Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. október 26.
Néhány szempont az Etikai Kódex tervezetéhez - MGYK

Néhány szempont az Etikai Kódex tervezetéhez

 

Az elmúlt napokban postázta a Kamara elnöksége a küldöttközgyűlés küldötteinek a Kamara Alapszabályának és Etikai Kódexének tervezetét. A két alapdokumentum előkészítésére a Kamara elnöksége a kamarai törvény április 1-i módosítását követően egy-egy bizottságot kért fel és ezzel párhuzamosan a Kamara tisztségviselői a megyei szervezetek vezetőségeivel – országjáró körút keretében – konzultációkat folytattak. A konzultációk során mindkét alapdokumentummal kapcsolatban kikérték a megyei szervezetek vezetőinek véleményét, amelyet a bizottságok legjobb tudásuk szerint igyekeztek a tervezetekbe beépíteni. Az alapszabály- és az etikaikódex-előkészítő bizottságok javaslatát az elnökség augusztusban szakmai vitára bocsátotta és az észrevételek, konkrét javaslatok figyelembe vételével készítette elő a küldöttközgyűlésre előterjesztett tervezetet. A küldötteknek az alapdokumentumok tervezeteinek kísérő levelében foglaltaknak megfelelően van lehetőségük arra, hogy további módosító javaslatokat fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy a küldöttközgyűlés október 29-én a Kamara működését és a gyógyszerészet fejlődését leginkább szolgáló Alapszabályt és Etikai Kódexet fogadhasson el.

Az elmúlt hónapokban különösen az Etikai Kódexhez kapcsolódóan alakult ki olyan vita, amely az előterjesztők szándékainak félremagyarázásával meghiúsíthatja a gyógyszerészet megújítását célzó kamarai törekvéseket. Ezért az Etikai Kódex tervezetének előkészítői az alábbiakban foglalják össze azokat az elvi szempontokat, amelyek valamennyiünket hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a küldöttközgyűlésen olyan szabályzat elfogadására kerüljön sor, amely alkalmas lehet a gyógyszerészet megújítására.

dr. Pintér László                                 dr. Horváth Tamás
OEB elnök                                                  elnök

Magyar Gyógyszerészi Kamara

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél