Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. június 16.
A kamara adja a vizsgabizottságok elnökeit

A gyógyszertári asszisztens és gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés kapcsán a kamara részt vett a feladatprofil kialakításában, a vizsgakövetelmények kidolgozásában, lektorálta a vizsgakérdéseket, a gyakorlati témaköröket és véleményezte a vizsgákat.

Interjú Csóka Ildikóval, az MGYK Oktatási Bizottságának vezetőjével

- Mi az MGYK szerepe a gyógyszertári asszisztens és gyógyszerkiadó szakasszisztens képzésben?
- A 2006. évi XCVII. számú, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény értelmében az MGYK „véleményezési jogot gyakorol a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjének meghatározása tekintetében, feladatkörében megvizsgálja a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek”. E jogszabályi felhatalmazás alapján a MGYK elnöke, alelnökei és a képzési munkabizottság tagjai 2008 tavaszán kezdték meg az együttműködést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Gyógyszertári Asszisztensi Tagozatával és az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézet (ETI) pedagógiai szakembereivel abból a célból, hogy a gyógyszerellátásban dolgozók feladatprofilját és képzési rendszerét kialakítsák.
- Milyen sikerrel járt az egyeztetés?
- A közös gondolkodás eredményeként a Kamara képviselői részt vettek a gyógyszertári asszisztensek és a gyógyszerkiadó szakasszisztensek feladatprofiljának meghatározásában, törekedve a gyógyszerészi kompetenciákkal történő összehangolásra. Ezt követően látott napvilágot augusztusban a 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet „Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról” (Magyar Közlöny 2008/119. száma). Az egyeztetések a rendelet megjelenését követően tovább folytatódtak és az MGYK szakemberei felkérésnek eleget téve közreműködtek a vizsgakövetelmények és az értékelés szempontjainak kidolgozásában, lektorálásában, valamint a vizsgáztatásban. A munka ez év tavaszán kezdődött és napjainkban is folyik.
- Mit tart a kamara a legfontosabbnak a vizsgakövetelmények kidolgozásakor?
- A vizsgakövetelmények egységesítése kulcsfontosságú a képzés minőségének biztosítása érdekében, a MGYK ezért tartotta kiemelt fontosságúnak a követelményrendszer kidolgozásában való aktív részvételt. Vizsgakövetelmények tekintetében például új elem, hogy ún. kompetencia-alapú tudásszint felmérésen vesznek részt a jelöltek; a hagyományos teszt, illetve tételsor alapján történő szóbeli felelet kizárólag modulzáró (évközi) vizsgaforma lehet. A vizsgateljesítmény értékelésében pedig a szakmai készségek mellett a személyes, társas és módszerkompetenciák is elbírálásra kerülnek. S végül egy nagyon fontos elem, hogy a vizsgán írásban, szóban és gyakorlati feladatok teljesítésén keresztül kell számot adni a tudás alkalmazásáról.
- Miért fontos, hogy a kamara ebben részt vegyen?
- A kamara igyekszik jelen lenni minden olyan folyamat szabályozásában, véleményezésében, amely a minőségi gyógyszerellátás személyi vagy tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos. Egyrészt azért tartom nagyon fontosnak a kamara részvételét ebben a kérdésben, mert a gyógyszertári asszisztens és  a gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés jogszabályi háttere véleményem szerint nem ad elegendő garanciát megfelelő minőségű gyógyszertári szakemberek kibocsátására. A jelenlegi jogszabályok nem határoznak meg minimum óraszámokat és az oktatást végző szervezetek számára sincs akkreditációs rendszer, ezért kizárólag a vizsgarendszeren keresztül van lehetőségünk a minőségi szakember kibocsátás biztosítására.  Másodsorban fontosnak tartom, hogy a kamara éljen a kamarai törvény által biztosított véleményezési jogával a képzések tekintetében is és képviselje a gyakorló gyógyszerészek véleményét. Harmadrészt szükségesnek tartom a nyitást és a más szervezetekkel való összefogást; a csapatjátékot. A csapat jellemzője a közös cél. Ebben az együttműködésben ez megvalósult. A sikerességhez és a hatékonysághoz az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézet (ETI) részéről mind a felsővezetés, mind a konkrét munkában résztvevő pedagógusok oktatásszervezői tudásukkal és felénk mutatott nyitottságukkal nagymértékben hozzájárultak. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részéről Füleki Mariann elnök képviselő és a részünkről biztosított gyógyszerészi jelenlét valamint oktatási tapasztalat kiváló alkalom volt a konszenzusra az egyes képzési szintek kompetenciáját illetően. A magam részéről örömmel vettem és veszek részt ebben a munkában és adom hozzá oktatói és gyakorlati tapasztalataimat.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél