Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. szeptember 28.
A piacvezető gyógyszer-nagykereskedők szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése - 2012. szeptember - MGYK

Az áttekintés nyomtatóbarát pdf formátumban itt letölthető!


A piacvezető gyógyszer-nagykereskedők szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése

2012. szeptember

 

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló 5/2007 (I. 24.) EüM. rendelet 2012. augusztus 1-i módosítását megelőzően, illetve azt követően a gyógyszer-nagykereskedelmi szektor három főszereplője Hungaropharma Zrt., Phoenix Pharma Zrt., Teva Magyarország Zrt.) sorra felmondták az addigi kedvezményes rendszerüket és új standard és egyedi kedvezményrendszert ajánlottak a gyógyszertárak felé.

Az elmúlt másfél hónap alatt kialakulni látszik az új nagykereskedelmi feltétel- és kedvezményrendszer, melyet összehasonlítva szeretnénk bemutatni. Az új feltételeket ajánló nagykereskedők első lendületből az átcsoportosítás összegét teljes egészében az engedmények csökkentésével kívánták ellentételezni, majd látva a gyógyszertárak reakcióit, kissé változtattak ajánlataikon.

Az alábbiakban először a gyógyszer-nagykereskedők standard feltételeit hasonlítjuk össze, elemezve a gyógyszertárak választásait befolyásoló szempontokat.

 

Standard kedvezmény rendszer

A három piacvezető nagykereskedő által kiajánlott standard kedvezményrendszer adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

A piacvezető gyógyszer-nagykereskedők szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése - 2012. szeptember - MGYK

Kiegészítő megjegyzések a táblázat adataihoz:

- A standard számlázási és fizetési feltételek vagy az alsóbb forgalmi kategóriákban élnek (kis forgalmú gyógyszertárak), vagy a második-harmadik beszállítói körre vonatkoznak, ugyanis 3-5 millió forint havi vállalás fölött többnyire már egyedi szerződések köttetnek.

- A jelenlegi standard ajánlatoknál szembetűnő, hogy a Hungaropharma és a Phoenix havi 3 millió forintos vállalt forgalom alatt 10-15 napnál magasabb fizetési határidőt nem kíván adni, míg a Teva ajánlatában ezen forgalmi kategóriában továbbra is szerepel a 30-60 napos fizetési határidő is.

- A teljesített forgalomhoz tartozó léptékek a Hungaropharma és a Phoenix vonatkozásában nagyon nagyok, ugyanakkor a hozzájuk tartozó engedmény százalékok alig nőnek 0,1-0,1% mértékkel. Ebben a tekintetben is más a Teva ajánlata, aki már 600 ezer forint felett százalékos engedménnyel díjazza a partnereit és ezen százalékokat 300 ezer forintonként kis mértékben bár, de folyamatosan emeli.

- A standard feltételek felső forgalmi határa és az ahhoz kapcsolódó százalékos engedmények mértéke az előző leírásokat követve ugyancsak jelentősen eltér.

- A napi kiszállítások száma és az egyszeri kiszállítások mennyiségének korlátozása: A nagykereskedők a telephelyeik közelében napi kétszeri, esetleg többszöri kiszállítást is vállaltak. Az utóbbi időben – érthető okok miatt – ezeket korlátozták, illetve megszüntették. A standard feltételeket vállaló gyógyszertárak mindegyik nagykereskedőnél korlátba ütközhetnek a 30-50 ezer forint alatti egyszeri kiszállításoknál, amelyre vagy szállítási költséget kell fizetni, vagy a rendelést kiegészíteni a szükséges mértékig.

- A korábbi évek tapasztalatai alapján a lejárt és határidőn belüli tartozások mértékének korlátozásával jelenleg minden nagykereskedő él. Van nagykereskedő, ahol ez a korlát automatikusan működik és a legkisebb, véletlenszerű esetben is letiltja a kiszállítást, és van ahol a gyógyszertár felé, egy telephelyi jelzés finomítja a rendszert.

- Korábban a két piacvezető nagykereskedőt (Hungaropharma, Phoenix) tekinthettük csak teljes körűnek. Jelenleg a Tevától is rendelhető a magisztrális alapanyagok nagy része, valamint homeopátiás készítmények is.

- Jelentős szempont továbbá a rendelésfelvétel üzemideje, elérhetősége, az egyedi rendelési igények kezelése, valamint a gyógyszer érkezésének pontos ideje. Este a modemes rendeléseket többnyire 18-20 óráig lehet leadni, ami másnap 7-11 óra között kerül kiszállításra. Az aznapi délutáni kiszállításhoz a rendelések leadási határideje 11.00-12.30 óra között mozog.

- A fizetési határidő és a százalékos engedmény arányának elemzéséből arra a következtetésre juthatunk, hogy a fizetési határidő növelésével az engedmények jobban csökkennek, tehát meglévő fedezet esetén célszerűbb rövidebb fizetési határidőt választani (a döntést megelőzően azonban az adott gyógyszertár egyedi szerződései feltételeinek ismeretében a konkrét gyógyszertárra a számítást ajánlatos elvégezni).

- A standard feltételek áttekintéséből kitűnik, hogy a két piacvezető nagykereskedő főbeszállítói, egyedi szerződések megkötésére törekszik, ezen belül is minél rövidebb fizetési határidőre.

 

Egyedi kedvezmény rendszer

- Az egyedi feltételek kondíciói a rendelési volumenen és a fizetési határidőn túl több szempont alapján módosulhatnak, így ezek alapján is lehet néhány tized százalékos különbség egy-egy gyógyszertár között.

- A nagykereskedők korábban készséggel kötöttek a gyógyszertárak egyes csoportjával közös vállalással szerződéseket. Ebben az esetben alacsonyabb egyedi megrendelés mellett a csoport magasabb százalékos engedményben részesült. Jelenleg ilyen típusú új szerződést többnyire csak azonos adószám mellett kötnek, és a meglévő közös vállalásokat is igyekeznek szétszedni.

- A gyógyszertárak főbeszállítói váltása során tetten érhető, hogy a nagykereskedők tartózkodnak az ismeretlen partnerektől, nem akarják a forgalmukat kockázatos ügyfelekkel növelni, a korábbiaknál nagyobb biztosítékokat kérnek a gyógyszertáraktól.

- A Teva már 5-10 millió forint között is relatíve magasabb engedménnyel köt egyedi szerződést, amit a Hungaropharma és a Phoenix esetében csak 10-20 millió forint felett lehet elérni. A különbség azonos fizetési határidő mellet 0,8-1,2% is lehet. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az egyedi engedmények mértéke 20 millió forint felett összevont szerződések esetében sem változik jelentősen.

- Egyes forgalmakhoz patikai források alapján a következő konkrét utólagos engedmények kapcsolhatók:

  •   3- 4 millió forint/hó, 10 nap fizetési határidő        0,0-1,5% utólagos engedmény
  •   9-10 millió forint/hó, 10 nap fizetési határidő        1,0-2,4% utólagos engedmény
  • 14-15 millió forint/hó, 10 nap fizetési határidő        1,5-2,4% utólagos engedmény
  • 14-15 millió forint/hó, 30 nap fizetési határidő        0,5-1,5% utólagos engedmény
  • 19-20 millió forint/hó, 10 nap fizetési határidő        2,0-2,5% utólagos engedmény
  • 19-20 millió forint/hó, 20 nap fizetési határidő        1,7-2,0% utólagos engedmény
  • 19-20 millió forint/hó, 30 nap fizetési határidő        1,4-1,8% utólagos engedmény
  • 19-20 millió forint/hó, 60 nap fizetési határidő        0,5-0,6% utólagos engedmény

Mivel egyes nagykereskedők gyógyszertárakkal kötött szerződéseiben (illetőleg az ÁSZF-ben) rögzítették, hogy a szerződések tartalma titkos, ezért sem a konkrét nagykereskedőket, sem a konkrét gyógyszertárakat nem nevesítjük.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok nem reprezentatív felmérésből származnak. Ezért bizonyára létezhetnek a sávokon kívül is adatok. Továbbá – ahogy fentebb már jeleztük – a két fő változón (a vállalás nagyságán és a fizetési határidőn) kívüli szempontok is befolyásolják a szerződési kondíciókat, azonban a különbségek főleg az alsó forgalmi kategóriákban jelentősnek mondhatók.

- Információnk van arról, hogy a Gyógyszer-nagykereskedők Országos Szövetsége vezetőivel folytatott augusztus 23-i megbeszélést követően egyes nagykereskedők üzletkötői az adott gyógyszertár helyzetének rugalmasabb figyelembe vételére kaptak felhatalmazást, különösen a fizetési határidők és a forgalmi vállalások vonatkozásában.

Patikai rendelésállomány megosztása

Az alábbiakban egy 15 milliós beszerzési forgalmat három nagykereskedő között megosztó konkrét gyógyszertár rendelés-megosztásának két változatát mutatjuk be. A két változat között közel 100 ezer forint utólagos engedmény (0,5-0,7%) különbség is lehet havonta.

A piacvezető gyógyszer-nagykereskedők szállítási és fizetési feltételeinek áttekintése - 2012. szeptember - MGYK

A fentiek figyelembe vétele és mérlegelése után a gyógyszertárak átgondolhatják a saját rendelésállományuk megosztását az adott területen szóba jöhető nagykereskedők között.

Végezetül felmerül a kérdés, hogy az adott patikára nézve milyen eredményt hozott az árrés korrekció és a nagykereskedelmi szállítási és fizetési feltételek módosítása. A korrekció árrés-tömeg növelő hatását hajlamosak vagyunk alulbecsülni, ugyanakkor pontosan megnézhetjük a számítógépes rendszerünkben. A fenti forgalmú patikához kb. 100 ezer forint havi árrés-tömeg emelkedés tartozik, amit hozzáadva a jelenlegi engedményhez megkapjuk azt a számot, amit a korábbi engedmények összegével kell összehasonlítanunk.

Az eredmény patikánként más-más, összességében azonban pozitív a gyógyszertárakra nézve.

 

Budapest, 2012. szeptember 18.

Dr. Sohajda Attila MGYK alelnök és
dr. Hankó Zoltán MGYK elnök

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél