Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CIV. szám

Események:

A Magyar Gyógyszerészi Kamara július 5-én közleményt adott ki
A Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) támogatja a Kormány törekvését a gyógyszerellátás rendszerének újraszabályozására. Egyetért a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal abban, hogy a gyógyszertár-létesítés és -működtetés új szabályainak megalkotásáig a jelenlegi patikaalapítási szabályok felfüggesztésre kerüljenek. A Kamara kéri a Magyar Országgyűlést, hogy a törvénytervezetet sürgősséggel tárgyalja, mert a moratórium hírére megszaporodtak a "helyfoglalás" jellegű patikalétesítési engedély-kérelmek, melyek nehezíthetik a Kormány szükséglet-alapú gyógyszerellátó rendszer kialakítására irányuló törekvéseit.

Újabb forduló a gyógyszer-nagykereskedők és a kamara megbeszélés-sorozatában
Június 30-án folytatódott a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége közötti egyeztetés. A találkozó elején Szabó Ferenc, a szövetség elnöke tájékoztatta a kamara képviselőit arról, hogy a szövetség rendkívüli ülésén, augusztus 1-i hatállyal a szövetség élére dr. Küttel Sándort választotta meg. Alelnökök: dr. Feller Antal és Vadász Zoltán. A továbbiakban került sor a gyógyszertár-létesítés újraszabályozásával kapcsolatos szempontok megvitatására. A kamara részéről a megbeszélésen dr. Horváth Tamás elnök mellett dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila alelnökök vettek részt. A következő tárgyalás időpontja: július 14.
Találkozó a MAGYOSZ elnökével
Június 30 -án a kamara elnöke találkozott Bogsch Erikkel, a MAGYOSZ elnökével.  Egyetértettek többek között abban, hogy a hazai gyógyszergyártás pozíciót meg kell őrizni, és hogy közös érdek a normatív támogatás értékének megtartása. A találkozón szóba került a gyártókat sújtó, Európában egyedülálló mértékű elvonás csökkentésének és a nemzetközi referenciarendszer megszüntetésének szükségessége is. A kamara elnöke ismertette a liberalizáció felfüggesztésével és gyógyszerforgalmazás újraszabályozásával kapcsolatos kamarai álláspontot. A MAGYOSZ    elnöke az ismertetettekkel kapcsolatban támogatásáról biztosította a kamarát.
 
Elnökségi ülés június 1-én
Július1-én ismét ülést tartott az elnökség. A napirend megtárgyalása előtt dr. Horváth Tamás elnök adott tájékoztatást az elmúlt hetek eseményeiről. Beszámolt a három egészségügyi kamara vezetőjének Réthelyi Miklós miniszternél tett látogatásáról és az azt megelőző államtitkári egyeztetésről. A kamarák képviselői - a várható törvénymódosítások érdekében – átadták a kamarák szerepének helyreállítására vonatkozó javaslataikat a miniszternek.

Júniusban két egyeztetésre is sor került a gyógyszer-nagykereskedőkkel. Ezeken a gyógyszertárak adósságának kezelésére, a forrásokra és az árrésre vonatkozó témákat lezárták, és egy egyeztetett szempontrendszert fogadtak el. A patikalétesítés kérdésében folytatódnak a tárgyalások – mondta el Horváth Tamás.

Egyeztetés folyt a kamara és a biztosító között az EDI-rendszerről. A MOSZ és az MGYK a fejlesztésben érdekelt, a rendszert hasznosnak tartja, de további többletköltségeket nem vállal. Erről az egészségpénztáraknak és a rendszergazdáknak kell tárgyalniuk – hangzott el az elnök beszámolójában.

Dr. Sándor Csaba tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a kamara felhívására 600 ezer forint érkezett a Pharmacia által szervezett gyerek-táboroztatásra és csaknem egymillió forint árvízi segélyre – ennek felhasználásáról akkor születik döntés, ha kiderül: mire van leginkább szüksége a Felsődobszán élőknek.

Az első napirendi pont keretében a kamarai törvény és a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának lehetőségétés formáit vitatta meg az elnökség. Többen feltették a kérdést, hogy valójában mit jelent a patikalétesítési moratórium, hogyan alakul a már beadott, kétszáznál is több kérelem sorsa. A véleménynek és érvek elhangzása után dr. Hankó Zoltán alelnök a helyzetet törvényhozási és államigazgatási szempontból világította meg. Az alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a moratóriumra vonatkozó javaslat komoly lobbiérdekekkel ütközik, ezért nagy nyomás nehezedik majd a politikai szereplőkre.

Erős István professzor az Oktatási Állandó Bizottság feladatairól, valamint a feladatok és kompetenciák kiterjesztésének lehetőségeiről szólt. Ezek között szerepelt a képzési hozzájárulás illetve a szakképzési adó visszaosztásában való közreműködés, amire a kamara már eddig is több kísérletet tett. A professzor szeptemberre lefolytatja a szükséges egyeztetéseket, majd javaslatot tesz az elnökségnek a bizottság tagjainak személyére.

Dr. Csókai Ildikó az ESZTT alakuló üléséről és szakmai terveiről számolt be. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakképzési törvény megnyitásával lehetőség nyílik a képzés rendbe tételére, az anomáliák kiküszöbölésére, ezért addigra kész anyaggal kellene rendelkezni. A gyógyszertárak akkreditációjával kapcsolatban elmondta, hogy a szakgyógyszerész-jelöltek fogadásához a kérelmet a patikáknak az egyetemekhez kell benyújtaniuk, de a kari tanácsok véleménye alapján az akkreditációt a minisztérium adja ki. A graduális hallgatók és a nyári gyakorlatosok fogadása nincs akkreditációhoz kötve; az oktatási intézmény egy nyilatkozat kitöltése alapján, saját, belső eljárási rendje szerint ad engedélyt. Horváth Tamás úgy látta, hogy a szakképzési jogszabály újragondolására a kamarának van a legnagyobb legitimációja, ezért logikus, hogy a feladattal kapcsolatos előkészítő munka koordinálója, kontorollja legyen. Az elnökség szükségesnek látta a továbbképzési rendszer átalakítását is, és azt, hogy a szakmailag indokolt pontokon a kamara egyetértési joggal rendelkezzék. A kérdésben az elnökség úgy határozott, hogy az új szabályozásban gyógyszerészi szakmai érdekek érvényesítésére ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek vezetésével Csókai Ildikót bízza meg.

Az elnökség 2011 első félévére három rendezvény akkreditálását kéri: a Vándorgyűlés, a Gyógyszerész Napok és egy mini-szimpózium megtartását szervezi. A rendezvényszervezéssel kapcsolatban már korábban is (például a debreceni elnökségi ülésen) számos észrevétel hangzott el, ezért a szeptemberi elnökségi ülésre írásos helyzetértékelés és javaslat készül. Szabó Sándor javaslata szerint olyan eseményeket, témákat kell a rendezvények középpontjába állítani, amelyek önmagukban is jelentős vonzerővel bírnak, mint például a gyógyszerészi gondozás.

Pharmacia kuratóriuma – lemondás, összeférhetetlenség és elhalálozás miatt - jelenleg hét fővel működik – ismertette a helyzetet Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezető. Ezért szükségessé vált az alapító okirat módosítása. Az elnökség úgy határozott, hogy kiegészíti a kuratóriumot, és a megüresedett helyekre, következő ülésén kurátorokat választ.

Végül a gyógyszertári ügyelet kérdését vitatták meg az elnökség tagjai. Olyan alapkérdések merültek fel, mint hogy mi az ügyelet tartalma, vagy hogy mi is valójában a sürgősségi gyógyszerellátás. A lehetséges megoldások között felmerült a sürgősségi ellátáshoz való kapcsolás gondolata, az ügyelet közös – több gyógyszertár általi – finanszírozása, a nem gyógyszerész tulajdonú patikák ellenállása és az ellátottság normáinak kérdése. Az alapkérdések között szerepelt a finanszírozás is, azzal összefüggésben, hogy a gyógyszertári ügyelet az egészségügyi ellátás illetve a sürgősségi ellátás részének tekinthető-e. A szerteágazó kérdéskörben a politika elvárásait hangsúlyozta Hankó Zoltán, és – anyagi ügyekben – a realitások figyelembe vételét ajánlotta. Torma Árpád szakértő is úgy látta, hogy finanszírozási igények e tekintetben nem jelenthetnek meg; a törvénykezés várhatóan a minőségi szolgáltatások irányába mutató elveket fogalmaz majd meg. Az elnökség megbízta Horváth-Sziklai Attilát a nemzetközi modellek megvizsgálásával.

Az egyebek-témakörben az elnökség elfogadta dr. Sohajda Attila FB-elnöki tisztségről való lemondását. (Sohajda Attilát a közgyűlés a kamara alelnökévé választotta, ezért összeférhetetlenség állt fenn a két pozíció között.)

Horváth-Sziklai Attila tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a hivatal megfelelt a követelményeknek, és – 2012. február 12-ig –újra megkapta az ISO-minősítést.

Végül az elnökség úgy határozott, hogy az asszisztensek vándorserleg-versenyét 30.000 forinttal támogatja.

Hírek

Változások a gyógyszertárak akkreditációjában
A gyógyszertárak akkreditációjában szétválik egymástól a gyógyszerészhallgatók fogadása külső szakmai gyakorlatra (nyári gyakorlat, államvizsgás gyakorlat) és a szakgyógyszerész-képzésben résztvevő gyógyszerészek (szakgyógyszerész-jelöltek) fogadása szakmai gyakorlati idő letöltése céljából.
Részletesen: http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100704valtozas_a_gyogyszertarak_akkreditaciojaban
Nem lép hatályba a patikák többlet-ellenőrzési kötelezettsége
A kötelező on-line elszámolás csak fél évvel később, 2011. január 1-vel kerül bevezetésre, addig a hagyományos (floppys) és az"új" on-line rendszerrel is megtörténhet az elszámolás. Július 1-tól minden gyógyszertárnak havonta négy alkalommal kell elszámolást benyújtania. Rendeződik a "kis patikák" működési célú támogatásának kifizetése. Nem lép hatályba a külön jogszabály szerint rögzítendő indikációs pontokban meghatározott BNO-kód, a javaslat és a szakvizsga összefüggésének ellenőrzését az elszámolhatóság feltételül előíró jogszabály.

Bővebben: http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100630nem_lep_hatalyba_a_patikak_tobblet-ellenorzesi_kotelezettsege

Adományokból táboroznak
Gyűlik az adomány a Pharmacia Alapítvány számláján. A kamara felhívására 600 ezer forint érkezett a gyerekek táboroztatásra és csaknem egymillió forint árvízi segélyre Dr. Sándor Csaba főszervező szerint a segély felhasználásáról akkor születhet döntés, ha kiderül: mire van leginkább szüksége a Felsődobszán élőknek

Rendezvények:

Időpont: 2010. 10. 20. - 2010. 10. 22.
XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón Konferencia - Hotel Azur Siófok október 20-22.
Időpont: 2010. 09. 18.
Nikolics Emlékülés - 100 éves az „Arany Kígyó Gyógyszertár”, tudományos konferencia Sopronban
Időpont: 2010. 06. 28.
A Magyar Orvosok és Gyógyszerészek VII. Világtalálkozója Budapest, 2010. augusztus 22-25.
Időpont: 2010. 06. 21. - 2010. 06. 22.
2nd International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis,Dissolution and Biosimilarity -
Budapest, június 21-22.

Sajtószemle:

2010.07.02. vg.online
2010. 06.30. vg.onlineMódosul a gyógyszertörvény
a patikalétesítési moratóriummal kapcsolatban:Az OEP 40 milliót költött informatikai fejlesztésre - Elhalasztott e-elszámolás

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél