Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2017. augusztus 15.
Az e-receptről – Kérdések és válaszok

Korábban a honlapunkon közzétett felhívásban kértük, hogy az e-recepttel kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdéseket kollégáink küldjék el. Az alábbiakban az e-receptrendszer fejlesztőitől kapott válaszokat találják. (A cikk a Gyógyszerészi Hírlap augusztusi számában is olvasható.)


Az e-erecept bevezetése

Biztos, hogy el fog indulni az e-recept szolgáltatás 2017. november 1-jével?
Igen, a rendszer készen áll az indulásra, a jogszabályban rögzített kötelező csatlakozási időpontban a rendszer működése biztosított.

Az orvosoknak is kötelező 2017. november 1-jétől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT, Tér) használata?
Igen. Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles minden, a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó.

 

Felírási igazolás, papírvény

A gyógyszertárakban csak igazolvány ellenében (TAJ kártya vagy személyi igazolvány) kaphatják meg a betegek a gyógyszereiket?
Gyógyszerkiváltás nem csak igazolvány alapú azonosítás után lehetséges majd. Az e-vényről az orvos papír „Felírási igazolást” is kiállít, amelyet a beteg átadhat hozzátartozójának, gondozójának, szomszédjának vagy ismerősének is, aki ezt a gyógyszertárban bemutatva, kiválthatja a páciens gyógyszereit. Amennyiben nem elektronikus, hanem hagyományos papírvényt írt a kezelőorvos, akkor a gyógyszerkiváltás ugyanúgy fog történni, mint jelenleg.

Ki válthatja ki a gyógyszert?
Az aktív (nyitott) státuszú e-receptet a beteg saját maga számára bármely patikában kiválthatja, elegendő hozzá a TAJ kártyájával és személyi igazolvánnyal, vagy e-személyi igazolvánnyal (pin-kód beütése után) igazolnia saját magát. Ugyanezt megteheti mindennemű azonosítás nélkül a papír felírási igazolással is, és ily módon bárki más, rokon, ismerős gyógyszereit is kiválthatja a papíralapú felírási igazolás birtokában.

Szeptember 1-jétől már nem kell papírvény?
A szabad csatlakozás dátuma után is – 2018. december 31-éig – gyógyszerrendeléskor az e-vényről minden orvosnak felírási igazolást kell kiállítania. Ez majdnem minden tekintetben megegyezik a jelenlegi papírvénnyel. 2019-től az orvos kérésre fog felírási igazolást nyomtatni. A kötelező csatlakozást követően, 2017. november 1-je után – új lehetőségként! – a páciens már papír recept nélkül is kiválthat saját részre írt gyógyszereket, e-szig vagy TAJ és hagyományos személyi igazolvány alapú beazonosítás után.

A kézzel írt vények esetén mi lesz az expediáló teendője?
Ugyanazt kell tenni, amit most is a papírvénnyel: rögzíteni az expediáló modulba, amely (a TAJ szám megléte esetén) beküldi az EESZT-be.

Gyereknek (14 éven alulinak) felírt gyógyszer esetén hogyan történik a kiváltás?
Felírási igazolás birtokában bárki (így a szülő is) kiválthatja az e-vényt.

A felírási igazolást vissza kell adnia a patikusnak? Kell-e rajta jelölni, hogy melyik gyógyszert kapta már meg a beteg?
2018 végéig minden felírási igazoláson csak egy gyógyszerrendelés szerepel, ezeket a felírási igazolásokat ugyanúgy kell kezelni mint a papírvényeket: nem kell visszaadni a betegnek.

Sajnos az extra vonalkód gyakran nem olvasható. Lesz-e ebben változás?
A felírási igazolásra nem szükséges extra vonalkódot is nyomtatni 2017. november 1-től. Rendelet fogja szabályozni az EESZT receptazonosító vonalkód beolvashatóságát, amely méretében gyakorlatilag megegyezik a NEAK vényazonosító vonalkóddal (szintén 18 jegyű, alatta számsorral).

Hogyan történik a kötszer, segédeszköz és az egyedi magisztrális vények rögzítése?
A november 1-i indulásnál a GYSE egyelőre még nem írható elektronikus vényen (így az ilyen vényeket nem is kell rögzíteni az EESZT-ben). Papír alapú magisztrális vényeket a jelenlegi gyógyszerkiadási gyakorlatnak megfelelően kell rögzíteni a patikai rendszerben, amely feltölti az EESZT-be is.

Szociális otthonban is kötelező lesz az e-vény felírása?  Szociális otthon alaplistás készítményeit az otthon fizeti, a többit a beteg. A felírási igazolásban ezeket egyszerre fogják az ÁEEK EESZT munkatársai felvinni?
Az alaplistás szereket az intézmény szerzi be megrendelőlapon, amit nem lehet elektronikus úton rendelni. Személyesen a betegnek TAJ alapján felírt készítményeket már lehet elektronikus úton rendelni, ehhez fog felírási igazolás készülni. Az elektronikus vényeket (hasonlóan a jelenlegi papíralapú vényekhez) bármelyik gyógyszertárban ki lehet váltani.

 

Az E-recept működése, betegazonosítás

TAJ alapú azonosításnál jogában áll a patikusnak elkérni a beteg valamelyik másik azonosító igazolványát? (Most nincs joga még a TAJ-kártyát sem!)
Igen, ezt jogszabály fogja előírni , amely jelenleg előkészítés alatt áll.

TAJ alapú azonosításnál, ha nincs más igazolványa a betegnek, akkor nem fog gyógyszert kapni?
Az e-recept kiváltás TAJ azonosító alapján akkor jogszerű, ha az illető azonosítja magát pin kódos e-személyi igazolvánnyal vagy bármely fényképes személyazonosságot igazoló igazolvánnyal, TAJ kártya bemutatása mellett.

 Az eddigi gyakorlatban 1-2-3 hónapra kaptak a betegek gyógyszerreceptet, ez továbbra islehetséges lesz?
Igen, a gyógyszerrendelés és kiadás jelenlegi szabályozásának megfelelően az orvosoknak lehetőségük van egy vényre több hónapi gyógyszermennyiség felírására is. Ha a beteg kéri, a felírandó mennyiséget havi adagokra, több vényre is bonthatja az orvos. Ezt könnyíti meg az e-recept modul ismétlődő vényírás funkciója. Az 50.000 Ft bruttó fogyasztói árnál drágább gyógyszereknél kötelező a külön vény előállítása, és itt a kiválthatósági dátumok előre beállítódnak.

Van, aki nem tud bejönni, mert úgy dolgozik, mint mi, és telefonon, illetve beadott levélben kérte gyógyszerei felírását, vagy beutalóját. Ezután is működhet ez így?
A jogszabályok most is a beteg személyes jelenlétét írják elő a vényíráshoz. Az e-recept bevezetése a gyógyszerfelírási renden nem változtat.

A betegeknek bejelentkezéskor kell-e felmutatnia igazolványt minden alkalommal, vagy lévén régi betegről szó, ismeretség útján is beazonosíthatom (ha határozottan tudom, hogy ki ő)?
A gyógyszer kiadásakor a Térben rögzíteni kell a beteg TAJ- (és esetfüggően a kiváltó személyi igazolvány) számát is. Az Ebtv. (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól) 29. § (4) bekezdése előírja az igazolvány alapján történő azonosítást.

Hogyan fognak retaxálni a gyógyszerészek, ha nem lesz vény?
A gyógyszertári számítógép monitorján az EESZTből lekérdezett felírt és valóban kiadott elektronikus vény tartalmát kell összehasonlítani. A megnyitás időpontja és a megnyitó személy azonosítója mentődik a kiadott vényhez.

A stornó lehetősége továbbra is működik?
Természetesen lehetőség van hibajavításra is. Az EESZT nem változtat a gyógyszertári rendszerek funkcióin, a sztornózás működhet a csatlakoztatott rendszereknél.

Vényfoglalás esetén, ha a beteg nem jön érte 48 órán (2 munkanapon) belül, de megrendelte, a nagyker. nem veszi vissza. A patika kára!
Az elektronikus vényeket csak 2 munkanapra lehet lefoglalni, ezt követően a rendszer automatikusan feloldja azt. A foglalást ismételni lehet. A visszaküldés a gyógyszertár-nagykereskedő beszállítói szerződések függvénye, de általában 2 munkanapnál sokkal hosszabb idő után is biztosítanak lehetőséget erre.

Van olyan kézigyógyszertár, ahol van expediáló szoftver. Neki lesz EESZT azonosítója külön? (A VIREP az anyagyógyszertáron keresztül működik.)
A tervek szerint a kézigyógyszertárat működtető háziorvos saját orvosi szoftverével fogja rögzíteni a vényt a Térbe, felírt és azonnal expediált státusszal, így ez a vény máshol már nem lesz kiváltható. A kötelezően kinyomtatott felírási igazolást az orvos elszámoláskor leadja az anyagyógyszertárban. Ekkor a vényt lekérdezik a Térből, ellenőrzik, lezárják és kiadási igazolást készítenek róla, amelyet az orvos aláír. Az orvosi szoftver funkcióhoz külön EESZT azonosító nem kell.


Kiadási igazolás

A kiváltási igazolást a patikának meg kell őrizni? Meddig?
Az e-vények TAJ alapú kiváltásakor a patika kiadási igazolást nyomtat, amelynek aláírásával igazolja a beteg, hogy átvette a készítményt. Ezt éppúgy 5 évig kell megőriznie a patikának, mint most a papír alapú vényt. Amennyiben az átvevőnél van e-személyi, akkor lehetőség van papír helyett elektronikus kiadási igazolás készítésére. Itt az e-személyi használat tanúsítja a készítmények átvételét.

Nincs vény, de van kiváltási igazolás. Alá kell írni a betegnek?
A kiadási (kiváltási) igazolást akkor kell kinyomtatni, ha a gyógyszert nem papíralapú vény alapján váltja ki a beteg. Ilyen esetekben a kinyomtatott kiadási igazolást az átvevőnek alá kell írnia, vagy elektronikus kiadási igazolás esetén e-személyi igazolvánnyal hitelesítheti azt.

Nincs papírvény, csak e-vény; hogyan kell a szigorú nyilvántartást kezelni (kábító, efedrin)?
A papírra nyomtatott, átvevővel aláíratott kiadási igazolást kell a fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásába lefűzni, sorszámozni és 5 évig megőrizni.

Magi készítése: jelenleg a vényen alá kell írni a gyógyszerésznek, a készítő asszisztensnek és a kiadónak. Most mit fog aláírni, hogyan kell dokumentálni?
Ugyanazokat az adatokat kell megadni, mint a papírvényen. A magisztrális gyógyszer készítéséhez a kiadási igazolást kell kinyomtatni, majd a készítőknek és kiadónak aláírni. A nyomonkövethetőség érdekében majd ezt tároljuk.

 

Elszámolás, finanszírozás

A NEAK elszámolás alapja eddig a papírvény volt, most elég a rögzített adat?
2017. november 1-től az elektronikus vények esetében az EESZT-ben rögzített vény lesz az elszámolás alapja, a hagyományos vény esetében marad a papírvény.

Hogy fog történni a NEAK ellenőrzése?
A csatlakozást követően az EESZT-ből is le tudja majd kérdezni a NEAK a jelentett elektronikus vényeket. Papíralapú vények esetén a jelenlegi ellenőrzési gyakorlat maradhat érvényben.

Dekádon kívüli (másnapi számlázás a nagyker. részéről) beütés esetén történik végre változás, hogy életszerűbb legyen a tartozáskezelés?
Az EESZT és a finanszírozási elszámolás nem lesz összekapcsolva, így a NEAK csak ellenőrzések során nézheti meg a Térben az elektronikus vényeket. Készlethiány esetén a nyitott e-recept foglalt státuszba helyezése nem jelent lezárt kiadást, ahogy a dekádban elszámolható vény sem. A foglalás mindössze azt teszi lehetővé, hogy a gyógyszer beszerzése vagy elkészítése alatt más gyógyszertár 2 munkanapig ne tudja kiadni ezt a vényt.

Központi hiba/karbantartás esetén hogyan történik az elszámolás?
A vényelszámolások és e-jelentések rendje nem változik, külön NEAK szerverkapcsolat útján működik továbbra is. A mai gyakorlatnak megfelelően, elszámoláskor a gyógyszertári rendszerben helyben is mentett, kiadott státuszú vények kerülnek az elszámolási összesítőbe. Ellenőrzéskor a NEAK az elektronikus úton rendelt vények meglétét és a finanszírozás szabályainak való megfelelőségét fogja nézni az EESZT hatósági moduljában.

Miért hangzott el a kommunikációban, hogy az OEP elszámolás és az e-recept elfogadása az online rendszerben nincs szoros kapcsolatban? Mi lehet ennek a következménye? Tervezik-e az e-receptrendszer és a NEAK adatbázis egységes rendszerben való kezelését?
A két informatikai szolgáltatás között most nincs szoros kapcsolat (lásd fentebb). Amit tervezünk az a NEAK Online vényfeldolgozó (OVF) szolgáltatásának EESZT-hez integrálása, amely a vény finanszírozási megfeleléséről adhat azonnali visszajelzést az orvosnak és gyógyszerésznek az elrendelés, illetve a kiadás befejezése előtt.

 

Gyógyszerbiztonság, gyógyszerészi gondozás

Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés során lesz-e lehetőség arra, hogy a szakmai irányelvben szereplő, orvosok számára küldendő tájékoztató az EESZT-ben rögzítésre kerüljön? Így az orvosok gyorsabban, könnyebben láthatnák, és megvizsgálhatnák a problémát, illetve a gyógyszertárban végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés elemzése is könnyebb lenne ez által.
A közeljövő e-recept továbbfejlesztéseinek egyik kiemelt célja a gyógyszerészi gondozás során keletkezett adatok és dokumentumok továbbíthatósága, rendszerbe integrálása. A november 1-i induláskor a gyógyszerésznek már lehetősége lesz megjegyzést hozzáfűzni a vénykiadáshoz, amely látható lesz orvosi oldalon is.

 

Vény hibák: kompetenciák, eljárásrend

Várhatóan az e-recept bevezetésével a vényfelírási hibák milyenmértékben csökkennek, különös tekintettel a nem megfelelő jogcímre és adagolásra?
Az e-receptrendszer a háttérben számos ellenőrzési és validálási műveletet végez úgy felírásnál, mint a kiadásnál. A vény a Térbe való beküldésekor figyelmezteti a felhasználót a hibákra. Konkrét becslést nem tudunk adni. Az e-recept modul adagolásra vonatkozó adatot kér és továbbít, de számolási funkcióval nem rendelkezik. Ilyen szolgáltatást vényíró és vényelszámoló informatikai rendszerek nyújthatnak.

A program alkalmas lesz-e arra, hogy az adagolás figyelembe vételével tartsa nyilván, hogy a beteget az orvos milyen időszakra látta el?
Az e-recept gyógyszeradagolásra és ellátottságra vonatkozó adatot továbbít, de az adagolás- és ellátottság-kontroll nem EESZT feladat (lásd fentebb).

Bevett gyakorlat, hogy az orvos olyan gyógyszert rendel, aminek a támogatott státusza megszűnt, így a vényen a BNO és TAJ szám sem szerepel. Mit tehet a gyógyszerész?
Ha a vényen nincs TAJ szám, de a beteg vagy a gyógyszert kiváltó személy kéri a vény EESZT-ben történő rögzítését, akkor be kell mutatnia a jogosult TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. TB támogatás nélküli gyógyszernél a BNO rögzítése nem kötelező a Térben sem.

Megteheti-e a háziorvos, hogy közgyógyellátottaknak e jogcím nélkül írja fel a gyógyszert, ilyenkor módosíthatja-e a gyógyszerész a jogcímet, ha a beteg ragaszkodik a jogcím érvényesítéséhez?
Az elektronikus vény bevezetésével a vények kiadására vonatkozó kompetenciák nem változnak. Az 1/2003. (I. 21.) EszCsM. rendelet nem teszi lehetővé a jogcím expediáló általi módosítását. Azonban az elektronikus úton rendelt vény esetén, ha a kiadó például telefonon eléri a felíró orvost, akkor ő távolról is „ki tudja javítani” a vényt. Az EESZT nem ellenőrzi a közgyógy-jogosultságot, mert ez a NEAK VIREP szolgáltatásának a feladata.

Engedi-e az e-receptrendszer szakorvosi javaslattal rendelkező betegnek Emelt vagy Kiemelt jogcím helyett Normatív jogcímen történő gyógyszerfelírást? Mit tehet ilyenkor a gyógyszerész?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak. Az, hogy a beteg szakorvosi javaslatának megfelel-e az adott vényrendelés, a felíró orvos felelőssége. Felíráskor ilyen ellenőrzést a minősített vényíró szoftverek végeznek, illetve a gyógyszertári kiadói modul a vény expediálásakor. Az EESZT-be ilyen funkció nincs beépítve.

„Törzskönyvből törölt” készítmény Teljes ár jogcímen történő felírása esetén, a helyettesítő támogatott gyógyszer, támogatottan kiadható-e?
Az elektronikus vény bevezetésével a kiadásra vonatkozó jogcím kompetenciák és eljárások nem változnak.

 

Csatlakozás, képzés 

Miként kell csatlakozni a szabad-, illetve a kötelező csatlakozás idején?
A csatlakozás menetét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. és 3. §-aiban meghatározott folyamat szerint kell végrehajtani. Fő lépései: regisztráció, adatszolgáltatás, benyújtás, műszaki csatlakozás és ennek igazolása. A csatlakozási ügyintézés egy elektronikus felületen fog történni a www.e-egeszsegugy.gov.hu portálon.Az ügyintézés menetéről a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni.

Alkalmas-e a csatlakozáshoz a régi gépem, amin még Windows XP operációs rendszer fut?
Az EESZT minimális követelményeket támaszt a felhasználók számítógépével kapcsolatban. Határozott gépigényt az egészségügyi (patikai) szoftver szállítója tud adni. Az EESZT bevezetésétől függetlenül, a Windows XP operációs rendszer már nem támogatott, használata nem biztonságos.

Milyen tárgyi feltételekre és milyen szoftverre lesz szükség és meg fognak-e valósulni az opcionális időszak kezdetére(szeptember 1-re) minden patikában?
Az e-recept szolgáltatás – nagyobb változtatások nélkül – a meglévő gyógyszertári rendszerek expediáló funkciói közé épül be. A patikai rendszerszállító fogja telepíteni a csatlakozásra alkalmas új szoftververziót. Egy stabilan működő, korszerű informatikai infrastruktúrával rendelkező gyógyszertárban nem szükséges az e-receptrendszerhez való csatlakozáshoz plusz beruházás. Új eszközként térítésmentes e- személyi igazolvány leolvasókat fognak beszerelni. A kiszolgáló számítógépek, perifériák (pl. vonalkódleolvasók), az internetkapcsolat és operációs rendszer minimum követelményei az EESZT honlapon érhetőek el. Fejlesztési szükség esetén kérje rendszergazdája segítségét.

Kérem az átállás teendőink és a teendőnk várható időzítésének és időigényének tételes felsorolását!
Az e-recepthez való csatlakozás menetrendjéről a gyógyszertárak külön tájékoztatást fognak kapni. 

Mi a személyi jogos gyógyszerész feladata és felelőssége az új rendszer indításához kapcsolódóan?
A személyi jogos gyógyszerész feladata gyógyszertárának felkészítése az e-recepthez való csatlakozásra. Első lépésként javasolt a kapcsolatfelvétel a saját rendszergazdával és az ÁEEK EESZT Támogató Központjával. Fontos a kollégák képzéseken való részvételének szervezése is. Ajánlott az elérhető szakmai anyagok (cikkek, összefoglalók stb.) sokszorosítása, munkaközösségi megbeszélése, illetve az expediálók e-szig kiváltásának ösztönzése.

Szükség lesz-e külön vizsgára az e-receptrendszerben való expediáláshoz? Ha igen miről kell számot adni, miért van erre szüksége és mennyibe kerül a gyógyszertárnak?
Az EESZT-hez való csatlakozás előtt minden expediáló munkatársnak részt kell vennie az e-recepttel kapcsolatos képzésen (kontakt, e-learning), majd meg kell válaszolnia egy 10-15 kérdésből álló online tesztkérdés-sort.

Mi a személyek azonosításának módja a szeptember 1. –november 1. közötti időszakban, illetve a november 1-e utáni időszakban?
Mindkét időszakban a gyógyszertári szakszemélyzet azonosítása az EESZT-ben felhasználónév és jelszó megadásával, majd az e-személyi igazolvány leolvasók integrálása után az e-szig használatával is fog történni.

Szeptember 1-jétől már csak e-személyi igazolvánnyal lehet bejelentkezni az EESZT-be?
Igen, az éles indulással a kétfaktoros azonosítás elsődleges eszköze az e-személyi igazolvány és a hozzá tartozó pin-kód lesz.

Ha a gyógyszertár munkatársa otthon felejti az e-személyi igazolványát, akkor nem tud expediálni?
Az e-személyi igazolvány, mint elsődleges azonosítási eszköz, feltétele az EESZT használatának, így vényköteles gyógyszert expediálni csak jogosultsággal rendelkező személy tud.

Ha szeptemberben jelentkezem, kötelező-e (szükséges-e) november 1. előtt minden recept rögzítése az EESZT-ben?
A próbaüzem és a szabad csatlakozás időtartama alatt még nem kötelező minden beérkező papírvény rögzítése a Térbe, csak 2017. november 1-től.

Hol jelentkezhetnek a gyógyszertárak, amennyiben már szeptember 1-vel szeretnének csatlakozni?
A csatlakozás és az ügyintézés menetéről a gyógyszertárak külön értesítést fognak kapni az ÁEEK-től. Javasolt a kapcsolatfelvétel először a saját rendszergazdával, majd az ÁEEK EESZT Támogató Központjával:

––Telefon: (+36-1) 920-1050

––Levél: helpdesk.eeszt@aeek.hu

––Honlap: https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informaciosportal/e-recept

 

Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely, Heiling-Koltai Beáta
ÁEEK EESZT

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél