Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CXX. szám

Események

Tárgyalás a rendszergazdákkal
Az MGYK október 19-én egyeztetett a rendszergazdák szövetségének tagjaival a gyógyszertári informatikát érintő aktuális kérdésekről A megbeszélést dr. Bartus György alelnök vezette. A megbeszélésen áttekintették a meghibásodott modemek kérdését, valamint az év közben felfüggesztett ellenőrzési feladatok ügyét is. Egyéb aktuális problémát a rendszergazdák nem vetettek fel. A megbeszélés nyomán az MGYK levélben keresi meg az OEP illetékes főosztályáttájékoztatást és egyeztetést kérve.

Találkozó a betegszervezetekkel
Október 20-án a Kamarában találkozóra került sor a betegszervezetek képviselőivel, amelyen a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítását vitatták meg. A találkozó résztvevői támogatták a gyógyszerellátás új rendjének kialakítására vonatkozó kormányzati szándékot és a tervezett szabályozást.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101020talalkozo_a_betegszervezetekkel

Elnökségi ülés
Október 21-én az MGYK Országos Elnöksége ülést tartott a kamarában. Az ülés kezdetén dr. Horváth Tamás tájékoztatta a résztvevőket az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről. Elmondta, hogy a Galenus Kft üzletrészének megvásárlása - a befizetések és az utalások megtörténtével – lezárult, majd beszámolt a Napi gazdaság őszi egészségkonferenciájáról, amelyen előadást tartott a gyógyszer-forgalmazást szabályozó elvekről, a kamara módosítási javaslatairól, majd egy kerekasztal-vitán vett részt dr. Kinics László, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének alelnökével.

Ezt követően dr. Horváth Tamás ismertette a vörös-iszap károsultjainak megsegítésére tett lépéseket.

siófoki konferenciáról elmondta, hogy a kamarát – személyén kívül - dr. Hankó Zoltán, dr.Sohajda Attila és dr. Bartus György alelnökök, dr. Zalai Károly főtitkár és dr. Horváth-Sziklai Attilaországos ügyviteli vezető képviselte.

kamarai törvény módosítása kapcsán az elnök elmondta, hogy a javaslat tárcaközi egyeztetése most folyik. Bár a kamara ágazati, önálló törvényt szeretett volna - marad a három egészségügyi kamaráról szóló, egyetlen törvény. A működési nyilvántartás vezetése az állami szférában marad, a folyamatos továbbképzések rendszerében pedig az akkreditációt továbbra is az ESZTT fogja végezni, a kamarának véleményalkotási és értékelési jogköre lesz Kötelező kamarai tagság a működési nyilvántartásban előírt esetekben lesz, és a kamarák önálló etikai rendszert működtethetnek.

GYFTV módosításával kapcsolatban az elnök elmondta, hogy nem egy új, önálló törvényt alkotnak meg, hanem 12 egészségügyi törvényt módosítanak. Az előkészítés során az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága egyhangúan elfogadta a Minisztérium által készített jelentést. A törvénymódosítás leglényegesebb elemeit dr. Hankó Zoltán alelnök ismertette. Az értekezlet úgy határozott, hogy a javaslat áttanulmányozását követően észrevételeiket hétfőn, október 25-én, egy újabb ülés keretében teszik meg.

Az ügyeleti koncepció kialakításának tárgyalása során dr. Horváth Tamás elnök bevezetőjében ismertette az országos tiszti-főgyógyszerész asszony ezzel kapcsolatos, levélben megküldött véleményét.

A kamara elnöke az újraszabályozás szempontjait ismertette. Tisztázni kell az ügyelet tartalmát, feltételeit, a gyógyszerész feladatait, a speciális-és egyedi esetek igényeit /fürdőhelyek, Balaton/, és a finanszírozás kérdéseit – sorolta a tartalmi kérdéseket.

A vita során elhangzott az ügyelet időtartamának kérdése, az orvosi ügyeletben a gyógyszer-hatóanyag felírása a készletezési problémák megoldása érdekében és a kötelező ügyeleti készlet szükségessége. Több hozzászóló az ügyeletnek alapellátáshoz vagy a szakellátáshoz való tartozását is felvetette, de többen figyelmeztettek: ezek alapján finanszírozási ill. rendelkezési jogok, kérdések is felvetődnek.  Dr. Horváth Tamás elnök kifejtette, hogy a gyógyszertári ellátás az egészségügy szerves része, de nem alapellátás, nem szakellátás, hanem egy harmadik, „gyógyszer ellátás”-forma.

Az értekezlet úgy döntött, hogy – az előterjesztésnek megfelelően – módosítja PharmaciaAlapítvány Alapító Okiratát, azt a jelenlegi, hét fős létszámmal működteti tovább.

Döntöttek a 2011. évi rendezvények témáiról. Elfogadták az előterjesztők, dr. Zalai Károlyfőtitkár és dr. Hankó Zoltán erre vonatkozó javaslatát, azzal a változtatással, hogy – dr. Szabó Sándortiszteletbeli elnök javaslatára - 2011-ben a Patika Nap június 2. szerdáján, a Gyógyszerész Napok után kerüljön megrendezésre.

Dr. Szarvadi Zsuzsa terjesztette elő a budapesti szervezet tagdíj-méltányossági javaslatait. Az Elnökség - a budapesti szervezet javaslatait elfogadva - döntött a kérelmekről.

Az Egyebek napirendi pont keretében dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli titkár tájékoztatta a jelenlévőket az PGEU levéléről, amelyben az uniós gyógyszerészi szervezet arra kérte a kamarát, hogy lobbyzzon uniós nemzeti képviseleténél a csoport által javasolt szabályozási forma (a fogadó ország szabályozása) érvényesítése érdekében az internetes gyógyszerrendelés és ezen keresztül a hamis gyógyszerek elterjedésének korlátozására.

Az értekezlet jóváhagyta, hogy a Pharmacia Alapítvány számlájára, a vörös-iszap katasztrófanyomán befolyt támogatás a Nemzeti Kármentesítő Alapba kerüljön befizetésre.

Dr. Zalai Károly főtitkár beszámolt az Expopharmáról, aminek idei jelentőségét növelte, hogy 2011-ben Németország lesz a PGEU soros elnöke.

Hírek

Október 18-án a Parlamentben Mikola István, az Egészségügyi Bizottság elnöke kérdést intézett Szócska Miklós államtitkárhoz a patikalétesítési moratórium lejárta kapcsán, és egyben szót emelet a gyógyszerpiaci tőkekoncentráció ellen. Az államtitkár válaszában ismertette a gyógyszerellátás újraszabályozásának kormányzati céljait és folyamatát.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025mikola istvan a gyogyszerpiaci folyamatokrol parlamenti felszolalas

Október 19-én, kedden került a Parlament Egészségügyi Bizottsága elé a  J/1323. számú „Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- ésgyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben foglalt szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetéséről”.  A bizottság egyhangúan elfogadta a nemzetgazdasági miniszter előterjesztését.

Siófokon tartották meg, október 20-22. között a XVI. Gyógyszertechnológiai és VIII. Gyógyszer az ezredfordulón c. konferenciát. A rendezvényen a kamarát dr. Zalai Károly képviselte.

NEFMI Egészségügyi Államtitkársága közreműködésével október 21-én megalakult a Szakmai Kollégiumi rendszert előkészítő szakértői bizottság.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022megalakult a szakmai kollegiumi rendszert elokeszito szakertoi bizottsag

Október 23. alkalmából Knoll Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Semmelweis Egyetem professor emeritusát, Állami- és Széchenyi-díjas farmakológust a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével (polgári tagozat) tüntették ki.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025knoll jozsef nagyon nagy megtiszteltetes

Október 25-én a kamara elnöke levélben tájékoztatta Szócska Miklós államtitkárt a Kamarának a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére tett lépéseiről. Dr. Horváth Tamás köszönetet mondott a Fiatal Gyógyszerészeknek is felajánlásaikért.

Rendezvények

A MEKISZ november 11-i konferenciája: A növényi hatóanyagok alkalmazásában rejlő lehetőségek az étrend-kiegészítő készítmények innovációjában.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101004 a mekisz november 22-i konferenciaja a novenyi hatoanyagok alkalmazasaban rejlo lehetosegek az etrend-kiegeszito keszitmenyek

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXII. szimpóziuma, Győr, november 11-13.
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022egeszseges varosok magyarorszagi szovetsege xxii szimpoziuma gyor november 11-13

Figyelem! A miskolci kötelező, szintentartó továbbképzés új időpontja: november 13. A létszám betelt, több jelentkezőt nem tudnak fogadni!

Sajtószemle

Halálos lehet két HIV gyógyszer kombinációja – Orientpress
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022halalos_lehet_ket_hiv_gyogyszer_kombinacioja_-_orientpress

Kodein: Be kellene tiltani? – HVG
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022kodein__be_kellene_tiltani__-_hvg

Félelmeink egyike: a gyógyszerallergia - Egészségkalauz
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022felelmeink_egyike__a_gyogyszerallergia_-_egeszsegkalauz

H1N1: mától ingyenes a védőoltás – MedicalOnline
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022h1n1__matol_ingyenes_a_vedooltas_-_medicalonline

Svájci céget vásárol a Richter – Figyelő
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101022svajci_ceget_vasarol_a_richter_-_figyelo

Interjú Christophe Gourlet-val, a Sanofi-Aventis/Chinoin vezérigazgatójával - Napi Gazdaság
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025interju_christophe_gourlet-val__a_sanofi-aventis_chinoin_vezerigazgatojaval_-_napi_gazdasag

Elkészült a kormány egészségügyi javaslatcsomagja - Magyar Nemzet
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20101025a_gyogyszellatasi_rendszer_modositasarol_-_magyar_nemzet

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél