Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2013. augusztus 15.
A közforgalmú gyógyszertárak személyi minimumfeltételei - mgyk.hu

Az 56/2013. (VII. 31.) EMMI sz. rendelet módosította a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló, 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet személyi minimum-feltételekkel kapcsolatos rendelkezéseit. A rendelkezések értelmezésének megkönnyítése érdekében egységes szerkezetbe foglalva közzétesszük a szeptember 1-től hatályos előírásokat.

13/A. § (1) A közforgalmú gyógyszertár működtetője

a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből,

b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 1 gyógyszerészből és 1 expediáló szakasszisztensből,

c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 2 gyógyszerészből és 1 asszisztensből - amelyből legalább 1 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

d)heti 60 órát meghaladó, de heti 70 órát meg nem haladó nyitva tartás esetén legalább 3 gyógyszerészből és 3 asszisztensből - amelyből legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

e) heti 70 órát meghaladó nyitva tartás esetén legalább 4 gyógyszerészből és 4 asszisztensből - amelyből legalább 2 gyógyszerkiadó szakasszisztens -,

álló szakszemélyzetet köteles foglalkoztatni.

(2) Amennyiben a tárgyév első féléve tekintetében a tárgyévet megelőző év második félévében, a tárgyév második féléve tekintetében a tárgyév első félévében a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja a háromezret, úgy a gyógyszertár működtetője az (1) bekezdésben foglalt létszám felett háromezer vényenként további egy fő gyógyszerész vagy szakasszisztens foglalkoztatását köteles biztosítani.

(3)A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat az (1) bekezdésben megjelölt nyitva tartási idősávok alsó értékének egész számra kerekített 5%-os mértékéig a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerészeknek, expediáló szakasszisztenseknek, illetve asszisztenseknek a munka törvénykönyvéről szóló törvényben szabályozottak szerinti - gyógyszertárban teljesített - többlet munkaóráival is teljesítheti az adott nyitva tartási idősávot megelőző idősávra vonatkozó létszámmal.

(3a)A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens (1) bekezdés szerinti létszámára vonatkozó előírásokat - a gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló - helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő expediáló szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a.

(3b)A gyógyszertár vezetője a (3a) bekezdés szerint helyettesített munkaórákról nyilvántartást vezet.

(4) A házhozszállítást végző gyógyszertár működtetője a házhozszállítási tevékenység időtartamában is biztosítani köteles a szolgálati rend és a vényforgalom alapján előírt szaklétszámot a gyógyszertárban.

(5)(törölve)

(6) Amennyiben az (1)-(5) bekezdésben foglalt feltételek biztosításához részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst is foglalkoztatnak, úgy a feltételek számítása esetén a részmunkaidőben foglalkoztatott gyógyszerész, szakasszisztens vagy asszisztens a foglalkoztatásának ideje alatt csak két gyógyszertárnál vehető figyelembe. Az előírt létszám felett foglalkoztatott gyógyszerész a szakasszisztensi, illetve asszisztensi létszámra vonatkozó feltételek számításakor figyelembe vehető.

(7)(törölve)

 

Budapest, 2013. augusztus 15.

 

mgyk.hu

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél