Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. augusztus 24.
Reagálás egy helyreigazítási kérelemre

I.

A Pote-Mix Bumm étrend-kiegészítő termék kizárólagos forgalmazójának jogi képviselője levélben kereste meg a kamara elnökét (érkezett 2010. augusztus 17-én), melyben sérelmezi, hogy a honlapon közzétett „Amit az étrend-kiegészítő hamisítási ügyről tudni érdemes” c. írásban (h-) a terméket „veszélyes étrend-kiegészítőnek minősítették, és foszfodiészterázgátló-analóg tartalmat tulajdonítottak neki. Ennek azonban jogalapját nem fejtették ki, mivel nem is volt.” A jogi képviselő hivatkozik az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézetben folytatott vizsgálatra, melyben – szerinte – „Megállapítást nyert, hogy a Pote-Mix Bumm étrend-kiegészítő nem tartalmaz tadalafil, szildenafil, vardenafil gyógyászati szintetikus anyagot, vegyületet, valamint foszfodiészteráz-gátló analógot, mint a többi konkurens termék. Mindezen tudományos vizsgálatok mellett a Magyar Gyógyszerészi Kamara állította, hogy a Pote-Mix Bumm foszfodiészteráz-gátló analógot tartalmaz, és veszélyes étrend-kiegészítőnek minősítette halmozottan a többi termékkel együtt. Ezáltal valótlan tényeket közölt a termékkel kapcsolatosan, és megtévesztve a fogyasztókat, megsértette cégünk jó hírnevét.” Ezért „A termékkel kapcsolatos tények ismeretében a csatolt vizsgálati dokumentumok alapján felszólítom Tisztelt Elnök Urat, hogy a Ptk. 79. § (1) értelmében a valótlan tényeket igazítsa helyre a közzétett médiumokban és a honlapján. Ismertesse a vizsgálatok valódi eredményét a Pote-Mix Bumm-al kapcsolatban és hogy a termék megfelel az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos előírásoknak.” A cég jogi képviselője a helyreigazítást „a kézhezvételt követő 8 napon belül vagy a legközelebbi számban” kéri közzé tenni. Ellenkező esetben sajtó-helyreigazítási valamint kártérítési pert indít, továbbá a kártérítésen felüli kár összegét meghaladó bírság kiszabására is felhívja a bíróság figyelmét, melynek összegét közérdekű célra kívánja felhasználni (többek között ezen étrend-kiegészítő készítményeket akarja kedvezményesen értékesíteni a visszajáró vásárlóknak).

A Pote-Mix Bumm forgalmazójának jogi képviselője leveléhez csatolt egy tanulmányt, melyet a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (MÉKISZ) adott ki. A tanulmány keltezése 2010. július 7. A tanulmánynak része Csupor Dezső, Szekeres András, Kecskeméti Anita, Vékes Erika, Veres Katalin, Micsinay Ákos és Hohmann Judit „Potenciafokozóként propagált étrend-kiegészítők analitikai vizsgálata” című vizsgálati jelentése. Ebben a szerzők a Pote-Mix Bumm-al kapcsolatban az alábbiakat rögzítik: „A Pote-Mix Bumm HPLC-s vizsgálatával detektált csúcsok retenciós ideje és UV spektruma alapján kizárható, hogy a szildenafilt, tadalafilt vagy vardenafilt tartalmaz. A termék GC-MS vizsgálatával nem volt kimutatható tadalafil, szildenafil vagy vardenafil. A Pote-Mix Bumm gázkromatográfiás vizsgálata során 28,365 percnél eluálódott egy vegyület, amelyet tömegspektruma alapján nem tudtunk azonosítani.” A Pote-Mix Bumm forgalmazójának jogi képviselője által csatolt vizsgálati jelentés tehát – a jogi képviselő állításával szemben – nem mondja ki, hogy „a Pote-Mix Bumm (…) nem tartalmaz (…) foszfodiészteráz-gátló analógot”, hanem azt rögzíti, hogy tadalafilt, szildenafilt és vardenafilt nem tartalmaz, de a gázkromatográfiás vizsgálat során „eluálódott egy vegyület”, amelyet tömegspektruma alapján nem tudtak azonosítani.  A vizsgálati jelentés dátuma 2010. június 16.

II.

A helyreigazítási kérelem előzményeihez tartozik, hogy a Gyógyszerészet c. folyóirat 2010. júliusi számában [Gyógyszerészet 54, 387-399 (2010)] jelent meg Csupor Dezső, Szendrei Kálmán, Szekeres András, Kecskeméti Anita, Vékes Erika, Veres Katalin, Micsinay Ákos, Hohmann Judit: „Hamisítás gyógyszerrel – gyógyszerhamisítás?” c. kétrészes közleménye. A szerzők három kivétellel (Szekeres András, Kecskeméti Anita, Vékes Erika – Fumoprep Kft., Mórahalom) valamennyien a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet munkatársai. A közleményt a szerzők 2010. július 1-jén véglegesítették. A kétrészes közlemény első része (Szintetikus gyógyszerhatóanyagok növényi készítményekben) a gyógyszerhamisításokkal kapcsolatos általános helyzetértékelést ad, a második részben (Szildenafilt és tadalafilt tartalmazó hamisított „növényi” potenciafokozók a hazai piacon) a szerzők – módszertani ismertetést követően – Magyarországon beszerezhető étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos vizsgálataikat írják le. A vizsgálatban 9 másik étrend-kiegészítővel együtt szerepelt a Pote-Mix Bumm elnevezésű étrend-kiegészítő is. A Gyógyszerészetben megjelent közleményben a Pote-Mix Bumm-ról a következők tudhatók meg:

 • A Pote-Mix Bumm növényi összetevőket tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula férfiak részére.
 • A Pote-Mix Bumm felhasználási javaslata – a vizsgálatba vont többi készítménnyel együtt – sze­xuális együttlét előtti alkalmazást ír elő, nem szük­séges rendszeres, akár napi többszöri alkalmazása és részben ezzel összefüggően kisebb kiszerelésű.
 • A Pote-Mix Bumm OÉTI notifikációval rendelkezik és elnyerte az OÉTI „zöld pipa” jelölését is.
 • A Pote-Mix Bumm forgalmazója az OÉTI (közlemény írásakor elérhető) nyilvántartása szerint az Akvapol Kft., a vizsgálat végzése céljából vásárolt termék csomagolása szerint a forgalmazó a Good Buy Kft.
 • A Pote-Mix Bumm deklarált összetétele: datolyapálma gyümölcs, vöröshere virág, gránátalma héj, ginzenggyökér, licsi gyümölcs, édes­burgonya, szója.
 • A Pote-Mix Bumm porított anyagot tartalmaz ke­ményzselatin kapszulában.
 • Bár a Pote-Mix Bumm deklarált összete­vői között megtalálhatóak föld feletti növényi részek, a vékonyréteg-kromatogramján nem volt észlelhető a klorofill­ra jellemző vörös szín UV-detektálás során.
 • Nem volt detektálható a Pote-Mix Bumm kromatogramján az ilyen termékek előállítására felhasznált összetett vizes-alkoho­los növényi kivonatokra karakterisztikus komponensek jelenléte kénsavas előhívást követően.
 • A Pote-Mix Bumm „HPLC és GC-MS vizsgálatával nem volt kimutatható szildenafil, tadalafil vagy vardenafil jelenléte. A HPLC és GC vizsgálat során azonosított, viszonylag nagy retenciós idejű vegyület tömegspektruma nagy hasonlóságot mutatott bizonyos foszfodiészteráz-gátló analógokkal. A vegyület szerke­zetvizsgálata folyamatban van.”

A Kamara honlapján július 19-én – a Gyógyszerészet júliusi számának megjelenését követő hét elején – közzétett (h-) monogramos írás (Amit az étrend-kiegészítő hamisítási ügyről tudni érdemes) szerzője Hankó Zoltán. Az írás apropója az egészségügyért felelős államtitkár 2010. július 16-án megjelent közleménye, mely szerint a Gyógyszerészetben közölt cikk alapján az államtitkár vizsgálat lefolytatását rendelte el az étrend-kiegészítő hamisítási jelenséggel kapcsolatban. A Kamara honlapján közzétett írás – részben a minisztérium közleményére és a Gyógyszerészetben megjelentekre hivatkozással – e témával foglalkozik és a Pote-Mix Bummal kapcsolatban az alábbi mondatot tartalmazza:  „A vizsgálat alá vont fenti termékek közül (…) ’a Potemix Bumm növényi összetevőket tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula férfiak részére’ foszfodieszterázgátló-analógot tartalmaz”. Tehát a Kamara honlapján közzétett írás szerzője – bár a Gyógyszerészetben csupán az jelent meg, hogy a „vegyület tömegspektruma nagy hasonlóságot mutatott bizonyos foszfodiészteráz-gátló analógokkal” – tényként közli, hogy a Pote-Mix Bumm „foszfodiészteráz-gátló analógot tartalmaz”. Továbbá az írás – a Gyógyszerészetben megjelentekhez képest – többlet-információként tartalmazza azt a kijelentést is, miszerint „A szerzők a termékeket közjegyző jelenlétében vásárolták Magyarországon.”

III.

A Gyógyszerészetben megjelent közlemény és a Kamara honlapján közzétett írás tehát két – lényeges – eltérést tartalmaz. A közjegyző jelenlétét a vásárláskor a szerzők a Gyógyszerészetben megjelent közleményben nem tartották fontosnak jelezni, azonban erről a Gyógyszerészet felelős szerkesztőjét (aki egyébként a Kamara honlapján közzétett írás szerzőjével azonos), a kézirat leadásához kapcsolódóan, tájékoztatták. Mivel a közlemény megjelenését vizsgálat elrendelése követte, ezen információ közzététele – a vitatott írás szerzője szerint – a Kamara honlapjának olvasói számára fontossá válhatott. A másik eltérés – a helyreigazítási kérelemben kifogásolt megfogalmazás – oka pedig az, hogy a Gyógyszerészetben megjelent közlemény szerzői a Pote-Mix Bumm-ban talált vegyület szerkezetvizsgálatát – melynek „tömegspektruma nagy hasonlóságot mutatott bizonyos foszfodiészteráz-gátló analógokkal” – a közlemény véglegesítése (július 1.) és megjelenése (július 14.) közötti időben eredményesen elvégezték, s a talált vegyületet ismert, de Magyarországon nem törzskönyvezett foszfodiészteráz-gátló analógként azonosították. Erről a közlemény első két szerzője a Gyógyszerészet c. folyóirat felelős szerkesztőjét tájékoztatta. A vizsgálatról készült beszámoló a felelős szerkesztő birtokában van. A vizsgálatról közlemény készül, melynek megjelentetésre való előkészítése jelenleg is folyik. Közzétételére várhatóan a soron következő Gyógyszerészetben kerülhet sor. Egyébként a Gyógyszerészet júliusi számában megjelent közlemény szerzői az egészségügyért felelős államtitkár által elrendelt vizsgálat során az ÁNTSZ illetékeseinek a megjelent közlemény és a jelenleg megjelentetésre előkészítés alatt álló dolgozat háttér-dokumentációját átadták. Időközben az OÉTI a honlapján szereplő adatok szerint (2010. augusztus 23.) a „Pote-Mix Bumm növényi összetevőket tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula férfiak részére” elnevezésű terméket veszélyes étrend-kiegészítőnek minősítette és a zöld pipa megjelölését is megvonta.

IV.

A Polgári Perrendtartás 342. § (2) bekezdése szerint: „A határidőben kért helyreigazítás közlését csak akkor lehet megtagadni, ha a helyreigazítási kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.” Jelen esetben pontosan erről van szó, ugyanis:

 • nem állítható, hogy  a Pote-Mix Bumm nem tartalmaz   foszfodiészteráz-gátló analógot, amikor az elvégzett vizsgálat  egyértelműen talált olyan  vegyületet, melyet ismert, de Magyarországon nem törzskönyvezett foszfodiészteráz-gátló analógként azonosított,
 • nem vitatható, hogy ez a körülmény egyaránt minősülhet  étrendkiegészítő-hamisításnak és gyógyszerhamisításnak, mivel olyan összetevőt is tartalmaz, melyet a gyártó nem tüntetett fel, és amelyet egyébként nem is lehetne felhasználni étrend-kiegészítőben, továbbá a termék gyógyszerként forgalomban levő hatóanyag analógját tartalmazza gyógyszerként nem törzskönyvezett készítményben,
 • nem vitatható, hogy a hamisítás  jogi kategóriáján túl a termék használata akár komoly egészségkárosodást okozhat.

A sajtó-helyreigazítás sajátos személyiségvédelmi eszköz, érvényesítésére csak a jogszabály által meghatározott körben és a jogintézmény társadalmi rendeltetésének megfelelően kerülhet sor. A Ptk. 79. § (1) bekezdése szerint helyreigazítás akkor rendelhető el, ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a sérelmezett közlés valótlan vagy a valóságot hamis színben tűnteti fel.  A rendelkezésre álló adatok mérlegelésével az MGYK arra a következtetésre jutott, hogy a helyreigazítási kérelem által kifogásolt cikk nem közölt valótlan tényállításokat, és nem tüntette fel a valóságot hamis színben, a helyreigazítási kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható, így a sajtó-helyreigazításának a Ptk. 79. §-ának (1) bekezdésében írt feltételei nem állnak fenn, tehát az erre irányuló kérelem alaptalan.

A sajtó-helyreigazítás rendeltetése a valósághű tájékoztatás, márpedig a valósághű tájékoztatás elve sérülne, ha a kiegészített szakmai vizsgálat egyértelmű megállapítása ellenére az kerülne közzétételre, hogy a termék nem tartalmaz foszfodiészteráz-gátló analógot, és ezért nem jelenthet kockázatot a felhasználó egészségére.

V.

A fentiek alapján a Pote-Mix Bumm forgalmazója jogi képviselője felszólításának, miszerint „a valótlan tényeket” „8  napon belül vagy a legközelebbi számban” igazítsuk helyre a „közzétett médiumokban” és a honlapunkon, valamint ismertessük „a vizsgálatok valódi eredményét a Pote-Mix Bumm-al kapcsolatban és hogy a termék megfelel az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos előírásoknak”, csak a fentieknek megfelelően tudtunk eleget tenni: a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján a tényeket ezúton közzétettük. A vizsgálatok végleges eredménye a Gyógyszerészet soron következő számában megjelenik. Arra vonatkozóan pedig, hogy a „Pote-Mix Bumm növényi összetevőket tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula férfiak részére” ezek után is megfelel-e „az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos előírásoknak”, mi is várjuk az elrendelt vizsgálat megállapítását.

Budapest, 2010. augusztus 23.

Dr. Hankó Zoltán

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél