Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. június 04.
Levél a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak

 

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELEMI HATÓSÁG

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Magyar Gyógyszerészi Kamara képviseletében, a 2006 évi XCVII. Tv. alapján a gyógyszerészek érdekképviseletében az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

Több gyógyszertártól érkezett a Kamarához szóbeli jelzés, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a gyógyszertárak által működtetett honlapok tartalmával összefüggésben több esetben eljárást indított a gyógyszertárat működtető vállalkozással szemben, kifogásolva, hogy a gyógyszerek ára, betegtájékoztatója – a hatóság álláspontja szerint, mint reklám – jogsértő módon került közzétételre a honlapokon.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2006. évi XCVIII. Tv. (Gyftv.) lehetőséget ad a gyógyszertáraknak honlap működtetésére, sőt, meghatározott esetben a gyógyszerek interneten történő rendeléséhez szükséges honlap működtetése jogszabályi kötelezettség, (Gyftv. 49§ (3) bek. c.) pontja), továbbá a Gyftv. 55§ (2) bekezdése szerint, mint „gyógyszerellátási garancia”, minden esetben, ha honlapot működtet a gyógyszertár, a betegtájékoztatót itt is elérhetővé kell tennie, illetve a tájékoztatásnak alkalmasnak kell lennie az árak összehasonlítására.

Egyebekben a 41/2007 (IX.9) EüM rendelet 11§ (2) bekezdése alábbi pontjai az alábbiakat írja elő:

A gyógyszertárban biztosítani kell

h) a Gyftv. 55§ (2) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz szükséges rendszert;

i) a tevékenység végzésére megfelelő informatikai rendszert;

j) internetes kapcsolatot, e-mail elérhetőséget.

A 2006. évi XCVIII.tv. 12§ (1) bekezése rögzíti, hogy „Gyógyszer – a magisztrális és a galenusi gyógyszer kivételével – csak betegtájékoztatóval együtt hozható forgalomba”, továbbá a 3/2009. (II.25.) EüM rendelet 5§ szerint „Nem minősül a Gyftv. 12. § (1) bekezdése szerinti ismertetésnek az olyan kereskedelmi kommunikáció, amelyet egyébként a fogyasztókkal szemben is alkalmaznak.”Megjegyezzük, hogy 2010. januárjától, a forgalmazó az egészségbiztosítási szerv által a támogatás megállapítására irányuló eljárásban, elfogadott termelői ár alapján számított legmagasabb kiskereskedelmi eladási árnál magasabb árat nem köthet ki, a megállapított támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el.

A fentiekből megállapítható, hogy a betegtájékoztató, illetve az árak közzététele a honlapon nem tekinthető reklámnak, hanem törvényben megfogalmazott gyógyszerellátási garanciának minősülnek, és jogszabályi kötelezettség a T. Hatóság által kifogásolt információk közzététele.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Hatóságot, hogy a gyógyszertárak honlapján elérhető betegtájékoztatók az Országos Gyógyszerészeti Intézet által saját honlapján közzétett betegtájékoztatón alapulnak.

Kérjük Önöket, hogy a fenti kérdésben az eljáró felügyelőségeket szíveskedjenek tájékoztatni annak érdekében, hogy a gyógyszertárakra vonatkozó speciális szabályok alkalmazása az ellenőrzések során megtörténjen.

Budapest, 2010. június 3.

Tisztelettel üdvözli:

Dr. Horváth Tamás

elnök

 

Az OGYI főigazgatójának válasza itt olvasható:

OGYI válasz.pdf

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél