Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. február 03.
2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

Hatóság és köztestület – közös célok és feladatok – péntek délelőttjén

Péntek délelőtt került sor az MGYK és az ÁNTSZ képviselőinek zártkörű egyeztetésére az együttműködés lehetőségeiről. Az egyeztetésen részt vett dr. Paller Judit országos tisztifőorvos asszony, dr. Bódis Lászlóné országos tisztifőgyógyszerész, valamint a tisztigyógyszerészi kar – szinte teljes létszámban.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A megbeszélést dr. Hankó Zoltán MGYK elnök koordinálta, ahol a kamara vezetői számos kérdésben közvetlenül is egyeztethettek az ÁNTSZ képviselőivel. Az egyeztetésen dr.Paller Judit kifejtette, hogy támogatja a kamara ügyfélként való elismeréséhez szükséges kezdeményezéseket. Az egyeztetés végén dr. Hankó Zoltán ismertetett egy keret-megállapodás tervezetet, amely az MGYK és az ÁNTSZ közötti együttműködés kereteit lenne hivatott rögzíteni.

 

Fórum a gyógyszerellátás felügyeleti és szakmapolitikai képviselőivel – Péntek délutánján

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája. A konferencián – mintegy 180 gyógyszerész jelenlétében előadást tartott dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár is. A konferencia „elő-programjaként” délelőtt, az MGYK országos és területi vezetői és az ÁNTSZ tiszti gyógyszerészei zártkörű fórumon vettek részt.


2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu


A konferencia kezdetén Dr.Zalai Károly üléselnök köszöntötte a megérkezett résztvevőket

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

 

és dr. Hankó Zoltán elnök nyitotta megy a tanácskozást.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

 

Az első előadásban az ÁNTSZ-nek az államigazgatás átalakuló rendszerében betöltött szerepről beszélt Dr. Paller Judit országos tiszti főorvos.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A konferenciát az együttműködés - együttgondolkodás kezdőpontjaként értékelte. Kiemelte, hogy számít a kamarára az ÁNTSZ és a gyógyszerészek közötti kapcsolatok erősítésében.

 

 

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A második előadásban dr. Bódis Lászlóné országos tiszti főgyógyszerész a patika-ellenőrzési tapasztalatokról és a jogszabályi keretekről tartott hasznos tájékoztatást.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

 

 

Ezt követően „A GYEMSZI-OGYI a minőségi gyógyszerellátás szolgálatában” címmel Kőszeginé Dr. Szalai Hilda az GYEMSZI-OGYI főigazgató-helyettese következett.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

Mint elmondta, az OGYI az átszervezés ellenére szakmailag önálló. Külön is hangsúlyozta, hogy az új szabályozás értelmében az OGYI-ra jelentős szerep hárul a gyógyszerellátási zavarok megelőzésében.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu


2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A szekció végén az előadók válaszoltak a feltett kérdésekre


A kamara új köztestületi feladatairól

A délutáni második blokk első előadójaként – dr. Sándor Csaba alelnök elnöklete mellett - a gyógyszertári betegellátásban szükséges gyógyszerészi kompetenciákról és feladatkörökről beszélt Dr. Csóka Ildikó egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem intézetigazgatója, a kamara elnökségi tagja.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

Az előadó beszélt az osztatlan gyógyszerészképzésről és helyzetképet adott a szakgyógyszerész képzésről – ami jelenleg önköltséges alapon valósul meg. Előadása második részében a gyógyszerészi kompetenciák fejlesztésében az MGYK feladatait vette sorra. Az MGYK-nak fontos szerepe van a gyógyszertári szolgáltatások megújításában, a szakmai, mentális, morális megújulás fontossága összegezte az előadó.

 

A kamara köztestületi szerepéről és szakmai-érdekvédelmi feladatairól tartott előadást Dr. Réti László a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A köztestületek legitimációját nemcsak a jogszabályok, hanem a hivatásrend léte is megszabja. Külön is kiemelte a közigazgatási döntések, a határozatok szerepét a köztestületi munkában. Megvilágította mi is a köztestület, miért lehet közigazgatási testület is a kamara, hogyan ruházhatja rá az állam a hatósági feladatait. Az ügyvédi kamara példáján keresztül beszélt a kamara érdekvédelmi feladatáról, megvilágította, ez nem egyenlő a hibázó tagok védelmével, hanem elsősorban a tagok jogainak védelmét kell, hogy jelentse.

Dr. Szócska Miklós államtitkárt dr. Hankó Zoltán köszöntötte, aki megköszönte a gyógyszerészet és a gyógyszerészi hivatás ügyének értő és eredményeket felmutató képviseletét!

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

Az államtitkár aktuális egészségpolitikai kérdések című előadását, áttekintéssel indította – felsorolás szerűen, a forrásteremtés, a struktúraátalakítás, az alapellátás, a népegészségügy, a humán-erőforrás krízis, az E-health és a gyógyszerügy kérdéseit érintve.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A gyógyszerügyről szólva beszélt a liberalizáció káros hatásairól, az eladósodottságról, majd a támogatáspolitikai változásokról. Szóba kerültek az aktuális - generikus program, és a jövőbeni - a takarékos gyógyszerfelhasználás és a beteg együttműködés segítségével az ellátás minőségének javítását célzó programok is.

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

A térben és időben folyamatos ellátás biztosításának fontossága mellett érvelő államtitkár, bemutatta a gyógyszertámogatás változások idődiagramját, kérte a jelenlévők támogatását - a kommunikáció jelentőségét hangsúlyozva, - a gyógyszerkassza kiáramlás növekedésének tompításában…

 

mgyk.hu

 

A konferencia képei - érdeklődés, konstruktív hangulat, kérdezők és kérdezettek...

2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu2012. február 03-án, pénteken megkezdődött a Magyar Gyógyszerészi Kamara 3 napos, Köztestületi Napok - 2012 c. konferenciája – mgyk.hu

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél