Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. július 12.
Falus Ferenc, leköszönő tisztifőorvos az Egyenes beszéd c. műsorban - ATV

ATV – Egyenes beszéd

2010. július 8.

20:16

Nem a pénzért dolgozott, ezt mondja Falus Ferenc menesztett országos tisztifőorvos, aki három év után távozik hivatalából. A Molnár Lajos által 2007-ben kinevezett Falus azt mondja, már kinevezésekor arra számított, hogy egy hónap után felmentik. Abban pedig sosem hitt, hogy hat évig töltheti majd be a posztot. Falus Ferenc gratulált utódjának, Paller Juditnak, aki úgy nyilatkozott, működőképes ÁNTSZ-t vesz át, de a feladat éppen az, hogy a működőképesség megtartása mellett komoly átalakításokat hajtsanak végre a szervezetben.

Mv.: - Akkor, amikor bejelentették Falus Ferenc menesztését, akkor az illetékes államtitkár azt mondta egyik nyilatkozatában, egy fél mondattal, hogy hát azért voltak problémák. Falus Ferenc a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Jó estét kívánok.

Mv.: - Milyen problémák voltak önnel?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát azt gondolom, hogy azért ténylegesen voltak problémák az ÁNTSZ működése körül, nem biztos, hogy pont velem voltak a problémák.

Mv.: - Hát de önt, most majdnem azt mondtam, hogy rúgták ki, majd mondom szebben, mentették fel, hát akkor csak önnel volt probléma, nem?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát ez egy szervezettel kapcsolatos probléma, mint a szervezet vezetőjével a politikai felelősség a szervezet működéséért az enyém. Az eltelt időszakban volt egy sor olyan probléma, aminek a megoldása igen nehézkes volt. Ennek az egyik oka az volt, hogy a státuszok zárolva voltak, nagyon szigorú előírások voltak arra vonatkozóan, hogy hogy kell betölteni egy állást, bizonyos programoknak az indítása, a közbeszerzéseknek az indítása, és hát ezzel kapcsolatban voltak olyan nézeteltérések a minisztérium vezetése és a szakma között, tulajdonképpen ilyen értelemben ezt én képviseltem.

Mv.: - De korábban is, tehát nemcsak most.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Korábban is és hát ez nyilvánvalóan látszott. Ezt gondolom, hogy önök is érzékelték. Tehát ezt én nem tartom meglepőnek, hogy ezt az új kormányzati vezetés is észlelte, hogy itt voltak problémák.

Mv.: - Na jó, de hát, hogy ha ezek legfőképpen mondjuk a spórolás miatt alakultak ki ezek a problémák, tehát hogy státuszok zárolva, közbeszerzést nem lehetett annyit indítani, amennyi mondjuk önök szerint indokolt lett volna, akkor most valaki, akár az átadás-átvételkor mondott valami garanciát arra vonatkozólag, hogy na, akkor mostantól kezdve itt megnyílik minden, kerítés kolbászból, annyi embert vesztek fel, amennyit csak akartok. Nem hinném, hogy most meg lehetne szabadon még több pénzből gazdálkodni.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát azért egy furcsa helyzet van ugye, mert most annyi embert vesznek fel, amennyit akarnak, a felvételi korlátozás fel van oldva.

Mv.: - Igen.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Igen, az a kötelezettség, hogy különböző vizsgákat kell letenni és annak meg kell felelni és közigazgatási vizsgálat, vagy közigazgatási szakvizsgát vagy versenyvizsgát kell tenni ez pillanatnyilag nincsen. Tehát nagy mértékben megvan könnyítve a most már akkor ugye azt kell mondani, hogy a kormány tisztviselői körbe való bejutás a korábbiakhoz képest. Ezt lehet jónak nevezni, lehet rossznak nevezni, de minden esetre kétségtelen tény, hogy az a vezetés, ami most az ÁNTSZ élére kerül, annak a személyi kérdések megoldásában nagyobb szabadság foka lesz, mint ahogy az az előző vezetésnek volt.

Mv.: - Hát akkor gyakorlatilag az ön kezét kötötték meg. Most ez a kézmegkötés feloldódott, de akár az ön kezét is feloldhatták volna. Tehát ezeket a lehetőségeket akár ön is megkaphatta volna, mint vezető, hogy folytassa és most már tágabb a keret.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Én általában azt gondolom, hogy ha egy vezető megbízást és itt vezető alatt mondjuk egy minisztert is értek, akkor illene neki megadni azt a lehetőséget, hogy a munkatársainak a körét meg tudja választani saját maga. Tehát, hogy ha egy miniszternek a kinevezésekor a szabadságát már mondjuk a politika azzal korlátozza, hogy olyan embereket tesz mellé, hogy olyan emberekkel való együttműködésre kényszerítik, akivel nem kíván együttműködni, az nyilvánvalóan a munka hatékonyságát rontja.

Mv.: - Tehát akkor most ezzel a jelen helyzetet igazolja, tehát hogy ez így van rendjén, hogy az új miniszter új munkatársakkal akar dolgozni.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Én azt gondolom, hogy ez elfogadható. Tehát én nem gondolom azt, hogy az egy elfogadhatatlan dolog, hogy valaki, akinek a szakmai munkájával akár volt problémájuk, akár nem volt problémája valakinek, hogy ha egy új csoporttal akar dolgozni, akkor igenis ezt tegye meg, hogy pláne akkor, hogy ha ez a munkának a hatékonyságát javítja. Tehát én azért is, hát hogy mondjam kértem, hogy minél előbb szülessen döntés abban a kérdésben, hogy én rám számítanak-e, vagy nem számítanak ..

Mv.: - Ezt ön saját maga kérte?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Én saját magam kértem. Egy elég erős üzenetet kaptam, amiből azt a következtetést vontam le, hogy hosszú távon én rám feltehetően nem számítanak.

Mv.: - Mi volt ez az erős üzenet?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Egy európai uniós konferenciára nem engedtek ki három nappal a konferencia előtt, ahol én a konferencia elnökségében ültem volna és ezért ez mondjuk hát egy szűk szakmai körbe ez nem egy ..

Mv.: - És valaki más ment ön helyett?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Ment helyettem más, ami tulajdonképpen csak azt tette lehetetlenné, hogy mondjuk én a saját szabadidőmből el tudjak menni. Nem ennek volt jelentősége. Annak volt jelentősége, hogy azt mondták, hogy döntés született, hogy én nem mehetek. Én nem képviselhetem azt a tisztiorvosi szolgálatot és szakmát ugye, amit a korábbi években képviseltem és ezután azonnal írtam a miniszter úrnak egy levelet, amiben kértem, hogy minél előbb hozzanak döntést, merthogy egy sor olyan kérdés van az ÁNTSZ körül, amit minél előbb döntésre kell vinni. Tehát, hogy ha ezek a döntések nem születnek meg, vagy most már talán elindultak, akkor én kerültem volna olyan rossz helyzetbe, ami után már joggal lehetett volna mondani, hogy valamilyen szakmai hiba van. Példát is hozzak, gazdasági vezetés helyzetét meg kell oldani. Az nem egy elfogadható helyzet, hogy a gazdasági igazgatót a féléves mérleg előtt váltják le és megbízott igazgatóval kell egy kormányváltás és egy átadás-átvételi procedúrába bemenni. Az nem egy biztonság.

Mv.: - Ez mennyivel a felmentése előtt történt, hogy nem engedték ki erre a konferenciára?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Talán tíz nappal.

Mv.: - Tehát akkor gyakorlatilag akkor már tudta, hogy nem ön lesz az, aki folytathatja ezt a munkát.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát azért én ezt, hogy mondjam azért számítottam rá már a kinevezésemkor, hogy én nem innen fogok egészen megöregedni, de hát most tulajdonképpen ez történt, mert hiszen lényegét tekintve én ebből a pozícióból nyugdíjba megyek.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Az is elhangzott, hogy itt a logisztika meg a vakcina hatékonyságának kérdéseit felül kell vizsgálni ugye az elmúlt év tapasztalata alapján. A logisztikát azt értem, hiszen akkor, hát számtalanszor volt ön a vendégem, hogy tájékoztassunk mindenkit, hogy mi a helyzet a H1N1 influenzajárvánnyal és a kötelező vagy a nem kötelező, a védőoltással, szóval akkor azért beszéltünk arról is, hogy most hogy szállítják, hova szállítják, melyik gyógyszertárba. Biztos lehet ezen még gyorsítani, változtatni, hogy ha erről van szó.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - A velem való beszélgetések során ilyen jellegű szakmai kifogás nem hangzott el. Tehát a sajtó egy részében ez megjelent, hogy ki mondta, ki nem, hol, nem tudom, de azért egy dolgot hadd említsek meg.

Mv.: - Szócska Miklós egészségügyi államtitkár.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát, hogy jól idézték vagy nem, nem tudom, de minden esetre ami lényeges a dologban, tehát a logisztikának az ilyen értelmű felhozatala egész egyszerűen az influenzajárvány kezelésének a lényegét tekintve csacsiság. És miért csacsiság? Azért, mert beadtunk 2,7 millió oltást biztosan, lehet, hogy 2,8, 2,850-et is elfogyott. Ebből összesen 98.000 volt, ha jól emlékszem a számra, de biztosan százezer alatt, amit az oltópontokon adtak be és volt még körülbelül egy olyan 3-400.000, amit patikában vásároltak meg. Tehát a döntő többségét az oltásoknak a háziorvosok adták be, vagy az üzemegészségügyi szolgálatok, ahol folyamatos volt az ellátás és aki kérte, az hozzá tudott jutni. Tehát az, hogy a gyógyszertárba egyáltalán kikerült az oltóanyag, abban Magyarország egy kuriózum. Nem nagyon volt a világnak olyan országa, ahol ez a stratégiai oltóanyag gyógyszertári forgalomba került.

Mv.: - És a vakcina hatékonyságának kérdése azalatt most persze nem azt kérem, hogy értelmezze az államtitkár szavait, de volt valami probléma a vakcina hatékonyságával, szakmai szinten? Mert tudjuk volt, politikai szinten elég rendesen, tehát valaki valaha kételkedett abban, hogy ez most hat vagy nem hat?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Az államtitkár úr ezt az értekezletet követően, amire én nem mentem el, a miniszteri értekezleten részt vett, ahol feltehetően szembesült azzal, hogy az Európai Unió egészségügyi miniszterei hogy gondolkodnak erről a kérdésről és valószínűleg, ezt valószínűsítem csak, mert nem tudom, elmondhatták neki, hogy az a történés sor, ami Magyarországon a pandémiával kapcsolatban történt, az igen csak dicséretesnek számít az Európai Unió belső értékelése szerint. Részben abban, hogy a lakosságnak hány százalékát tudtuk ezzel megvédeni, részbeni az oltóanyag minőségét tekintve. Tehát mi az elején, meg a korábbi évek tapasztalatai alapján, hogy ha egy oltóanyag, azt tudtuk, hogy ha egy oltóanyag az influenzának, a megbetegedésnek a valószínűségét mondjuk úgy csökkenti, hogy 40 %-ban ezt a védőhatást eléri, akkor ezt az oltóanyagot a szakirodalom már elfogadhatnak és hatékonynak tartja. Ezzel szemben nagyon jól látjuk, hogy a Magyarországon használt oltóanyagnak a hatékonysága az legalább 80 % volt és a halálozás megelőzésében még 95 is volt. Elvesztettünk öt olyan terhesnőt és gyereket is, vagy magzatot is vesztettünk el, akik nem voltak oltva és azok, akik oltva voltak, azoknak viszonylag enyhe tüneteik voltak. Ezt nem lehet erre azt mondani, hogy nem volt járvány, nem lehet erre azt mondani, hogy ..

Mv.: - Meg azt se, hogy hatékony, vagy hatékonytalan kérdés vetődik fel, hiszen nem azok vesztették életüket és betegedtek meg súlyosan, akik be voltak oltva.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát lényegében egyetlen szövődményről sem tudunk, ami olyan jelentős szövődmény lett volna, ami egészségkárosodást okozott volna a mai napig ilyen bejelentés nem volt.

Mv.: - Azonkívül, hogy innen most nyugdíjba megy, mármint nem a stúdióból, hanem ebből a pozícióból, és akkor abszolút nyugdíjas éveit kezdi el, vagy pedig még szeretne valamit dolgozni az egészségügyben?

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Hát remélem, hogy a boldog fiatal nyugdíjas éveimet kezdem. Most nyáron nyaralni szeretnék, ez gondolom, hogy régóta nem volt ilyen hosszú szép nyaram és hát majd szeptembertől szeretnék tovább dolgozni. Valószínűleg meg fogom találni a helyemet, hogy mit csináljak. Megtalál a munka.

Mv.: - Ha megtalálta, akkor majd mondja el nekünk. Köszönöm, hogy itt volt.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Én is nagyon szépen köszönöm és köszönöm szépen azt a sok segítséget, amit kaptunk.

Mv.: - Ezt most komolyan? Köszönöm szépen. Nem szoktam virágot kapni adásban.

Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos: - Én is köszönöm szépen, de néha szabad.

Mv.: - Köszönöm szépen.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél