Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. szeptember 15.
Az ADVOCO Kft., mint a SZENT RÓKUS PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. felszámolója, nyilvános pályázat útján értékesíti, az adós tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát! - ADVOCO Kft.

A kiírás pdf formátumban:
SZENT RÓKUS PHARMA WEB hirdetés 2011 szeptember II részvények.pdf

 

ADVOCOVagyonkezelő Tanácsadó és Kft.

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37.
Levélcím: 9001 Győr, Pf: 649.
Tel/fax: 96-550-920
Ikt.szám: 222/ /2011.

Az ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg.: 08-09-003091; 9022 Győr, Liszt F. u.37.) mint a SZENT RÓKUS PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.” (Cg.: 11-06-010340; 2800 Tatabánya, Ságvári E. út 5/D.) felszámolójanyilvános pályázatútján értékesíti az adós tulajdonát képező alábbi vagyontárgyát:

A Magyar Gyógyszer Vagyonkezelő Zrt. társaságban 2.000.000 Ft névértékű részvény
Irányár: nettó 1.000.000,-Ft


Az alapszabály alapján tulajdont csak személyi jogú gyógyszerész vagy kamaraitagsággal rendelkező gyógyszertár - mely betéti társasági formában működik -szerezhet.
A részvények a kibocsájtót felkérte a felszámoló a papír alapú részvények újbóli előállítására.

A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló székhelyére - ADVOCO Kft., 9001 Győr,Pf.: 649. - kérjük beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „SZENT RÓKUS PHARMA Bt. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. SZEPTEMBER 26.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 10 napon belül közjegyző jelenlétébenkerül sor. Megfelelő, azonos értékű (a legjobb ajánlati ártól 10 %-on belüli sávban) árat ajánlók közöttnyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
- A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a nettó ajánlati áregyértelmű meghatározását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidőt.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják olymódon, hogy a kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogyaz elővételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázatok nyilvános értékelése és nyilvános értékesítés időpontja és helye:2011. 09. 30. 9 órakor a felszámoló 9022 Győr, Liszt F. u. 37. szám alatti irodájában.
A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és újpályázatot írhat ki.
A pályázatról további felvilágosítás Gáspár János felszámolótól kérhető (telefonon: 06-96550-920)

Győr, 2011. szeptember 25.

Tisztelettel:

Gáspár János
felszámolóbiztos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél