Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. december 04.
Új szerződést köt az OEP a gyógyszertárakkal - MGYK

Az OEP – jogszabályi felhatalmazás alapján – 2013. január 1-től új szerződéseket köt az egészségügyi szolgáltatókkal, köztük a lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárakkal is. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt hónapokban egyeztetés-sorozat volt az OEP illetékesei és a Kamara között, melyen a valamennyi lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek-ben foglaltakról és az egyes gyógyszertárak által aláírandó szerződésekről is egyeztetés folyt. Az egyeztetésekben – a kamarai tárgyaló delegáció részeként – a MOSZ delegáltjai is részt vettek. 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az árhoz nyújtott támogatással történő gyógyszer kiszolgáltatás mellett a támogatott gyógyászati segédeszközök és a támogatott gyógyászati ellátásokhoz kapcsolódó ártámogatás elszámolására szerződött egészségügyi szolgáltatókra egyaránt vonatkoznak, így a gyógyszertárak mellett a GYSE forgalmazókra és egyéb szolgáltatókra is érvényesek.

Az ÁSZF-fel kapcsolatos egyeztetések során – az értelmezést egyértelművé tevő szövegpontosítások mellett – különös gonddal figyeltünk arra, hogy a gyógyszertárak esetében

- a szerződéseket a személyi jogos gyógyszerész írja alá,

- a szerződéseket gyógyszertáranként kössék meg,

- a szerződés megkötésére valamennyi működési engedéllyel rendelkező gyógyszertár esetében kerüljön sor,

- a szerződést mindkét fél csak okszerű indoklással mondhassa fel,

- az elszámolás rendje legyen egyértelmű,

- az ellenőrzések módja és menete pontosan kerüljön rögzítésre,

- a gyógyszertárak személyi és tárgyi feltételeinek megléte az OTH-val együttműködésben kerüljön értékelésre,

- az ellenőrzések során feltárt súlyos szabálytalanságokról a Kamara kapjon tájékoztatást,

- a szerződés felmondására a jogalap nélküli elszámolást követő visszatérítési kötelezettség jelenlegi 400 ezer forintos felső határát jelentősen emeljék (legalább 1 millió forintra, hiszen a drága gyógyszerek esetén ez a határ akár 1 doboz expediálását követően is átléphető), továbbá a jelenlegi egy esetszámos minimum helyett nagyobb esetszám kerüljön rögzítésre és a felmondás bizonyított visszaéléshez legyen kötve,

- az önkorrekcióra azokban az élethelyzetekben a tárgyidőszakot követően is sor kerülhessen, amelyekben objektív okok kizárják a tárgyidőszakon belüli önellenőrzés lehetőségét,

- a szerződések megújításakor az OEP-hez korábban már leadott és hatályos dokumentumokat ne kelljen még egyszer benyújtani.

Az ÁSZF szövegének kialakításakor képviselt álláspontunk túlnyomórészt visszatükröződik a végleges dokumentumban, az OEP képviselői az egyeztetések során konstruktívan kezelték a javaslatainkat. Az 1 millió Ft-os felső határra vonatkozó rendeletmódosítás közigazgatási egyeztetésen van, a felmondás „bizonyított visszaéléshez” kötését az OEP más rendelkezésekbe ütközőnek tartja, így abban nem sikerült eredményt elérni.

Az új szerződések aláírására a következő hetekben kerül sor. Kérjük kollégáinkat, hogy nem várt probléma esetén területi szervezetük kamarai vezetőit keressék.

 

Budapest, 2012. december 4.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél