Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2008. március 25.
A Békéshelp Kht közleménye

A Békéshelp Kht. megütközéssel értesült, hogy több közforgalmú gyógyszertárral megkötött Plazma tv projekt szolgáltatási szerződést a Med-CFS Kft. egyoldalú nyilatkozattal mondta fel.

A Med-CFS felmondásából megállapítható, hogy sem a Békéshelp Kht. sem pedig az érintett Gyógyszertár szerződésszegő magatartást nem követett el. A szerződések felmondásának indoka a gyógyszerpiaci jogi szabályozás - Med-CFS álláspontja szerint- negatív irányú megváltozása.

Tekintettel arra, hogy a BHP álláspontja szerint a Gyógyszerpiaci jogi szabályozás hátrányos megváltozása és a gyógyszertárak részére járó szerződéses bérleti díj fizetése között közvetlen okozati összefüggés nem állapítható meg, így a felmondásban foglalt indok sem tekinthető jogszerűnek. A Med-CFS Kft., mint szolgáltató a szolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségeinek továbbra is köteles eleget tenni.

Felhívjuk az érintett gyógyszertárak figyelmét, hogy amennyiben a Med-CFS Kft-vel szemben elmaradt bérleti díj vonatkozásában követelése van, úgy élhet a Ptk. alapján törvényes zálogjogával, továbbá az odatelepített eszközök visszatartásához is joga van.

A Békéshelp Kht. kijelenti, hogy a gyógyszertárakkal megkötött háromoldalú szerződésmódosításnak igénye nem a BHP Kht. érdekkörében felmerülő körülmények miatt vált szükségessé. A Békéshelp Kht. minden törvényes eszközt megtesz és a jövőben is meg fog tenni, hogy a Med-CFS Kft-t a szerződésszerű magatartásra kényszerítse, és a jelenleg kialakult helyzet mielőbb megoldódjon.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél