Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. augusztus 13.
Kiadáscsökkentési lehetőség a gyógyszertárban - mgyk.hu

Kedves Kollegina/Kollega!

Szeretném felhívni figyelmét a 2003. évi C. törvény 127. § (3) pontjában megfogalmazottakra.

A gyógyszertári vállalkozások, amelyek mikro, kis és középvállalkozásnak minősülnek írásban kérhetik telefon, internet, kábeltévé előfizetésük esetén az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását. 

Ez azt jelenti, hogy jelentős, akár több ezer forint megtakarítás érhető el a felsorolt szolgáltatások előfizető, és használati díjai tekintetében. 


Ugyancsak kiadáscsökkentés érhető el, ha régen megkötött előfizetését aktualizálja szolgáltatóiknál , akár alacsonyabb díjakért magasabb szintű szolgáltatás kaphat.


Kérem keresse fel szolgáltatóját a lehetőségek igénybevételéhez!

   

127. § 

(3) E törvényben foglaltaktól a szolgáltató az előfizetői szerződésekben és az általános szerződési feltételekben csak akkor térhet el, ha az eltérést a törvény, illetve a felhatalmazása alapján kiadott Elnök által hozott rendelet kifejezetten megengedi. Az Elnök rendeletben meghatározhatja azon előfizető szerződésekre és általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések körét, amelyek alkalmazása üzleti előfizetők esetében nem kötelező. Kis és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amelyről a szolgáltató köteles részletes - az előnyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást adni. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződés semmis.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Az a vállalkozás minősül középvállalkozásnak, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint határozzák meg.

Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

 

A nyilatkozatok az alábbi szolgáltatóktól letölthetőek:

T-Home 

Invitel 

Sándor Csaba
alelnök

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél