Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. február 04.
2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

A délelőtti szekció levezető elnöke, dr. Horváth Tamás köszöntötte a konferencia résztvevőit,

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu


majd dr. Hankó Zoltán adott áttekintést a péntek délelőtti MGYK-ÁNTSZ fórumról és a délutáni előadásokról.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

A fórumon hangzott el, hogy a moratórium előtti patikalétesítési kérelmek túlnyomó többsége lezárult. 2011 eleje óta 213 gyógyszertár zárt be, a működő gyógyszertárak száma mára 2400 alá csökkent.

Dr. Kovács József az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága elnökének előadása az időjárási körülmények következtében (elnök úr védelmi bizottsági kötelezettségei miatt) elmaradt.

 

Dr. Török Krisztina a GYEMSZI főigazgatója ismertette a GYEMSZI struktúráját és feladatait. Beszélt az egészségügyi ellátórendszer heterogén színvonaláról.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

Folyamatban van a TEK (Térségi Ellátási Kötelezettség) kialakítása – és a rendszer 2012. május 01-vel fog „elindulni”. Kiemelte a GYEMSZI és a kollégiumi tagozatok interaktív együttműködését a TEK tervezésében, kialakításában. A GYEMSZI ellátja a gyógyszerészettel kapcsolatos hatósági feladatokat, az intézeti gyógyszerellátás területén a szakmai program kialakítása van folyamatban, illetve egy közbeszerzési törvény fog várhatóan ez év februárban napvilágot látni. A szakfelügyeleti rendszer kialakításával a szakma módszertani problémái is megoldódhatnak. Létrehozás előtt áll az Országos Gyógyszerterápiás Tanács.

Dr. Hankó Zoltán MGYK elnök „A térben és időben kiegyensúlyozott ellátás követelményei és korlátai a Semmelweis és a Széll Kálmán terv tükrében” címmel tartott előadást. Szólt az elmúlt két évtizedben végrehajtott három modellkorrekciókról, melyek az alapokat érintően rajzolták át a gyógyszerellátás jogi, szakmai és gazdasági feltételrendszerét. Mindhárom modellkorrekciót megelőzően jól kitapintható volt a jogalkotói szándék, ezért a szakma fontos feladata, hogy olyan patikai szolgáltatásokat biztosítson, amelyek a jelenlegi modell életképességét bizonyítják. Ezt a célt fogalmazta meg a Semmelweis-terv és ehhez a jelenleginél több pénzre lenne szükség. A Széll Kálmán-terv azonban drasztikus forráskivonással jár, amit kompenzálni kell. Összefoglaló gondolatként a túlélés fontosságát és a jelenlegi modell politikai kurzusoktól független rögzítését jelölte meg.

A szünet után került sor az online módon, előzetesen regisztrálók közötti jutalomsorsolásra,

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

melynek nyertese dr.Kubola Ágnes lett.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

 

Dr. Raffay Bálint a NEFMI Jogi főosztályának szaktanácsadója „A kamara, mint a közhatalmi rendszer része” címmel tartotta meg előadását, melyben többek között a kamarai szabályozás elveiről, az alkotmánybíróság kamarákkal kapcsolatos döntéseiről és a kamara hatályos közfeladatairól szólt.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

A kamara feladatai közé tartozik a szakmai érdek- és jogvédelem, alapszabály és etikai statútum alkotása, az etikai ügyekben való eljárás, a jogalkotásban, az állami, egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntéshozatalban való részvétel. Szólt a kamara más közhatalmi szereplőkkel való kapcsolatairól is.

Dr. Télessy István a Gyógyszerellátási Szakmai Kollégium elnöke „A köztestület és a szakmai kollégiumok közös feladatai” címmel tartott előadást.

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

Ismertette az új kollégiumi struktúrát, a kollégiumon belül a három gyógyszerészeti tagozat és tanács felépítését, feladatait és munkavégzését. Szólt a tagozatok és tanácsok együttműködéséről és kiemelte, hogy a kollégium ugyan a miniszter tanácsadó testülete, azonban a kamarával is szoros munkakapcsolat kiépítése célszerű, hiszen „ugyanannak a hivatásnak vagyunk a gyakorlói és képviselői”. A köztestület és a szakmai kollégium közös feladatai nem a jogszabályból vezethetőek le, hanem a gyógyszerészet egységes szemléletéből. keresztül.


Az ebédszünet után Dr. Sohajda Attila és Dr. Sándor Csaba üléselnökletével folytatódott a program

Dr.Horváth Tamás volt elnök előadásának címe „A szakmai érdekvédelem és a szakmai önkormányzatiság egy szervezeten belül: a rész és az egész viszonya” volt. Az előadó utalt az elmúlt öt évben végzett munka alapelveire, a köztestületiség helyreállításának igényére. A kamara feladata szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekek képviselete, az önkormányzatiság joga pedig azt jelenti: a választott testületeken keresztül, törvény által szabályozott módon végezheti feladatait –területi és országos szervezeti szinten egyaránt. Az összehangolt működéshez stabil részrendszerekre és az egyes szakterületek munkájának összehangolására van szükség. Az önállóságra való törekvést és az együttműködésre vonatkozó szándékot összhangban kell tartani.

„A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai” címmel Dr. Brezanóczy Ferenc az MGYK Pest Megyei Szervezete elnökének előadása következett. Az európai környezettől, az EU Bírósági döntésektől indított gondolatsorra alapozva a hazai környezet elemzését nyújtotta át a hallgatóságnak. Áttekintette a személyi jogos gyógyszerész szakmai és menedzsment kötelezettségeit. Mint mondta: mindenért, ami a gyógyszertárban történik, a személyi jogos gyógyszerész felel. Részletesen szólt a 2012-es szabályváltozások következtében elvégzendő szakmai feladatokról, így a generikus programról, a betegtájékoztatásról, a hatóanyag-rendelés új szabályozásáról. A generikus helyettesítés fontos szakmai kérdéseket vet fel, így szükséges lehet a gyógyszerész jó konfliktuskezelési képességére is.

 

Az MGYK Szakmai Munkabizottság elnöke, Magyarné Dr. Pintér Gabriella előadását „A gyógyszertárvezetés szakmai felelőssége” címmel tartotta meg. Minden, ami a gyógyszertárban történik a szakmai vezető felelőssége! – ettől az alapelvtől indítva gondolatait, jelezte: gyakran nem egyértelműek a jogszabályok, így szükséges az azonos értelmezés megteremtése, állásfoglalásokkal, módosítások megfogalmazásával. Ismertette a szakmai munkabizottság összetételét és ismertette az elnökség által meghatározott feladatokat. Hangsúlyos feladatnak tartja a kapcsolatfelvételt a különböző szakmai szervezetekkel. Szükséges a gyógyszertári munkafolyamatok részletes áttekintése, eljárásrendek, javaslatok kidolgozása.

 

„Etikai alapvetések, az MGYK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERE 2012” címmel Dr. Pintér László az MGYK Etikai Bizottságának elnöke tartotta meg a délutáni program utolsó előadását. Bemutatta a kamara etikai intézményrendszerét, melyben hangsúlyos szerepet kap a gyógyszerészi hitvallás, az etikai kódex, az etikai bizottság, az etikai kollégium, az etikai audit és az etikai képzési programok is. Az etikai kódex a gyógyszerészi eskü szelleméből és szövegéből indul ki. Tételesen összevetette a kódex többek által vitatott rendelkezéseit a kritikákkal.

Az előadások után hozzászólások és kérdések következtek, majd az etikai kollégium alakuló ülésére került sor, prof.dr.Kata Mihály elnökletével.

mgyk.hu

A konferencia képei - kérdések és válaszok, beszélgetések, egymásra figyelés, közös munka

2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu2012. február 04-án, szombaton folytatódott a Köztestületi Napok - 2012 konferencia – mgyk.hu

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél