Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. május 29.
Szakképzés gyógyszerészeknek

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar felvételt hirdet szakgyógyszerész-képzésre.

 

Jelentkezni lehet a 2009/2010. tanévre az egészségügyi miniszter által meghatározott államilag finanszírozott (14 fő) és költségtérítéses (99 fő) keretszámra. A szakképzés időtartama 36 hónap, amely 24 hónap időtartamú törzsképzési és 12 hónap időtartamú speciális képzési programot foglal magában.

A költségtérítés díja: 25.000.- Ft/hó

A jelentkezési lapok postára adásának határideje: 2009. július 17.

Postai cím: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Csoport

1085 Budapest Üllői út 26.

T: 266-8411

A rendszerbevételi kérelmek elbírálása a Kar Rendszerbevételi Szabályzata alapján történik.

A képzésre gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.

A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

·        Gyógyszerészi oklevél fénymásolata 2 példányban

·        Többletpontokra vonatkozó igazolások fénymásolatai (megszerzett PhD- fokozat, TDK-konferencia helyezései, rektori pályázaton elért helyezés, előadás szakmai fórumokon, Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány pályázatán elért  helyezés, tudományos közlemény impakt faktoros lapban, egyéb tudományos közlemény, a gyógyszerészi oklevél megszerzéséhez előírtakon kívüli további nyelvvizsga)

·        A graduális képzésben folytatott tanulmányokról kiállított leckekönyvének  fénymásolata 1 példányban (a szigorlati jegyek igazolására, a pontszámításhoz)

·        3 vagy több éves szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerészek esetén a gyakorlat munkáltató által történő igazolása

·        Önéletrajz

·          Saját névre megcímzett, a hatályos postai díjszabásnak megfelelően felbélyegzett, kis alakú válaszboríték

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelet 5. §-a szerint aki a továbbképzési időszak alatt szakképesítést szerez, annak a szakképzés megszerzéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott időre évente 50 továbbképzési pontot - továbbképzési program teljesítése nélkül - el kell ismerni.

A jelentkezési lap és a megjelölhető szakirányok listája a www.gytk.sote.hu honlapról letölthető.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél