Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. szeptember 08.
Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete - Közlemény - 2011.09.08.

A közlemény szövege, egységes szerkezetben, nyomtatóbarát pdf-ben!
MGYK_BudapestiSzerv_Kozlemeny20110908.pdf

 

 

„Vannak utak, amelyekről csak akkor hisszük el,
hogy rosszak, ha végigjárjuk azokat.”
(Mácz István Gyüjteménye. 2005.)

Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete

1021/2011 (IX.07.) számú határozata

 

Az Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének Elnöksége tudomásul veszi az Országos Elnökség mellett működő Felügyelő Bizottság 2/2011.(IX.01) FB. számú határozatát és annak értelmében új területi választásokat ír ki, az eddigi választási eredmények megsemmisítése mellett.

Az Elnökség fenti határozata alapján a

2011. július 16-i Választói Közgyűlés
ennek következtében a
2011. augusztus 24-i országos küldöttválasztó Küldöttgyűlés
eredményei megsemmisítésre kerültek.

A Budapesti Szervezet a választói névjegyzék összeállítása során azokat a tagokat vette figyelembe, akik az elmúlt „nem kötelező” kamarai tagság időszakában a törvényi kötelezettségének mindenben eleget tett, azaz egyéb, a jogszabályban meglévő feltételek mellett a tagdíjat megfizette, valamint a jogszabályváltozás folytán a Kamarába tagfelvételét kérte a választói névjegyzék közzététele időpontjáig, 2011. június 16. napjáig. Nyilvánvalóan a Budapesti Szervezet a tagnyilvántartásban szereplő azon tagok tekintetében, akikről éveken keresztül semminemű információval nem rendelkezett, tagdíjat nem fizetett, sőt a személyi joggal rendelkező gyógyszerészek tekintetében az adatok ismeretének hiányában még a tagdíj mértékét sem állt módjában megállapítani, a választói névjegyzék összeállításánál figyelembe venni nem tudta. Az önkéntes kamarai tagság esetén ugyanis a törvényi feltételek kikényszerítése értelmetlen, és eredménytelen lett volna, így okkal és joggal vélelmezhető volt, hogy azok a tagok, akik éveken keresztül bármely okból nem tettek eleget a tagsági viszonyuk fenntartásához fűződő valamennyi kötelezettségüknek, nem kívántak a Budapesti Szervezet tagjai sorában maradni.

/Bár kétségtelen tény, hogy a kamarai tagság joghatályosan a területi szervezet (jogorvoslat esetén az országos szervezet illetve végső soron bírósági határozat) erre vonatkozó jogerős határozatával szűnik meg/.

Egy kamarai tag felszólamlása kapcsán a tagnyilvántartás revízióját kérte az Országos Elnökség és ennek kapcsán került az ügy az Országos Felügyelő Bizottsághoz, aki meghozta az alábbi határozatát.

MGYK FB 2_2011_0901_hatarozat.pdf

 

Tisztelt Kollégák!

Kérem, hogy a következő másfél hónapban - az új választásokon - türemmel, fegyelmezetten és együttműködően vegyenek részt, mert

„ésszel, hittel, akarattal és tisztességesen tudjuk céljainkat elérni”

Szívélyes üdvözlettel:

Budapest, 2011. szeptember 08.


dr. Hetényi László
elnök

 

 

_

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél