Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. május 16.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi első küldöttközgyűlésére május 14-én, szombaton, száztizennégy küldött jelenlétében került sor.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (Kamara) ez évi első küldöttközgyűlésére száztizennégy küldött jelenlétében került sor május 14-én, szombaton, Budapesten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében, dr. Horváth Tamás elnökletével. Az ezt megelőző küldöttközgyűlés óta lépett hatályba a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása és az új kamarai szabályozás.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara ez évi első küldöttközgyűlésére május 14-én, szombaton, száztizennégy küldött jelenlétében került sor.

A zárószavazás egyik pillanata

A Himnusz eléneklését, a küldöttközgyűlés tisztségviselőinek megválasztását és a napirend elfogadását követően dr. Horváth Tamás elnöki tájékoztatójában kitért erre a változásra, amelyért a kamara évek óta dolgozott. A jelenlegi kormány eddigi döntései a gyógyszerészek érdekeivel egybe esnek, azonban úgy tűnik, hogy a reguláció ellenzői „egérutat” kaptak. Az elnöki tájékoztatót – és vele a kamara elmúlt időszakbeli tevékenységét – a küldöttek egyhangúlag elfogadták. (Az elnöki tájékoztatót külön közöljük.)

Dr. Pintér László etikai bizottsági elnök írásban leadott beszámolójának szóbeli kiegészítésében a megújuló etikai intézményrendszert vázolta, majd a küldöttek dr. Zalai Károly főtitkár előterjesztésében elfogadták a Kamara 2010. évről szóló beszámolóját, dr. Gara István felügyelő bizottsági elnök beszámolóját, a könyvvizsgálói jelentést és a Kamara 2010-es mérlegét.

A Kamara elnöksége a tagdíjakra vonatkozóan két változatot terjesztett a küldöttek elé, melyhez további módosító indítványok érkeztek. A küldöttközgyűlés – bonyolult szavazási procedúrát követően a kamarai tagdíj éves mértékét 48 ezer forintban határozta meg. Ebből az összegből a 12 millió forint/hó nettó forgalomnál alacsonyabb forgalmú gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészei 25%-os kedvezményben részesülnek (36 ezer forint az éves tagdíj), az alkalmazott gyógyszerészek tagdíj-kedvezménye 50% (24 ezer forint az éves tagdíj). Azoknak a gyógyszerészeknek, akiknek a jogszabály nem írja elő kötelezően a kamarai tagságot, azonban önkéntes elhatározás alapján a kamara tagjai akarnak lenni, a kedvezménye 75% (12 ezer forint az éves tagdíj) és továbbra is 3600 Ft lesz a jogfenntartói tagdíj.

A küldöttek elfogadták a Kamara 2011-es költségvetését és az Alapszabályt is néhány helyen módosították. A legfontosabb változás, hogy az országos küldöttközgyűlésbe a kamarai szervezetek 30 tagonként delegálhatnak 1-1 főt. (A Magyar Gyógyszerészi Kamara Alapszabályának 1. számú melléklete – a kamara honlapján elérhető itt! (a szerk.))

A jó hangulatú, konstruktív légkörű rendezvény mindvégig megőrizte határozatképességét. A küldöttek a Szózat eléneklésével fejezték be a küldöttközgyűlést.

(mgyk.hu)

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél