Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2011. február 22.
Újraválaszthatók a kamarai tisztségviselők? - weborvos.hu

Kötelező tagság, limitált tagdíj, fizetés, illetve véleményezési jogkör - az új kamarai törvényben.

Ma kezdi tárgyalni a parlament a kamarai törvényt, amelynek legfontosabb eleme, hogy újból kötelezővé teszik a kamarai tagságot. Sőt: nem elég az orvosi (gyógyszerészi) diploma, orvosoknál a működési nyilvántartásba vétel, a hivatás gyakorlásához ugyanis a kamarai tagviszony is kell. A kamarák felügyelete továbbra is a szaktárcához tartozik.

A tervezethez benyújtott módosító indítványokat tárgyalta ma a parlament egészségügyi bizottsága Kovács József elnök vezetésével. A mintegy negyven módosítás érintette a sok vitát kiváltó, a tisztségviselők újraválasztásáról szóló passzust: immár felszállt a fehér füst, ugyanis a törvény életbe lépésével újraválaszthatók lesznek a jelenlegi tisztségviselők, ha a törvényt a parlament is elfogadja.

A törvényjavaslat értelmében legkésőbb 2011. december 31-ig új országos és területi ügyintéző szerveket és tisztségviselőket kell választani, továbbá az alapszabályban meghatározottak szerint ki kell alakítani a szakmai kamara szervezetrendszerét.

Ezt előzi meg a szakmai kamarák új országos küldöttgyűlése, amelyet 2011. június-szeptember hónapban kell megtartaniuk soron kívüli kamarai választások útján. Ezeken a küldöttközgyűlésen új kamarai alapszabályt kell elfogadniuk, illetve ezzel egyidőben, de legkésőbb 2011. október 31-ig ki kell dolgozniuk etikai kódexüket is.

Tagdíjak, fizetés
A javadalmazásukat ugyanakkor limitálja a törvényjavaslat: az erre vonatkozó módosító – Gyenes Géza, Kiss Sándor (Jobbik) – indítvány elvérzett a bizottsági szavazáskor. A képviselők azt szerették volna elérni, hogy a szövegből kerüljön ki a kamarák autonómiáját (szerintük) sértő passzus: „A szakmai kamara teljes munkaidőben foglalkoztatott tisztségviselőjének munkabére és egyéb juttatásai nem haladhatják meg a kormánytisztviselőkre vonatkozó bértábla alapján megállapítható legmagasabb összeget a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint."  Az elnökök ennek szellemében a mindenkori államtitkár-helyetteseknek járó fizetésben részesülhetnek (750 ezer forint).

A Weborvos információi szerint a gyógyszerész, illetve a szakdolgozói kamara elnökei összesen nem kapnak ennyi tiszteletdíjat, míg az orvoskamara főállású elnökének fizetése – ami nem kis botrányt kavart nyomozással, vizsgálatokkal, feljelentéssel körítve – ennek több mint duplája: 2003-ban a mindenkori minimálbér tizenhétszeresében állapították meg.

A másik, zsebbe vágó kérdés a tagdíjak nagysága. A törvényjavaslat szerint minden kamarában a tagokra vonatkozó minimálbérhez igazítják, illetve arányát maximálják. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara esetében nem lehet több tizennyolc százaléknál, a Magyar Gyógyszerészi Kamaránál a személyi joggal rendelkező gyógyszerészek tekintetében: hatvan százaléknál, a többiek esetében harminc százaléknál, míg a Magyar Orvosi Kamara esetében harminc százaléknál.

Gyenes Géza úgy vélte, hogy a tagdíjak meghatározását szerencsésebb lenne a kamara hatáskörében tartani, s visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint kizsákmányolnák tagjaikat. A MOK-nál az éves tagdíj 20 400 forint, ami hónapra lebontva 1700 forint. Mint mondta, most lényegében magasabb összeget enged meg a kormány az orvosok esetében a harmincezer forintos felső határ megszabásával.

Etikai ügyek
A kamarákra fontos feladat vár az etikai ügyek rendezésében. Miután teljes egészében visszakerül hozzájuk ez a terület, maguk készítik el új etikai kódexüket, amelynek szellemében a felmerülő etikai ügyek elbírásakor maguk dönthetnek, szankcionálhatnak. A kódexet úgy kell megalkotniuk, hogy 2012. január elsején életbe léphessen. A hatályba lépést megelőzően tizenöt nappal közzé kell tenniük.

A Magyar Egészségügyi Társaságnál (MET) 2011. április 1-jétől új elsőfokú etikai eljárás nem indulhat, ezeket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai etikai szerv folytatja le.

Szót kaptak a kamarai vezetők: köszönik
Ezúttal háromperces hozzászólási lehetőséget kaptak a kamarák jelenlévő vezetői (egy hete megfosztották őket ettől a lehetőségtől).
Éger István, a MOK elnöke elmondta, hogy ugyan egy-két apróság hiányzik, és nem kapták vissza az egyetértési jogukat, de ettől eltekintve a módosításokkal együtt nagyrészt orvosolja a 2006-ban szerzett sebeket az új kamrai törvény.

Hankó Zoltán, a MGYK alelnöke szerint sikerült helyreállítani a jogokat, lehetőség van a szervezeti megújulásra. A gyógyszerészeknek különösen fontos, hogy minél előbb hatályba lépjen a törvény tekintettel arra, hogy január elsejétől új alapokra helyezték a patikai rendszert.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke szerint most revideálható a 2006-os helyzet, visszaáll a kamarák hitele. A köztestületek markánsan segíthetik az egészségügyiek presztízsének visszaszerzését a képzések, továbbképzések kontrolljával, s a kamarák legitim, alulról építkező köztestületekké válhatnak.

Személyi változások a bizottságban

2011-02-21 14:48 Forrás: Weborvos - Sándor Judit

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél