Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. október 19.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége 2012. október 18-án, a kamara székházában tartotta soron következő rendes ülését – mgyk.hu

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) elnöksége október 18-án tartotta soron következő elnökségi ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülésen az elnökségi tagok határozatképes számban megjelentek és a határozatképességet az ülés végéig fenntartották. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette.

Dr. Hankó Zoltán elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről, így többek között az MGYK Kórházi-klinikai területi szervezetének megalakulásáról, melynek elnökéül a szervezet közgyűlésén Hajagosné dr. Hümpfner Rózsát választották. Beszámolt az OEP-pel a gyógyszertárak Általános Szerződési Feltételeiről folytatott egyeztetésekről, amelyben a Kamara delegációjában a köztestület kezdeményezésére a MOSZ képviselői is részt vesznek. Tájékoztatott a gyógyszerész szakképzés ügyében lefolytatott egyeztetésről, melyre a Kamara és az MGYT elnöke meghívta az egyetemek, a kollégiumi tagozatok, az ESZTT és a MOSZ képviselőit is. Az elmúlt napokban az asszisztens-képzés ügyében is egyeztettek a kamarai vezetők a szakmai kollégiumok, a szakdolgozói kamara, az ESZTT és az asszisztens-szervezetek képviselőivel. Október elejétől a Kamara, az MGYT és a MOSZ által közösen létrehozott Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága elnöke egy évig a Kamara delegáltjaként dr. Csóka Ildikó. Az elnökség felkérte a gazdasági munkabizottságot, hogy a patikai logisztikai költségek racionalizálási lehetőségeiről kezdeményezzen egyeztetést a Gyógyszer-nagykereskedők Országos Szövetsége tagvállalataival.

Az elnök tájékoztatást adott a szolgáltatási díj bevezetésével kapcsolatos előkészületekről. Tájékoztatta az elnökséget, hogy a kamara álláspontjának kialakítása érdekében egyeztetett a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága MOSZ által delegált elnökével, valamint a szakmai kollégium gyógyszerellátási tagozatának elnökével. Az elnökség kialakította álláspontját, melynek képviseletére felhatalmazta a tárgyalódelegáció résztvevőit. Az elnök ismertette a patikaalapról az EMMI-vel folytatott megbeszélések eddigi menetét és tartalmát, ahol a Kamarát dr. Sohajda Attila alelnökkel, a kamara gazdasági munkabizottságának elnökével és dr. Torma Árpáddal a kamara közgazdasági tanácsadójával képviselték. A Kamara országos elnöksége az ismertetett koncepció alapján támogatja a delegációt a folyamatok továbbvitelében.

Ezt követően az elnökség meghallgatta Dr. Bartus György alelnököt, aki ismertette a kamarai választási szabályzat módosításával kapcsolatos javaslatot, melyet az előterjesztők a területi szervezetek vezetőivel folytatott egyeztetést követően alakítottak ki. Az elnökség felhatalmazta a Kamara jogi munkabizottságát az alapszabály-módosítás előkészítésére. A Minőségügyi Kézikönyv készítésének folyamatáról – Magyarné Dr. Pintér Gabriella titkár előre bejelentett távollétében – a Kamara elnöke adott tájékoztatót, amelyben kitért arra, hogy a dokumentum lektorálását prof. dr. Paál Tamás vállalta. Dr. Horváth-Sziklai Attila országos hivatalvezető ismertette a Kamara 2013-as költségvetés-tervezetét. Az elnökség elfogadva a tervezetet, kéri a felügyelő bizottság állásfoglalását, hogy a novemberi küldöttközgyűlés a javaslatot megtárgyalhassa.

 

mgyk.hu

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél