Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. december 16.
Az Országgyűlés elfogadta az egészségügyi salátatörvényt
Doktori címet kapnak a gyógyszerészek, definiálták a gyógyszerészi gondozást és nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszer-expediálás

Az Országgyűlés december 15-i ülésnapján elfogadta az ún. egészségügyi salátatörvényt, mely több ponton közvetlenül is érinti a gyógyszerészetet. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb rendelkezés:

 

  1. Foglalkozási doktori cím: A felsőoktatási törvény 63. § (6) bek. az alábbiak szerint módosul: „Az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. vet., dr. jur.” A (8) bek. szerint: „Azok, akik (…) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi … törvény hatálybalépése előtt magyar felsőoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosultak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím (amelynek rövidített jelölése: dr. pharm.) használatára.”. A foglalkozási doktori cím használatának joga tehát valamennyi, magyar egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett gyógyszerészt a törvény erejénél fogva megilleti. Az ezzel kapcsolatos további teendők megbeszélése és összehangolása céljából a Kamara egyeztetést kezdeményezett a gyógyszerészképző egyetemek dékánjaival. Ennek eredményéről a későbbiekben tájékoztatást nyújtunk.

 

  1. Gyógyszerészi gondozás: „a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja együttműködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között.”. A gyógyszerészi gondozás törvényi definíciója megnyitja az utat a részletes szabályozás kormány- illetve miniszteri rendeleti szintű megalkotásának.

 

  1. Kereskedelmi gyakorlat: „gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának előmozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció. A közforgalmú gyógyszertárak esetében nem minősül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásakor, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban előírt tájékoztatás nyújtása során végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás.”. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök expediálásakor végzett, nevezett tevékenység és a gyógyszerészi gondozás kereskedelmi gyakorlat fogalmából való kivétele a gyógyszerészi tevékenység megítélésének évtizedes vitájában jelentős előrelépés, melyre a későbbi jogalkotás és a napi gyakorlat során építeni lehet, továbbá elősegíti a hatósági ellenőrzési jogkörök tisztázását.

 

  1. A gyógyszer és tápszer támogatásának megszüntetése vagy nulla százalékra csökkentésének napját az erről szóló határozat meghozatalának napjától számított 90 napnál korábbi időpontban nem lehet meghatározni, a támogatás mértékének vagy összegének csökkentése esetén a megváltozott összegű finanszírozás kezdőnapját a határozat meghozatalának napját követő naptári negyedév első napjában kell megállapítani.

 

  1. Kizárják a tb támogatásból a gyógyszert,

-   ha hatóanyag-alapú fix támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége, illetve egységnyi hatóanyagra számított ára legalább 30%-kal meghaladja a referenciakészítmény napi terápiás költségét, továbbá

-   ha a terápiás fix elven működő támogatási csoportba tartozó gyógyszer esetén a gyógyszer napi terápiás költsége legalább 60%-kal meghaladja a csoportba tartozó gyógyszerek napi terápiás költsége egyszerű számtani átlagát.

 

  1. Változott a közforgalmú gyógyszertárak által a támogatott gyógyszerek árrése után fizetendő különadó mértéke.

 

  1. Változott a közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthető legmagasabb eladási ár szabályozása: a forgalomba hozatali engedély jogosultja az erről szóló nyilatkozatát legkésőbb 5 nappal a hatályba lépése előtt köteles az egészségügyi államigazgatási szervnek jelenteni, aki ezt a honlapján közzéteszi.

 

  1. Továbbá

-   változott a gyógyászati segédeszköz definíciója,

-   definiálásra került az egészségügyi tevékenység (az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden tevékenység, kivéve azon tevékenységeket, amelyek végzéséhez szükséges egészségügyi szakképesítés vagy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy szakmai felügyelete),

-   módosult a működési nyilvántartás szabályozása,

-   módosult a reklám definíciója,

-   részletes szabályozásra került a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat,

-   változott a gyógyszerismertető tevékenységért fizetendő „befizetési kötelezettség” mértéke és szabályozása.

 

Az Országgyűlés a köztársasági elnöktől a törvény soron kívüli kihirdetését kérte. A törvény hatályba lépésének tervezett időpontja 2009. január 1.

 

A törvényben foglaltak értékelésére a későbbiekben visszatérünk.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél