hivatásnak élhessenek. "Azokra szeretnék emlékezni és nekik köszönetet mondani, akik a rendszerváltás utáni első parlamenti ciklusban képviselőséget vállaltak, lobbiztak az érdekünkben, elősegítették a számunkra fontos törvények megszületését, menedzselték a privatizáció folyamatát. Közülük sokan már nem lehetnek velünk, de most, amikor múltunkra emlékezünk, őket is ünnepeljük. Köszöntöm azokat, akik az első tisztségviselői, munkatársai voltak a Kamarának, akik többet adtak pénzben, munkában, lelkesedésben az újonnan megalakult szervezetnek, mint amit valaha visszakaphattak. De sohasem mérték patikamérlegen, hogy érdemes-e, csak tették, amit kellett.

In memoriam: Nagy Ágoston, Gedeon Árpád, Kinyó Sándor, Pokorny Endre" - mondott köszönetet a kamara harmadik elnöke.

Az üdvözléseket és visszaemlékezéseket a kitüntetések átadása követte, a minisztériumi kitüntetéseket Pordán Endre, a kamarai kitüntetéseket Horváth Tamás, az alapítványi kitüntetéseket pedig Szabó Sándor adta át.

KAMARAI ELISMERÉSEK 2009

 

Kitüntetett

Lakhely

 

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ KAMARA ARANYÉRME

 

 

Dr. Tihanyi Ágnes

Budapest

 

PRO PRAXIS PHARMACIAE

 

 

Dr. Kisbenedek Eszter

Budapest

 

Dr. Haraszti Csaba

Budapest

 

Fábián Márta

Szeged

 

Dudus Károly Balázs

Sárvár

 

Kósa Júlia

Nagykőrös

 

PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE

 

 

Dr. Tóth Barna

Pomáz

 

Dr. Kőhegyi Ferenc

Hódmezővásárhely

 

Dr. Pál Éva Zsuzsanna

Kecskemét

 

Babkáné Földesi Ilona

Debrecen

 

Dr. Kárpátiné Gangl Teréz

Sopron

 

TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE

 

 

dr. Nizsalovszky László (posztumusz)

Budapest

 

Magyarné Dr. Pintér Gabriella

Pilisvörösvár

 

Czékusné Dr. Skoda Mária

Nágocs

 

Dr. Csonka Gábor

Szombathely

 

Lőcze Lajosné dr.

Sopron

 

Dr. Ungvári József

Debrecen

 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARÁÉRT

 

 

Dr. Kovács János

Dombóvár

 

Dr. Vetsey-Körmendi Ágnes

Sopron

 

Dr. Haragh László

Szentgotthárd

 

Angeliné Dr. Walter Mária

Császártöltés

 

Dr. Pauker Zsoltné

Miskolc

 

Dr. Boholy Zsuzsanna

Miskolc

 

Ujházi Lászlóné dr.

Debrecen

 

Dr. Kiss István

Budapest

 

Dr. Éger István

Budapest

 

PRO PHARMACIAE (Pharmacia Alapítvány díja)

 

 

Dr. Gara István

Nagyatád

 

ÁLLAMI ELISMERÉSEK 2009

 

Kitüntetett

Lakhely

 

PRO SANITATE

 

 

Dr. Grabarits István

Kalocsa

 

MINISZTERI DICSÉRET

 

 

Dr. Tari János

Demecser

 

Dr. Sohajda Attila

Berettyóújfalu

 

Beck Józsefné dr.

Pécsvárad

 

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL

 

 

Szent Katalin Gyógyszertár kollektívája

Budapest

 

Az ünnepség délutáni, plenáris ülésén a gyógyszerészet európai helyzetéről John Chave az Európai Unió Gyógyszerészi Csoportjának főtitkára, az európai gyógyszerészek kiútkereséséről, az EuroPharm Fórum és a WHO kapcsolatáról pedig Dick Tromp, az EuroPharm Fórum elnöke tartott előadást. "Gazdasági, politikai, morális válság és az egészségügy" címmel, Prof. Dr. Chikán Attila, "Gyógyszerészképzés – a jövő gyógyszerészetének szolgálatában" címmel Prof. dr. Botz Lajos Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alelnökének előadása hangzott el.

 

Részletes program >>

Gyógyszerészi Hírlap >>

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél