Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2009. január 09.
Az OEP tájékoztatója a 45/2008. (XII. 3.) EüM rendeletről
Az OEP a 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet hatályba lépésével kapcsolatban kialakult értelmezési vitákra tekintettel január 9-én a honlapján az alábbi tájékoztatást adta ki, melyet – a gyógyszerészek tájékoztatására – a Kamara honlapján is közzéteszünk.

„Tisztelt Ügyfeleink!"

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2008. december 3-án megjelent a gyógyszerrendeléssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet, mely a következőket tartalmazza:

Amennyiben egy gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással történő felírásához a szakorvos javaslatot állít ki a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM Rendelet 2. és 3. számú mellékletében található indikációs pontok alapján, akkor ezt a javaslatot 2009. január 1-jétől a „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlapon teheti meg. Az űrlap elkészítéséhez az OEP internetes szakmai oldalának „Indikációhoz kötötten rendelhető gyógyszerek régiójában találnak mintát, azonban a jogszabályban rögzített adattartalommal bármilyen formátumú adatlap használható. Az űrlapnak kötelező tartalmaznia az alábbiakat:

  • a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,
  • a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),
  • az orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát
  • a felírási jogosultságot meghatározó indikációs pont sorszámát, a támogatási kategóriát (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértékét,
  • a javasolt gyógyszer hatóanyagát, hatáserősségét, beviteli módját, javasolt adagolását,
  • az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.

A szakorvosi javaslaton opcionálisan feltüntethető példaként a szakorvos által javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítménye, a javaslat alapján felíró orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.A korábban kiállított szakorvosi javaslatok a rendelet hatályba lépését követően is érvényesek, a betegeket nem kell szakorvoshoz küldeni új javaslatért, azonban a 2009. január 1-jétől kiállított javaslatokról már a megadott adatokat tartalmazó űrlapon kell rendelkeznie a szakorvosoknak. Az általános (normatív) támogatással történő rendeléshez (zárójelentésben vagy egyéb módon) adott javaslatokra nem vonatkozik a szabályozás, kizárólag az emelt és kiemelt támogatással, javaslat alapján felírt termékekre érvényes. Minden készítményre kiadott szakorvosi javaslat önálló rendelkezés, így külön űrlap szükséges ezekhez. Ettől eltérni kizárólag akkor lehet, ha a több készítményre egyidejűleg adott javaslatot táblázatos formában az orvos által használt informatikai alkalmazás egyértelműen tudja megjeleníteni. A kiadott űrlap a betegdokumentáció részét képezi, azonban mindenképpen önálló dokumentum, olyan módon épülhet be a zárójelentésbe, ambuláns lapba, hogy azok mellékletévé válik.

Amennyiben egy gyógyszert a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM Rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján emelt vagy kiemelt támogatással szakorvos javaslatára lehet felírnia a háziorvosnak vagy a kezelőorvosnak, és a felírás e javaslat alapján történik, akkor a javaslat alapján felíró orvosnak 2009. január 1-jétől meg kell jelölni a vényen, hogy melyik szakorvos adta ki a javaslatot és mikor. A korábban kiállított vényekre nem vonatkozik a rendelkezés, és azokra az esetekre sem, amikor nem javaslat alapján történik a javaslatra is írható gyógyszer felírása, hanem a szakorvos maga írja fel azt.

Amennyiben egy gyógyszer felírása a fentiekben leírt szakorvosi javaslat alapján történik, és a javaslat alapján felíró orvos megjelölte a vényen, hogy melyik szakorvos adta ki a javaslatot és mikor, úgy a gyógyszerész a készítmény kiadásakor 2009. július 1-jétől köteles ezeket az adatokat rögzíteni és az OEP felé jelenteni. A gyógyszerésznek nem kell vizsgálnia ettől az időponttól sem, hogy a felíró orvosnak kellett volna rögzíteni a javaslatra vonatkozó adatokat, vagy sem, csupán arra vonatkozik az előírás, hogy a vényen feltüntetett információkat rögzíteni kell. Ha nincs javaslatra vonatkozó adat a vényen, akkor a gyógyszerész értelemszerűen nem rögzít adatot. Mivel a patikában nem kell ellenőrizni, csak rögzíteni a javaslat paramétereit, így a vényen rendelt gyógyszert a betegeknek ilyen adatok hiányában is ki kell szolgáltatni, ezek a vények elszámolásra fognak kerülni. A gyógyszerész a javaslatra vonatkozó adatok hiányára hivatkozva nem utasíthatja el a gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatását.

A bevezetett szabályozás elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a támogatással történő gyógyszerrendelésre vonatkozó szabályozás minden érintett számára egyértelművé és ellenőrizhetővé váljon. Az előírások nem fognak jelentős adminisztrációs többletterhet okozni, amennyiben a felíró és a javaslatot kiállító orvosok által használt informatikai rendszerek az OEP által a gyógyszertörzsben (PUPHA) biztosított adatok segítségével lehetővé teszik az egyszerű és gyors megvalósítást. A gyógyszerész számára szintén nem fog jelentős többletadminisztráció megjelenni, hiszen a javaslatra vonatkozó adatok a 2009. közepétől alkalmazandó „extra” vonalkódban is megjelennek majd, így azokat július 1-jétől – amikor kötelező válik a rögzítés – már zömmel nem kézzel kell felvinni az általuk használt informatikai rendszerbe.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Budapest, 2009. január 9.”

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél