Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2012. augusztus 27.
Ülésezett a Kamara elnöksége - 2012.08.24. - mgyk.hu

Ülésezett a Kamara elnöksége

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége soron következő ülését augusztus 24-én pénteken tartotta dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével. Az elnökség az ülésen mindvégig határozatképes létszámban volt jelen. Az ülésre Tibolddarócon került sor, ahová dr. Pesti Ferenc gyógyszerész, volt országgyűlési képviselő hívta meg a testületet.

Az elnökség jóváhagyta a július 21-i miniszterelnöki találkozóról szóló beszámolót, kijelölte a kormányzati vegyes bizottságba delegálandó személyeket és az egyes témakörökben személyi referenciákról döntött. Az elnökség részletesen foglalkozott az augusztus 1-i árrés-korrekció hatásaival és következményeivel. Beszámolót hallgatott meg a nagykereskedőkkel kialakult vitáról és az augusztus 23-i egyeztetésről. Határozatban erősítette meg a kamara álláspontját, miszerint elvárja, hogy a gyógyszer-nagykereskedők preferálják a kisforgalmú és a határidőre jól fizető régi partnereket, a fizetési határidők esetleges módosítása ne veszélyeztesse a patikák likviditását és az árrés-átcsoportosítás valamennyi gyógyszertárnak pozitív szaldóval záruljon. Az elnökség támogatja a gyógyszertárak közötti beszerzési együttműködések erősítését és felkérte az elnököt, hogy ennek előmozdítására, valamint a jogi, gazdasági és szervezeti lehetőségek áttekintésére egyeztetéseket kezdeményezzen.

Az elnökség megvitatta a kamarai törvény változása miatt szükségessé váló alapszabály- és választásiszabályzat-módosító előterjesztést és úgy határozott, hogy a kodifikációs munka megkezdését megelőzően kikéri a területi elnökök értekezlete véleményét.

Az elnökség jóváhagyta elnökségi tájékoztató kiadását a farmakovigilancia-szabályozás változásából fakadó gyógyszerészi feladatokról, és elfogadva a gyógyszertári minőségügyi kézikönyv tervezetét, lektori felkérésről döntött. Az elnökség felkérte a Gazdasági munkabizottságot, hogy a munka törvénykönyve és az egészségügyi tevékenységről szóló törvény rendelkezéseit vesse össze az egységes gyógyszertári gyakorlat kialakítása érdekében. Foglalkozott a generikus programhoz kapcsolódó kommunikációs stratégiáról szóló előterjesztéssel és elfogadva azt, felkérte a Kommunikációs és a Szakmai munkabizottságot az operatív feladatok közös előkészítésére.

Az elnökség beszámolót hallgatott meg az MKB-biztosítókkal kötött megállapodásból következő operatív feladatokról és a felelősség- és vagyonbiztosítási ajánlatok kéréséhez segítséget nyújtó, honlapon elérhető szolgáltatásról. Jóváhagyta a kamara által szervezendő gyógyszertár-vezetési ismeretek témakörű, 30 órás, négynapos továbbképzés tervezetét, beszámolót hallgatott meg a köztestületi napok november 23-24-re tervezett programjáról, továbbá tiszteletdíjakról és testületi delegálásokról is döntött.

 

2012.08.24.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél