Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. május 07.
Ugye széllel szemben minden nehezebben megy… - mgyk.hu

Beszélgetés Dr. Nyíri Lászlóval a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnökével

- Melyek a megye gyógyszerészeit érintő fontos és aktuális kérdések?
- Borsodban több mint 150 gyógyszertár van jelenleg. Ennek kb. 1/3-a Miskolcon üzemel. a vidéken lévő kispatikák többsége viszonylag kis forgalmú, melyeket fokozottan veszélyeztet gazdasági szempontból a folyamatos árrés tömeg és a lakossági vásárlóerő csökkenése. A vidéki gyógyszerészek sok esetben „kizsákmányolják” saját magukat. Próbálják több ember munkáját elvégezni egyedül és még sokszor fiókgyógyszertárak üzemeltetését is vállalják erőn felül, a betegek ellátása érdekében és a túlélés reményében. Úgy gondolom, nem lehet hosszú ideig a jelenlegi körülmények között biztosítani a vidék gyógyszerellátását. Ha pedig bármilyen formában további forráskivonások történnek, a rendszer összeomlik. Azok a gyógyszertárak fognak sajnos először bezárni, melyekre a legnagyobb szükség lenne. Mindezek okán jelenleg a túlélés kérdése a legfontosabb a megye gyógyszertárainak életében.

- Milyen speciális jellemzői vannak a megye gyógyszerészetének, gyógyszertárainak?
- Mint az előzőekben említettem valószínűleg több gyógyszertár van a megyeszékhelyen és a városokban, ami szükséges lenne. Ez a betegellátás szempontjából természetesen előnyös lehetne, de a megfelelő színvonalú működéshez – és sok esetben egyáltalán az üzemeléshez – szükséges források nem biztosítottak. Így vélhetően ezen a területeken ezért várható gyógyszertárak bezárása. A másik szegmens a vidéki kistelepülések gyógyszertárainak köre.  Miután Borsod megye Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térsége, nem meglepő, hogy a gyógyszertárak többsége is nagyon nehéz anyagi helyzetben van. Még az átlag gyógyszertári gazdálkodási lehetőségekhez viszonyítva is rosszabb a helyzetük. Nagyon sok a kis és közepes forgalmú gyógyszertár. Ezért nem meglepő, ha az itt dolgozó gyógyszerészek nagyon érzékenyek minden anyagi megterhelésre. Különösen akkor, ha úgy vélik ezek a plusz költségek a gyakorlatban értelmetlennek bizonyuló jogszabályi rendelkezések (hőlég sterilizátor, elektronikus betegtájékoztató stb.) szigorú betartásához köthetők. Miután a döntéshozók is tudják, hogy a gyógyszertárak zavartalan működése nagyon fontos egészségpolitikai kérdés, a mindenkori kormánynak erre nem csak papíron (lásd kormányprogram, 2011.05.25. : „ A kispatikák megmaradása nem csak egészségpolitikai, hanem nemzetpolitikai cél is. Működő kispatikák nélkül nincs élhető vidék.”- Orbán Viktor) hanem a gyakorlati valóságban is nagy hangsúlyt kell helyezni.

Ugye széllel szemben minden nehezebben megy… - mgyk.hu
Dr. Nyíri László a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke

 

- Hogyan, miben látja a gyógyszerész kamara legfontosabb feladatait, tevékenységét helyben és országosan?
- A Magyar Gyógyszerészi Kamara legfontosabb feladata a szakmán belüli egység megteremtése, hiszen ezen építkezve lehet hatékony az érdekképviselet. Ha nem egységesen lépünk fel jelentős kérdésekben semmi esélyünk sincs. Természetese tovább növeli érdekérvényesítő képességünket a társszervezetekkel és egyéb gyógyszerészi szervezetekkel való közös gondolkodás és egyetértés.  Ennek a feladatnak csak akkor van esélyünk megfelelni, ha minél szélesebb körű és közvetlenebb kapcsolatban vagyunk egymással. Ezt alulról építkezve lehet megvalósítani. Borsod – Abaúj – Zemplén megyében elkezdtük a gyógyszertárak és gyógyszerészek látogatását. Célunk, hogy minden gyógyszerésszel személyesen konzultáljunk, beszéljük meg ügyes-bajos dolgainkat. Ez elég munka- és időigényes dolog, de őszintén mondom, hogy szívesen csinálom – az pedig evidencia, hogy a közvetlen kommunikációval lehet a leghatékonyabban dolgozni. Ezek a személyes beszélgetések alkalmat teremtenek arra is, hogy megbeszéljük a kollégákkal a szakmai és erkölcsi alapokon nyugvó együvé tartozás fontosságát. Hogy mindenki belássa, milyen nagy veszélyeket rejt magába a gyógyszertárak kereskedelmi jellegű torzulása. Alapelvem, hogy a gyógyszertárnak ne legyen sosem „szatócs” bolt jellege. Jó lenne elérni, hogy a gyógyszertárban  a betegek ne találkozzanak olyan szóval, hogy „akció”, „árengedmény” és hasonló kereskedelmi agyrém. Legyen egy tisztességes ár! Minden gyógyszerészben kell, hogy legyen annyi szakmai önbecsülés és erkölcsi tartás, hogy nem ócska kereskedelmi eszközökkel dolgozik.  Azt gondolom sajnos nem kellett volna túl sok idő ahhoz a liberalizációnak nevezett szörnyűség alatt, hogy az emberek többsége ne lásson egy szikrányi különbséget sem egy gyógyszertár és bármilyen kereskedelmi üzlet között. Az alatt az időszak alatt már érezhető volt a bizalom vesztés a betegek részéről. Pedig be kell mindenkinek látni, hogy stratégiai szempontból is a legfontosabb számunkra a BETEG-BIZALOM! Ez nem csak azért szükséges, hogy a betegek fokozott megbecsülését és elismerését bírjuk, hanem a mindenkori döntéshozóval szembeni érdekérvényesítő képességünk legfőbb és elengedhetetlen záloga. Összegezve a kérdésre a válaszom, hogy össze kell fognunk, mert nem vagyunk túl sokan. Feladatainkat pedig csak „békében” és barátságban van esélyünk elvégezni, amihez elengedhetetlenül szükséges a betegek bizalma.

- Mi jellemzi az országos és a megyei szervezet együttműködését, mely területeket, feladatokat tart fontosnak?
- Még nem sok idő telt el a kamarai választások óta, de úgy ítélem meg, hogy a Kamara Országos Elnöksége és az Országos Hivatal jó szakmai és politikai irányvonal mentén indult el. A területi szervezetek pedig remélem, hatékonyan fogják tudni segíteni az érdekérvényesítő munkát.  Legfontosabbnak vélem, hogy a mindenkori döntéshozókkal jó legyen a kapcsolat. Ugye széllel szemben minden nehezebben megy. Elengedhetetlen – és ezt minden tényadat alátámasztja – a gyógyszertárak gazdálkodási, pénzügyi nehézségeinek orvoslása. Rövid időn belül szükséges valamilyenfajta árrés valorizáció.

Több jogszabály esetében – melyeket folyamatosan egyeztettünk is Hankó elnök úrral – fontosnak tartunk nagyon gyors módosításokat és pontosításokat. Vannak törvények melyek pontosításával komoly konfliktusokat lehetne megelőzni a gyógyszerészek között (pld. gyógyszertár áthelyezések kérdése) és vannak olyanok melyek módosításával komoly költségtől lehetne mentesíteni a gyógyszertárakat (pld. elektronikus betegtájékoztató).

Végül, de természetesen nem utolsó sorban nagyon fontos a gyógyszertárak egészségcentrum jellegének menedzselése, betegség megelőző és gondozó szerepének továbbépítése.

- Köszönöm a beszélgetést!

 

 

(szente)

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél