Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2016. július 22.
Kedvezőbb hitelfeltételekről döntött az MFB

Elfogadta az MFB vezetősége a patika hitelprogram módosított jogszabályi előírásaihoz igazodó új feltételeket, amelyek honlapunkon is elérhetőek.

Mint ismert, a patikaalap szabályozása az „Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet” alapján július 1-jén megváltozott: több jelentős módosítás segíti a gyógyszerészek tulajdonosi programban való részvételét. Ennek részleteiről a honlapon korábban megjelent tájékoztatóban már beszámoltunk, mint ahogy arról is, hogy a patika hitelprogramot gondozó Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az új szabályozáshoz igazodva módosítja a hitelfeltételeket, amelyek mentén a programban részt vevő bankokkal a gyógyszerészek szerződhetnek.

Az MFB vezetői július 21-én tájékoztattak, hogy „a Termékleírást az Ügyvezető Testület (ÜT) jóváhagyta. Megérkezett a  termékdokumentációt illetően  a Támogatásokat Vizsgáló Irodának (TVI) a jóváhagyása is. A mai nappal intézkedtünk az MFB Közlemény, a Termékleírás,  és az Útmutató Honlapon történő megjelentetése tárgyában, illetve az egyéb honlapi kommunikációk aktualizálása érdekében.”

Az MFB jóváhagyásával ezeket a dokumentumokat ezúttal honlapunkon is közzétesszük.

 Tájékoztatjuk kollégáinkat, hogy nem hivatalos tájékoztatás szerint a közeli napokban bővülni fog a hitelprogramban részt vevő bankok köre és várhatóan módosul a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának feltételrendszere is.  

2016. július 22.

Dr. Hankó Zoltán
elnök


Linkek:

https://www.mfb.hu/aktualis/kozlemenyek/32016-szamu-mfb-kozlemeny-az-mfb-vallalkozasfinanszirozasi-program-2020-103-hit

https://www.mfb.hu/tevekenyseg/maganszemelyek/patika-hitelprogram

 

 

3/2016. számú MFB Közlemény

az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcél

Patika Hitelprogram módosulásáról

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja a partnereit és az ügyfeleket arról, hogy az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3 hitelcél Patika Hitelprogram 2016. július 21-i hatállyal módosul.

 

A kedvezőbb feltételekben megnyilvánuló változások az alábbiak:

- §  a jelenlegi 3,0%-nál kedvezőbb, 1,5%-os éves ügyleti kamat biztosítása (a költségvetési kamattámogatás emelésével, továbbá új, a jelenleginél alacsonyabb mértékű MFB refinanszírozási kamatfelár alkalmazásával),

- §  az ügyfelenként rendelkezésre álló maximális hitelösszeg 60 millió Ft-ról 150 millió Ft-ra történő emelése,

- §  egy hitelcéllal érintett gyógyszertár tekintetében 1 helyett legfeljebb 3 gyógyszerész hiteligénylésének biztosítása,

- §  az egy adott gyógyszertár tekintetében igénybe vehető hitelösszeg kiszámításánál a hitelcéllal érintett gyógyszertár üzleti tervének a Patika Hitelprogram keretében hitelt nyújtó pénzügyi intézmény általi alapul vétele

- §  a Patika Hitelprogram keretében a 2013. július 1-je és 2016. július 1-je között létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozás kiváltási lehetőségének biztosítása.

 

A változások átvezetésre kerültek az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleíráson és Útmutatón, amelyek az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 további termékdokumentációival együtt elérhetők az MFB Zrt. honlapján. A finanszírozási programmal kapcsolatos kérdéseket az termekfejlesztes@mfb.hu, illetve ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Budapest, 2016. július 21.

 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Patika Hitelprogram

 A hitelprogram célja

 

A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet előírásainak, valamint módosításának, az Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendeletnek megfelelő, közforgalmú gyógyszertárat üzemeltető gazdasági társaság tulajdonhányada megszerzésének finanszírozása gyógyszerészek részére annak érdekében, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 74. § (1) bekezdésben és a 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétel teljesüljön.

Miért előnyös Önnek a Patika Hitelprogram?

 

Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 10.3. hitelcéljaként igényelhető Patika Hitelprogram keretében felvett kedvezményes kamatozású hitelhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma kamattámogatást nyújt. A kamattámogatás mértéke a Patika Hitelprogram keretében nyújtott hitel ügyleti kamatának évi 1,5%-ra történő csökkentéséhez szükséges összeg, de legfeljebb 4,5%/év.

Kiknek ajánljuk a Patika Hitelprogramot?

 

A)    A hitelt igényelheti a 212/2013. (VI.19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja és 3. § előírásainak megfelelő, kamattámogatásra jogosult

-  személyi jogos gyógyszerész,

-  a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerész,

-  a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész, továbbá

-  bármely gyógyszerész, 

aki tulajdonhányadot kíván szerezni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban annak érdekében, hogy a Gyftv. 74. § (1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltétel az 50%-ot el nem érő gyógyszerészi tulajdoni hányad esetén, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező más gyógyszerészek tulajdoni hányadával együttesen legalább 50% tulajdoni arányt meghaladóan teljesüljön, mely esetben egy hitelcéllal érintett gyógyszertár esetében legfeljebb három gyógyszerésznek nyújtható kamattámogatás mellett folyósított kedvezményes hitel, illetve

B)    13. § előírásainak megfelelően a Patika Hitelprogramban részt vevő azon gyógyszerész, akinek célja a 2013. július 1-je és 2016. július 1-je között a Patika Hitelprogram keretében létrejött hitelszerződés alapján fennálló tőketartozásának az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított feltételekkel történő kiváltása.

 

A Patika Hitelprogram további fő jellemzői:

Devizanem: magyar forint.

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + RKP2[1] + legfeljebb 3,0 %/év

Futamidőlegfeljebb 10 év.

Rendelkezésre tartási idő: legfeljebb 6 hónap.

Türelmi idő: legfeljebb 1 év.

Finanszírozási összeglegalább 5, legfeljebb 150 millió forint hitelfelvevőnként.

Saját forrás mértékeA minden állami és európai uniós támogatástól mentes saját forrás mértéke a megvásárolandó tulajdonrész vételárának legalább 10%-a.

A hitelkérelmet a programban résztvevő együttműködő partnereinkhez lehet benyújtani.

A Patika Hitelprogram termékdokumentációját az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 tartalmazza.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kollégáink állnak rendelkezésére a 06-40-555-555 számon. A Program feltételrendszerével kapcsolatos kérdéseket az ugyfelszolgalat@mfb.hu e-mail címre várjuk.


[1] Az RKP2 az MFB kamatfelár mértéke, amely évente változó. Az MFB Zrt. az RKP mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.

 

 

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél