Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. július 04.
Változás a gyógyszertárak akkreditációjában

Változás a gyógyszertárak akkreditációjában

Érvényes jogszabály: 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

7. § (2) Az egészségügyi szolgáltatók szakképző hellyé minősítéséről a miniszter dönt.

(3) A minősítési eljárás lefolytatása az egészségügyi szolgáltató kérelmére indul. A kérelmet a miniszterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az egészségügyi szolgáltató önértékelését és a felsőfokú szakirányú szakképzési és továbbképzési tevékenységére vonatkozó adatokat.

(4) A szakképző hellyé minősítés 4 évre szól. A szakképző hellyé minősítés feltételeit a 3. melléklet tartalmazza

3. melléklet szerint: a szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely:

Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:

• ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

• amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

• ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;

• amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint

• ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll.

Egyéni praxisban történő részképzés esetén:

• ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

• amely a betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

• amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint

• ahol az oktató és a felsőoktatási intézmény között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

Alapul szolgáló további jogszabály:

122/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

Gyógyszertárak akkreditációja:

A gyógyszertárak akkreditációjuk során valójában két – egymással összemosódó tevékenységre kaptak eddig jogosultságot/lehetőséget.

1. gyógyszerészhallgatók fogadása külső szakmai gyakorlatra (nyári gyakorlat, államvizsgás gyakorlat);

2. szakgyógyszerész-képzésben résztvevő gyógyszerészek (szakgyógyszerész-jelöltek) fogadása szakmai gyakorlati idő letöltése céljából.

 

A két eljárás nem vált ketté, hiszen az államilag finanszírozott szakgyógyszerész-képzés fennállásáig a végzettek szinte teljes létszámban léptek be a szakképzési rendszerbe, a MGYK együttműködésével (adatlap) az egyetemek kezelték mindkét eljárást.

Tekintettel arra, hogy jelenleg (a) költségtérítéses formában folyik csak szakgyógyszerész-képzés (b) a létszám alacsonyabb, (c) az eljárásrend megváltozott – a két rendszer különválik.

Hogyan akkreditálható a gyógyszertár, ha szakképzésben részt vevő gyógyszerészt foglalkoztatunk?

A gyakorlati szakképző hellyé való nyilvánítás az egészségügyért felelős minisztérium jogköre, amit az ESZTT-n keresztül lát el. A gyógyszertáraknak az akkreditációs kérelmet az egyetemekhez kell beadniuk, amelyet az egyetemek terjesztenek fel a minisztériumhoz döntésre. Az akkreditált képzőhelyek listáját a minisztérium saját honlapján teszi közzé. (www.eum.hu), így az egységesen érvényes függetlenül attól, hogy a gyógyszerész, mely egyetemen vesz részt a szakképzésben.

Mi a teendő, ha graduális képzésben részt vevő hallgatót szeretnénk fogadni, oktatni?

Az eljárást annál az egyetemnél célszerű indítani ahonnan a jelölt érkezik. A kérelmet az adott kar dékáni hivatalához kell benyújtani. A Kari Tanács határozatáról az egyetem közvetlenül értesíti a gyógyszertárakat. Jelen gyakorlat a szerint az egyetemek egymás akkreditációját kölcsönösen elismerik. Az egyetemek az akkreditáció részletes szabályait saját maguk állapíthatják meg.

Tájékoztató az MGYK-hoz érkezett, illetve az MGYK-nál lévő akkreditációs kérelmekről:

Az MGYK Hivatala a hozzá idáig beérkezett illetve az estlegesen a jövőben érkező kérelmeket automatikusan az illetékes egyetemnek továbbítja.

dr. Csóka Ildikó

dr. Horváth-Sziklai Attila

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél