Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2018. március 28.
A gyógyszertár-működtetés aktuális kérdései – A Vándorgyűlés pénteki programjáról

A gyógyszertár-működtetés aktuális kérdései – A Vándorgyűlés pénteki programjárólAz EESZT és a gyógyszertár-működtetés aktuális kérdéseinek megvitatása is a Vándorgyűlés pénteki programjához tartozott.

Dr. Bertalan Lóránt „Az EESZT bevezetése és fejlesztési irányai” című előadásában elmondta, gyógyszerészként vett részt az e-receptrendszer kifejlesztésében. „Nagy szükség volt arra a fejlesztés során, hogy a gyógyszerészi oldalt is képviselje valaki, ugyanis az informatikusok nem látták ezt az oldalt.” A gyógyszertár-működtetés aktuális kérdései – A Vándorgyűlés pénteki programjárólA rendszer kidolgozásával kapcsolatban említette, hogy először a nemzetközi példákat tekintették át, a pozitív tapasztalatokat pedig átvették munkájuk során.

Az e-egészségügyi rendszer 12 moduljából csak egy az e-recept, de világszerte és itthon is ezt övezi a legnagyobb érdeklődés, ez volt a legnagyobb érdeklésre számon tartott fejlesztés – emelte ki. Előadásában kitért a fejlesztés nehézségeire és az indulás problémáira is. Mint mondta, az első napok gondjai a pilotban még nem derültek ki, csak az éles indulásnál, ezekre nehéz volt felkészülni. Sorolta a rendszer előnyeit: betegbiztonság fokozása, nyomon követés, képtovábbítás. De a beutaló rendszert is a korszerű szolgáltatásokhoz sorolta, előjegyzéseket lehet kérni ennek segítségével.

Kitért a jövőbeni tervekre is: például az e-profil kérdéskörére. Szeretnék elérni, hogy a gyógyszerészek is szerkesztési joggal rendelkezzenek, legyen hozzáférésük a profilokhoz. Ez a közeljövő története – tette hozzá. Beszámolt a tapasztalatokról is: Mára már kb. napi egymillió tranzakció történik, ezek 60 százaléka elektronikus vény. Mint elmondta, az orvosok hozzáállása is változott, egyre többen írnak elektronikus vényt.

Végezetül annak a reményének adott hangot, hogy a kezdeti nehézségek után minden közreműködő élvezni fogja ennek a XXI. századi szolgáltatásnak előnyeit. Az előadás sikerét mutatja, hogy annak végeztével számos érdeklő tette fel kérdéseit az előadónak.

A gyógyszertár-működtetés aktuális kérdései – A Vándorgyűlés pénteki programjáról„A vidék gyógyszerellátása” címmel dr. Nyíri László tartott előadást, amelyből kiderült, hogy településeink száma valamivel 3150 felett van és ebből nagyon sok 5 ezer fő alatti lakosságszámú. Ebből és a kis forgalmú gyógyszertárak gazdálkodási körülményeinek ismeretéből következik, hogy közforgalmú, de még fiókgyógyszertárral is ellátni a települések zömét nem könnyű feladat. Kiemelte, hogy  „a nehézségek ellenére az egy lakosra jutó gyógyszertárak száma hazánkban európai viszonylatban is magasnak tekinthető”.  Kormányzati és fontos kamarai cél, hogy ez a jövőben ne romoljon, és minél kevesebb legyen azoknak a száma, akik olyan településen élnek, ahol nincs közvetlen lakossági gyógyszerellátás. Úgy látja, a cél elérése érdekében a kormányzati szerepvállalás továbbra is szükséges.

A továbbiakban az MGYK ezzel kapcsolatos szempontját ismertette: fontos alapelvnek tekintik, hogy az aprófalvak ellátása csak a környező gyógyszertárak szerepvállalása mellett lehetséges, azaz a már működő vidéki kis gyógyszertárak nem kerülhetnek azért nehéz gazdálkodási helyzetbe, mert az ellátási körzetükben lévő településeken távoli megoldásokat alkalmaznak.

Úgy látja, meg kell határozni és vizsgálni kell azokat a szempontokat, amelyek befolyásolják a vidéki kispatikák működését. Sorolta is ezeket: kiemelkedő tényező az állami-önkormányzati szerepvállalás, a fiókpatika-működtetés és szociális otthon ellátás, a humán erőforrás helyzetbe hozása vidéken is, az egészségügyi intézményi szerepkör gyakorlati elismertetése, a marketing szabályozás szigorítása. De minden olyan egyéb segítség is szükséges, amely a kispatikák rentábilis gazdálkodását (generikus ösztönző, árrés és magidíj, nagykereskedelmi és gyártói kedvezmények, gyógyszertárak együttműködése stb.) javíthatja. Jelentős segítség lehetne a jövőben a gyógyszertárak által megelőlegezett gyógyszertámogatás mielőbbi, a jelen technikai lehetőségekre alapozott megtérítése. Fontos lenne a gazdálkodási stabilitás biztosítása mellett, a vidéki egy gyógyszerészes patikák gyógyszerészeinek életkörülményeit jelentősen meghatározó helyettesítési kérdéssel is érdemben foglalkozni és a szintén régi időkben jól működő pendliző gyógyszerészi rendszerszerű, központi finanszírozást is magába foglaló intézményt működtetni.

A gyógyszertár-működtetés aktuális kérdései – A Vándorgyűlés pénteki programjárólDr. Gutay Tibor „A fiatalok integrációjának aktuális kérdései”  című beszámolóját is nagy érdeklődés kísérte. A fiatalok integrációja érdekében egyrészt az országos elnökség, másrészt a területi szervezetek elnökségei és kamarai tisztséget nem vállaló fiatal kollégák tevékenysége nélkülözhetetlen. E cél elérése érdekében jónak tartja például a Táltosképzőt, a különböző megyei találkozók, összejövetelek szervezését. A közösségépítéssel néhány gondolatra hívta fel a figyelmet: „Már nem szükségszerű hogy patikus patikusnak farkasa legyen.” „Ha már nem az életben maradásunkért küzdünk hétfőtől vasárnapig, akkor közös dolgainkra is tudunk szánni egy kis időt.” Figyelmeztetett a generációs különbségekre is, ugyanakkor a tapasztaltabb kollégák felelősségére is kitért az integrációval kapcsolatban.

Előadása további részében a kamarai munkáról is szót ejtett. Mint elmondta, ehhez mindenki hozzá tud tenni, majd a munkában részvevők és részt nem vevők felelősségét hangsúlyozta. Úgy látja, a kamara = érdekvédelem + önkormányzat. Szólt az új, a Kamara által kidolgozott lakossági gyógyszerellátási modellről. „A Kamara által felkínált jövőképet az ország felső vezetése elfogadta, annak kiépítéséhez minden segítséget megadott” – hangsúlyozta, majd részletezte ennek elemeit. A jól átgondolt, hosszú távra tervezett, a társadalom és a gyógyszerészek érdekeit egyaránt szolgáló modellt az ország vezetése is támogatja, de a rendszer működőképességéről és működéséről már minden egyes gyógyszerésznek kell gondoskodnia – hangzott el végezetül.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél