Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. július 23.
Az Országgyűlés leállította a patikaliberalizációt

Az Országgyűlés július 22-i ülésnapján fogadta el az „Egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról” szóló T/577 sz. javaslatot, amely több ponton módosítja „A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól” szóló 2006. évi XCVIII. törvényt. Így hatályon kívül helyezi a gyógyszertárak létesítésének teljes körű liberalizációját 2011. január 1-től lehetővé tevő rendelkezéseket, 2011. január 1-ig felfüggeszti a gyógyszertár-létesítés jelenlegi szabályok szerinti engedélyezését és a gyógyszertárak fúziójának engedélyezését, továbbá lehetővé teszi, hogy a kistelepüléseken működő legrászorultabb gyógyszertárak hozzájussanak ahhoz a működési célú támogatáshoz, melynek alapját a nagy forgalmú gyógyszertárak szolidaritási adó jellegű befizetései jelentik.

Tájékoztató a működési célú támogatás igényléséről

Támogatásra jogosult az a gyógyszertár, amely az alábbi két feltételnek együttesen megfelel:

- egy adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítja, és

- a tárgyévet megelőző év gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 12 millió forintot.

Az eljárás lépései:

A gyógyszertárat működtető gazdasági társaságnak – kérelemre induló – eljárásban hatásági bizonyítványt kell kérnie a regionális ÁNTSZ-től. Az eljárás díja 2200 Ft illetékbélyeg.

A kérelemnek 2010. szeptember 1-ig kell megérkeznie az ÁTNSZ-ekhez az első negyedévre vonatkozóan. (Jogvesztő határidő, vagyis a határidőn túl beérkező kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül utasítják el!)

A II. negyedévre vonatkozó igényhez szükséges kérelmet 2010. szeptember 20-ig kell beadni majd külön eljárásban)

Az ÁNTSZ az OEP-től kapott tájékoztatás után – az igényelhető támogatás mértékének megjelölésével – kiadja a hatósági bizonyítványt, megküldi a gyógyszertár (működtető címére).

A fenti igazolás birtokában kérhető a működési célú támogatás kifizetése az első fokú állami adóhatóságnál. 1011-es nyomtatvány (Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről).

Az adóhatóság a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások 2010. évre vonatkozó működési célú támogatásának folyósítására új számlát nyittatott.

A költségvetési támogatások igénylésre szolgáló 1011. számú bevalláson a 2010. évre vonatkozó támogatási igényléseket a bevallás 21. sorában a 358. adónemkódú az APEH 10032000-01850743 számlaszámú ” 2010. évtől érvényes közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számláról” kell igényelni a 134/1999. (VIII.31.) kormányrendelet alapján, és az adott időszakra szóló érvényes igazolás birtokában. A bevallás 07. sorában támogatás nem igényelhető.

A 2010. évet megelőző időszakra járó támogatás folyósítása továbbra is a 347. adónemkódú a 10032000-01850736 számlaszámú APEH Közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítása számláról történik a 0911. bevalláson, és a 0811. számú bevalláson végzett önellenőrzéskor.” Forrás: www.apeh.hu

Vonatkozó jogszabályok:

• a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

• a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

 

A rendelkezések a törvény kihirdetésétől számított 5. napon lépnek hatályba.

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél